torstai 14. marraskuuta 2019

Kuntien Tieran tietopyyntö tiedolla johtamisen ratkaisuista


Kuntien Tiera Oy on julkaissut HILMA-ilmoituskanavassa tietopyynnön tiedolla johtamisen ratkaisuista. Hämeenlinnan kaupunki on tiiviisti mukana kyseisen hankinnan valmistelussa eli tulevalla tarjouskilpailulla on tarkoitus löytää ratkaisu erityisesti Hämeenlinnan tarpeisiin. Tietopyyntö ei sido Kuntien Tieraa eikä Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava Kuntien Tieralle viimeistään 24.11.2019 klo 16 mennessä. Hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kannattaa tutustua tämän linkin kautta löytyvään tietopyyntöön sekä Kuntien Tieran Tarjouspalvelu-portaalissa oleviin asiakirjaluonnoksiin (linkki portaaliin on tietopyynnössä).

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

keskiviikko 6. marraskuuta 2019

Tarjouspyyntö Hämeensaari-hankkeen taloudellisten vaikutusten arvioinnista


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia Hämeensaari-hankkeen taloudellisten vaikutusten arvioinnista. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Pienhankintapalvelu-portaalissa. Portaalissa on kerrottu hankinnasta tarkemmin ja tarjoukset jätetään sitä kautta.

Yksityinen kehittäjäryhmä suunnittelee Hämeenlinnan keskusta-alueelle kaupunkikehityshanketta, joka sisältää mm. uuden monitoimiareenan, asumista, liiketilaa, toimistoja sekä liikunta- ja ravintolatiloja. Kohdealue sijoittuu Hämeenlinnan ruutukaavakeskustan, moottoritien ja Vanajaveden välittömään läheisyyteen.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaupunki haluaa riippumattoman toimijan arvion Hämeensaari-hankkeen taloudellisista vaikutuksista. Taloudellisten vaikutusten arviointi vastaa tunnistettuun tiedontarpeeseen ja sillä pyritään edistämään parhaaseen ja monipuoliseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja kaavoitusta kaupungissa. Lopputuloksena syntyy sähköinen raportti, jossa taloudellisia vaikutuksia havainnollistetaan tekstin lisäksi kaavioin, kuvin ja kartoin. Selvitys liitetään Hämeensaaren kaavoituksen valmisteluaineistoksi.

Työn tuottajalta edellytetään asiantuntemusta ja kokemusta vastaavista selvityksistä. Työhön osallistuvilla henkilöillä tulee olla työn vaativuuden edellyttämä soveltuva koulutus ja riittävästi kokemusta vastaavista työtehtävistä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta eli ns. pienhankinta. Hankinnassa käytetään Hämeenlinnan kaupungin Hankinta- ja sopimusohjeen mukaista avointa pienhankintamenettelyä.