torstai 30. marraskuuta 2023

Työllisyyspalveluiden dynaamiset pienhankinnat käynnistyvät vuosille 2024–2025


Työllisyyspalveluiden ykköstavoite on löytää työtä sitä etsiville sekä auttaa työnhakijaa ja työnantajaa kohtaamaan avoimilla työmarkkinoilla. Palveluiden painopisteet suuntautuvat siis entistäkin vahvemmin työllistymiseen, työhyvinvoinnin rakentamiseen sekä työssä pysymisen tukemiseen.

Työnhaun tehotreeni 2024–2025 on nyt julkaistu TyöllisyysSampossa. Palveluntuottajat pääsevät jättämään osallistumishakemuksen vaikka jo tänään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tulevien viikkojen aikana julkaistaan myös uusi Hyvinvoinnin koutsi -palvelu, Yrittäjän asenne -palvelu sekä Valmennuksellinen uuteen alaan tutustuminen sekä Valmennuksellinen paluu töihin -palvelu. Siisti koti -palvelu sellaisenaan poistuu ja sisällytetään uuteen Hyvinvoinnin koutsi -palveluun, joten erillistä osallistumisilmoitusta tähän palveluun ei julkaista.

maanantai 13. marraskuuta 2023

Haluatko olla merkittävä lenkki Hämeenlinnan ruoka-avussa? – Hämeenlinnan ruoka-avun kylmäjakeluketjun hankinnan kilpailutus on käynnissä


Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa Hämeenlinnan ruoka-avun kylmäjakeluketjun hankinnan. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousten jättöaika päättyy 1.12. klo 16.00. Kysymyksiä tarjouspyynnöstä voi esittää portaalin kautta 22.11. klo 16.00 saakka.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteena on toteuttaa toimiva ja kokonaistaloudellisesti edullinen hävikkiruoan kylmäjakeluketju Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan ruoka-avun kylmäjakeluketjun palveluntuottaja vastaa vähittäis- ja tukkuliikkeiden sekä mahdollisten tuottajien lahjoittaman ylijäämäruoan (hävikkiruoka) kuljettamisesta ja välivarastoinnista osana vähävaraisille kuntalaisille kohdistuvaa hävikkiruokajakelutoimintaa. Kylmäkuljetusta vaativien tuotteiden lisäksi jaettavana saattaa olla myös lämpimässä säilytettäviä elintarvikkeita kuten leipää.

HUOM!


Tarjoajien tulee lukea läpi ennen tarjouksen tekemistä Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje, joka on verkkosivulla www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Tarjoajien kannattaa tarvittaessa kysyä apua tarjouksen laatimiseen liittyen esimerkiksi seuraavilta henkilöiltä: https://julkisethankinnathame.fi/neuvontaa/.

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjouspyyntöasiakirjat kannattaa lukea viipymättä läpi, jotta tarjoaja ehtii tarvittaessa esittää tarjouspyynnöstä kysymyksiä Tarjouspalvelu-portaalin kautta kysymysten esittämisen määräaikaan mennessä.

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

torstai 2. marraskuuta 2023

Hämeenlinnan hankintatreffeillä oli asiaa elinvoimasta, hankinnoista ja viestinnästä


Hämeenlinnan hankintatreffit järjestettiin 26. lokakuuta. Tilaisuuden avasi Hämeenlinnan kaupungin elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki. Hänen jälkeensä kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte puhui elinvoimasta, hankinnoista ja viestinnästä.

Korte korosti sitä, että hankinnan valmistelu on se vaihe, jolloin tulevan tarjouskilpailun sisältöön pystytään vaikuttamaan vielä merkittävästi, kun taas tarjouskilpailu on se vaihe, jolloin tarjouskilpailun sisältöön ei voida tehdä kuin vähäisiä muutoksia. Näin ollen hankinnasta kiinnostuneen yrityksen kannattaa olla aktiivinen erityisesti valmisteluvaiheessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte painotti sitä, että on tärkeää panostaa hankinnan valmisteluun. Tämä ei koske pelkästään hankintayksiköitä, vaan myös julkisista hankinnoista kiinnostuneita yrityksiä.

Esityksessä myös kerrottiin, että Hämeenlinnan hankinnoista on saatavissa tietoa etukäteen. HILMA-ilmoituskanavassa ja tässä blogissa julkaistaan tietopyyntöjä, joihin yrityksen kannattaa vastata, jos kyseinen hankinta kiinnostaa. Kaupungin verkkosivuilla on Hankintasopimuskooste; jos sopimuskausi on päättymässä lähitulevaisuudessa, kannattaa yrityksen olla yhteydessä ko. hankintakategorian yhteyshenkilöön (yhteyshenkilöt löytyvät samaiselta verkkosivulta).

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien hyväksymistä hankintasuunnitelmista tulee yhteenveto kaupungin verkkosivuille alkuvuodesta. Erityisesti talonrakennus- ja kunnallistekniikan investoinneista sekä irtaimen omaisuuden investoinneista kiinnostuneiden kannattaa katsoa ne talousarviosta.

Hankintapäällikkö Aapo Korte kehotti tutustumaan julkisen hankinnan pelisääntöihin. Niihin tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi kaupungin laatimasta ohjeesta (ohjeen löydät tämän verkkosivun alusta), joka auttaa välttämään tyypillisimmät virheet, jotka usein johtavat tarjouksen poissulkemiseen. Koska julkisia hankintoja toteutetaan lakiin ja hankintayksiköiden laatimiin sääntöihin perustuen, on ne syytä tuntea ennen tarjouksen tekemistä.

Hämeenlinnan hankintatreffeillä otettiin myös rautalanka avuksi. Näillä neljällä keskeisellä ohjeella yrityksen pitäisi pystyä välttämään julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa sellaiset virheet, joihin ei kannata ainakaan sortua.

Elinvoimasta, hankinnoista ja viestinnästä todettiin yhteenvetona, että hankinnoilla voidaan osittain lisätä elinvoimaa, mutta hankintayksikkö ei saa suosia yhtäkään tarjoajaa. Siksi viestintä nousee arvoon arvaamattomaan. Viestinnän tulee olla molemminpuolista (yritys ei voi jäädä odottamaan kauppaa ”neljän seinän sisälle”) ja sen tulee keskittyä erityisesti hankinnan valmisteluvaiheeseen, koska silloin on paras mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Koulukuljetukset Hauholla Eteläisten alueella (kohde H2)Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.