keskiviikko 18. joulukuuta 2019

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!
Hämeenlinnan kaupungin joulutervehdyksen myötä kaupungin hankintapalvelut toivottaa sopimuskumppaneille, muille yrityksille ja yhteisöille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia seuraaville: Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!

Tilausajopalveluiden tarjouspyyntö julkaistu


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia tilausajopalveluista. Hankinnassa on tilaajana myös Janakkalan kunta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa.

Tilausajopalveluiden kilpailutus ei ota kantaa siihen, matkustetaanko linja-autolla, junalla vai muulla kulkuvälineellä; tarkoituksenmukainen kulkuväline ratkaistaan matkakohtaisesti. Tarjouskilpailussa pyritään saamaan riittävä määrä liikennöitsijöitä eri maantieteellisille alueille. Puitejärjestelyn sisällä jokainen tilausajo kilpailutetaan erikseen käyttämällä valmista ja yksinkertaista kilpailutuspohjaa, jolloin järjestely on mahdollisimman joustava sekä tilausajojen tilaajien että liikennöitsijöiden kannalta ja jolloin tilaaja saa aina jokaiseen tilausajoon edullisen hinnan. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinta on jaettu neljään osaan, jotka ovat korkeintaan 19-paikkaiset linja-autot, 20-35 -paikkaiset linja-autot, 36-50 -paikkaiset linja-autot sekä yli 50-paikkaiset linja-autot. Jokainen osa käsittää viisi aluetta, jotka ovat Hämeenlinnan kantakaupunki, Kalvola, Renko, Janakkala sekä Hauho, Lammi ja Tuulos.

Tarjouskilpailussa vertailuperusteina ovat hinnan lisäksi Euro-luokka (vähimmäisvaatimuksena Euro III) ja käyttövoimana uusiutuva diesel. Hintakomponenttien osalta on asetettu minimi- ja maksimihinnat, joilla pyritään siihen, ettei ali- tai ylihintaisia tarjouksia tarvitse hyväksyä.

Hankinnan tavoitteena on saada sopimuskumppaneiksi riittävä määrä laadukkaita liikennöitsijöitä siten, että tilaajan tilausajoja tarvitsevat yksiköt pystyvät kilpailuttamaan kunkin tilausajon joustavasti ja tarpeitansa vastaavasti.

maanantai 16. joulukuuta 2019

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokousten videoinnin sopimuskumppaniksi Stremia


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokousten videoinnin. Sopimuskumppaniksi valittiin Stremia Oy.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sopimuskausi alkaa 1.1.2020 ja se on toistaiseksi voimassa oleva. Hankintasopimuksessa on optiona muut videolähetykset.

keskiviikko 4. joulukuuta 2019

Tilausajopalveluiden hankinta-asiakirjaluonnokset saatavilla


Hämeenlinnan kaupunki tullee kilpailuttamaan tilausajopalvelut siten, että hankintailmoitus julkaistaan ennen joulua 2019. Kilpailutusta koskevat hankinta-asiakirjaluonnokset ovat nyt saatavilla niiden kommentointia varten.

Hankinta-asiakirjaluonnoksia voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta hankinnat(at)hameenlinna.fi. Kommentointiaika päättyy 16.12. klo 8.

Tarjouskilpailussa pyritään saamaan riittävä määrä liikennöitsijöitä eri maantieteellisille alueille. Puitejärjestelyn sisällä jokainen tilausajo kilpailutetaan erikseen käyttämällä valmista ja yksinkertaista kilpailutuspohjaa, jolloin järjestely on mahdollisimman joustava sekä tilausajojen tilaajien että liikennöitsijöiden kannalta ja jolloin tilaaja saa aina jokaiseen tilausajoon edullisen hinnan.

sunnuntai 1. joulukuuta 2019

Hankintojen EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2020


Sekä hankintalain että erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvot muuttuvat 1.1.2020. EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. Kansalliset kynnysarvot eivät muutu.

Hankintalain alaisissa hankinnoissa tavara- ja palveluhankintojen sekä suunnittelukilpailujen EU-kynnysarvo laskee 221 000 eurosta 214 000 euroon. Rakennusurakoiden EU-kynnysarvo laskee 5,548 miljoonasta eurosta 5,35 miljoonaan euroon.

Hankintalain ja erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvot 1.1.2020 alkaen.

Erityisalojen hankintalain alaisissa hankinnoissa tavara- ja palveluhankintojen sekä suunnittelukilpailujen EU-kynnysarvo laskee 443 000 eurosta 428 000 euroon. Rakennusurakoiden ja käyttöoikeussopimusten EU-kynnysarvo laskee 5,548 miljoonasta eurosta 5,35 miljoonaan euroon. Erityisalojen hankintalaki on laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Lähde:
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: https://www.hankinnat.fi -sivusto (2.12.2019)

torstai 14. marraskuuta 2019

Kuntien Tieran tietopyyntö tiedolla johtamisen ratkaisuista


Kuntien Tiera Oy on julkaissut HILMA-ilmoituskanavassa tietopyynnön tiedolla johtamisen ratkaisuista. Hämeenlinnan kaupunki on tiiviisti mukana kyseisen hankinnan valmistelussa eli tulevalla tarjouskilpailulla on tarkoitus löytää ratkaisu erityisesti Hämeenlinnan tarpeisiin. Tietopyyntö ei sido Kuntien Tieraa eikä Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava Kuntien Tieralle viimeistään 24.11.2019 klo 16 mennessä. Hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kannattaa tutustua tämän linkin kautta löytyvään tietopyyntöön sekä Kuntien Tieran Tarjouspalvelu-portaalissa oleviin asiakirjaluonnoksiin (linkki portaaliin on tietopyynnössä).

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

keskiviikko 6. marraskuuta 2019

Tarjouspyyntö Hämeensaari-hankkeen taloudellisten vaikutusten arvioinnista


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia Hämeensaari-hankkeen taloudellisten vaikutusten arvioinnista. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Pienhankintapalvelu-portaalissa. Portaalissa on kerrottu hankinnasta tarkemmin ja tarjoukset jätetään sitä kautta.

Yksityinen kehittäjäryhmä suunnittelee Hämeenlinnan keskusta-alueelle kaupunkikehityshanketta, joka sisältää mm. uuden monitoimiareenan, asumista, liiketilaa, toimistoja sekä liikunta- ja ravintolatiloja. Kohdealue sijoittuu Hämeenlinnan ruutukaavakeskustan, moottoritien ja Vanajaveden välittömään läheisyyteen.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaupunki haluaa riippumattoman toimijan arvion Hämeensaari-hankkeen taloudellisista vaikutuksista. Taloudellisten vaikutusten arviointi vastaa tunnistettuun tiedontarpeeseen ja sillä pyritään edistämään parhaaseen ja monipuoliseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja kaavoitusta kaupungissa. Lopputuloksena syntyy sähköinen raportti, jossa taloudellisia vaikutuksia havainnollistetaan tekstin lisäksi kaavioin, kuvin ja kartoin. Selvitys liitetään Hämeensaaren kaavoituksen valmisteluaineistoksi.

Työn tuottajalta edellytetään asiantuntemusta ja kokemusta vastaavista selvityksistä. Työhön osallistuvilla henkilöillä tulee olla työn vaativuuden edellyttämä soveltuva koulutus ja riittävästi kokemusta vastaavista työtehtävistä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta eli ns. pienhankinta. Hankinnassa käytetään Hämeenlinnan kaupungin Hankinta- ja sopimusohjeen mukaista avointa pienhankintamenettelyä.

tiistai 29. lokakuuta 2019

Liikennöitsijä, nyt voit vaikuttaa! – Tietopyyntö tilausajopalveluista


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee tilausajopalveluiden kilpailuttamista. Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin ennen joulua 2019 ja että sopimuskausi alkaisi 1.4.2020. Hankinta mahdollisesti ylittää EU-kynnysarvon.

Hankinnan alustavana tavoitteena on saada sopimuskumppaneiksi riittävä määrä laadukkaita liikennöitsijöitä siten, että kaupungin tilausajoja tarvitsevat yksiköt pystyvät tilaamaan ja tarvittaessa kilpailuttamaan kunkin tilausajon joustavasti ja tarpeitansa vastaavasti.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita (liikennöitsijöitä) pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 17.11.2019 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Sähköpostiviestin liitteenä pyydetään toimittamaan tietopyynnön liitteenä oleva lomake täytettynä. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan TILAUSAJOPALVELUT.

Varsinainen tietopyyntö on HILMA-ilmoituskanavassa. Tietopyynnön liite on Tarjouspalvelu-portaalissa. Tarvittaessa tietopyynnön liitettä voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta hankinnat(at)hameenlinna.fi.

Hankinnasta kiinnostuneille liikennöitsijöille järjestetään yhteinen infotilaisuus. Infotilaisuus järjestetään Hämeenlinnan Raatihuoneen (Raatihuoneenkatu 15) valtuustosalissa maanantaina 25.11.2019 klo 9.00 alkaen (kestäen korkeintaan kaksi tuntia). Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan (hankinnat(at)hameenlinna.fi) 20.11.2019 mennessä ilmoittamalla yritys ja osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet. Ilmoittautumisviestin aiheeksi pyydetään laittamaan TILAUSAJOPALVELUIDEN INFOTILAISUUS. Infotilaisuudessa esitetty materiaali lähetetään jälkikäteen sähköpostilla tilaisuuteen ilmoittautuneille sekä tietopyyntöön muuten vastanneille.

Tilausajopalveluilla tarkoitetaan sellaisia pääsääntöisesti linja-autoilla tehtäviä henkilökuljetuksia, jotka eivät sisälly Hämeenlinnan kaupungin muihin hankintasopimuksiin. Tällaisia kuljetuksia ovat esimerkiksi kaupungin yksiköiden kouluttautumis- ja tutustumismatkat Hämeenlinnan ulkopuolelle sekä koululuokkien opetukseen kuuluvat matkat Hämeenlinnan ulkopuolelle. Hankinta ei koskisi esimerkiksi vanhempainyhdistysten kustantamia matkoja. Tilausajopalveluissa on tyypillisesti kyse muista kuin säännöllisistä kuljetuksista eli kyse on satunnaisista kuljetuksista.

Esimerkiksi joukkoliikennepalvelut eivät ole tilausajopalveluita, vaan kaupunki kilpailuttaa joukkoliikenteen erikseen. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Alustavasti hankinta on suunniteltu jaettavan kolmeen osakokonaisuuteen: (1) Hämeenlinnan kantakaupunki, (2) Kalvola ja Renko sekä (3) Hauho, Lammi ja Tuulos. Sen, mihin osakokonaisuuteen tilausajo kuuluisi, ratkaisisi tilausajon lähtöpaikka.

Hankintaa valmisteltaessa kartoitetaan mm. se, voisiko kyseessä olla Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan yhteishankinta. Jos yhteishankintaan päädyttäisiin, olisivat tällöin Hattula ja Janakkala todennäköisesti omina osakokonaisuuksinaan.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tiedon julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 21. lokakuuta 2019

Tietopyyntö Hämeensaari-hankkeen taloudellisten vaikutusten arvioinnista


Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, vaan tiedotetaan markkinoita tulevasta kilpailutuksesta ja pyydetään tietoa ja mahdollisten palveluntuottajien kommentteja hankittavan palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja käytännön järjestelyihin liittyen, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Taloudellisten vaikutusten arviointi koskee Hämeensaari-hanketta, joka sisältää mm. uuden monitoimiareenan, asumista, liiketilaa, toimistoja sekä liikunta- ja ravintolatiloja. Arviointityö sisältää hankkeen kuvauksen, mitoituksen ja katsauksen suunnittelutilanteeseen. Työssä eritellään selkeästi arvioinnin rajaukset, pääoletukset, rajoitukset ja laskentaperusteet. Vaikutusten arviointi koskee vaikutuksia elinkeinotoimintaan ja sen edellytyksiin, tuotantoon ja työllisyyteen, sekä kaupungin taloudelle. Työssä arvioidaan hankkeen sopivuutta Hämeenlinnan kaupungin tavoitteisiin sekä esitetään johtopäätökset ja suositukset. Kaupungin tavoitteita on esitelty keskustavisio 2035 -julkaisussa sekä kaupungin strategiassa.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hankinta tullaan suorittamaan avoimena kilpailutuksena. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon eli kyseessä on pienhankinta. Tietopyyntöön vastaaminen on vapaaehtoista, eikä vastaaminen ole edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä: työn mahdollinen toteutusaikataulu, suuntaa antava hinta-arvio ja erityisesti tarjouspyynnön sisältö. Tietopyynnön tavoitteena on saada mahdollisimman kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään 30.10.2019 klo 16: eetu.niemi(at)hameenlinna.fi.

Päätökset hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla vastaamatta esitettyihin kommentteihin ja tiedusteluihin. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Hankintayksikkö ei sitoudu tässä tietopyynnössä oleviin tietoihin. Markkinakartoituksen jälkeen tarjouspyyntöluonnos käytetään kaikilla yhteyttä ottaneilla toimijoilla sähköpostikommenttikierroksella. Tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun.


sunnuntai 20. lokakuuta 2019

Kutsu markkinavuoropuheluun: Koululaisten näöntutkimukset


Hämeenlinnan kaupunki on kilpailuttanut koululaisten näöntutkimukset ja sopimus päättyy 31.12.2019. Nykyisessä sopimuksessa näön tutkimuksen suorittaa silmälääkäri.

THL:n uuden ohjeistuksen mukaan silmälääkärille lähettämisen tarvetta arvioidessaan kouluterveydenhuolto voi taittovikaepäilyissä tehdä yhteistyötä rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan laillistetun optikon kanssa silloin, kun oppilas on vähintään toisella luokalla ja täyttänyt kahdeksan vuotta. Kouluterveydenhuollon tulee saada palaute tutkimuksista sekä huolehtia silmälääkärille lähettämisestä, jos esille tulee muuta kuin taittovika. Tästä yhteistyöstä ei saa syntyä kustannuksia asiakkaalle. Muissa silmäoireissa oppilas ohjataan suoraan silmälääkärille.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki järjestää yhteisen keskustelun palveluntuottajien kanssa koululaisten näöntutkimusten tulevasta hankinnasta tavoitteena löytää asiakkaiden tarpeita vastaava kustannustehokas hankintatapa.

Kutsumme teidät markkinavuoropuheluun keskiviikkona 30.10.2019 klo 10.30-12.00. Paikkana on kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 9), kaupunginhallituksen kokoushuone 6. kerroksessa.

Pyydämme ennakkoilmoittautumista 28.10. mennessä Sari Tuomivaaralle: sari.tuomivaara(at)hameenlinna.fi. Mukana tilaisuudessa on neuvola- ja koululääkäri Anu Mähönen, palveluesimies Sari Tuomivaara sekä asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula.

Lammin hyvinvointikeskuksen kokonaisurakan urakoitsijaksi Varte


Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö kilpailutti yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa Lammin hyvinvointikeskuksen kokonaisurakan. Urakoitsijaksi valittiin Varte Oy.

Hämeenlinnan Lammille rakennetaan uudisrakennuksena hyvinvointikeskus, johon sijoittuu vanhusten asuntoja 42 kappaletta, kunnan vanhuksia palvelevia tiloja ja valmistuskeittiö huoltotiloineen.

Lammi on yksi Hämeenlinnan pitäjistä. Vuonna 1374 perustetusta pitäjästä on matkaa kantakaupunkiin noin 37 kilometriä. Kuvassa Lammin kirjasto. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö vuokraa omistamiaan ja hallitsemiaan asuntoja 60 vuotta täyttäneille hämeenlinnalaisille. Säätiö kuuluu Hämeenlinnan kaupunkikonserniin. Säätiön verkkosivut ovat osoitteessa www.hvas.fi.

keskiviikko 16. lokakuuta 2019

Osa kaupungin hankinnoista kilpailutetaan yhteishankintayksiköiden kautta – Mikä on yhteishankintayksikkö?


Hämeenlinnan kaupunki ei kilpailuta kaikkia julkisia hankintojaan itse, koska tietyissä hankinnoissa on tarkoituksenmukaisempaa olla mukana useamman hankintayksikön yhteisessä kilpailutuksessa. Usein tällainen kilpailutus tarkoittaa yhteishankintayksikön toteuttamaa kilpailutusta.

Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, joka on keskittynyt julkisten hankintojen kilpailuttamiseen yhteishankintoina. Käytännössä yhteishankintayksikkö kilpailuttaa erilaisia tavaroita ja palveluita suorille ja välillisille omistajilleen sekä mahdollisille muille hankintayksiköille, joille on erikseen annettu oikeus olla tietyn yhteishankintayksikön yhteishankinnoissa mukana.

Kuntakentän tunnetuimpia yhteishankintayksiköitä ovat Sarastia Oy, Hansel Oy ja Kuntien Tiera Oy, joista Kuntien Tiera on keskittynyt ICT- ja järjestelmähankintoihin. Sarastia aloitti toimintansa 1.5.2019, kun KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy yhdistyivät. Hanselista tuli myös kuntien yhteishankintayksikkö, kun KL-Kuntahankinnat ja Hansel aloittivat 2.9.2019 toimimisen yhdessä Hanselin nimissä.

Paikallisten yritysten kannattaa seurata myös yhteishankintayksiköiden valmistelussa olevia hankintoja:
Usein kyseiset hankinnat mielletään valtakunnallisiksi hankinnoiksi, mutta asia ei suinkaan ole aina niin. Esimerkiksi Sarastian kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kilpailutuksessa on oma osakokonaisuutensa Kanta-Hämeelle. Käynnissä olevat tarjouskilpailut löytyvät puolestaan seuraavasti:

Esimerkiksi kirjastojen kirjahankintoihin yhteishankintayksiköiden kilpailutukset sopivat hyvin, koska yhteishankinnan suurella volyymillä saavutetaan mm. edullisemmat hinnat ja koska kirjastojen kirjoja välittävät toimittajat ovat valtakunnallisia toimijoita. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Yhteishankintakilpailutuksiin lähdetään mukaan yleensä siksi, että siten säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Volyymietu voi näkyä esimerkiksi halvempina hintoina, parempana laatuna tai siinä, että yhteishankinnassa mukana olevilla hankintayksiköillä on parempi neuvotteluasema toimittajiin nähden kuin niillä olisi yksinään; parhaimmassa tapauksessa nämä kaikki toteutuvat.

Kaupunki arvioi tapauskohtaisesti sen, kannattaako olla mukana yhteishankintayksikön kilpailutuksessa vai kilpailuttaa hankinta esimerkiksi itse. Arviointiin vaikuttaa mm. paikallinen näkökulma, hankinnan kohde ja yhteishankintakilpailutuksella saavutettavissa oleva volyymietu.

perjantai 4. lokakuuta 2019

10 000 kertaa kiitos!


Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 10 000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli melko tarkkaan 20 kuukautta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin 500 kertaa kuukaudessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 10 000 kertaa!

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

keskiviikko 2. lokakuuta 2019

Tervetuloa työllisyyspalveluiden hankintainfoon!


Kutsumme palveluiden tuottamisesta kiinnostuneet toimijat kuulemaan uusista hankittavista palveluista ja hankintajärjestelmästä. Työllisyyspalveluiden hankintainfo on kaksiosainen.

Hämeenlinnan kaupunki uudistaa työllisyyspalveluita ja haluaa kehittää työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja. Haluamme nykyistä paremmin tunnistaa ja tarjota ratkaisuja työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen yksilölliset palvelutarpeet huomioiden.

Tiistai 8.10.2019
Teemana: Ensimmäisten hankittavien palvelutuotteiden esittely
Klo 16-17
Paikka: Crazy town, Viipurintie 4, Hämeenlinna

Tiistai 22.10.2019
Teemana: Uudenlaisen hankintatavan ja hankintajärjestelmän esittely, vuoropuhelun avaaminen uusien palvelutuotteiden osalta
Klo 17-19
Paikka: Crazy town, Viipurintie 4, Hämeenlinna

Kutsu alla kuvana ja kutsun lopussa lisätietojen antajat. Kutsu aukeaa suurempana klikkaamalla kuvaa.


tiistai 1. lokakuuta 2019

Mikä ihmeen pienhankinta?


Julkiset hankinnat jaetaan EU-hankintoihin, kansallisiin hankintoihin ja pienhankintoihin. Pienhankinta eroaa EU- ja kansallisista hankinnoista siten, että siihen ei sovelleta hankintalainsäädäntöä. Sen verran hankintalaissa kuitenkin pienhankinnoista todetaan, että niissä on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys.

Julkisissa hankinnoissa EU-hankinnat ovat euromääräisesti isoimpia, mutta kilpailutuksia on lukumäärällisesti vähiten. Pienhankinnat taas ovat euromääräisesti pienimpiä, mutta kilpailutuksia on lukumäärällisesti eniten. Kansalliset hankinnat ovat sekä euromääriltään että lukumääriltään EU- ja pienhankintojen välimaastossa.

Pienhankinnalla tarkoitetaan hankintaa, jonka ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Erityisalojen (vesi- ja energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen) hankinnoissa pienhankinta on hankinta, jonka ennakoitu arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon (EU-kynnysarvon).

Koska pienhankintoihin ei sovelleta hankintalainsäädäntöä, niiden osalta noudatetaan kunkin hankintayksikön omaa hankintaohjeistusta, jollainen Hämeenlinnassa on kaupungin Hankinta- ja sopimusohje. Kaupungin ohjeen mukaan pienhankinnoissa käytetään seuraavia menettelyitä:
 • Avoimessa pienhankintamenettelyssä julkaistaan tarjouspyyntö ja kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen.
 • Rajoitetussa pienhankintamenettelyssä tarjouspyyntö lähetetään vähintään kolmelle potentiaaliselle tarjoajalle. Jos potentiaalisia tarjoajia on vähemmän kuin kolme, voidaan tarjouspyyntö lähettää kahdelle tarjoajalle.
 • Pienhankinnan neuvottelumenettelyssä neuvottelukutsu lähetetään vähintään kolmelle potentiaaliselle tarjoajalle. Jos potentiaalisia tarjoajia on vähemmän kuin kolme, voidaan neuvottelukutsu lähettää kahdelle tarjoajalle. Neuvottelu tai neuvottelut käydään jokaisen tarjoajan kanssa erikseen ja jokaisesta neuvottelusta laaditaan muistio. Neuvottelujen päätyttyä tarjoajat saavat tarjouspyynnön. 

Mistä sitten löytää Hämeenlinnan kaupungin avoimet pienhankinnat? Kaupunki käyttää kilpailutuksissaan sähköistä kilpailutusjärjestelmää, jolla tehdyt avoimet pienhankinnat näkyvät Pienhankintapalvelu-portaalissa. Portaalissa on kolme eri tasoa, jotka ovat valtakunnallinen, maakunnallinen ja kuntakohtainen. Hämeenlinnan avoimet pienhankinnat julkaistaan vähintään kuntakohtaisessa portaalissa, minkä lisäksi tapauskohtaisesti myös maakunnallisessa ja/tai valtakunnallisessa portaalissa.

Pienhankintapalvelu-portaaliin tarvitsee rekisteröityä vain kerran. Samalla käyttäjätunnuksella pystyy jättämään tarjouksia sekä Hämeenlinnan kaupungille että muille hankintayksiköille. Tarjouksen jättäminen portaalissa on helppoa. Kuvakaappaus julkaistu Cloudia Oy:n luvalla.

Mitä pientä siinä on, jos vesilaitos kilpailuttaa viiden miljoonan euron rakennusurakan?


Pienhankinta voi olla terminä harhaanjohtava, koska kaikki pienhankinnat eivät suinkaan ole euromääräisesti pieniä. Esimerkiksi vesilaitoksen kilpailuttama viiden miljoonan euron rakennusurakka alittaa EU-kynnysarvon, jolloin se on pienhankinta.

Pienhankintoja ovat seuraavat hankinnat:
 • Tavarahankinta alle 60 000 euroa (erityisaloilla alle 443 000 euroa)
 • Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut alle 400 000 euroa (erityisaloilla alle miljoona euroa)
 • Muut erityiset palvelut, kuten tietyt hotelli- ja ravintolapalvelut, tietyt tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, tietyt postipalvelut sekä autonrenkaiden pinnoitus ja sepän palvelut, alle 300 000 euroa (erityisaloilla alle miljoona euroa)
 • Muu palveluhankinta alle 60 000 euroa (erityisaloilla alle 443 000 euroa)
 • Rakennusurakka alle 150 000 euroa (erityisaloilla alle 5,548 miljoonaa euroa)
 • Käyttöoikeussopimus tai -urakka alle 500 000 euroa (erityisaloilla alle 5,548 miljoonaa euroa)
 • Suunnittelukilpailu alle 60 000 euroa (erityisaloilla alle 443 000 euroa) 

Rakennusurakoissa pienhankintoja ovat alle 150 000 euron urakat. Kuitenkin erityisalojen rakennusurakoissa pienhankintoja ovat alle 5,548 miljoonan euron urakat. On tärkeää muistaa, että silloin kun hankintayksikkö toteuttaa urakan omana työnä, kyse ei ole julkisesta hankinnasta. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

keskiviikko 25. syyskuuta 2019

Tarjouskilpailuja käynnissä – Maa- ja kiviainekset sekä joukkoliikenteen tarjouskilpailuja ja muita hankintoja


Tarjouspalvelu- ja Pienhankintapalvelu-portaaleissa on tällä hetkellä käynnissä viisi Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailua, joissa tarjousaika päättyy loka- tai marraskuussa. Hankinta-asiakirjoihin voi tutustua osoitteissa https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna ja https://pienhankintapalvelu.fi/hameenlinna (klikkaamalla TARJOUSPYYNNÖT-kohtaa).

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Maa- ja kiviainesten tarjouskilpailu koskee toimitettavia ja tilaajan kalustolla noudettavia kiviaineksia sekä niihin liittyviä palveluita.

Joukkoliikenteen tarjouskilpailut koskevat Hämeenlinnan paikallisliikenteen kohteita 6 (linjat 1, 3 ja 11) ja Hä7 (palvelulinja 7).

Muita käynnissä olevia tarjouskilpailuja ovat kilpailutukset suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella sekä liikennevalojen opastimista.

maanantai 16. syyskuuta 2019

Tietopyyntö korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjojen (moottoroitu) leasingistä


Hämeenlinnan kaupunki (Terveyspalvelut) suunnittelee korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjojen (moottoroitu) kilpailuttamista siten, että ne hankittaisiin leasingillä. Mahdollinen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa viimeistään alkuvuodesta 2020.

Perusvaatimuksia korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjoille (moottoroitu): leasing-aika kaksi vuotta, sairaalakäyttöön, painehaavojen ennaltaehkäisyyn korkean ja erittäin korkean riskin potilailla, 1-4 asteen painehaavojen hoitoon, painoraja korkeintaan 250 kg, täyttyy nopeasti (10-30 minuuttia), patjan kovetus tarvittaessa, pikatyhjennys, hälytys vikatilanteissa.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 26.9. klo 12 mennessä. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava vähintään toimijan nimi ja Y-tunnus sekä perustiedot toimijan valikoimassa olevista korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjoista (moottoroitu). Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan MINIMIPAINEILMAPATJAT.

Korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjoja (moottoroitu) tarvitaan lähinnä Vanajaveden sairaalassa. Kuitenkin myös kaupungin muut sosiaali- ja terveystoimialan yksiköt saattavat tarvita minimipaineilmapatjoja vähäisissä määrin. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteena on löytää hyvin palveleva sopimuskumppani, jolta saa leasingillä kustannustehokkaasti loppuasiakkaiden (pääsääntöisesti Vanajaveden sairaalan potilaiden) tarpeisiin soveltuvia korkean ja erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjoja (moottoroitu). Hankinnan tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa myöhemmin.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tiedon julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tieto ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.


perjantai 6. syyskuuta 2019

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella – Tarjouspyyntö julkaistu


Hämeenlinnan kaupunki (Terveyspalvelut / Suun terveydenhuolto) kilpailuttaa suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena on, että kilpailutuksella valittava palveluntuottaja tuottaisi päivystyksen 1.1.2020 alkaen.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksessä on kyse hammaslääkäri-hammashoitajapalveluista. Väestön määrä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on noin 175 500 asukasta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri käsittää Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä vastaava kunta on Hämeenlinna.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta, joten tarjouspyyntö ja sen liitteet ovat Tarjouspalvelu-portaalissa. Tarjous tulee jättää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 7.10.2019 klo 12 mennessä.

maanantai 2. syyskuuta 2019

Työterveyspalveluiden tuottamisen ja palveluiden kehittävän kumppanuuden sopimuskumppaniksi Suomen Terveystalo


Hämeenlinnan kaupunki ja 11 muuta TyöSyke Oy:n entistä omistajaa kilpailuttivat työterveyspalveluiden tuottamisen ja palveluiden kehittävän kumppanuuden keväällä 2019. Tarjouskilpailuun liittyi myös yhtiön osakekauppa siten, että kilpailun voittaja ostaa TyöSykkeen. Kilpailutuksessa käytettiin kahta ulkopuolista asiantuntijaa: yritysjärjestelyjen asiantuntijana oli 3J Partners Oy ja julkisten hankintojen asiantuntijana oli Seesam Hankintapalvelut.

Tarjouskilpailussa työterveyspalveluiden tuottamisen ja palveluiden kehittävän kumppanuuden sopimuskumppaniksi valittiin Suomen Terveystalo Oy. Hankintasopimus palveluista allekirjoitettiin 30.8. Samana päivänä allekirjoitettiin myös kauppakirja TyöSykkeen osakkeiden myynnistä.

Yksi TyöSykkeen toimipisteistä sijaitsee Hämeenlinnan kantakaupungissa Viipurintiellä. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspyyntö Kalvolan ja Rengon talvikunnossapitotöiden alueurakoista


Tarjouspyyntö Kalvolan ja Rengon talvikunnossapitotöiden alueurakoista on julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupungin infran kunnossapitopalvelut pyytää tarjoustanne Kalvolan ja Rengon kaupunginosien talvikunnossapitourakoista yksikköhintaurakoina tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakan kohteina ovat Kalvolan ja Rengon kaupunginosien katujen, kevyen liikenteen väylien ja muiden yleisten alueiden talvityöt. Talvitöihin kuuluvat lumen ja sohjon auraus, lumen lähisiirrot, hiekoitus sekä muut sovittavat työt, kuten polanteen poisto.

Urakka on jaettu kahteen osakokonaisuuteen seuraavasti:
 1. Kalvolan talvikunnossapitoalue; väyläpituus noin 35 km
 2. Rengon talvikunnossapitoalue; väyläpituus noin 10 km; Nummenkylän väyläpituus noin 0,5 km

Urakan kohteena olevat alueet, väylät ja reitit on määritelty karttaliitteissä. Kartoissa I-luokan kadut ovat vihreällä, II-luokan kadut punaisella ja III-luokan kadut sinisellä, poikkeuksena kartta Nummenkylästä, jossa kaikki merkityt väylät ovat III-luokkaa. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan alueeseen ennen tarjouksen jättämistä.

sunnuntai 1. syyskuuta 2019

Talteenotettujen kissojen ja koirien sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen – Tarjouspyyntö julkaistu


Hämeenlinnan kaupunki (Kaupunkirakennetoimiala) kilpailuttaa talteenotettujen kissojen ja koirien sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisen. Tavoitteena on, että kilpailutuksella valittava palveluntuottaja järjestää tilapäisen hoidon 1.1.2020 alkaen.

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kyseessä on pienhankinta, joten tarjouspyyntö ja sen liitteet ovat Pienhankintapalvelu-portaalissa. Tarjous tulee jättää Pienhankintapalvelu-portaalin kautta 30.9.2019 klo 12 mennessä.

sunnuntai 25. elokuuta 2019

Hämeenlinnan hankintatoimi ottanut merkittäviä kehitysaskeleita – Hankintaprosessia yhtenäistetty ja hankintojen avoimuutta lisätty


Hämeenlinnan kaupungin organisaatiota vahvistettiin vuoden 2018 alusta talousjohtajan alaisuudessa toimivalla Hankintapalvelut-yksiköllä. Yksikön aktiivisen työn johdosta Hämeenlinnan hankintatoimi on ottanut merkittäviä kehitysaskeleita. Kaupungin hankinta- ja sopimusprosessia on yhtenäistetty mm. ohjeistuksen ja sähköisten järjestelmien avulla, hankintaosaamista kaupunkiorganisaatiossa on vahvistettu koulutuksella ja neuvonnalla sekä hankintojen avoimuutta on lisätty mm. Hankinnat ja Hämeenlinna -blogilla. Tavoitteena on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

Hämeenlinnan hankintatoimen kehittämistyö on noteerattu myös valtakunnallisesti. Kaupunki palkittiin Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -kunniamaininnalla Hankintapäivillä Tampereella keväällä 2019. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / Hankintapalvelut.

Hämeenlinnan kaupungin organisaatiossa aloitti vuoden 2018 alusta Hankintapalvelut-yksikkö, jossa työskentelevät hankintapäällikkö ja hankintasihteeri. Yksikkö vastaa hankintojen koordinoinnista, ohjeistuksesta ja kehittämisestä. Varsinaisia kilpailutuksia yksikkö ei juurikaan tee. Keväällä 2018 kaupungille perustettiin hankintatoimen ohjausryhmä, joka mm. johtaa hankintatoimea ja siihen liittyvää kehitystyötä, tukee Hankintapalvelut-yksikköä sen toiminnassa, edistää hyviä käytäntöjä hankinnoissa sekä toimii hankintoihin liittyvän informaation välittäjänä. Ohjausryhmässä on edustus jokaiselta toimialalta, pelastuslaitoksesta ja konsernipalveluista.

Osana hankintatoimen kehittämistä Hämeenlinnassa tulivat voimaan alkuvuodesta 2019 Hankintatoimen periaatteet -asiakirja sekä Hankinta- ja sopimusohje. Hankintatoimen periaatteissa määritellään ne hankintatoimen keskeiset periaatteet, joiden mukaan kaupungin hankintatoimea johdetaan, kehitetään ja ohjataan. Hankinta- ja sopimusohje on käytännön ohje kaupungin hankintojen toteuttamisesta ja hankintasopimusten laatimisesta.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikkönä toimii Aapo Korte, jolla on yli 13 vuoden kokemus julkisista hankinnoista. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / Viestintä.

Hämeenlinnan kaupungin hankinta- ja sopimusprosessin yhtenäistäminen on yksi kehittämiskohteista. Prosessin yhtenäistämiseksi on mm. laadittu ohjeistusta ja erilaisia mallipohjia sekä otettu käyttöön sähköiset kilpailutusjärjestelmä, sopimushallintajärjestelmä ja hankintojen suunnittelutyökalu. Kaupungin henkilöstölle on korostettu erityisesti hankinnan valmistelun ja tarjoajien kanssa käytävän vuoropuhelun merkitystä sekä hankintasopimuksen tärkeyttä. Tarjouskilpailu on vain osa koko prosessia. Samalla henkilöstön hankinta- ja sopimusosaamista on vahvistettu myös koulutuksen ja neuvonnan avulla.

Tärkeä osa hankintatoimen kehittämistä on hankintojen avoimuuden ja hankintoja koskevan viestinnän lisääminen. Tarjouskilpailuihin osallistuvia tarjoajia ja myös kuntalaisia varten on entistä enemmän tietoa saatavilla Hämeenlinnan käynnissä olevista ja tulevista kilpailutuksista. Kaupungin hankintojen avoimuutta palvelee erityisesti Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi. Kaupungin tarjouskilpailut löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista ja Pienhankintapalvelu-portaalista.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi lisää Hämeenlinnan hankintojen avoimuutta ja toimii yhtenä viestintäkanavana kaupungin hankinnoista kiinnostuneille. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / Viestintä.

Hämeenlinnan hankintatoimen kehittäminen ei kuitenkaan pääty tähän, vaan se on jatkuva prosessi. Tähtäimessä on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

keskiviikko 21. elokuuta 2019

Tietopyyntö ARX-talon peruskorjauksesta ja muuttamisesta yläkouluksi


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee ARX-talon peruskorjaus ja muutos yläkouluksi -rakennushankkeen kilpailuttamista. Hankkeen tarkoituksena on saneerata nykyisin ARX-talona tunnettuun entiseen teollisuusrakennukseen toimivat ja terveelliset tilat Lyseon yläkoulun tarpeisiin. Rakennus on valmistunut useassa osassa vuosina 1910–1966 ja nykyiseen toimisto- ja kulttuurikäyttöön tilat on saneerattu 1980-luvulla.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Tämä tietopyyntö julkaistaan ennen varsinaisen tarjouspyynnön julkaisemista, jotta varmistetaan kohteen onnistunut kilpailutus, turvalliset ja terveelliset oppimistilat sekä teknisesti laadukkaan lopputuloksen mahdollistava saneeraus. Hankinta tulee olemaan EU-kynnysarvon ylittävä.

Alustavan aikataulun mukaan kilpailutus käynnistyisi syyskuun puolessa välissä 2019 ja rakennustyöt alkaisivat tammikuun alussa 2020. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään olemaan yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen satu.kari(at)hameenlinna.fi lähiaikoina ja viimeistään 2.9.2019 mennessä. Viestin aiheeksi voi laittaa ARX-TALON PERUSKORJAUS JA MUUTOS YLÄKOULUKSI.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tiedon julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.


torstai 8. elokuuta 2019

Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille – Ota ohje käyttöön!


Hämeenlinnan kaupunki on laatinut tarjoajia varten ohjeen, jonka tarkoituksena on helpottaa tarjousten tekemistä kaupungin tarjouskilpailuihin sekä vähentää tarjouskilpailuista poissuljettavien tarjousten määrää. Ohje on ollut käytössä jo toista vuotta ja nyt sitä on päivitetty.

Ohjeen etusivulle on lisätty neljä keskeistä ohjetta tarjoajille – neljä sellaista ohjetta, joilla pääsee jo pitkälle. Ohjeeseen on myös lisätty sisällysluettelo ja luku, jossa kerrotaan yleistä julkisista hankinnoista. Lisäksi mm. EU-hankinnoissa käytettävän ESPD-lomakkeen ohjeistusta on tarkennettu ja ohjeen ulkoasua on uudistettu.

On erittäin suositeltavaa, että jokainen toimija, joka harkitsee tarjouksen tekemistä kaupungille, lukee ohjeen ensin läpi (ja ohjeesta on varmasti hyötyä myös muiden hankintayksiköiden tarjouskilpailuissa)! Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje löytyy verkkosivulta www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Ohjeessa on mm. hankinta- ja sopimusprosessia havainnollistava kuva. On tärkeää huomata, että tarjouskilpailu on vain osa prosessia; onnistunut tarjouskilpailu edellyttää erityisesti panostamista hankinnan valmisteluun ja vuoropuheluun – panostusta tarvitaan sekä hankintayksiköltä että toimittajilta.

Pienhankinnat huoltotilojen kalusteista, kalustohallintajärjestelmästä ja varastorakennuksen purku-urakasta


Hämeenlinnan kaupungin otettua käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän tarjoajien on helpompi löytää nyt myös kaupungin pienhankinnat. Avoimet pienhankinnat löytyvät Pienhankintapalvelu-portaalista kohdasta Tarjouspyynnöt. Tällä hetkellä on kolme tarjouspyyntöä, joissa tarjousaika päättyy noin 2-3 viikon päästä.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on hankkimassa Hämeenlinnan paloasemalle huoltotilojen kalusteita. Lisäksi pelastuslaitos kilpailuttaa kalustohallintajärjestelmän hankinnan. Kolmas pienhankinta on Hämeenlinnassa osoitteessa Miehistönkatu 10 sijaitsevan varastorakennuksen purku-urakka.

Jos olet tarjoamassa johonkin em. pienhankinnoista, tutustu aluksi Pienhankintapalvelu-portaalia koskevaan ohjeeseen sekä kaupungin yleiseen ohjeeseen tarjouksen tekemisestä.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

keskiviikko 7. elokuuta 2019

Tietopyyntö mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten työtoimintojen hankinnasta


Tällä hankinnalla hankitaan mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille henkilöille työtoimintoja. Tarkoituksena on löytää uusia toimintatapoja ja -malleja kyseisiin palveluihin, jotta asiakkaiden tarpeisiin voitaisiin vastata yksilöllisemmin. Tarkoituksena on, että asiakkaiden kuntoutuspolut ja työtehtävät tulisivat monimuotoisimmiksi (vrt. perinteinen työsalityö).

Yrityksiltä odotetaan innovatiivista otetta uusien vaihtoehtojen luomiseksi. Tietopyynnöllä haetaan tietoa markkinoista. Hankintayksikkö tarvitsee tätä tietoa, jotta voisi valita tarkoitukseen parhaiten sopivan hankintamenettelyn.

Hankinnan kohdetta ja aikatauluja tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohteen sisältö ja/tai aikataulut voivat muuttua. Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä vaikuta millään tavalla tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta ja mahdolliseen muuhun vuoropuheluun liittyvistä toimenpiteistä.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tiedon julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinavuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Infotilaisuus mahdollista hankintaa koskien järjestetään 26.8.2019 klo 12 Virvelinrannan toimintakeskuksessa (Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna). Ilmoittautumiset tilaisuuteen 22.8.2019 mennessä Tuulikki Forssenille, puhelin 03 621 2014 tai sähköposti: tuulikki.forssen(at)hameenlinna.fi. Jos ei pääse tilaisuuteen, voi myös ilmoittaa kiinnostuksensa mahdolliseen hankintaan Tuulikki Forssenille.

Virvelinrannan toimintakeskus, kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Toimijalla pitää olla kokemusta kyseisten asiakasryhmien työtoimintojen järjestämisestä. Lisäksi pitää olla toimintoihin soveltuvat asianmukaiset tilat. Työntekijöiden koulutusten tulee vastata palvelulle asetettavia vaatimuksia. Lisäksi edellytetään innovatiivista näkökulmaa palveluiden kehittämiseksi. Palveluja on tarkoitus kehittää yhteistyössä tilaajan kanssa. Oleellista on, että asiakkaat saavat yksilöllisiä palveluja ja tukea kuntoutumiseensa ja työntekoonsa. Toimijalla tulee olla Avin tai Valviran lupa toimintaan.


maanantai 5. elokuuta 2019

Hankinnoissa tehdään yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla


Hämeenlinnan seudulla tehdään yhteistyötä julkisissa hankinnoissa seudun hankintayksiköiden kesken. Tästä yksi osoitus on tänä vuonna allekirjoitettu sopimus hankintojen seudullisesta yhteistyöstä, jossa allekirjoittajina ovat Hämeenlinnan kaupungin lisäksi Hattulan kunta, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Janakkalan kunta, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Sarastia Oy.

Hankintojen seudullinen yhteistyö alkoi jo vuonna 2003, jolloin laadittiin selvitys Hämeenlinnan seudun kuntien ja julkisyhteisöjen yhteisestä hankintojen kilpailuttamisesta. Yhteistyö konkretisoitui, kun Seutukeskus Oy Hämeeseen (sittemmin KuntaPro Oy ja nykyään Sarastia Oy) perustettiin hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Sopimuksen hankintojen seudullisesta yhteistyöstä tarkoituksena on määritellä sopijapuolten välinen seudullinen hankintayhteistyö, jossa Sarastian tehtävänä on mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tuottaa yhteishankinta- ja kilpailutuspalveluita muille sopijapuolille. Tarkoituksena on pitkäaikainen ja kaikille sopijapuolille hyödyllinen kumppanuus, jonka kautta voidaan tehostaa julkisten hankintojen vaatimaa resursointia ja julkisten varojen käyttöä sekä saavuttaa hankintayksiköiden välisiä synergiaetuja.

Sopimus hankintojen seudullisesta yhteistyöstä ei määrittele niitä yhteishankintatuoteryhmiä (tavaroita ja palveluja), joissa Hämeenlinnan kaupunki on mukana Sarastian kilpailuttamissa yhteishankinnoissa. Yhteishankintatuoteryhmistä päätetään erikseen kaupungin hallintosäännön mukaisesti ja yhteishankintayksikkönä voidaan käyttää muitakin yhteishankintayksiköitä kuin Sarastia (tällaisia yhteishankintayksiköitä ovat esimerkiksi KL-Kuntahankinnat Oy, joka yhdistyy Hansel Oy:hyn 1.9.2019, sekä Kuntien Tiera Oy).

Hankintojen seudullisesta yhteistyöstä on tarkempaa tietoa mm. Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätöksessä KH 25.3.2019 § 121.

perjantai 28. kesäkuuta 2019

Myös kesällä käydään julkisten hankintojen tarjouskilpailuja – Kun ohjeita on olemassa, niin käytä niitä!


Kesä on hyvä syy syödä mansikoita ja mustikoita sekä muita marjoja. Ne ovat ehkä yksi yleisimmistä kesähankinnoista. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Myös kesällä on käynnissä julkisten hankintojen tarjouskilpailuja, joihin on jätettävä tarjous ajallaan, vaikka osa tarjoajan henkilöstöstä olisi kesälomaa viettämässä. Hämeenlinnan kaupungin hankinnoissa pyritään siihen, että tarjouskilpailuja ei käytäisi keskellä kesää, jos se ei ole aivan välttämätöntä.

Koska kaupunki on laatinut useita tarjoajia helpottavia ohjeita, kannattaa niitä käyttää myös kesällä. Seuraavassa on linkkejä hyödyllisiin ohjeisiimme:

Hämeenlinnassa on loistavat puitteet kesän viettoon, esimerkiksi Hämeen linnan ympäristössä. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

tiistai 25. kesäkuuta 2019

Pikatulkkauspalvelun pikatulkkaussovelluksen kautta sopimuskumppanit 1.7. alkaen valittu


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti pikatulkkauspalvelun pikatulkkaussovelluksen kautta palveluntuottajat. Sopimuskumppaneiksi valittiin Tulka Oy ja Youpret Oy. Sopimuskausi alkaa 1.7.2019 ja kestää kolme vuotta.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Pikatulkkauspalvelulla pikatulkkaussovelluksen kautta tarkoitetaan etätulkkauspalvelua, joka tapahtuu älypuhelimeen tai muuhun älylaitteeseen asennettavan sovelluksen kautta ja jossa vasteaika on lyhyt. Sopimukset koskevat pikatulkkauspalvelua sovelluksen kautta, muiden tulkkauspalveluiden osalta kaupunki on mukana Sarastia Oy:n yhteishankintasopimuksissa.

Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalvelujen sopimuskumppani 5.8. alkaen valittu


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalvelujen palveluntuottajan. Sopimuskumppaniksi valittiin R. Holappa Oy. Sopimuskausi alkaa 5.8.2019 ja kestää viisi vuotta.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

maanantai 24. kesäkuuta 2019

Markkinavuoropuhelu Hämeenlinnan paikallisliikenteen linjoista 1, 3 ja 11 sekä palvelulinjasta 7


Hämeenlinnan seudullinen joukkoliikenneviranomainen järjestää markkinavuoropuhelun liikennöitsijöille tulevasta joukkoliikennehankinnasta. Kyse on Hämeenlinnan kantakaupungin joukkoliikenteen kohteesta 6, joka käsittää nykyiset linjat 1, 3 ja 11, sekä palvelulinjasta 7 (liikennöinnin kilpailuttaminen sekä mahdolliset uudet reittisuunnitelmat kantakaupungin alueella).

Tilaisuus järjestetään Wetterin auditoriossa (Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna) perjantaina 9.8.2019 klo 10. Jos liikennöitsijä ei pääse paikalle tilaisuuteen, voi hän pyytää esitetyn materiaalin lähettämällä yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen joukkoliikenne(at)hameenlinna.fi. Kaikkiin sähköposteihin aiheeksi JOUKKOLIIKENNE HML kohde 6.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hankinnan kohdetta ja aikatauluja tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohteen sisältö ja/tai aikataulut voivat muuttua. Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta ja mahdolliseen muuhun vuoropuheluun liittyvistä toimenpiteistä.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tiedon julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinavuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tarkempi tietopyyntö löytyy HILMAsta.

Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet – Kaupunki mukana Sarastian yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki sekä Hämeenlinnan seudulta myös Hattulan kunta ja Kanta Logistiikka Oy ovat mukana Sarastia Oy:n Hankintapalveluiden yhteishankintakilpailutuksessa, joka koskee kiinteistöjen LVI-tarvikkeita. Kilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-013759.

Sarastia syntyi 1.5.2019, kun KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy yhdistyivät.


tiistai 11. kesäkuuta 2019

Keinokas hankintastrategia: Hämeenlinna ja hankintojen vaikuttavuus
KEINO-osaamiskeskus on julkaissut videohaastatteluja keinokkaista hankinnoista. Yksi haastatteluista koskee Hämeenlinnan kaupunkia ja siinä on haastateltu kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautiota ja asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjulaa.

Tietoa KEINO-osaamiskeskuksesta löytyy sen verkkosivuilta osoitteesta www.hankintakeino.fi.

Lähde:
Kuntaliitto/KEINO-osaamiskeskus (videohaastattelu on YouTubessa)

sunnuntai 9. kesäkuuta 2019

Talteenotettujen kissojen ja koirien sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen


Hämeenlinnan kaupunki (Kaupunkirakennetoimiala) suunnittelee talteenotettujen kissojen ja koirien sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisen kilpailuttamista. Alustava aikataulu on se, että kilpailutuksella valittu palveluntuottaja järjestäisi tilapäisen hoidon 1.1.2020 alkaen.

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 19.6.2019 mennessä. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava vähintään toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen, ja viestin aiheeksi on laitettava LÖYTÖELÄINTEN TILAPÄINEN HOITO.

Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntö / markkinakartoitus löytyy HILMAsta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Suunnitteilla oleva hankinta on todennäköisesti terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen kansallisen kynnysarvon alittava hankinta eli ns. pienhankinta.

torstai 6. kesäkuuta 2019

Lapsen ja vanhemman väliset valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot


Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö suunnittelee lapsen ja vanhemman välisten valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen kilpailuttamista Kanta-Hämeen alueella. Tavoitteena on, että kilpailutuksella valitut palveluntuottajat tuottaisivat palvelun vuoden 2020 alusta.

Tapaamisten valvojan tehtävänä on huolehtia siitä, että lapsi voi tuntea olonsa tapaamisella turvalliseksi ja viihtyisäksi. Tiloissa tulee olla eri-ikäisille lapsille sopivia leluja, pelejä ja toimintamahdollisuuksia. Kuvassa oleva lapsi ei liity hankintaan. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö


Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö tuottaa perheoikeudelliset palvelut kaikille Kanta-Hämeen 11 kunnalle vuoden 2019 alusta alkaen. Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö kuuluu Hämeenlinnan kaupungin sosiaalipalveluihin. Yksikön toimipisteet sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Forssassa. Elo-syyskuussa 2019 avataan toimipiste myös Riihimäelle. Perheoikeudellisen yksikön palveluihin kuuluvat lastenvalvojapalvelut sekä olosuhdeselvityspalvelut tuomioistuimelle. Yksikön kautta myönnetään maksusitoumukset adoptioneuvontaan sekä lapsen ja vanhemman välisiin valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin sekä valvottuihin vaihtoihin. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Valvottu tapaaminen voi toteutua kolmessa eri muodossa: 1) valvottu tapaaminen, 2) tuettu tapaaminen ja 3) valvottu vaihto.

Hämeenlinnan kaupunki kutsuu asiasta kiinnostuneet lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tuottajat kuulemaan asiasta ja kertomaan näkemyksiään palvelujen hankintaan liittyen. Tilaisuudessa esitellään valvottujen tapaamisten hankintaa ja palvelukuvausta. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella valvottujen tapaamisten sisällöstä ja laatuvaatimuksista. Lisäksi markkinavuoropuhelutilaisuudessa on tarkoitus selvittää markkinoilla olevien yritysten nykyistä tarjontaa, erilaisia hinnoittelumalleja, resursseja sekä parasta toimintatapaa tulevassa kilpailutuksessa.

Tapaamispaikkatoiminnan kilpailutukseen liittyvä markkinavuoropuhelu järjestetään torstaina 29.8.2019 klo 9.30-12 Hämeenlinnan kaupungintalolla, osoitteessa Raatihuoneenkatu 9, 6. kerros (kaupunginhallituksen kokoushuone), Hämeenlinna. Vuoropuhelun aikana on tarkoitus keskustella hankinnasta ja tapaamispaikkatoimintaan liittyvästä palvelukuvauksesta. Kilpailutuksella haetaan palveluntuottajia koko Etelä-Suomen alueelta.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan palvelusihteeri Leena Parvelalle sähköpostilla osoitteeseen leena.parvela(at)hameenlinna.fi 20.8.2019 mennessä. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava vähintään toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen. Sähköpostiin aiheeksi on laitettava Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta.

Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntö / markkinakartoitus löytyy HILMAsta.

Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

keskiviikko 5. kesäkuuta 2019

Rautalankaohje tarjoajille #1


Julkisten hankintojen luonteen vuoksi on tärkeää, että tarjoajat ymmärtävät, miten julkiseen hankintaan tulee tarjota. Tästä syystä tässä blogissa kerrotaan tarjoajille rautalankaohjeita tarjoamiseen, yksi ohje kerrallaan. Vaikka nämä ohjeet tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, ne eivät valitettavasti sitä ole; liian usein tarjouksia joudutaan sulkemaan pois tarjouskilpailuista syistä, jotka olisivat olleet vältettävissä rautalankaohjeilla. Pyyntö tarjoajille: toimikaa näiden ohjeiden mukaisesti, sillä se on kaikkien etu!

Vastaa niin kuin on kysytty!Muistele kouluaikaasi. Jos sinun piti vastata kokeessa siihen, mitkä ovat Suomen yleisimmät kalalajit, mutta kun et niitä muistanut kerroit mitkä ovat Suomen yleisimmät kasvit, niin mahdoitko saada vastauksesta hyviä pisteitä. Tuskin.

Sama pätee julkisiin hankintoihin. Hankintayksikölle ei ole iloa siitä, jos vastaat asian vierestä eli jos et vastaa niin kuin on kysytty. Jos esimerkiksi hankintayksikkö haluaa tietää toimitusajan viikkoina yhtenä kokonaislukuna, niin se ei kysy sitä kiusallaan. Syy kysymykseen voi olla se, että on tiedettävä tarkka toimitusaika, jotta tiedetään, milloin viimeistään tilaus pitää tehdä. Ymmärrät itsekin, että jos vastaus on joitakin viikkoja, niin se ei oikeasti kerro yhtään mitään.

Kun tarjoat, vastaa niin kuin on kysytty. Jos vastaat muulla tavalla, niin voi olla, että hankintayksiköllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin sulkea tarjouksesi pois tarjouskilpailusta. Ja jos et ymmärrä kysymystä, niin kysy mitä sillä tarkoitetaan, jotta tiedät mitä siihen pitää vastata. Älä tee oletuksia. Mutta tämä on jo myöhempien rautalankaohjeiden aihe.

torstai 23. toukokuuta 2019

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella – Ilmoittakaa kiinnostuksenne!


Hämeenlinnan kaupunki (Terveyspalvelut / Suun terveydenhuolto) suunnittelee suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kilpailuttamista. Alustava aikataulu on se, että kilpailutuksella valittu palveluntuottaja tuottaisi päivystyksen 1.1.2020 alkaen.

Yksi Hämeenlinnan kaupungin hammashoitoloista on Viipurintien terveysasemalla. Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksessä on kyse hammaslääkäri-hammashoitajapalveluista. Väestön määrä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on yli 170 000 asukasta. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä vastaava kunta on Hämeenlinna.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen teija.raivisto(at)hameenlinna.fi 7.6.2019 mennessä. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava vähintään toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen, ja viestin aiheeksi on laitettava SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYS.

Tämänhetkisestä suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä on kerrottu mm. Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntö / markkinakartoitus löytyy HILMA-ilmoituskanavasta.

Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 16. toukokuuta 2019

Pienhankinnat ja pk-yritykset Kiipulassa 4.6. – Vielä ehtii ilmoittautua!


Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta ja Linnan Kehitys Oy järjestävät yhteistyössä tilaisuuden, jonka pääpaino on pienhankinnoissa ja pk-yrityksissä. Tilaisuus on Kiipulassa (Kiipulantie 507, Turenki) Janakkalassa 4.6. klo 17-20.

Maksutonta tilaisuutta maustaa kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Jos haluat tietää, miten saat osasi hankinnoista, ilmoittaudu mukaan 21.5. mennessä (ilmoita samalla mahdollinen erityisruokavalio): ria.laurila(at)janakkala.fi.

Tilaisuuden ohjelma:


Klo 16.30 Kahvitarjoilu ja verkostoitumista

Klo 17.00 Tee tarjous oikein
Miksi hyvä tarjous ei synny neljän seinän sisällä? Miten laatia tarjous oikein ja mitä liitteitä siihen tarvitaan? Aapo Korte, Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikkö

Klo 17.30 Innostu julkisista hankinnoista
Sanna Kronström, Hankintakumppanit Oy. Sanna on ratkaisukeskeinen optimisti ja intohimoinen hankintalain puolustaja. Sanna kirjoittaa suosittua Hankintaturisti-blogia ja on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut juristi.

Klo 18.30 Älä mokaa näissä
Tärkeimmät neuvoni hankintoihin osallistuville yrityksille. Sanna Kronström

Tarjouksen tekemiseen oikein auttavat mm. nämä neljä keskeistä ohjetta. Ne ovat hyödyllisiä kaiken kokoisissa julkisissa hankinnoissa.