torstai 26. huhtikuuta 2018

Kutsu markkinavuoropuheluun: Mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja tuetun asumisen hankinta


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut kutsun markkinavuoropuheluun koskien mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja tuetun asumisen tulevaa hankintaa. Virallinen kutsu on HILMA-ilmoituskanavassa (ilmoituksesta löytyy ilmoittautumislinkki).

Kanta-Hämeen kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kilpailuttavat mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja tuetun asumisen palvelut vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on hankkia yli 18-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille heidän tarpeidensa mukaista tehostettua palveluasumista, palveluasumista ja tuettua asumista. Sopimuskaudeksi on suunniteltu kaksi vuotta + optio yksi vuosi + optio yksi vuosi.

Palveluntuottajia kutsutaan osallistumaan keskustelutilaisuuteen hankintaan liittyen 21.5.2018 klo 10-12. Tilaisuus järjestetään Terveyspalvelujen luentosalissa, Viipurintie 1-3 (3. kerros), Hämeenlinna. Ilmoittautuminen tapahtuu HILMA-ilmoituksessa olevan linkin kautta 14.5.2018 mennessä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Tilaajakunnat eivät maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia tahoja. Kaupungin tavoitteena on lähettää tarjouspyyntöluonnos siitä kiinnostuneille toimijoille markkinavuoropuhelun jälkeen kommentoitavaksi.

perjantai 20. huhtikuuta 2018

Tarjouspyyntö Hämeenlinnan pääkirjaston peruskorjauksesta


Tarjouspyyntö Hämeenlinnan pääkirjaston peruskorjauksesta on julkaistu. Pääkirjaston peruskorjaus toteutetaan KVR-urakkana. Hanke käsittää suunnittelun, lupien hakemisen ja rakentamisen viitesuunnitelmien ja muiden urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti.

Urakan aloitus on kesällä 2018. Varsinaiset rakennustyöt kohteessa alkavat lokakuussa 2018 ja kohteen peruskorjauksen tulee olla valmis keväällä 2020.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Rakennuksen laajuus pysyy miltei muuttumattomana, ainoastaan katolle rakennetaan uusi IV-konehuone. Ulkovaipan korjaustoimenpiteitä ovat mm. julkisivuikkunoiden sekä vesikaton uusiminen. Remontin pääasiallisena sisäpuolisena sisältönä on pintojen uusiminen sekä huonetilojen muutoksia ja lisäyksiä. Kaikki LVISA-järjestelmät uusitaan ja nykyaikaistetaan. Hankkeen myötä kirjastosta tulee itsepalvelukirjasto, joka palvelee kuntalaisia myös aukioloaikojen ulkopuolella.

Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Mercell-järjestelmässä (linkki järjestelmään on hankintailmoituksessa).

Pääkirjaston peruskorjaukseen liittyen on käynnissä myös pääkirjaston muuton kilpailutus, josta on tietoa blogitekstissä 22.3.2018.

torstai 19. huhtikuuta 2018

Hämeenlinnan vanhojen kaatopaikkojen seuranta kilpailutuksessa


Tarjouspyyntö Hämeenlinnan vanhojen kaatopaikkojen seurannasta vuonna 2018 on julkaistu. Hämeenlinnan ympäristön tilan seurantaohjelman mukaisesti tutkitaan vuonna 2018 Hämeenlinnan Sammon vanhan kaatopaikan, Vuorentaan ja Ahveniston kyläkaatopaikkojen, Rengon Kinttumäenharjun ja Vehmaisten suljettujen kaatopaikkojen sekä Kalvolan Kontiomäen suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan sekä Tyryn maankaatopaikan pohja‐ ja pintavesien laatua. Hankintaan sisältyy myös Kantolanniemen tapahtumapuiston täyttömäen vesien tarkkailu.

Hankinnan kohteena ovat seuraavien osa-alueiden selvitykset:

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

Tuotanto- ja palvelukäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (pakettiautot ja kevyet tavara-autot) – Kaupunki mukana KuntaPron yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki sekä myös Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Tekme Oy, Hattulan kunta ja Janakkalan kunta ovat mukana KuntaPro Oy:n Hankintapalvelujen seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: tuotanto- ja palvelukäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (pakettiautot ja kevyet tavara-autot). Kilpailutuksessa on viisi osakokonaisuutta.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-008955.


keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

Jukolan koulun peruskorjauksen vaihe 2 kilpailutuksessa


Tarjouspyyntö Jukolan koulun peruskorjauksen vaiheesta 2 on julkaistu. Urakka käsittää LVI-saneerauksen, rakennus- ja sähköteknisiä muutostöitä sekä IV-konehuoneen laajennuksen rakennuksen C-D -osassa suunnitelmien mukaisesti. Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Luonnontieteiden opetustarvikkeet – Kaupunki mukana KuntaPron yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana KuntaPro Oy:n Hankintapalvelujen seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: opetustarvikkeiden hankinta (luonnontieteet). Kilpailutuksessa on kaksi osakokonaisuutta, joista ensimmäinen koskee biologian ja maantiedon opetustarvikkeita ja toinen fysiikan ja kemian opetustarvikkeita.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-008933.


perjantai 13. huhtikuuta 2018

Henkilökuljetuksia koskeva tarjouspyyntö on julkaistu


Tarjouskilpailu koskee kuljetussopimuksia Hämeenlinnan seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimialueella. Tarkempaa tietoa hankinnan kohteesta on tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki.

Tarjouspyyntö koskee seuraavia henkilökuljetuksia: kanta-Hämeenlinna, Hauho-Hämeenlinna, Janakkala-Hämeenlinna, Kalvola sekä Kalvolan palvelulinja. Hankinta sisältää pääasiassa opetuspalveluiden kuljetuksia, mutta myös muiden hallintokuntien kuljetuksia. Hämeenlinnan kaupunki toimii myös joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena (palvelulinja Kyläpussin liikenne on avointa joukkoliikennettä).

Tarjouskilpailu on avoin kaikille liikenteenharjoittajille, joilla on joukkoliikennelain perusteella oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen. Määritetyissä kohteissa voidaan liikennöidä vaihtoehtoisesti taksiluvalla. Kohteita on kahdeksan.

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta täältä.

Tarjouskilpailun kohde kahdeksan koskee Hauhon ja kanta-Hämeenlinnan välisiä kuljetuksia. Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki.

tiistai 10. huhtikuuta 2018

Tietopyynnöt ja vuoropuhelut ovat yrityksen mahdollisuus vaikuttaa


Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista voidaan julkaista HILMA-ilmoituskanavassa tietopyyntö, jolla pyydetään hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä ja muita yhteisöjä ilmoittautumaan kaupungille. Tietopyynnöstä saatetaan käyttää myös nimitystä markkinakartoitus. Hämeenlinnan tulevista hankinnoista kerrotaan myös tässä blogissa.

Kaupungin hankinnoissa pyritään käymään vuoropuhelua alan toimijoiden (erityisesti paikallisten toimijoiden) kanssa ennen tarjouspyynnön julkaisua. Vuoropuhelua käydään riittävän monen toimijan kanssa, jotta tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ei vaarannu.


Jos olet mukana vuoropuhelussa ja pääset kommentoimaan asiakirjaluonnoksia, niin käytä tilaisuus hyödyksi:
 • Jos yritykselläsi on tarjota uusi innovatiivinen ratkaisu tai yritykselläsi on muuta uusinta tietoa hankinnan kohteesta, niin kerro tietosi vuoropuhelussa!
  • Kaupunki on kiinnostunut uusista innovaatioista ja alan ”uusista tuulista”.
  • Kaupunkia kiinnostaa, voiko hankinnan kilpailuttaa jollain uudella tavalla tai jostain uudesta näkökulmasta.
 • Lue luonnokset huolellisesti läpi – “Tee kotiläksysi!”
  • Kerro kaupungille sellaisista ehdoista, jotka eivät ole alalle tyypillisiä. Kerro, mitkä ovat alalle tyypilliset ehdot.
  • Kerro kaupungille sellaisista kohdista, jotka estävät yritystäsi tarjoamasta. Kerro, miten kyseisiä kohtia kannattaisi muuttaa.
  • Jos jokin kohta on epäselvä tai tulkinnanvarainen, niin kysy mitä sillä tarkoitetaan. 

On Hämeenlinnan etu, että hankinnan kohteen alan toimijat ovat mukana hankinnan valmistelussa. Ja on alan toimijoiden etu osallistua hankinnan valmisteluun ja kuulla hankintayksikön ajatuksista ja tarpeista koskien hankinnan kohdetta. Kyseessä on siis win-win -tilanne, jolla hankinta saadaan onnistumaan parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Muitakin hyödyllisiä ohjeita tarjoajille on kerrottu Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeessa, joka löytyy täältä. Samalta sivulta löytyy myös Näin täytät ESPD-lomakkeen -ohje EU-hankintoja varten.

perjantai 6. huhtikuuta 2018

Verkkosivustoratkaisu kokonaispalveluna kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa verkkosivustoratkaisun kokonaispalveluna. Hankinnan kohteena on WordPress-pohjaisen verkkosivuston graafinen, tekninen ja sisällöntuotannollinen toteutus sekä valmiin ratkaisun ylläpito. Verkkosivustoratkaisu toteutetaan kokonaispalveluna eli valmis toteutus jää ylläpitoon palveluntuottajan verkkopalvelimille. Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

tiistai 3. huhtikuuta 2018

Hämeenlinnan kaupungin omistamien rakennusten kesän 2018 ulkomaalaustyöt kilpailutuksessa


Tarjouspyyntö Hämeenlinnan kaupungin omistamien rakennusten ulkomaalaustöistä kesällä 2018 on julkaistu. Yhdentoista rakennuksen ulkomaalaustyöt on jaettu osakokonaisuuksiin, jotka sisältävät yhden tai useamman maalauskohteen. Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki