sunnuntai 23. tammikuuta 2022

Uusi julkisten hankintojen palvelu avataan – Enemmän kättelyjä, enemmän elinvoimaa seudulle


Kantahämäläiset yrityspalvelutoimijat laittoivat hynttyyt yhteen seudun elinvoiman kehittämiseksi. Julkiset hankinnat Häme -palvelu pyrkii vahvistamaan keskinäistä vuorovaikutusta julkisten hankintayksiköiden sekä yritysten ja eri tarjoajien välillä. Paikallisten tuotteiden ja palvelujen hankintojen kasvaessa maakunnan elinvoima paranee ja lähellä tuotettuna vaikuttaa myös hiilijalanjälkeen.

Hankintayksiköiden toiminnalla on markkinoita ohjaava vaikutus. Kilpailukyvyn näkökulmasta on tärkeää käyttää monikanavaisia keinoja yritystoiminnan uudistumista tukemaan.

– Puhdasta win-win-tilannettahan tässä tavoitellaan. Kun yrittäjien osallistuminen julkisiin tarjouspyyntöihin paranee, saadaan enemmän myös tarjouksia omalta seudulta. Tätä kautta todennäköisyys saada enemmän työtä ja euroja maakuntaan kasvaa. Erityisen tärkeää on aurata väylää pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta heillä olisi tietoisuus ja mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin, painottaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Julkiset hankinnat Häme -palvelu tuotetaan Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeen nimissä. Hanketta toteuttavat Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme.


Palvelulle avattu julkisethankinnathäme.fi -sivusto toimii yhteyspisteenä, antaen yrityksille kimmokkeita osallistua julkisiin hankintoihin ja tarjoten perusinfoa, vinkkejä, tapahtumia, koulutuksia sekä ajankohtaisimmat palvelukanavat tarjouspyynnöille. Julkisille toimijoille ja hankintayksiköille verkkopalvelu on myös vuorovaikutteinen kanava välittää ajankohtaista tietoa. Eri osapuolten välisenä koordinaattorina toimii maakunnalliset hankinta-asiantuntijat.

– Verkkopalvelu lanseerataan avoimen palvelun periaatteella, jotta niin tarjoajat kuin hankkijat arvioisivat palvelun toimivuutta ja antaisivat kehittämistoiveita sekä liittyisivät ajankohtaisen uutiskirjeen postituslistalle. Palvelulle haetaan elinkaarta myös puolitoistavuotisen hankkeen jälkeen, kuvailee Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius.

Hanke tukee kantahämäläisten yritysten kykyä kehittää kilpailukykyä ja tuotteita vastaamaan julkisen ostajan tarpeita. Samalla ennakoidaan myös uuden maakuntaohjelman kestävyystavoitteita.

– Keinoja niiden saavuttamiseksi löytyy Hämeelle esimerkiksi vahvoista bio- ja kiertotalouden sekä ruokasektorin toiminnoista. Kun vuoropuhelu paikallisten yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa lisääntyy, luottamus vahvistuu ja syntyy aina myös jotain uutta kestävämpää liiketoimintaa, kertoo MTK Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönni.

Kanta-Hämeessä julkisten hankintojen arvo on vuosittain noin 750 miljoonaa euroa, mistä yksityiselle sektorille kohdistuu 250-300 miljoonaa euroa. Mittasuhteita ja merkityksellisyyttä osoittaa, että vuonna 2023 aloittavan Hämeen hyvinvointialueen vuosibudjetti on myös noin 750 miljoonaa euroa.

Lähde ja teksti:
Hämeen Yrittäjien ja MTK Hämeen tiedote 20.1.2022

Kuva:
Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme

perjantai 21. tammikuuta 2022

Kiinteistönhoitopalvelut ja ulkoalueiden hoito – Hämeenlinnan itäisen alueen kilpailutus käynnissä


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin tilapalveluiden hallinnoimien kaupungin itäisen alueen kiinteistöjen kiinteistönhoitoa ja -huoltoa sekä ulkoalueiden hoitoa koskevista palveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintaan sisältyvät päivystys- ja hälytysvalvomopalvelut. Lisäksi hankintaan sisältyvät talotekniset määräaikaishuollot ja tarkastukset sekä pienkorjaukset. Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, ym. julkisia kiinteistöjä. Kiinteistöjä on tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 61 kappaletta, kokonaispinta-alaltaan yhteensä noin 97 000 neliömetriä.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 7.3.2022 klo 12.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspyynnön mukaan ”Kiinteistönhoitopalveluiden tavoitteena on, että kiinteistöt ovat energiatehokkaita, olosuhteiltaan terveitä ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys. Tavoiteltu toimintamalli tulee rakentumaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa kumppanuusperiaatteilla siten, että toiminta on jatkuvasti kehittyvää, toiminnan tulokset ovat läpinäkyviä ja palveluntuottajan henkilöstö viihtyy työssään. Edellä esitetyt asiat muodostavat Tilaajan tavoitteet ja tahtotilan sopimukselle.”

maanantai 17. tammikuuta 2022

Haluaisitko olla tuottamassa Hämeenlinnan kaupungille rekrytointipalveluja?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee rekrytointipalveluiden kilpailuttamista kevään 2022 aikana. Rekrytointipalvelut ovat kaupungin työntekijäystävällisen rekrytointiprosessin olennainen osa. Rekrytointipalveluihin liittyy tärkeänä osana erityisesti työnhakijoille näkyvä rekrytointijärjestelmä.

Kaupungin henkilöstömäärä vuonna 2022 on noin 3500 ja rekrytointeja on noin 400 per vuosi. Vuonna 2023 kaupungin henkilöstömäärä on noin 1900 ja rekrytointeja on arviolta noin 180 per vuosi.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Palveluihin liittyy rekrytointijärjestelmä, joka on helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja jonka mobiilikäyttö on mahdollista.

Hankinnan tavoitteena on myös Hämeenlinnan kaupungin työnantajakuvan kehittäminen nykyiseltä hyvältä tasolta erinomaiselle tasolle rekrytointipalveluiden osalta. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea se, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin ja -järjestelmän.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen mervi.kangasniemi(at)hameenlinna.fi 1.2.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan rekrytointipalveluista ja -järjestelmästä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 11. tammikuuta 2022

Pikatulkkauspalvelun puitejärjestelyn kilpailutus valmisteilla


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee pikatulkkaussovelluksen kautta tapahtuvan pikatulkkauspalvelun kilpailuttamista kevään aikana. Tämänhetkisen puitejärjestelyn sopimuskausi päättyy kesäkuussa 2022. Sopimuskausi tullee olemaan neljä vuotta.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön pikatulkkaussovellus, joka on helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava. Hankinnan tavoitteena on myös se, että pikatulkkauspalvelu palvelee nopeasti ja luotettavasti pikatulkkausta vaativissa tilanteissa ja että pikatulkkauspalvelu palvelee vähintään niillä kielillä, joita kaupunki eniten tarvitsee.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 11.2.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan pikatulkkauspalvelusta ja -sovelluksesta, kuten kielivalikoimasta ja hinnoittelusta sekä sovelluksen keskeisistä ominaisuuksista.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 3. tammikuuta 2022

Kiinteistönhoitopalvelut ja ulkoalueiden hoito – Hämeenlinnan läntisen alueen kilpailutus käynnissä


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin tilapalveluiden hallinnoimien kaupungin läntisen alueen kiinteistöjen kiinteistönhoitoa ja -huoltoa sekä ulkoalueiden hoitoa koskevista palveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintaan sisältyvät päivystys- ja hälytysvalvomopalvelut. Lisäksi hankintaan sisältyvät talotekniset määräaikaishuollot ja tarkastukset sekä pienkorjaukset. Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, ym. julkisia kiinteistöjä. Kiinteistöjä on tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 71 kappaletta, kokonaispinta-alaltaan yhteensä noin 135 000 neliömetriä.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 25.2.2022 klo 10.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspyynnön mukaan ”Kiinteistönhoitopalveluiden tavoitteena on, että kiinteistöt ovat energiatehokkaita, olosuhteiltaan terveitä ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys. Tavoiteltu toimintamalli tulee rakentumaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa kumppanuusperiaatteilla siten, että toiminta on jatkuvasti kehittyvää, toiminnan tulokset ovat läpinäkyviä ja palveluntuottajan henkilöstö viihtyy työssään. Edellä esitetyt asiat muodostavat Tilaajan tavoitteet ja tahtotilan sopimukselle.”