keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Hankintapalvelut-yksikkö esittäytyy


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimi on organisoitu siten, että mm. hankintojen koordinoinnista, ohjeistuksesta ja kehittämisestä vastaa kaupungin konsernipalvelujen Hankintapalvelut-yksikkö. Yksikössä työskentelevät hankintapäällikkö Aapo Korte ja hankintasihteeri Niina Santahuhta. Hankintapäällikön esimies on talousjohtaja Jussi Oksa.

Aapo Korte aloitti hankintapäällikön virassa tammikuussa. Sitä ennen hän toimi Hyvinkään kaupungin hankintapalveluesimiehen virassa noin kaksi vuotta. Ennen Hyvinkäätä Korte työskenteli KuntaPro Oy:ssä ja sen osittaisessa edeltäjässä Seutukeskus Oy Hämeessä yhteensä lähes kymmenen vuotta; aluksi asiantuntijan roolissa ja myöhemmin hankintapäällikkönä.

Niina Santahuhta aloitti hankintasihteerin sijaisena maaliskuussa. Hämeenlinnan kaupungille hän tuli Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (ESAVI), jossa työskenteli lähes kolme vuotta osastosihteerinä ympäristöterveydenhuollon yksikössä, pääasiassa eläinkoeasioiden parissa. Aiempaa työkokemusta hänellä on talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Hankintapalvelut on yksi kaupungin konsernipalvelujen Talous, hankinnat ja omistajaohjaus -vastuualueen yksiköistä. Yleisissä asioissa kannattaa lähettää sähköpostia kuvassa näkyvään asiointipostilaatikkoon.

Hankintapalveluille on perustettu oma asiointipostilaatikko: hankinnat(at)hameenlinna.fi (korvaa (at) @-merkillä). Hankintapäällikön ja hankintasihteerin yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi aloittanut vauhdikkaasti


Blogin otsikkokuva on kaupungin viestintäyksikön käsialaa ja hieno näyte heidän osaamisestaan. Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on vierailtu jo 1500 kertaa.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi perustettiin osana hankintojen viestinnän kehittämistä ja erityisesti siksi, että paikalliset yritykset ja muut yhteisöt sekä kaupunkilaiset saisivat helpommin ja enemmän tietoa kaupungin hankinnoista.

Blogi on saanut hyvän vastaanoton, sillä kahden kuukauden aikana blogissa on vierailtu jo 1500 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Kommentoikaa blogia tai lähettäkää sähköpostia yllä mainittuun asiointipostilaatikkoon ja kertokaa, mistä aiheista haluaisitte lukea!

torstai 22. maaliskuuta 2018

Bussiliikennettä Hämeenlinna-Renko koskeva tarjouspyyntö on julkaistu


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Tarjouspyyntö koskee liikennöintiä julkisen liikenteen liikenneverkolla määritettynä sopimusaikana. Hämeenlinna-Renko -kohteen liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille liikenteenharjoittajille, joilla on joukkoliikennelain perusteella oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta täältä.

Hämeenlinnan pääkirjaston muutto ja muut muutot kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut tarjouspyynnön muuttopalveluista. Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen:
 1. Hämeenlinnan pääkirjaston muutto 2018
 2. Muut muutot 
Hämeenlinnan pääkirjaston muuton sopimuskumppaniksi valitaan yksi tarjoaja. Muiden muuttojen sopimuskumppaneiksi valitaan 3-5 tarjoajaa ja sopimuskausi on neljä vuotta.

Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Mercell-järjestelmässä (linkki järjestelmään on hankintailmoituksessa).

Hämeenlinnan pääkirjasto siirtyy väistötiloihin syksyllä. Tarjouskilpailun osakokonaisuus 1 koskee juurikin pääkirjaston muuttoa. Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki.

tiistai 20. maaliskuuta 2018

Linja-autoaseman pilaantuneen maaperän kunnostaminen sekä Karhitien rakentaminen ja Kylätien muutokset kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennetoimiala kilpailuttaa tällä hetkellä mm. seuraavia hankintoja:

Kummankin kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin Internet-sivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

perjantai 9. maaliskuuta 2018

Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ja liikennöinnin hankintaa koskeva tarjouspyyntö on julkaistu


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Tarjouspyyntö koskee maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ja sen ohjaukseen tulevan liikennöinnin hankintaa. Kuljetuspalvelukeskus hoitaa asiakaspalvelua, välittää ja yhdistelee eri maksajatahojen matkoja keskenään ja jakaa kuljetuskustannukset eri osapuolille maksettaviksi.

Kuljetuspalvelukeskuksen ohjaukseen ovat tulossa pääasiassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat sekä muut kuin ambulanssilla tehtävät terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömät potilassiirtokuljetukset.

Hankinnan tavoitteena on hankintaosapuolten järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien matkojen yhdistely ja sen avulla saatavat kustannussäästöt, kuitenkin niin, että asiakkaille taataan laadukkaat kuljetuspalvelut.

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta täältä.

Hankinnan osapuolia ovat Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hattulan kunta, Lopen kunta, Hausjärven kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

Hämeen Yrittäjien Hankinnat-uutiskirje ja hankintaneuvontaa yrityksille


Hämeen Yrittäjät julkaisee neljästi vuodessa Hankinnat-uutiskirjettä. Uutiskirjeen voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hame(at)yrittajat.fi.

Hämeen Yrittäjien palvelupäällikkö Timo Ilomäki neuvomassa rakennusalan yrittäjiä Lintukorpi Oy:n toimitusjohtaja Janne Lintukorpea sekä Hattulan Hirsi Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Valoa. Kuva: Jouni Lehtonen.

Yrityksille on tarjolla ainakin kahdenlaista hankintaneuvontaa, joista saa tarkempaa tietoa alla olevista linkeistä:
Hämeen Yrittäjät

tiistai 6. maaliskuuta 2018

Hämeenlinnan kaupunki mukana ensimmäisessä Paremmat hankinnat -podcastissa


Kuva: Terhi Pirilä-Porvali / Kuntaliitto

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (www.hankinnat.fi) on aloittanut Paremmat hankinnat -podcast-sarjan. Ensimmäisen podcastin aiheena on vammaispalvelujen kilpailuttaminen.

Yksi keskustelijoista on Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ostopalvelupäällikkö Tuulikki Forssén. Toinen keskustelija on Kuntien Tiera Oy:n hankintajohtaja Timo Martelius. Keskustelua vetää neuvontayksikön johtava lakimies Katariina Huikko.

Lue lisää Julkisten hankintojen neuvontayksikön Paremmat hankinnat -podcast-sarjasta Hankinnat.fi -sivustolta täältä.


Lähteet:
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Hankinnat.fi -sivusto: Vammaispalveluiden kilpailuttaminen ensimmäisen Paremmat hankinnat -podcastin aiheena, 1.3.2018

Muoviset paine-, viemäri-, salaoja- ja sadevesiputket yhteineen sekä muoviset kaivot ja sähköhitsattavat PEH-yhteet – Kaupunki mukana KuntaPron yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki sekä myös Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Tekme Oy ovat mukana KuntaPro Oy:n Hankintapalvelujen seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: muoviset paine-, viemäri-, salaoja- ja sadevesiputket yhteineen sekä muoviset kaivot ja sähköhitsattavat PEH-yhteet.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-004534.


torstai 1. maaliskuuta 2018

EU-hankintojen erityispiirteinä ESPD ja rikosrekisteriotteet


EU-hankintoihin (EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin) tarjotessa on hyvä tiedostaa niihin liittyvät erityispiirteet, kuten uuden hankintalain myötä tulleet ESPD ja rikosrekisteriotteiden tarkistaminen. Tämänhetkiset EU-kynnysarvot ovat alla olevassa taulukossa; tärkeää on huomioida se, että terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa ja muissa erityisissä palveluissa sekä palvelujen käyttöoikeussopimuksissa ja käyttöoikeusurakoissa ei ole EU-kynnysarvoja, vaan ainoastaan kansalliset kynnysarvot.
 

Tarjoajan ja sen tiettyjen alihankkijoiden tulee täyttää osana tarjousta yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD). ESPD-lomake on monelta osin vaikeaselkoinen, joten sen täyttämiseen kannattaa varata aikaa ja sen täyttäminen kannattaa aloittaa ajoissa.

Muutama käytännön ohje ESPD-lomakkeeseen liittyen:
 • Talouden toimijalla tarkoitetaan tarjoajaa
 • Valintaperusteilla tarkoitetaan soveltuvuusvaatimuksia (kelpoisuusvaatimuksia)
 • Yksi lomakkeen kysymyksistä on seuraava: ”Onko talouden toimija merkitty mahdolliseen hyväksyttyjen talouden toimijoiden viralliseen luetteloon tai onko sillä vastaava sertifikaatti (esim. kansallisen (esi-)karsintajärjestelmän perusteella)?”
  • Suomessa ei ole edellä mainittuja virallisia luetteloita 

Komission ESPD-palvelu on verkko-osoitteessa https://ec.europa.eu/tools/espd. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on laatinut ohjeen hankintayksiköille ja ohjeen tarjoajille komission ESPD-palvelun käyttämisestä; ohjeet löytyvät Hankinnat.fi -sivustolta kohdasta EU-hankinta > Soveltuvuus > ESPD.

Valittavia tarjoajia vaaditaan viimeistään ennen hankintapäätöksen tai hankintasopimuksen tekemistä toimittamaan rikosrekisteriotteet koskien tarjoajayhteisöä sekä sen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniä ja edustus-, päätös- ja valvontavaltaa käyttäviä henkilöitä. Rikosrekisteriotteiden avulla kaupunki varmistaa sen, ettei tarjoajayhteisöllä tai sen edellä mainituilla henkilöillä ole hankintalain mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita.

Kun kaupunki vaatii toimittamaan rikosrekisteriotteet, kannattaa menetellä seuraavasti:
 • Tarjoaja varmistaa kaupparekisteriotteestaan (säätiöillä säätiörekisteriote ja yhdistyksillä yhdistysrekisteriote), ketkä kuuluvat relevanttiin henkilöpiiriin (eli kenestä kaikista henkilöistä tulee toimittaa rikosrekisteriote)
 • Relevanttiin henkilöpiiriin kuuluvat ainakin seuraavat henkilöt:
  • Osakeyhtiön pää- tai toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
  • Yhteisön hallituksen puheenjohtaja
  • Yhteisön hallituksen nimenkirjoittajat
  • Yhtiön prokuristit
  • Yhdistyksen puheenjohtaja
  • Yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • Avoimen yhtiön yhtiömiehet
  • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Henkilöiden lisäksi rikosrekisteriote tulee toimittaa tarjoajayhteisöstä itsestään (koskien mahdollista yhteisösakkoa)
 • Tarjoaja pyytää henkilöiltä kirjallisen suostumuksen rikosrekisteriotteiden pyytämiseen Oikeusrekisterikeskukselta
 • Tarjoaja tekee sähköisesti (https://asiointi.oikeus.fi/ork-kansalaisille) tai postitse Oikeusrekisterikeskukselle hakemuksen rikosrekisteriotteiden saamisesta
 • Tarjoaja toimittaa rikosrekisteriotteet kaupungille postitse tarjouskilpailun yhteyshenkilölle tai muulla erikseen sovittavalla tavalla
 • Kun kaupunki on tarkistanut otteet, kaupunki tuhoaa ne (otteita ei palauteta) 

Tarkempaa tietoa rikosrekisteriotteisiin liittyen on Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa ”Uuden hankintalainsäädännön velvoitteet rikosrekisteriotteiden selvittämisestä”. Verkkojulkaisu löytyy Valtioneuvoston julkaisuarkistosta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi.

Muitakin hyödyllisiä ohjeita tarjoajille on kerrottu Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeessa, joka löytyy täältä.