keskiviikko 26. toukokuuta 2021

Kiinteistöjen kunnossapidon tuntiveloitusperusteiset rakennustekniset työt kilpailutuksessa – Tarjousportaaleissa myös muita kilpailutuksia


Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa parhaillaan kiinteistöjen kunnossapidon tuntiveloitusperusteisia rakennusteknisiä töitä. Myös pienillä yrityksillä on hyvä mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun.

Hankinnan kohteena on kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjauksiin liittyvät tuntiveloitusperusteiset rakennustekniset työt. Hankintamenettelyssä perustetaan puitejärjestely, jonka keskeiset ehdot on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa puitesopimusluonnoksessa. Rakennusteknisten töiden palvelukuvaus ja ehdot on niin ikään kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa puitesopimusluonnoksessa.

Työkohteina ovat Hämeenlinnan kaupungin tilapalvelujen hallinnoimat kiinteistöt rakennuksineen. Rakennuksia on noin 350 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 310 000 neliömetriä. Rakennuskanta käsittää kouluja, päiväkoteja, toimistorakennuksia, vanhainkoteja, asuinrakennuksia, ym. Rakennuksia sijaitsee Hämeenlinnan kantakaupungin lisäksi myös entisten Kalvolan, Rengon, Hauhon, Lammin ja Tuuloksen kuntien alueilla. Hankintayksikön vastuulla on kyseisten rakennusten kaikki yllä- ja kunnossapitotehtävät, jotka se pääosin hankkii markkinoilta.

Työkohteina ovat Hämeenlinnan kaupungin tilapalvelujen hallinnoimat kiinteistöt rakennuksineen, joita ovat mm. koulut, päiväkodit, toimistorakennukset ja vanhainkodit. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus, joka oikeuttaa Hämeenlinnan kaupungin tytäryhteisöjä ja muita kaupungin yksiköitä liittymään puitejärjestelyyn.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa. Kyseisessä tarjousportaalissa on käynnissä myös monia muita tarjouskilpailuja. Kaupungin kilpailutuksia on myös Pienhankintapalvelu-portaalissa ja TyöllisyysSampo-portaalissa. Kaupungin hankinnoista kiinnostuneiden kannattaa seurata kaikkia kolmea tarjousportaalia sekä HILMA-ilmoituskanavaa.

keskiviikko 19. toukokuuta 2021

Sähköpyörien hankintaa kotihoitoon ja muuallekin harkitaan


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupungilla on vuosien 2020–2021 aikana ollut liikkumisen ohjauksen hankkeessa kokeilussa sähköpyörien hyödyntäminen kotihoidon työntekijöillä asiakaskäynneillä. Kokeilusta on saatu hyviä kokemuksia ja toimintaa halutaan jatkaa ja laajentaa. Tavoitteena on hankkia kotihoidolle sähköpyöriä pidemmällä sopimuksella. Hankinta sisältäisi pyörien lisäksi kevät- ja syyshuollot, jatkuvan kunnossapidon ja kotihoidon päivittäistä työtä tukevan varustelun, esimerkiksi pyörälaukut, valot ja lukot sekä talvirenkaat. Tilaajalla tulee olla myös mahdollisuus valita eri kokoisia ja eri mallisia pyöriä.

Kunnossapidon ja huollon tulisi toimia tilaajan näkökulmasta mahdollisimman helposti eli pyörät olisi huollettava joko paikan päällä tai toimittajan olisi haettava ja palautettava pyörät. Huoltopalvelun tulisi toimia sellaisella palvelutasolla, ettei huoltokatkoista aiheudu merkittävää haittaa pyörien käytölle.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tietopyynnöllä halutaan selvittää mahdollisten toimittajien ja markkinoiden kykyä vastata tulevaan tarjouspyyntöön sekä toimittajien näkemyksiä, millaisia pyöriä käyttötarkoitukseen kannattaisi hankkia, ja millä hankintamallilla hankinta kannattaisi toteuttaa. Lisäksi tietopyynnöllä pyritään selvittämään mahdollisia hintatasoa nostavia vaatimuksia hankinnan kustannusten hallitsemiseksi.

Tarve on alustavien arvioiden mukaan 10-20 pyörää ja tavoitteena on alle 60 000 euron hankinta. Tarkoituksena on hankkia ensin vain osa pyöristä ja sopimuskauden aikana lisää tarpeen mukaan. Hankinnassa saattaa olla optiona muihinkin tarkoituksiin tarvittavia sähköpyöriä.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 3.6.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Viestissä pyydetään myös ilmoittamaan tarkempia tietoja koskien ylempänä olevaa hankinnan alustavaa kuvausta. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan SÄHKÖPYÖRÄT.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Hankinta tulee olemaan kansallisen kynnysarvon alittava tai ylittävä hankinta. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 17. toukokuuta 2021

Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullista kuljetuspalvelua koskevan osallistumishakemuksen voi nyt jättää – Kilpailutuksessa myös kuljetukset Valteri-kouluun ja Kalvolan henkilökuljetuksia


Osallistumispyyntö koskien Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullista kuljetuspalvelua on julkaistu. Kilpailutuksessa käytetään hankinta-asiakirjoissa kuvattua neuvottelumenettelyä. Osallistumishakemusten perusteella valitaan 3-6 ehdokasta neuvotteluihin. Osallistumispyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta osallistumishakemukset jätetään 14.6.2021 klo 9.00 mennessä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspalvelu-portaalista löytyy myös kuljetuksia Hämeenlinnan seudulta Valteri-kouluun Helsinkiin koskeva tarjouskilpailu. Määräaika päättyy 27.5.2021 klo 10.00.

Lisäksi Tarjouspalvelu-portaalista löytyy joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2021 (kohde K1), joka koskee kanta-Hämeenlinnan ja Kalvolan alueiden välisiä henkilökuljetuksia sekä Kalvolan palvelulinja Kyläpussia. Määräaika päättyy 14.6.2021 klo 10.00.

sunnuntai 9. toukokuuta 2021

Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden tuottajaksi Kalvolassa ja Rengossa Compass Group Suomi – Sopimuskausi alkaa 1.8.2021


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut alkuvuonna. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland Oy. Sopimuskausi on neljä vuotta ja sen lisäksi on neljän vuoden optiokausi.

Hämeenlinnan kaupunki tulee lähivuosina kilpailuttamaan ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut siten, että kaupunki jaetaan 4-5 maantieteelliseen alueeseen. Ensimmäinen kilpailutus oli alkuvuonna 2021 ja se koski Kalvolan ja Rengon pitäjiä.

Kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte pitää kilpailutusta onnistuneena: ”Tarjouskilpailun valmisteluun panostettiin, mikä näkyi muun muassa alan toimijoiden kanssa käytyinä useina vuoropuheluina. Vuoropuhelut käytiin erittäin hyvässä hengessä ja vaikka vain yksi yritys voi voittaa kilpailutuksen, uskon, että vuoropuhelut hyödyttivät kaikkia niihin osallistuneita. Osana hankinnan valmistelua selvitettiin viime vuonna erillisellä kyselyllä erityisesti kuntalaisten ja kaupungin henkilöstön tyytyväisyyttä Kalvolan ja Rengon ateria- ja siivouspalveluihin.”

Kalvolassa ja Rengossa palvelut tuottaa 1.8.2021 alkaen Compass Group Finland Oy, joka teki tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Yritys tuottaa tälläkin hetkellä ateriapalvelut Kalvolassa ja Rengossa.

1.8. alkaen Compass Group Suomi tuottaa Iittalan yhtenäiskoulussa ateriapalveluiden lisäksi myös siivous- ja käyttäjäpalvelut. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaupungin kiinteistöjohtaja Pasi Kortteen mukaan uusi sopimus hyödyttää erityisesti loppuasiakkaita: ”Tämä nyt tehty sopimus on ensimmäinen uudella sopimussisällöllä laadittu ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelusopimus. Uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden kehittää myös omaa toimintaamme tilapalveluissa ja sen kautta mahdollistaa yhteistyössä palveluntuottajan kanssa entistäkin parempaa palvelun laatua ja kustannustehokkuutta loppuasiakkaillemme. Uudella sopimuskaudella pystymme esimerkiksi seuraamaan ja kehittämään palvelun laatua keskitetyllä sopimusjohtamisella aikaisempaa läpinäkyvämmin ja säännöllisemmin kuin aikaisemmin.”

Hankintasopimus mahdollistaa sopijapuolten yhteisen kehittämisen, mikä on tärkeää pitkällä sopimuskaudella. Sopimukseen on luotu ateria- ja siivouspalveluita koskevat laatuarvioinnit bonus-sanktiomalleineen. Mahdollisuuden vuosittaiseen bonukseen uskotaan parantavan palvelua, varsinkin kun vähintään puolet bonuksesta tulee kohdistaa palvelun tuottaneelle henkilöstölle. Uuden sopimuksen arvioidaan myös tuovan kaupungille kustannussäästöä.

”Olemme erittäin iloisia, että saamme laajentaa palveluitamme Kalvolassa ja Rengossa jatkossa ateriapalveluista myös siivous- ja käyttäjäpalveluihin. Haluamme kehittää yhteistyössä parasta palvelukokemusta loppuasiakkaille. Kiitämme Hämeenlinnan kaupunkia vahvasta vuoropuhelusta prosessin aikana”, kertoo Compass Group Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.

perjantai 7. toukokuuta 2021

Testiperhekokeiluun jo 86 hakemusta – Kokeiltavia palveluita kaivataan lisää


Hämeenlinnan kaupunki käynnistää toukokuussa 105 päivää kestävän testiperhekokeilun. Kokeilun aikana testiperheet käyttävät testaajan mielellä valitsemiaan sekä julkisia että yksityisiä palveluita. Perjantaihin 7.5. mennessä hakemuksia kokeiluun oli tullut jo 86 kappaletta. Hakuaika päättyy äitienpäivänä 9.5.2021 ja kaupunki uskoo, että hakemuksia tulee vielä runsaasti lisää.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kokeiltavia palveluita kaivataan lisää


Paikallisille yrittäjille, järjestöille, yhdistyksille ja seuroille on avattu HankintaSampo-palvelussa hankinta, jonka kautta he voivat tarjota palveluitaan kokeiltavaksi Testiperhe-kokeiluun. Tähän kaupunki toivoo yrittäjiltä ja kolmannelta sektorilta lisää aktiivisuutta ja palveluita tarjolle. Kokeilu mahdollistaa palveluntuottajille myös näkyvyyttä tulevaisuuden palveluntuottajana.

Palvelut voivat olla lähes mitä tahansa. Palveluntuottajiksi voivat lähteä autokorjaamot, jäätelökioskit, museot, liikuntapalvelut, kirjakaupat, ravintolat, ikäihmisten palvelut, väriterapiapalvelut, tatuointistudiot. Kokeilun kautta yrittäjille ja kolmannelle sektorille tarjoutuu mahdollisuus myös omien palvelujensa kehittämiseen kokeilun ja siitä saatavan palautteen kautta.

Palveluja ostetaan 12.5.-30.6.2021 ja niiden hintakategoriat ovat 25 €, 50 €, 75 € ja 100 €. Yhden palvelun maksimihinta voi olla 100 € ja kullekin testiperheelle voidaan ostaa eri palveluja maksimissaan 3 x 100 € arvosta.

Lisätietoa ja tukea palvelujen tarjoamiseen liittyvissä seikoissa voi kysyä hankinta-asiantuntija Hilkka Luukkoselta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Lisätiedot:
  • Hämeenlinnan kaupunki, strategiajohtaja Markku Rimpelä, markku.rimpela(at)hameenlinna.fi, puh. 0400 712 219
  • Hankittavat palvelut, hankinta-asiantuntija Hilkka Luukkonen, hilkka.luukkonen(at)hameenlinna.fi, puh. 03 621 2187
  • www.hameenlinna.fi/testiperheet

tiistai 4. toukokuuta 2021

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutusta harkitaan


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Tämä tietopyyntö koskee Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuksen mahdollista asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. Hankintayksikkö harkitsee asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän päivittämistä tai korvaamista vaihtoehtoisella järjestelmällä, jotta sen tavoittelemat toiminnot ja ominaisuudet olisivat monipuolisesti hyödynnettävissä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa palveluiden saatavuudesta ja suunnitteilla olevan hankinnan kohteesta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan markkinoilla olevia palveluntarjoajia ja tietojärjestelmiä. Tietopyynnöllä selvitetään samalla mahdollisen hankinnan toteuttamista ja kerätään tietoa hankintaa varten.

Kiinnostuneita palveluntarjoajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaan osallistumisesta. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua hankintaan sähköpostilla janne.orkola(at)hameenlinna.fi tai Tarjouspalvelu-portaalin kautta 20.5. klo 16 mennessä. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytyksenä mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Hankinta tulee mahdollisesti olemaan EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.