keskiviikko 7. helmikuuta 2024

Muistutus: Yrityskysely hankinnoista – Auta Hämeenlinnan hankintatoimea kehittymään ja voita lahjakortti!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä. Kyselyyn pääset tästä.

Kyselyyn vastaamalla sinulla on mahdollisuus osallistua 50 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin arvontaan.

Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 4.3.2024 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi tässä blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

LUMO-ohjelma ja sini-viherverkko


Kansallinen ennakkoilmoitus / markkinakartoitus HILMA-ilmoituskanavassa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

tiistai 6. helmikuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta muiden erityisten palvelujen hankintaan


KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA / KANSALLINEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen, mutta alhaisempi kuin mahdollinen EU-kynnysarvo. Hankinta, josta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, muissa erityisissä palveluissa sekä käyttöoikeussopimuksissa ilmoitus lähetetään HILMAsta julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ / SÄHKÖINEN KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ

Sähköinen järjestelmä, jonka avulla hankintaprosessi voidaan toteuttaa sähköisesti sekä hankintayksikön puolelta että tarjoajien puolelta. EU-hankinnoissa sähköisen kilpailutusjärjestelmän tai vastaavan käyttö on ollut pakollista 18.10.2018 alkaen.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Käyttöoikeussopimus on joko käyttöoikeusurakka tai palveluja koskeva käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeusurakalla tarkoitetaan taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö siirtää rakennusurakan toteuttamisen ja siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä. Palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö siirtää muiden kuin käyttöoikeusurakkaa koskevien palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen sekä siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan palvelujen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä.

Esimerkiksi Ahveniston moottoriradan operoinnissa on kyse palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

MINIKILPAILUTUS / KEVENNETTY KILPAILUTUS
(PUITEJÄRJESTELYN SISÄINEN KILPAILUTUS)

Puitejärjestelyssä, jossa on enemmän kuin yksi sopimuskumppani, voi olla puitejärjestelyn yhtenä tai ainoana toimintamallina puitejärjestelyn sisäinen kilpailutus, josta käytetään usein termiä minikilpailutus tai kevennetty kilpailutus. Puitejärjestelyn sisäisessä kilpailutuksessa pyydetään tarjous kaikilta puitejärjestelyssä mukana olevilta sopimuskumppaneilta. Kilpailutuksessa voi käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Minikilpailutus / kevennetty kilpailutus on eri asia kuin pienhankinta.

MUIDEN ERITYISTEN PALVELUJEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on hankintalain liitteen E kohtien 5-15 mukaista muuta erityistä palvelua. Muita erityisiä palveluja ovat esimerkiksi tietyt hotelli- ja ravintolapalvelut, tietyt oikeudelliset palvelut, tietyt tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, tietyt postipalvelut sekä autonrenkaiden pinnoitus ja sepän palvelut.

torstai 1. helmikuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – dynaamisesta hankintajärjestelmästä HILMA-ilmoituskanavaan


DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ / DPS

Hankintamenettely, johon hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset ja muut vaatimukset täyttävät ehdokkaat. Hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat kilpailutetaan mukana olevien toimijoiden kesken. DPS eroaa puitejärjestelystä siten, että sen kesto voi olla pidempi kuin neljä vuotta ja DPS:ään pääsee mukaan milloin tahansa sen voimassaolon aikana.

EHDOKAS

Yritys tai muu yhteisö, joka jättää osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun. Osassa hankintamenettelyistä on aluksi osallistumishakemusvaihe, jolla voidaan esimerkiksi karsia ehdokkaita siten, että vain osa ehdokkaista saa tarjouspyynnön. Tarjouspyyntövaiheessa ehdokkaasta tulee tarjoaja.

ENNAKOITU ARVO

Arvo, jonka perusteella määräytyy se, onko hankinta EU-hankinta, kansallinen hankinta vai pienhankinta. Hankinnan ennakoidun arvon laskentaan on tarkat säännöt hankintalainsäädännössä. Ennakoitu arvo lasketaan tavallisesti useammalta vuodelta.

Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin rakennusurakoissa EU-hankintoja ovat urakat, joiden ennakoitu arvo on vähintään 5,538 miljoonaa euroa, ja kansallisia hankintoja ovat urakat, jotka jäävät alle edellä kerrotun arvon, mutta joiden ennakoitu arvo on vähintään 150 000 euroa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA / EU-HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon suuruinen. EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. Hankinta, josta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa ja sieltä ilmoitus lähetetään julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

EUROOPAN UNIONIN VIRALLINEN LEHTI / EUVL

EU-hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palvelujen kansalliset hankinnat ja kansalliset käyttöoikeussopimukset ilmoitetaan Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa. Täydennysosan verkkoversio on TED (Tenders Electronic Daily), joka on osoitteessa https://ted.europa.eu.

HILMA-ILMOITUSKANAVA

Sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoista. HILMA on osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.