maanantai 28. toukokuuta 2018

Teleoperaattoripalvelut – Kaupunki mukana KL-Kuntahankintojen yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: teleoperaattoripalvelut.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-011305.


Papinniityntien pintojen ja erotellun kevyen liikenteen väylän rakentaminen kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut tarjouspyynnön Papinniityntien pintojen ja erotellun kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Kyseessä on kunnallistekniikan rakennusurakka (kokonaisurakka) tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyssä laajuudessa. Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

sunnuntai 27. toukokuuta 2018

Teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön – Kaupunki mukana KuntaPron yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana KuntaPro Oy:n Hankintapalvelujen seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-011500.


perjantai 18. toukokuuta 2018

Mitä ne sellaiset tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ovat?


Hämeenlinnan kaupunki edellyttää usein tarjouskilpailuissaan sitä, että valittu tarjoaja toimittaa kaupungille ennen hankintasopimuksen tekemistä tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat. Tilaajavastuulailla tarkoitetaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.

Tilaajavastuulain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on ”edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa”. Toisin sanoen tilaajavastuulaki koskee paljon muutakin kuin vain julkisia hankintoja ja itse asiassa laki ei koske kaikkia julkisia hankintoja.

Vaikka tilaajavastuulakia ei sovelletakaan kaikissa julkisissa hankinnoissa, niin silti sitä yleensä hankinnoissa käytetään, koska se on yksi tehokas työkalu harmaan talouden ehkäisemisessä. Laissa on lueteltu tietyt asiakirjat, jotka tilaajan tulee ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa. Alla on kerrottu, erityisesti paikallisia pk-yrityksiä ajatellen, mitä nämä asiakirjat ovat ja mistä tarjoaja voi ne saada.

Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat


Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat on mahdollista saada yhdestä paikasta, jos yritys on Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmassa (maksullinen) tai jos yrityksellä on RALA-pätevyys (maksullinen). Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -raportista löytyy kaikki tarvittava tieto. RALA-pätevyys kertoo siitä, että yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset.

HUOM! Asiakirjat saavat olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja.

Tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja voi joutua hakemaan ja tilaamaan useasta eri paikasta.

Selvitys rekistereistä
Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • Selvityksen saa YTJ:stä (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) yrityshaulla 

Kaupparekisteriote
Yhdistysten osalta vaaditaan yhdistysrekisteriote ja säätiöiden osalta säätiörekisteriote

Selvitys mahdollisesta verovelasta
YTJ:ssä on yrityksen tiedoissa linkki verovelkarekisteriin

Todistukset eläkevakuutuksista
TyEL- ja/tai YEL-vakuutus
  • Todistuksen saa eläkevakuutusyhtiöstä 

Tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 1-4 kohdat.

Selvitys työehtosopimuksesta 
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Selvitys on esimerkiksi yrityksen itse allekirjoittama asiakirja, jossa kerrotaan työhön sovellettava työehtosopimus tai työhön sovellettavat keskeiset työehdot 

Selvitys työterveyshuollosta
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
  • Selvitys on esimerkiksi työterveyshuollon allekirjoittama todistus asiasta 

Todistus tapaturmavakuutuksesta (rakentamistoiminnassa)
Todistus siitä, että yritys on ottanut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen
  • Todistuksen saa vakuutusyhtiöstä 

Tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 5-6 kohdat ja 5 a §:n 1 momentti.

maanantai 14. toukokuuta 2018

Entä jos omat rahkeet eivät riitä?


Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Jos yrityksesi resurssit eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan hankinnan toteuttamiseen, niin voit yrittää tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Yksi vaihtoehto on, että etsit sopivan alihankkijan yrityksellesi tai yrityksesi tarjoutuu alihankkijaksi toiselle yritykselle. Toinen vaihtoehto on tehdä tarjous tarjousyhteenliittymänä. Tarjousyhteenliittymä tarkoittaa sitä, että tarjoajayhteisöjä on useampi kuin yksi ja tarjoajayhteisöt vastaavat hankintasopimuksesta ja sen velvoitteista yhteismitallisesti. Tarjousyhteenliittymä on kuitenkin muodostettava siten, että kilpailua ei rajoiteta liikaa.

Omien rahkeiden riittämättömyydestä ja muitakin hyödyllisiä ohjeita tarjoajille on kerrottu Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeessa, joka löytyy täältä.

keskiviikko 2. toukokuuta 2018

Bussiliikennettä Hämeenlinna-Tervakoski sekä iltavuoroja Tervakoski-Riihimäki koskeva tarjouspyyntö on julkaistu


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Tarjouspyyntö koskee liikennöintiä julkisen liikenteen liikenneverkolla määritettynä sopimusaikana. Hämeenlinna-Tervakoski(-Riihimäki) -kohteen liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille liikenteenharjoittajille, joilla on joukkoliikennelain perusteella oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta täältä.