maanantai 19. huhtikuuta 2021

Dynaaminen pienhankinta osana kaupungin skenaariotyötä


Hämeenlinnan kaupungilla on käynnissä skenaariotyön prosessi, jonka avulla rakennetaan pohjaa kaupungin strategialle 2022–2025. Kutsumme paikalliset yrittäjät ja yhteisöt osallistumaan skenaariotyöhön uudella tavalla ja kehittämään tulevaisuuden palveluita Hämeenlinnalle ja hämeenlinnalaisille.

Tätä varten käynnistämme dynaamisen pienhankintajärjestelmän, jonka sisällä Hämeenlinnan kaupunki tekee asiakaskohtaisia tilauksia Tulevaisuuden palveluista. Asiakkaat valitsevat itselleen sopivat palvelut sekä palveluntuottajat. Palveluja ostetaan pilottiluontoisesti kevään ja kesän 2021 aikana.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Palveluja tullaan ostamaan testiperheille, jotka toimivat kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien palvelujen testaajina ja antavat palveluista palautetta, jota hyödynnetään kaupungin skenaariotyössä. Testiperheet voivat olla yhden hengen talouksia, lapsiperheitä, erilaisia pienyhteisöjä, tms. Kullekin testiperheelle on varattu 300 euron budjetti yksityisten palveluntuottajien palvelujen ostoon.

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja asiakaskokemuksia Hämeenlinnan kaupungin skenaariotyön ja tulevaisuuden Hämeenlinnan rakentamiseksi. Samalla avautuu tilaisuus hämeenlinnalaisille palveluntuottajille kehittää ja testata omia palveluitaan kuntalaisista koostuvien testiperheiden avulla. Skenaariotyön lisäksi Tulevaisuuden palveluilla on tavoitteena edistää hämeenlinnalaisten yritysten elinvoimaisuutta ja mahdollistaa näiden osallistuminen skenaario- ja strategiatyön eri vaiheisiin.

Dynaaminen pienhankinta mahdollistaa testiperhetoiminnan käynnistämisen joustavasti ja ketterästi ja palvelujen hankinnan testiperhekohtaisesti ilman laajaa kilpailutusjärjestelyä. Tulevaisuuden palvelut ja testiperhetoiminta tuovat alueen asukkaat, yrittäjät, palveluntuottajat ja kaupungin hallinnon yhteen kehittämään tulevaisuuden Hämeenlinnaa.

Yrittäjä, jätä hakemuksesi palveluntuottajaksi HankintaSampossa ja lähde rakentamaan Hämeenlinnaan Tulevaisuuden palveluita!

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kuntalaiset pääsevät myös pian ilmoittautumaan testiperheiksi, tästä lisätietoa tulossa pian!

Sijaistyövoiman hankinta ikäihmisten palveluihin


Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki hakee ikäihmisten palveluihin vuokratyövoimaa sijaisiksi erityisesti kesän ajalle. Tarjouksen voi jättää, vaikka tarjolla olisi vain yksittäisiä päiviä tai vuoroja. Tarjous tulee jättää Pienhankintapalvelu-portaalin kautta 3.5.2021 klo 9.00 mennessä.