keskiviikko 25. syyskuuta 2019

Tarjouskilpailuja käynnissä – Maa- ja kiviainekset sekä joukkoliikenteen tarjouskilpailuja ja muita hankintoja


Tarjouspalvelu- ja Pienhankintapalvelu-portaaleissa on tällä hetkellä käynnissä viisi Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailua, joissa tarjousaika päättyy loka- tai marraskuussa. Hankinta-asiakirjoihin voi tutustua osoitteissa https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna ja https://pienhankintapalvelu.fi/hameenlinna (klikkaamalla TARJOUSPYYNNÖT-kohtaa).

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Maa- ja kiviainesten tarjouskilpailu koskee toimitettavia ja tilaajan kalustolla noudettavia kiviaineksia sekä niihin liittyviä palveluita.

Joukkoliikenteen tarjouskilpailut koskevat Hämeenlinnan paikallisliikenteen kohteita 6 (linjat 1, 3 ja 11) ja Hä7 (palvelulinja 7).

Muita käynnissä olevia tarjouskilpailuja ovat kilpailutukset suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella sekä liikennevalojen opastimista.

maanantai 16. syyskuuta 2019

Tietopyyntö korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjojen (moottoroitu) leasingistä


Hämeenlinnan kaupunki (Terveyspalvelut) suunnittelee korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjojen (moottoroitu) kilpailuttamista siten, että ne hankittaisiin leasingillä. Mahdollinen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa viimeistään alkuvuodesta 2020.

Perusvaatimuksia korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjoille (moottoroitu): leasing-aika kaksi vuotta, sairaalakäyttöön, painehaavojen ennaltaehkäisyyn korkean ja erittäin korkean riskin potilailla, 1-4 asteen painehaavojen hoitoon, painoraja korkeintaan 250 kg, täyttyy nopeasti (10-30 minuuttia), patjan kovetus tarvittaessa, pikatyhjennys, hälytys vikatilanteissa.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 26.9. klo 12 mennessä. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava vähintään toimijan nimi ja Y-tunnus sekä perustiedot toimijan valikoimassa olevista korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjoista (moottoroitu). Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan MINIMIPAINEILMAPATJAT.

Korkean tai erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjoja (moottoroitu) tarvitaan lähinnä Vanajaveden sairaalassa. Kuitenkin myös kaupungin muut sosiaali- ja terveystoimialan yksiköt saattavat tarvita minimipaineilmapatjoja vähäisissä määrin. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteena on löytää hyvin palveleva sopimuskumppani, jolta saa leasingillä kustannustehokkaasti loppuasiakkaiden (pääsääntöisesti Vanajaveden sairaalan potilaiden) tarpeisiin soveltuvia korkean ja erittäin korkean riskin minimipaineilmapatjoja (moottoroitu). Hankinnan tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa myöhemmin.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tiedon julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tieto ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.


perjantai 6. syyskuuta 2019

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella – Tarjouspyyntö julkaistu


Hämeenlinnan kaupunki (Terveyspalvelut / Suun terveydenhuolto) kilpailuttaa suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena on, että kilpailutuksella valittava palveluntuottaja tuottaisi päivystyksen 1.1.2020 alkaen.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksessä on kyse hammaslääkäri-hammashoitajapalveluista. Väestön määrä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on noin 175 500 asukasta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri käsittää Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä vastaava kunta on Hämeenlinna.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta, joten tarjouspyyntö ja sen liitteet ovat Tarjouspalvelu-portaalissa. Tarjous tulee jättää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 7.10.2019 klo 12 mennessä.

maanantai 2. syyskuuta 2019

Työterveyspalveluiden tuottamisen ja palveluiden kehittävän kumppanuuden sopimuskumppaniksi Suomen Terveystalo


Hämeenlinnan kaupunki ja 11 muuta TyöSyke Oy:n entistä omistajaa kilpailuttivat työterveyspalveluiden tuottamisen ja palveluiden kehittävän kumppanuuden keväällä 2019. Tarjouskilpailuun liittyi myös yhtiön osakekauppa siten, että kilpailun voittaja ostaa TyöSykkeen. Kilpailutuksessa käytettiin kahta ulkopuolista asiantuntijaa: yritysjärjestelyjen asiantuntijana oli 3J Partners Oy ja julkisten hankintojen asiantuntijana oli Seesam Hankintapalvelut.

Tarjouskilpailussa työterveyspalveluiden tuottamisen ja palveluiden kehittävän kumppanuuden sopimuskumppaniksi valittiin Suomen Terveystalo Oy. Hankintasopimus palveluista allekirjoitettiin 30.8. Samana päivänä allekirjoitettiin myös kauppakirja TyöSykkeen osakkeiden myynnistä.

Yksi TyöSykkeen toimipisteistä sijaitsee Hämeenlinnan kantakaupungissa Viipurintiellä. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspyyntö Kalvolan ja Rengon talvikunnossapitotöiden alueurakoista


Tarjouspyyntö Kalvolan ja Rengon talvikunnossapitotöiden alueurakoista on julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupungin infran kunnossapitopalvelut pyytää tarjoustanne Kalvolan ja Rengon kaupunginosien talvikunnossapitourakoista yksikköhintaurakoina tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakan kohteina ovat Kalvolan ja Rengon kaupunginosien katujen, kevyen liikenteen väylien ja muiden yleisten alueiden talvityöt. Talvitöihin kuuluvat lumen ja sohjon auraus, lumen lähisiirrot, hiekoitus sekä muut sovittavat työt, kuten polanteen poisto.

Urakka on jaettu kahteen osakokonaisuuteen seuraavasti:
  1. Kalvolan talvikunnossapitoalue; väyläpituus noin 35 km
  2. Rengon talvikunnossapitoalue; väyläpituus noin 10 km; Nummenkylän väyläpituus noin 0,5 km

Urakan kohteena olevat alueet, väylät ja reitit on määritelty karttaliitteissä. Kartoissa I-luokan kadut ovat vihreällä, II-luokan kadut punaisella ja III-luokan kadut sinisellä, poikkeuksena kartta Nummenkylästä, jossa kaikki merkityt väylät ovat III-luokkaa. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan alueeseen ennen tarjouksen jättämistä.

sunnuntai 1. syyskuuta 2019

Talteenotettujen kissojen ja koirien sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen – Tarjouspyyntö julkaistu


Hämeenlinnan kaupunki (Kaupunkirakennetoimiala) kilpailuttaa talteenotettujen kissojen ja koirien sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisen. Tavoitteena on, että kilpailutuksella valittava palveluntuottaja järjestää tilapäisen hoidon 1.1.2020 alkaen.

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kyseessä on pienhankinta, joten tarjouspyyntö ja sen liitteet ovat Pienhankintapalvelu-portaalissa. Tarjous tulee jättää Pienhankintapalvelu-portaalin kautta 30.9.2019 klo 12 mennessä.