torstai 22. syyskuuta 2022

Tiedätkö, mitä ovat soveltuvuus- tai kelpoisuusvaatimukset?


Julkisissa hankinnoissa asetetaan tarjoajille ja ehdokkaille soveltuvuusvaatimuksia, joista käytetään myös nimitystä kelpoisuusvaatimukset. Niillä tarkoitetaan yrityksen tai muun yhteisön yleisiä toimintaedellytyksiä. Edellytysten täyttymiseen voidaan käyttää hankinta- ja kilpailulainsäädännön mahdollistamissa puitteissa esimerkiksi tarjousyhteenliittymää tai ns. voimavarayksiköitä.

Tyypillisiä soveltuvuusvaatimuksia ovat esimerkiksi vaatimukset koskien referenssejä, liikevaihtoa, luottoluokitusta, vastuuvakuutusta ja tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Ukrainan sodasta johtuen ovat pakotteita ja varojen jäädyttämispäätöksiä koskevat soveltuvuusvaatimukset nyt hyvinkin yleisiä.

Esimerkki luottoluokitusta koskevasta soveltuvuusvaatimuksesta. Kannattaa huomata, että luottoluokitus löytyy lähestulkoon kaikista yrityksistä, jotka ovat toimineet vähänkin pidempään. Esimerkiksi Suomen Asiakastiedon verkkosivuilta yritys näkee helposti, onko siitä saatavissa Rating Alfa -raportti.

Mikä niissä soveltuvuusvaatimuksissa on niin tärkeää?


Jos tarjoaja ei täytä kaikkia asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tarjoaja lukee vaatimukset tarkkaan läpi ja jos on tiedossa, että vaatimukset eivät täyty, ei tarjousta kannata jättää.

Silloin kun on mukana hankinnan valmisteluun kuuluvissa vuoropuheluissa, kannattaa alustavat soveltuvuusvaatimukset lukea vielä tarkemmin läpi ja kertoa hankintayksikölle, jos toivoo niihin muutoksia. Esimerkiksi monelle voi tulla yllätyksenä tarjousvaiheessa, että asetettu luottoluokitus ei täytykään – siksi on tärkeää selvittää luottoluokitus hyvissä ajoin etukäteen.

Hankintayksikkö ei aseta vaatimuksia kiusallaan, vaan niiden tarkoituksena on varmistaa, että toimittajalla, palveluntuottajalla tai urakoitsijalla on riittävät toimintaedellytykset. Kannattaa huomioida, että markkinaoikeudessa on paljon oikeuskäytäntöä siitä, kuinka hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Ole siis tarkkana tarjousta laatiessasi, mutta erityisesti vuoropuheluun osallistuessasi! Varsinkin soveltuvuusvaatimusten osalta!

sunnuntai 11. syyskuuta 2022

Teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön – Kaupunki mukana Sarastian yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana Sarastia Oy:n yhteishankintakilpailutuksessa, joka koskee teknisen työn koneita, laitteita ja välineitä opetuskäyttöön. Kilpailutuksessa on oma osakokonaisuutensa takuuajan jälkeisille huolloille ja korjauksille, mutta siinä kaupunki ei ole sitovasti mukana.

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki on mukana yhteishankintayksiköiden yhteishankinnoissa tai muissa yhteishankinnoissa silloin kun sen arvioidaan olevan kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Kuntakentän yhteishankintayksiköitä ovat Sarastian lisäksi ainakin Hansel Oy, Kuntien Tiera Oy, Tuomi Logistiikka Oy ja Sansia Oy. Linkit niiden verkkosivuille löytyvät blogin oikeasta laidasta.

keskiviikko 7. syyskuuta 2022

Pienhankintapalvelu-portaali poistuu käytöstä


Hämeenlinnan kaupungin pienhankinnat on tähän mennessä julkaistu pääsääntöisesti Pienhankintapalvelu-portaalissa, pois lukien dynaamiset pienhankinnat. Portaali poistuu käytöstä tämän vuoden aikana.

Pienhankinnalla tarkoitetaan hankintaa, joka alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon tai erityisalojen hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon. Pienhankinnoissa menettely on kevyempi kuin EU- ja kansallisissa hankinnoissa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Jatkossa pienhankinnat löytyvät EU- ja kansallisten hankintojen tapaan uudistuneesta Tarjouspalvelu-portaalista, josta on kerrottu tässä blogissa aikaisemmin.

Tarjoajien ja muiden kaupungin pienhankinnoista kiinnostuneiden kannattaa seurata Pienhankintapalvelu-portaalia niin kauan kuin se on käytössä, mutta siirtyä seuraamaan myös uudistunutta Tarjouspalvelu-portaalia.

sunnuntai 4. syyskuuta 2022

Toimisto-, koulu- ja askartelutarvikkeet – Kaupunki mukana Sarastian yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki sekä Kanta-Hämeestä myös Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Janakkalan kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lopen kunta ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ovat mukana Sarastia Oy:n yhteishankintakilpailutuksessa, joka koskee toimisto-, koulu- ja askartelutarvikkeita.

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa.

Hankinnassa on kolme osakokonaisuutta, jotka ovat (1) toimistotarvikkeet, kalenterit ja tallennusmediat, värikasetit, kopio- ja tulostuspaperi sekä niiden täyttö-/hyllytyspalvelu, (2) koulutarvikkeet sekä niiden perustilauskausitilaukset ja täyttö-/hyllytyspalvelu, ja (3) askartelutarvikkeet päiväkotien ja alakoulujen käyttöön. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki on mukana yhteishankintayksiköiden yhteishankinnoissa tai muissa yhteishankinnoissa silloin kun sen arvioidaan olevan kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Kuntakentän yhteishankintayksiköitä ovat Sarastian lisäksi ainakin Hansel Oy, Kuntien Tiera Oy, Tuomi Logistiikka Oy ja Sansia Oy. Linkit niiden verkkosivuille löytyvät blogin oikeasta laidasta.

torstai 1. syyskuuta 2022

Tarjouspalvelu-portaali on uudistunut – Sieltä löydät melkein kaikki Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailut!


Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuissa käytetään sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä. Työllisyyspalveluiden ja mahdolliset muut dynaamiset pienhankinnat kilpailutetaan TyöllisyysSampossa, mutta muiden kilpailutusten osalta käytetään Cloudia Kilpailutusta.

Cloudia Kilpailutuksella tehdyt tarjouskilpailut julkaistaan EU- ja kansallisten hankintojen osalta Tarjouspalvelu-portaalissa sekä pienhankintojen osalta Pienhankintapalvelu-portaalissa (osa pienhankinnoista julkaistaan myös Tarjouspalvelussa).

Tarjouspalvelu-portaali on uudistunut ja uuden portaalin löydät osoitteesta https://supplierportal.cloudia.net. Hämeenlinnan kaupungin kilpailutukset löydät helpoiten menemällä suoraan osoitteeseen https://supplierportal.cloudia.net/hameenlinna.

Muutama ohje tarjoajille Tarjouspalvelu-portaaliin liittyen:
  • Hyödynnä portaalin Tukiportaalia, johon on linkki palvelun oikeassa yläkulmassa.
  • Jätä tarjous ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen määräajan umpeutumista). On valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä.
  • Muista lähettää tarjous. Jos et ole täyttänyt kaikkia pakollisia tietoja, et pääse lähettämään tarjousta. Jos et ole lähettänyt tarjousta, on se yhtä kuin myöhästynyt tarjous. Huolehdi, että saat portaalista kuittauksen tarjouksen lähettämisestä.
  • Tarjousta voi korjata niin kauan kuin tarjousaikaa on jäljellä. Huomioi tarjousta laatiessasi hankintayksikön vastaukset tarjoajien esittämiin kysymyksiin sekä mahdolliset hankintayksikön antamat muut lisätiedot.
  • Ole erittäin huolellinen tarjouksen laatimisessa, koska pahimmillaan virhe tarjouksessa voi johtaa tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Mitä tässä ja edellä on mainittu tarjouksesta, koskee myös tietyissä menettelyissä jätettävää osallistumishakemusta.

Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta (www.hameenlinna.fi/hankinnat/) löytyvä Näin teet tarjouksen -ohje kannattaa lukea huolellisesti läpi aina ennen tarjouksen jättämistä. Se auttaa välttämään monta sellaista virhettä, jotka voivat johtaa tarjouksen poissulkemiseen. Huomioi erityisesti kuvassa olevat neljä keskeistä ohjetta!