torstai 28. maaliskuuta 2019

Hämeenlinnan kaupungille Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -kunniamaininta


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittämistyö on huomioitu nyt myös julkisesti. Kaupunki palkittiin Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -kunniamaininnalla Hankintapäivillä Tampereella 28.3.

Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -tunnustukset jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kuva: Niina Romström-Korte.

Hämeenlinnan kaupungille perustettiin viime vuonna Hankintapalvelut-yksikkö, joka vastaa muun muassa hankintojen koordinoinnista, ohjeistuksesta ja kehittämisestä. Yksikön perustamista on edistänyt erityisesti talousjohtaja Jussi Oksa. Kaupungille perustettiin viime vuonna myös hankintatoimen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa johtaa hankintatoimea ja siihen liittyvää kehitystyötä, tukea Hankintapalvelut-yksikköä sen toiminnassa, edistää hyviä käytäntöjä hankinnoissa sekä toimia hankintoihin liittyvän informaation välittäjänä.

Kaupungin hankintatoimea on lähdetty vahvasti ja määrätietoisesti kehittämään. Kaupunginhallituksessa on hyväksytty strateginen asiakirja Hankintatoimen periaatteet sekä käytännön ohjeena toimiva Hankinta- ja sopimusohje. Kaupungin organisaatiossa hankintoihin liittyvää tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta on merkittävästi lisätty, jolloin myös vähemmän hankintoja tekevien osaaminen kasvaa.

Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -tunnustusten jakaminen oli osa Tampereella 27.-28.3. järjestettyjen Hankintapäivien ohjelmaa. Kuva: Noora Lappalainen.

Hämeenlinnan kaupunki on ottanut käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän ja sähköisen sopimushallintajärjestelmän, joiden avulla kehitetään ja yhtenäistetään Hämeenlinnan hankinta- ja sopimusprosessia. Lisäksi hankintojen viestintään on panostettu vahvasti, mistä ovat osoituksena muun muassa Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi sekä aktiivisempi yhteydenpito paikallisiin yrittäjäorganisaatioihin.

Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -kunniamaininnan vastaanotti kaupungin puolesta ensimmäistä kertaa järjestetyillä Hankintapäivillä hankintapäällikkö Aapo Korte. Kunniamaininnan myönsivät Tampereen Nuorkauppakamarin Hankintapäivät-tapahtumaorganisaatio sekä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn julkisten hankintojen tiimi.

Hämeenlinnan kaupungin puolesta Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -kunniamaininnan vastaanotti hankintapäällikkö Aapo Korte. Kuva: Niina Romström-Korte.

perjantai 22. maaliskuuta 2019

#100


Tämä on Hankinnat ja Hämeenlinna -blogin sadas teksti. Kiitos teille kaikille, jotka olette löytäneet tämän blogin!

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 6450 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli melko tarkkaan vuosi ja kaksi kuukautta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin 460 kertaa kuukaudessa.

Tunnisteiden perusteella blogissa on käsitelty eniten seuraavia aiheita (suluissa se, kuinka monta kertaa aihe on ollut tunnisteena blogiteksteissä): tarjouskilpailu (48), julkiset hankinnat (28), kaupunkirakennetoimiala (26), valmistelu (18), ohje (13), tietopyyntö (13), markkinakartoitus (11), rakennusurakka (11) sekä sosiaali- ja terveystoimiala (10).

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Toivu Työssä Liikkuen -hyvinvointivalmennuksen sopimuskumppani valittu


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Toivu Työssä Liikkuen -hyvinvointivalmennuksen palveluntuottajan. Sopimuskumppaniksi valittiin Liikuntakeskus Like Hämeenlinna. Hyvinvointivalmennuksesta on kerrottu tarkemmin kaupungin verkkosivuilla.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Tietopyyntö maa- ja kiviaineksista – Suunnitteilla dynaaminen hankintajärjestelmä


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee maa- ja kiviainesten hankintaa koskevan dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailuttamista. Tietopyyntö on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa.

Dynaamisesta hankintajärjestelmästä on kerrottu hankintalain 49-52 §:ssä. Hankintalain 49 §:ssä on todettu mm. seuraavasti: ”Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Hankintamenettely on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille.” Yksi keskeinen ero puitejärjestelyyn verrattuna on se, että dynaamiseen hankintajärjestelmään voi päästä mukaan missä tahansa vaiheessa, kun taas puitejärjestelyyn voi päästä mukaan vain silloin kun se kilpailutetaan.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee dynaamisen hankintajärjestelmän perustamista infran rakentamisen ja kunnossapidon tarpeeseen. Järjestelmän sisäisillä tarjouskilpailuilla on tarkoitus hankkia kiviaineksia, niihin liittyviä kuljetus- ja kuormauspalveluita, sekä kiviainesten jalostamiseen liittyviä palveluita. Tästä hankinnasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan yrityksen virallinen nimi sekä yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön yhteystiedot 1.4.2019 mennessä osoitteeseen jere.takala(at)hameenlinna.fi. Hämeenlinnan kaupunki varaa mahdollisuuden harkintansa mukaan pyytää ilmoittautuneita toimittajia erikseen keskustelutilaisuuteen tai olla järjestämättä tällaista tilaisuutta. Kyseessä on markkinakartoitus, eivätkä annetut tiedot sido ketään osapuolta.

Hämeenlinnan kaupunki järjestää tähän hankintaan liittyvän infotilaisuuden 3.4.2019 Hämeenlinnassa. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta toimitetaan hankinnan kuvauksen mukaisesti kiinnostuksensa ilmaisseille toimittajille.

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun. Hämeenlinnan kaupungin tässä vaiheessa ilmoittamat tiedot hankinnasta tai hankintamenettelystä eivät ole hankintayksikköä sitovia mahdollisessa hankintamenettelyssä.

torstai 21. maaliskuuta 2019

Tietopyyntö rakennuttamisen asiantuntijapalveluista


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee rakennuttamisen asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyn kilpailuttamista. Tietopyyntö on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun. Hämeenlinnan kaupungin tässä vaiheessa ilmoittamat tiedot hankinnasta tai hankintamenettelystä eivät ole hankintayksikköä sitovia mahdollisessa hankintamenettelyssä.

maanantai 18. maaliskuuta 2019

Kanta-Hämeen liikennöintiä koskeva täydentävä tarjouskilpailu


Täydentävä tarjouskilpailu koskee maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ohjauksessa olevan liikennöinnin täydentävää hankintaa koko Kanta-Hämeen maakunnan osalta. Kuljetuspalvelukeskus hoitaa asiakaspalvelua, välittää ja yhdistelee eri maksajatahojen matkoja keskenään ja jakaa kuljetuskustannukset eri tilaajaosapuolille maksettaviksi.

Hankinta on jaettu seuraaviin osiin (osakokonaisuuksiin):
 1. Kanta-Hämeenlinna ja Renko
 2. Janakkala
 3. Hattula ja Kalvola
 4. Hauho, Lammi ja Tuulos
 5. Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi
 6. Forssa ja Tammela
 7. Humppila, Jokioinen ja Ypäjä 

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna. Tarjoajien tulee lukea läpi ennen tarjouksen tekemistä Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje, joka on verkkosivulla www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Hankinnan tilaajaosapuolet ovat Hämeenlinnan kaupungin lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Janakkalan kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

perjantai 8. maaliskuuta 2019

Mistä löydän Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailut?


Hämeenlinnan kaupungin siirryttyä käyttämään sähköistä kilpailutusjärjestelmää kaupungin tarjouskilpailut löytyvät nykyään kahdesta eri portaalista:

Kaikista uusista tarjouskilpailuista ei ehditä kertoa Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa, joten kannattaa seurata aktiivisesti em. portaaleita. Sieltä löytyy myös tietopyyntöjä ja kutsuja markkinavuoropuheluihin.

Kaupungin verkkosivuilta löytyvä Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje kannattaa lukea huolellisesti läpi aina ennen tarjouksen jättämistä. Se auttaa välttämään monta sellaista virhettä, jotka voivat johtaa tarjouksen poissulkemiseen.

maanantai 4. maaliskuuta 2019

Kutsut markkinavuoropuheluihin: Hattulan koulukuljetukset ja Janakkalan henkilökuljetukset


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut kutsut markkinavuoropuheluihin koskien Hattulan koulukuljetuksia ja Janakkalan henkilökuljetuksia (linkkien kautta on löydettävissä HILMA-ilmoituskanavassa olevat ennakkotietoilmoitukset, joissa on tarkempaa tietoa markkinavuoropuheluista).

Hattulan koulukuljetuksia koskeva markkinavuoropuhelu järjestetään torstaina 7.3.2019 klo 10-12 Juteinitalon auditoriossa (Kauppatie 3, 13720 Parola). Ilmoittautumisesta markkinavuoropuheluun on tietoa ennakkotietoilmoituksessa.

Janakkalan henkilökuljetuksia koskeva markkinavuoropuhelu järjestetään perjantaina 8.3.2019 klo 10.30-12 Janakkalan kunnantalon valtuustosalissa (Juttilantie 1, 14200 Turenki).

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

sunnuntai 3. maaliskuuta 2019

Miten jätän tarjouksen Pienhankintapalvelu-portaalissa?


Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuissa käytetään sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Pienhankintojen tarjouskilpailut julkaistaan Pienhankintapalvelu-portaalissa, josta löytyvät hankinta-asiakirjat.

Pienhankintapalvelu-portaali on osoitteessa https://pienhankintapalvelu.fi/hameenlinna. Seuraavassa on ns. rautalankaohje tarjouksen tekemisestä portaalissa:
 1. Tarjoaja rekisteröityy portaaliin, minkä jälkeen tarjoaja pääsee kirjautumaan sisälle portaaliin
 2. Tarjoaja valitsee tarjouspyynnön, johon aikoo jättää tarjouksen
 3. Perustiedot-välilehdellä tarjoaja näkee tiivistelmän tarjouspyynnöstä sekä koko tarjouspyynnön ja kaikki tarjouspyynnön liitteet (tarjoajan vastuulla on lukea kaikki asiakirjat huolellisesti läpi)
 4. Kysymykset ja vastaukset -välilehdeltä tarjoajat näkevät tarjouskilpailusta esitetyt kysymykset vastauksineen siltä osin kuin hankintayksikkö on niihin vastannut (tarjoajan vastuulla on lukea kaikki kysymykset ja vastaukset huolellisesti läpi)
 5. Tarjoaja täyttää Soveltuvuusvaatimukset-välilehden ja lataa mahdollisesti vaaditut asiakirjat
 6. Tarjoaja täyttää Hankinnan kohde -välilehden ja lataa mahdollisesti vaaditut asiakirjat
 7. Tarjoaja lähettää tarjouksen Lähetä tarjous -välilehdeltä (lähetetty tarjous sitoo tarjoajaa tarjousten avaamisen jälkeen) 

Pienhankintapalvelu-portaaliin tarvitsee rekisteröityä vain kerran. Samalla käyttäjätunnuksella pystyy jättämään tarjouksia sekä Hämeenlinnan kaupungille että muille hankintayksiköille. Kuvakaappaus julkaistu Cloudia Oy:n luvalla.

HUOM! Muista lähettää tarjous ennen tarjousten jättämisen määräajan umpeutumista. Jos et ole täyttänyt kaikkia pakollisia tietoja, et pääse lähettämään tarjousta. Huolehdi, että saat portaalista kuittauksen tarjouksen lähettämisestä.

Tarjousta voi korjata niin kauan kuin tarjousaikaa on jäljellä! Jos et ole lähettänyt tarjousta, on se yhtä kuin myöhästynyt tarjous. Huomioi tarjousta laatiessasi Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä ilmoitetut tiedot.