torstai 27. lokakuuta 2022

Tarjouskilpailujen kysymykset ja vastaukset -vaihe on tärkeä osa hankintaprosessia


Tarjouskilpailussa on tyypillisesti ns. kysymykset ja vastaukset -vaihe. Se tarkoittaa, että tarjoajat voivat esittää asiakirjoista kysymyksiä asetettuun määräaikaan mennessä ja hankintayksikkö vastaa niihin viimeistään noin viikko ennen tarjousten jättämisen määräajan umpeutumista. On kuitenkin hyvä huomata, että hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vastata kaikkiin kysymyksiin eli esimerkiksi jos kysymyksellä ei ole merkitystä tarjouksen tekemisen kannalta, ei siihen välttämättä ollenkaan vastata.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kun saat tiedon tarjouskilpailun käynnistymisestä, kannattaa aluksi katsoa mihin mennessä kysymyksiä voi esittää. On tärkeää, että käyt asiakirjat huolellisesti läpi ennen kyseistä määräaikaa, jotta voit halutessasi esittää hankintayksikölle kysymyksiä. Jos esimerkiksi tarjouspyynnössä on epäselvä kohta tai ristiriitaista tietoa, on sekä tarjoajan että hankintayksikön etu esittää asiasta kysymys.

Nykyään kun käytetään erilaisia tarjousportaaleita, kysymyksetkin lähetetään yleensä portaalin kautta. Myös vastaukset tulevat näkyville portaaliin. Huomioithan, että tarjoajan velvollisuutena on lukea kaikki kysymykset ja niihin annetut vastaukset läpi ja ottaa ne huomioon tarjousta tehdessään. Mikäli kysymykset tulee lähettää tarjousportaalin kautta, hankintayksikkö ei yleensä vastaa ollenkaan puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin.

maanantai 24. lokakuuta 2022

Sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit kilpailutuksen kohteena – Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöetu kiitoksena henkilöstölle hyvästä työstä vuoden 2022 aikana


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia sähköisistä liikunta- ja kulttuuriseteleistä. Kyse on kaupungin henkilöstön palkitsemisesta (verovapaa henkilöstöetu), josta kaupunginhallitus päätti 24.10.2022 (§ 413).

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 14.11.2022 klo 15.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sähköisillä liikunta- ja kulttuuriseteleillä tarkoitetaan sähköistä etua, vaikka käytetäänkin termiä seteli. Sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit voivat koskea myös muita palveluja, kuten hyvinvointipalveluja.

Hankinnan tavoitteena on sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit, joiden käyttäminen on helppoa, vaivatonta ja joustavaa sekä jotka käyvät mahdollisimman moneen liikunta- ja kulttuuripaikkaan sekä Hämeenlinnan seudulla että valtakunnallisesti. Liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöönoton onnistuminen vaatii vankkaa tukea palveluntuottajalta.

maanantai 17. lokakuuta 2022

Vielä ehdit reagoida tietopyyntöön integraatioalustan hankinnasta!


Tietopyyntö on avoinna vielä muutaman päivän. Löydät sen Tarjouspalvelu-portaalista.

Hämeenlinnan kaupunki valmistelee integraatioalustan ja siihen liittyvien palveluiden hankintaa. Tavoitteena on skaalautuva ”low code” -tyyppinen palvelu tietojärjestelmien yhdistämiseen ja ohjelmointirajapintojen julkaisuun sekä näihin liittyvät konsultointi-, ohjelmointi- ja ylläpitopalvelut.

Kokonaisvaltaisena palveluna toteutettujen integraatioiden lisäksi tilaajan on kyettävä myös itsenäisesti sekä hallitsemaan että toteuttamaan yksittäisiä alustalla julkaistuja integraatioita ja ohjelmointirajapintoja. Tuotantoympäristön lisäksi toteutuksessa tulee olla mahdollisuus eriytettyjen testi- ja/tai kehitysympäristöjen käyttöön.

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus. Tällä ilmoituksella avataan tietopyyntöön liittyvä markkinavuoropuhelu.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta ja mahdolliseen muuhun vuoropuheluun liittyvistä toimenpiteistä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

torstai 13. lokakuuta 2022

Kysely ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluista 2022 – Kerro mielipiteesi!


Hämeenlinnan kaupunki selvittää kyselyllä erityisesti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluihin (käyttäjäpalveluilla tarkoitetaan myös laitoshuollon palveluja). Tällä hetkellä palvelut tuottaa Kalvolassa ja Rengossa Compass Group Suomi sekä muualla Hämeenlinnassa pääsääntöisesti Palmia.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden tulevassa kilpailutuksessa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee osan kantakaupungista (ns. itäinen kantakaupunki) ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2023. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kerro kaupungille kyselyyn vastaamalla, mikä em. palveluissa toimii hyvin ja mikä vähemmän hyvin ja onko asioita, joita tulisi mielestänne kehittää. Vastaathan kyselyyn 31.10.2022 mennessä. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti. Kyselyllä ei kerätä henkilötietoja. Huomioithan avoimessa vastauksessasi, ettet anna sellaista tietoa, josta sinut tunnistetaan.

Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

maanantai 3. lokakuuta 2022

Mitä Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala hankkivat vuonna 2023? Miten hankinnoista tulee viestiä?


Ja paljon muuta ajankohtaista julkisista hankinnoista Hämeenlinnan seudun hankintatreffeillä 12.10.

Kuntien puheenvuorot tilaisuudessa pitävät: Hämeenlinnan kaupunki, hankintapäällikkö Aapo Korte, Hattulan kunta, hallintopäällikkö Marita Lähteenmäki, ja Janakkalan kunta, hankintakoordinaattori Jenni Koskiluoto.


Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Lähde ja teksti:
Hämeen Yrittäjät

sunnuntai 2. lokakuuta 2022

40 000 kertaa kiitos!


Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 40 000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli alle viisi vuotta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin noin 700 kertaa kuukaudessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 40 000 kertaa!

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.