maanantai 19. joulukuuta 2022

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!Hämeenlinnan kaupungin joulutervehdyksen myötä kaupungin hankintapalvelut toivottaa sopimuskumppaneille, muille yrityksille ja yhteisöille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia seuraaville: Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!

Hankintapalvelut-yksikössä työskentelevät hankintapäällikkö Aapo Korte, hankinta-asiantuntija Hilkka Luukkonen ja hankintasihteeri Nina Pitkämäki.

torstai 8. joulukuuta 2022

Suunnitteilla uuden varausjärjestelmän hankinta


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee uuden varausjärjestelmän hankintaa kevään 2023 aikana. Varausjärjestelmällä tehtäisiin, maksettaisiin, uusittaisiin ja hallinnoitaisiin erilaisia varauksia kohteisiin, kuten mökkeihin, venepaikkoihin tai avaimiin. Haussa on hyvin toimiva ja kustannustehokas järjestelmä, joka taipuu monenlaisiin varauksiin.

Hankinnan alustaviin tavoitteisiin on listattu järjestelmän soveltuvuuden kannalta keskeisiä vaatimuksia. Yhdellä järjestelmällä ei välttämättä tarvitse onnistua kaikki nimetyt osa-alueet, vaan voitte esittää myös esimerkiksi yhtä tai kahta osa-aluetta palvelevaa järjestelmää; esimerkiksi järjestelmä, jolla hoituisi venepaikkojen varaus ja avantouintiavainten hallinnointi ja näiden varausten uusiminen.

Mielellään kuulisimme alustavat hintatiedot, eli paljonko käyttöönotto maksaisi millekin osa-alueelle ja minkälaiset ylläpitokulut olisivat. Jos jokin ominaisuus on haastava teidän järjestelmällenne, niin kertokaa sekin.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön monipuolinen ja helppokäyttöinen varausjärjestelmä, jossa myös varauskohteiden tietojen ja erilaisten järjestelmän lähettämien viestien muokkaus on sujuvaa. Keskeisenä vaatimuksena on varausten maksaminen ja uusiminen verkkopalvelussa.

Tarkempaa tietoa mm. yleisistä vaatimuksista ja yleisistä ominaisuusvaatimuksista on HILMA-ilmoituskanavassa olevassa tietopyynnössä.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla osoitteeseen tomi.henttonen(at)hameenlinna.fi 3.1.2023 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan varausjärjestelmästä, soveltuvuudesta HILMA-ilmoituskanavan tietopyynnössä määriteltyihin vaatimuksiin ja hinnoittelusta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

sunnuntai 20. marraskuuta 2022

Osallistu kyselyyn ja kerro tarjoamisen haasteista


HILMA-ilmoituskanavan tiedotteessa 17.11.2022 on kerrottu, että ”Valtionvarainministeriön ja Suomen kuntaliiton yhteinen Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma toteuttaa tarjoamisen haasteita koskevan kyselyn. Kyselyllä selvitetään, mitkä ovat tarjousten jättämisen keskeiset haasteet ja mitkä tekijät nostavat tarjoamisen kustannuksia.” Kyselystä on tietoa myös Hankinta-Suomi-verkkosivuilla.

Kyselyn löydät tämän linkin kautta ja siihen on aikaa vastata 20.12.2022 saakka. Tutustu samalla HILMAssa olevaan tiedotteeseen aiheesta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

maanantai 14. marraskuuta 2022

Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimuksen kilpailutus valmisteilla – Tietopyyntö tulevasta hankinnasta julkaistu


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

HUOM! Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön julkaiseman tietopyynnön tarkoitus on saada tietoa niistä toimijoista, joita tuleva hankinta kiinnostaa. Ilmoittautumalla tässä vaiheessa hankintayksikölle toimija voi päästä mukaan vaikuttamaan tulevan tarjouskilpailun sisältöön (siinä vaiheessa, kun virallinen tarjouspyyntö on julkaistu, hankinnan sisältöön ei voida enää tehdä juurikaan muutoksia).

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tietopyynnön taustaa


Hämeenlinnan kaupunginhallitus on päättänyt (KH 10.10.2022 § 385), että Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimus kilpailutetaan talvella 2022–2023 päätöksen selostuksessa olevien periaatteiden mukaan.

Kaupunki omistaa Ahveniston moottoriradan alueen. Alueella on ollut moottoriurheilutoimintaa vuodesta 1967 lähtien. Rata on merkittävä matkailutekijä Hämeenlinnassa ja Etelä-Suomessa on Ahveniston lisäksi vain pari moottorirataa, koko Suomessa on viisi moottorirataa. Ahvenistolla käy kesäkaudella karkean arvion mukaan noin 60 000 henkilöä, jotka jättävät kaupunkiin merkittäviä matkailutuloja.

Kaupunki toimi rataoperaattorina 1973–2004 ja vuodesta 2005 lähtien rataoperaattorina on toiminut yksityinen sopimuskumppani. Moottoriradan nykyinen sopimus on päättymässä 15.10.2023.

Sopimuksen rata-alueen käytöstä on tulkittu olevan käyttöoikeussopimus. Sopimuksen ennakoitavissa oleva arvo edellyttää sen kilpailuttamista.

Kilpailutus


Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa talven 2022–2023 aikana siten, että uusi sopimus on allekirjoitettavissa keväällä 2023. Tavoitteena on löytää alueelle pitkäkestoinen sopimuskumppani, jolla on osaamista, intoa ja näkemystä moottoriradan operointiin ja alueen monipuoliseen kehittämiseen.

Kilpailutus aloitetaan avoimella markkinavuoropuhelulla ja osallistamistilaisuudella. Yhteistoiminnan perusteella täsmennetään kilpailutuksen tarkempi sisältö, alueen tarkoituksenmukainen vuokrataso, yhteistoimintamahdollisuudet, sopimuskauden pituus ja investointimahdollisuudet.

Moottorirataa käytetään talvikausina hiihtoon myös jatkossa. Markkinavuoropuhelun yhteydessä selvitetään, millainen rooli rataoperaattorilla voisi olla talvikauden toiminnassa.

Kilpailutusasiakirjoja laadittaessa otetaan huomioon markkinavuoropuhelussa ja sidosryhmien osallistamisessa saadut näkemykset. Tiedottamiseen ja vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Alueen vuokra ilmoitetaan kilpailutusasiakirjoissa ja siitä ei pyydetä tarjousta.

Tulevassa tarjouskilpailussa tullaan pyytämään toimintasuunnitelma ratatoiminnan operoinnista ja alueen monipuolisesta kehittämisestä. Toimintasuunnitelman osalta arvioidaan ja painotetaan mm. moottoriratatoiminnan järjestämisen osaamista ja kokemusta, alueen monipuolista kehittämistä ja käyttöä matkailunäkökulma huomioiden, vihreän siirtymän huomioimista toiminnassa sekä investointihalukkuutta ja näkemyksiä yhteistyöstä.

Tarjoajilta tullaan edellyttämään riittävät selvitykset yrityksen osaamisesta, taustoista, yhteistyökumppaneista ja taloudellisista resursseista. Selvitysten perusteella varmistetaan suunnitelmien realistisuus.

Sopimuskumppanin valinta tehdään parhaan toteutuskelpoisen toimintasuunnitelman perusteella. Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto osallistetaan kilpailutusta koskevaan päätöksentekoon.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteisiin kaupunkirakenne(at)hameenlinna.fi ja hankinnat(at)hameenlinna.fi 1.12.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa alustavia ehdotuksiaan koskien Ahveniston moottoriradan tulevaa toimintaa. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan AHVENISTON MOOTTORIRATA

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Info- ja keskustelutilaisuus


Ilmoittautuneille toimijoille järjestetään yhteinen info- ja keskustelutilaisuus Hämeenlinnassa 7.12.2022 klo 15. Tarkemmat kutsut toimitetaan ilmoittautuneille 2.12.2022.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö/ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 10. marraskuuta 2022

Energia- ja olosuhdehallinnan kilpailutus valmisteilla – Tietopyyntö tulevasta hankinnasta julkaistu


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

HUOM! Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön julkaiseman tietopyynnön tarkoitus on saada tietoa niistä toimijoista, joita tuleva hankinta kiinnostaa. Ilmoittautumalla tässä vaiheessa hankintayksikölle toimija voi päästä mukaan vaikuttamaan tulevan tarjouskilpailun sisältöön (siinä vaiheessa, kun virallinen tarjouspyyntö on julkaistu, hankinnan sisältöön ei voida enää tehdä juurikaan muutoksia).

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee kilpailuttavansa Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöjen energia- ja olosuhdehallintajärjestelmän hankinnan vuonna 2023. Hankinta kattaa alustan lisäksi olosuhteiden seurannan sekä olosuhteisiin perustuvan kiinteistöteknisten järjestelmien ohjauspalvelun. Hankinnan kilpailutus tullaan toteuttamaan joko alusta erillisenä kilpailutuksena tai yhtenä kokonaisuutena. Energia- ja olosuhdehallintajärjestelmän hankinta koskee noin 60 tilapalveluiden hallinnoimaa etäohjattavaa kiinteistöä ja noin 60 kiinteistöä, joissa ei ole etäohjausta. Lisäksi hankinta sisältää myös olosuhdemittarointia kaupungin kiinteistöihin. Järjestelmän käyttöönotto toteutetaan vaiheittain vuosien 2023–2025 välillä. Hankinta toteutetaan kiinteistöjen merkittävyyden perusteella.

Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja ym. julkisia kiinteistöjä, joiden yhteenlaskettu koko on noin 150 000 brm2 ja tilavuus 660 000 m3. Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin maalis-huhtikuussa 2023. Sopimuskausi alkaisi 1.9.2023. Kilpailutuksen hankintatavalla voi olla vaikutusta hankkeen aikatauluun. Hankinta on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Sopimuskausi tulee olemaan 4 vuotta + 4 optiovuotta.

Hankinnan tavoitteet


Energia- ja olosuhdehallinnan tavoitteena on, että kiinteistöt ovat olosuhteiltaan terveet ja energiatehokkaat sekä käyttötarkoituksiinsa soveltuvat. Tavoitteena on järjestelmä, jonka kautta voidaan seurata kiinteistöjen reaaliaikaisia olosuhteita, saadaan raportoitua olosuhteiden pitkänajan kehitystä sekä kiinteistöjen taloteknisten järjestelmien ohjaus olosuhteisiin perustuen ja energiatehokkuuden parantaminen. Lisäksi palvelun tulee sisältää toteutettujen toimenpiteiden dokumentointi. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo.tila(at)hameenlinna.fi ja hankinnat(at)hameenlinna.fi 5.12.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa alustavia ehdotuksiaan koskien energia- ja olosuhdehallinnan kilpailutusta sekä kertoa omasta tarjonnastaan energia- ja olosuhdehallinnan osalta. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ENERGIA- JA OLOSUHDEHALLINTA.

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö/ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 3. marraskuuta 2022

Haluatko tarjota Hämeenlinnan kaupungille henkilöstön lahjagalleriapalvelua ja lahjagallerian tuotteita?


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia henkilöstön lahjagalleriapalvelusta ja lahjagallerian tuotteista. Kyseessä on kansallinen hankinta, jossa tarjousvertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa; toiseen vaiheeseen pääsee mukaan kolme tarjoajaa.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 24.11.2022 klo 10.00. Kysymysten esittämisen määräaika on 14.11.2022 klo 10.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki hankkii lahjagalleriapalvelun ulkoistettuna palveluna henkilöstölle annettavista lahjoista. Palvelu sisältää Hämeenlinnan kaupungin brändin näköisen verkkokaupan sekä räätälöidyt tuotekategoriat kahdesta eri hintaluokasta. Tarjottavat tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja kestäviä. Palveluun sisältyy lahjojen paketointi ja varastointi sekä toimitus suoraan lahjansaajille. Lisäksi verkkokauppaan sisällytetään kaupungin omien liikunta- ja kulttuurisetelien tilausmahdollisuus lahjavaihtoehtona siten, että palveluntuottaja välittää nämä setelitilaukset kaupungin nimetylle vastuuhenkilölle.

tiistai 1. marraskuuta 2022

Rekrytointikumppaniksi (rekrytointipalvelut ja -järjestelmä) Jobilla Oy


Hämeenlinnan kaupunki haki rekrytointikumppania (rekrytointipalvelut ja -järjestelmä) eli kilpailutti rekrytointipalvelut. Sopimuskumppaniksi valittiin Jobilla Oy. Sopimuskausi alkoi 1.11.2022. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva.

Rekrytointeja arvioidaan olevan 1.1.2023 alkaen keskimäärin noin 170-180 per vuosi. Avoimet työpaikat Hämeenlinnan kaupungilla löytyvät mm. kaupungin verkkosivuilta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kilpailutuksen tavoitteena oli saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Sopimuskumppanin tulee olla rekrytoinnin huippuosaaja ja ymmärtää muuttuvien työnhakumarkkinoiden tarpeet. Rekrytointikumppani valmentaa kaupungin HR-palveluiden asiantuntijoita ja lähijohtajia tekemään vaikuttavaa työnhakijaviestintää ja -markkinointia sekä tuottamaan laadukasta rekrytointikokemusta. Kumppani toimii myös asiantuntijana tukien lähijohtajia erilaisten rekrytointikampanjoiden toteuttamisessa ja innovoi uusia rekrytointikokeiluja.

torstai 27. lokakuuta 2022

Tarjouskilpailujen kysymykset ja vastaukset -vaihe on tärkeä osa hankintaprosessia


Tarjouskilpailussa on tyypillisesti ns. kysymykset ja vastaukset -vaihe. Se tarkoittaa, että tarjoajat voivat esittää asiakirjoista kysymyksiä asetettuun määräaikaan mennessä ja hankintayksikkö vastaa niihin viimeistään noin viikko ennen tarjousten jättämisen määräajan umpeutumista. On kuitenkin hyvä huomata, että hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vastata kaikkiin kysymyksiin eli esimerkiksi jos kysymyksellä ei ole merkitystä tarjouksen tekemisen kannalta, ei siihen välttämättä ollenkaan vastata.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kun saat tiedon tarjouskilpailun käynnistymisestä, kannattaa aluksi katsoa mihin mennessä kysymyksiä voi esittää. On tärkeää, että käyt asiakirjat huolellisesti läpi ennen kyseistä määräaikaa, jotta voit halutessasi esittää hankintayksikölle kysymyksiä. Jos esimerkiksi tarjouspyynnössä on epäselvä kohta tai ristiriitaista tietoa, on sekä tarjoajan että hankintayksikön etu esittää asiasta kysymys.

Nykyään kun käytetään erilaisia tarjousportaaleita, kysymyksetkin lähetetään yleensä portaalin kautta. Myös vastaukset tulevat näkyville portaaliin. Huomioithan, että tarjoajan velvollisuutena on lukea kaikki kysymykset ja niihin annetut vastaukset läpi ja ottaa ne huomioon tarjousta tehdessään. Mikäli kysymykset tulee lähettää tarjousportaalin kautta, hankintayksikkö ei yleensä vastaa ollenkaan puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin.

maanantai 24. lokakuuta 2022

Sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit kilpailutuksen kohteena – Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöetu kiitoksena henkilöstölle hyvästä työstä vuoden 2022 aikana


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia sähköisistä liikunta- ja kulttuuriseteleistä. Kyse on kaupungin henkilöstön palkitsemisesta (verovapaa henkilöstöetu), josta kaupunginhallitus päätti 24.10.2022 (§ 413).

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 14.11.2022 klo 15.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sähköisillä liikunta- ja kulttuuriseteleillä tarkoitetaan sähköistä etua, vaikka käytetäänkin termiä seteli. Sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit voivat koskea myös muita palveluja, kuten hyvinvointipalveluja.

Hankinnan tavoitteena on sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit, joiden käyttäminen on helppoa, vaivatonta ja joustavaa sekä jotka käyvät mahdollisimman moneen liikunta- ja kulttuuripaikkaan sekä Hämeenlinnan seudulla että valtakunnallisesti. Liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöönoton onnistuminen vaatii vankkaa tukea palveluntuottajalta.

maanantai 17. lokakuuta 2022

Vielä ehdit reagoida tietopyyntöön integraatioalustan hankinnasta!


Tietopyyntö on avoinna vielä muutaman päivän. Löydät sen Tarjouspalvelu-portaalista.

Hämeenlinnan kaupunki valmistelee integraatioalustan ja siihen liittyvien palveluiden hankintaa. Tavoitteena on skaalautuva ”low code” -tyyppinen palvelu tietojärjestelmien yhdistämiseen ja ohjelmointirajapintojen julkaisuun sekä näihin liittyvät konsultointi-, ohjelmointi- ja ylläpitopalvelut.

Kokonaisvaltaisena palveluna toteutettujen integraatioiden lisäksi tilaajan on kyettävä myös itsenäisesti sekä hallitsemaan että toteuttamaan yksittäisiä alustalla julkaistuja integraatioita ja ohjelmointirajapintoja. Tuotantoympäristön lisäksi toteutuksessa tulee olla mahdollisuus eriytettyjen testi- ja/tai kehitysympäristöjen käyttöön.

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus. Tällä ilmoituksella avataan tietopyyntöön liittyvä markkinavuoropuhelu.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta ja mahdolliseen muuhun vuoropuheluun liittyvistä toimenpiteistä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

torstai 13. lokakuuta 2022

Kysely ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluista 2022 – Kerro mielipiteesi!


Hämeenlinnan kaupunki selvittää kyselyllä erityisesti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluihin (käyttäjäpalveluilla tarkoitetaan myös laitoshuollon palveluja). Tällä hetkellä palvelut tuottaa Kalvolassa ja Rengossa Compass Group Suomi sekä muualla Hämeenlinnassa pääsääntöisesti Palmia.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden tulevassa kilpailutuksessa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee osan kantakaupungista (ns. itäinen kantakaupunki) ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2023. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kerro kaupungille kyselyyn vastaamalla, mikä em. palveluissa toimii hyvin ja mikä vähemmän hyvin ja onko asioita, joita tulisi mielestänne kehittää. Vastaathan kyselyyn 31.10.2022 mennessä. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti. Kyselyllä ei kerätä henkilötietoja. Huomioithan avoimessa vastauksessasi, ettet anna sellaista tietoa, josta sinut tunnistetaan.

Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

maanantai 3. lokakuuta 2022

Mitä Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala hankkivat vuonna 2023? Miten hankinnoista tulee viestiä?


Ja paljon muuta ajankohtaista julkisista hankinnoista Hämeenlinnan seudun hankintatreffeillä 12.10.

Kuntien puheenvuorot tilaisuudessa pitävät: Hämeenlinnan kaupunki, hankintapäällikkö Aapo Korte, Hattulan kunta, hallintopäällikkö Marita Lähteenmäki, ja Janakkalan kunta, hankintakoordinaattori Jenni Koskiluoto.


Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Lähde ja teksti:
Hämeen Yrittäjät

sunnuntai 2. lokakuuta 2022

40 000 kertaa kiitos!


Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 40 000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli alle viisi vuotta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin noin 700 kertaa kuukaudessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 40 000 kertaa!

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

torstai 22. syyskuuta 2022

Tiedätkö, mitä ovat soveltuvuus- tai kelpoisuusvaatimukset?


Julkisissa hankinnoissa asetetaan tarjoajille ja ehdokkaille soveltuvuusvaatimuksia, joista käytetään myös nimitystä kelpoisuusvaatimukset. Niillä tarkoitetaan yrityksen tai muun yhteisön yleisiä toimintaedellytyksiä. Edellytysten täyttymiseen voidaan käyttää hankinta- ja kilpailulainsäädännön mahdollistamissa puitteissa esimerkiksi tarjousyhteenliittymää tai ns. voimavarayksiköitä.

Tyypillisiä soveltuvuusvaatimuksia ovat esimerkiksi vaatimukset koskien referenssejä, liikevaihtoa, luottoluokitusta, vastuuvakuutusta ja tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Ukrainan sodasta johtuen ovat pakotteita ja varojen jäädyttämispäätöksiä koskevat soveltuvuusvaatimukset nyt hyvinkin yleisiä.

Esimerkki luottoluokitusta koskevasta soveltuvuusvaatimuksesta. Kannattaa huomata, että luottoluokitus löytyy lähestulkoon kaikista yrityksistä, jotka ovat toimineet vähänkin pidempään. Esimerkiksi Suomen Asiakastiedon verkkosivuilta yritys näkee helposti, onko siitä saatavissa Rating Alfa -raportti.

Mikä niissä soveltuvuusvaatimuksissa on niin tärkeää?


Jos tarjoaja ei täytä kaikkia asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tarjoaja lukee vaatimukset tarkkaan läpi ja jos on tiedossa, että vaatimukset eivät täyty, ei tarjousta kannata jättää.

Silloin kun on mukana hankinnan valmisteluun kuuluvissa vuoropuheluissa, kannattaa alustavat soveltuvuusvaatimukset lukea vielä tarkemmin läpi ja kertoa hankintayksikölle, jos toivoo niihin muutoksia. Esimerkiksi monelle voi tulla yllätyksenä tarjousvaiheessa, että asetettu luottoluokitus ei täytykään – siksi on tärkeää selvittää luottoluokitus hyvissä ajoin etukäteen.

Hankintayksikkö ei aseta vaatimuksia kiusallaan, vaan niiden tarkoituksena on varmistaa, että toimittajalla, palveluntuottajalla tai urakoitsijalla on riittävät toimintaedellytykset. Kannattaa huomioida, että markkinaoikeudessa on paljon oikeuskäytäntöä siitä, kuinka hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Ole siis tarkkana tarjousta laatiessasi, mutta erityisesti vuoropuheluun osallistuessasi! Varsinkin soveltuvuusvaatimusten osalta!

sunnuntai 11. syyskuuta 2022

Teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön – Kaupunki mukana Sarastian yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana Sarastia Oy:n yhteishankintakilpailutuksessa, joka koskee teknisen työn koneita, laitteita ja välineitä opetuskäyttöön. Kilpailutuksessa on oma osakokonaisuutensa takuuajan jälkeisille huolloille ja korjauksille, mutta siinä kaupunki ei ole sitovasti mukana.

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki on mukana yhteishankintayksiköiden yhteishankinnoissa tai muissa yhteishankinnoissa silloin kun sen arvioidaan olevan kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Kuntakentän yhteishankintayksiköitä ovat Sarastian lisäksi ainakin Hansel Oy, Kuntien Tiera Oy, Tuomi Logistiikka Oy ja Sansia Oy. Linkit niiden verkkosivuille löytyvät blogin oikeasta laidasta.

keskiviikko 7. syyskuuta 2022

Pienhankintapalvelu-portaali poistuu käytöstä


Hämeenlinnan kaupungin pienhankinnat on tähän mennessä julkaistu pääsääntöisesti Pienhankintapalvelu-portaalissa, pois lukien dynaamiset pienhankinnat. Portaali poistuu käytöstä tämän vuoden aikana.

Pienhankinnalla tarkoitetaan hankintaa, joka alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon tai erityisalojen hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon. Pienhankinnoissa menettely on kevyempi kuin EU- ja kansallisissa hankinnoissa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Jatkossa pienhankinnat löytyvät EU- ja kansallisten hankintojen tapaan uudistuneesta Tarjouspalvelu-portaalista, josta on kerrottu tässä blogissa aikaisemmin.

Tarjoajien ja muiden kaupungin pienhankinnoista kiinnostuneiden kannattaa seurata Pienhankintapalvelu-portaalia niin kauan kuin se on käytössä, mutta siirtyä seuraamaan myös uudistunutta Tarjouspalvelu-portaalia.

sunnuntai 4. syyskuuta 2022

Toimisto-, koulu- ja askartelutarvikkeet – Kaupunki mukana Sarastian yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki sekä Kanta-Hämeestä myös Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Janakkalan kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lopen kunta ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ovat mukana Sarastia Oy:n yhteishankintakilpailutuksessa, joka koskee toimisto-, koulu- ja askartelutarvikkeita.

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa.

Hankinnassa on kolme osakokonaisuutta, jotka ovat (1) toimistotarvikkeet, kalenterit ja tallennusmediat, värikasetit, kopio- ja tulostuspaperi sekä niiden täyttö-/hyllytyspalvelu, (2) koulutarvikkeet sekä niiden perustilauskausitilaukset ja täyttö-/hyllytyspalvelu, ja (3) askartelutarvikkeet päiväkotien ja alakoulujen käyttöön. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki on mukana yhteishankintayksiköiden yhteishankinnoissa tai muissa yhteishankinnoissa silloin kun sen arvioidaan olevan kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Kuntakentän yhteishankintayksiköitä ovat Sarastian lisäksi ainakin Hansel Oy, Kuntien Tiera Oy, Tuomi Logistiikka Oy ja Sansia Oy. Linkit niiden verkkosivuille löytyvät blogin oikeasta laidasta.

torstai 1. syyskuuta 2022

Tarjouspalvelu-portaali on uudistunut – Sieltä löydät melkein kaikki Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailut!


Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuissa käytetään sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä. Työllisyyspalveluiden ja mahdolliset muut dynaamiset pienhankinnat kilpailutetaan TyöllisyysSampossa, mutta muiden kilpailutusten osalta käytetään Cloudia Kilpailutusta.

Cloudia Kilpailutuksella tehdyt tarjouskilpailut julkaistaan EU- ja kansallisten hankintojen osalta Tarjouspalvelu-portaalissa sekä pienhankintojen osalta Pienhankintapalvelu-portaalissa (osa pienhankinnoista julkaistaan myös Tarjouspalvelussa).

Tarjouspalvelu-portaali on uudistunut ja uuden portaalin löydät osoitteesta https://supplierportal.cloudia.net. Hämeenlinnan kaupungin kilpailutukset löydät helpoiten menemällä suoraan osoitteeseen https://supplierportal.cloudia.net/hameenlinna.

Muutama ohje tarjoajille Tarjouspalvelu-portaaliin liittyen:
 • Hyödynnä portaalin Tukiportaalia, johon on linkki palvelun oikeassa yläkulmassa.
 • Jätä tarjous ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen määräajan umpeutumista). On valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä.
 • Muista lähettää tarjous. Jos et ole täyttänyt kaikkia pakollisia tietoja, et pääse lähettämään tarjousta. Jos et ole lähettänyt tarjousta, on se yhtä kuin myöhästynyt tarjous. Huolehdi, että saat portaalista kuittauksen tarjouksen lähettämisestä.
 • Tarjousta voi korjata niin kauan kuin tarjousaikaa on jäljellä. Huomioi tarjousta laatiessasi hankintayksikön vastaukset tarjoajien esittämiin kysymyksiin sekä mahdolliset hankintayksikön antamat muut lisätiedot.
 • Ole erittäin huolellinen tarjouksen laatimisessa, koska pahimmillaan virhe tarjouksessa voi johtaa tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Mitä tässä ja edellä on mainittu tarjouksesta, koskee myös tietyissä menettelyissä jätettävää osallistumishakemusta.

Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta (www.hameenlinna.fi/hankinnat/) löytyvä Näin teet tarjouksen -ohje kannattaa lukea huolellisesti läpi aina ennen tarjouksen jättämistä. Se auttaa välttämään monta sellaista virhettä, jotka voivat johtaa tarjouksen poissulkemiseen. Huomioi erityisesti kuvassa olevat neljä keskeistä ohjetta!

tiistai 30. elokuuta 2022

Kysy Hämeenlinnan kaupungin hankintapäälliköltä – varaa aika Teams-tapaamiseen 28.9.


Onko sinulla kysyttävää julkisista hankinnoista tai haluatko keskustella Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikön kanssa? Kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte vastaa kysymyksiin ja keskustelee mielellään yrittäjien ja yritysten kanssa keskiviikkona 28.9. klo 12-15 Teamsissa.

Voit varata ajan Teams-tapaamiseen tästä.

Olet tervetullut keskustelemaan Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikön kanssa! Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

torstai 18. elokuuta 2022

Oletko kiinnostunut tehtävästä julkisten hankintojen näköalapaikalla? – Hae meille hankintasihteeriksi!


Oletko kiinnostunut tehtävästä julkisten hankintojen näköalapaikalla, jossa pääset tekemään yhteistyötä koko kaupunkiorganisaation kanssa? Haluatko olla rakentamassa Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa? Hienoa, sillä meillä on töitä juuri sinulle!

Etsimme hankintasihteeriä toimimaan hankintapäällikön ja hankinta-asiantuntijan tukena Hämeenlinnan kaupungin hankintaorganisaation rakentamisessa ja kehittämistehtävissä. Hämeenlinnan hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa ja palkittua.

Esimerkiksi kirjaston kirjat kilpailutetaan julkisena hankintana. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintasihteerin tehtäviin kuuluvat mm. hankintoihin liittyvä asianhallinta, hankintaan liittyvien järjestelmien pääkäyttäjyys, viestintä, hankintatoimeen liittyvä neuvonta ja konsultointi sekä hankintojen raportointiin liittyvät tehtävät. Hankintasihteeri toimii kaupungin hankintatoimen yhteyshenkilönä ja ylläpitää/kehittää erilaisia hankintoihin liittyviä ohjeistuksia sekä dokumentaatiota.

Jos kaipaat monipuolisia haasteita…


Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työpaikan kehittyvässä ympäristössä sekä mainion oppimisen tuen. Olet mukana seuraamassa ja kehittämässä sekä julkisen että yksityisen sektorin prosesseja eri toimialojen näkökulmasta.

Olet suorittanut soveltuvan amk-tutkinnon. Voit olla vastavalmistunut, kokenut konkari tai siltä väliltä – tiimissämme on tilaa monenlaiselle osaamiselle. Työkokemusta tärkeämpänä pidämme rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennetta. Työotteesi on aktiivinen ja innokas. Uskallat kehittää omaa osaamistasi ja verkostoitua rohkeasti muiden kanssa.

Saat energiaa ja intoa omaan työhösi tekemällä yhteistyötä muiden kanssa. Yhteistyökyvyn lisäksi hankintasihteeriltä edellytetään oma-aloitteisuutta ja neuvottelutaitoja sekä kokemusta verkosto-osaamisesta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erittäin hyvää toimisto-ohjelmistojen osaamista (MS Word, Excel ja PowerPoint). Eduksi katsotaan kokemus julkisista hankinnoista tai vastaavista tehtävistä. Myös viestintään liittyvä osaaminen on eduksi.

Tiesitkö, että esimerkiksi Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalvelut on kilpailutettu? Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Palkkaus on KVTES:n mukainen ja koeaika on kuusi kuukautta. Kyseessä on kokoaikainen päivätyö.

Jos innostuit ja tunnistit itsesi etsimämme henkilön kuvauksesta, jätä hakemuksesi viimeistään 12.9.2022 (klo 15), niin katsotaan, sopisimmeko yhteen!

Miten haet?


Voit hakea sähköisen rekrytointijärjestelmän (www.sarastiarekry.fi) kautta. Tallenna järjestelmään myös opinto- ja työkokemustietosi. Järjestelmän käyttöön liittyvät kysymykset: 03 621 3915, asiakaspalvelu(at)sarastiarekry.fi. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa: Sarastia Rekry Oy, Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna. Tällöin hakemuksen tiedot talletetaan rekrytointijärjestelmään Sarastia Rekryn toimesta.

Kutsumme sopivat hakijat haastatteluihin, joiden pohjalta pyrimme tekemään rekrytointipäätöksen lokakuun aikana. Toivomme, että pääsisit aloittamaan meillä viimeistään joulukuun alussa, mutta aloituksen ajankohta on neuvoteltavissa.

Jos haluat jutella tehtävästä tarkemmin, hankintapäällikkömme Aapo Korte vastaa kysymyksiisi mielellään 31.8. klo 13-15 tai 7.9. klo 10-12 (puh. 050 464 3637 tai aapo.korte(at)hameenlinna.fi).

Hämeenlinna on historiaansa arvostava aktiivinen 68 000 asukkaan maakuntakeskus Suomen parhaimmalla paikalla. Täällä on kaunis luonto, loistavat harrastusmahdollisuudet, lyhyet työmatkat ja hyvät henkilöstöedut. Hämeenlinnan kaupunki on savuton työpaikka.

keskiviikko 17. elokuuta 2022

Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluiden sopimuskumppaniksi Kabul Kitchen Oy


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluiden palveluntuottajan. Sopimuskumppaniksi valittiin Kabul Kitchen Oy.

Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila-ravintola sijaitsee pääsisäänkäynnistä katsottuna vasemmalla. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sopimuskausi alkoi heinäkuussa 2022. Sopimuskausi kestää viisi vuotta. Pääkirjaston lisäksi Hämeenlinnassa toimii kuusi lähikirjastoa ja kaksi kirjastoautoa.

torstai 4. elokuuta 2022

Työnohjauspalvelujen palveluntuottajaksi Hämeenlinnan kaupungille – dynaaminen pienhankintamalli tarjoaa mahdollisuuksia niin pienille kuin suurille toimijoille


Kuvituskuva. Kuva: Hilkka Luukkonen.

Hämeenlinnan kaupunki ostaa tulevien vuosien työnohjauspalvelut työyhteisöilleen ja työntekijöilleen dynaamisen pienhankinnan avulla. Hankintapalvelut julkaisi kesäkuun lopulla osallistumisilmoituksen HankintaSampo-palvelussa, jonka kautta palveluntuottajien on mahdollista ilmoittautua tuottamaan työnohjauspalveluja kaupungille. Hankinnan tavoitteena on mahdollistaa monipuolisten, räätälöitävien ja kaupungin eri yksiköiden tarpeisiin sopivien työnohjauspalvelujen tarjoaminen ja ostaminen, työllisyyspalveluissa koetellun ja hyväksi todetun, dynaamisen pienhankinnan avulla. Tilattavia palveluja voivat olla eri työnohjausmuodot, ratkaisukeskeinen coaching tai luennot. Palveluntuottajat kuvaavat palveluitaan esitteellä, joiden perusteella kaupungin yksiköt voivat eri tuottajiin tulevaisuudessa tutustua. Palvelun tarkka sisältö määräytyy tilaavan yksikön tarpeiden mukaisesti ja sovitaan palveluntuottajan kanssa erikseen kunkin tilauksen yhteydessä.

Osallistumisilmoitus löytyy osoitteesta https://hankintasampo.fi/tyollisyyspalvelut/. Osallistumishakemuksen voi jättää rekisteröitymällä palveluun ja liittämällä hakemukselle pyydetyt liitedokumentit. Jokaisen hyväksytyn palveluntuottajan kanssa tehdään erillinen sopimus, jonka myötä varsinainen työnohjauspalvelujen tilaus mahdollistuu. Tilauksia tehdään tarpeen ilmetessä, työyhteisöjen tilanteeseen pohjautuen (palveluntuottajaksi hyväksyminen ei tarkoita automaattisesti tilausten saamista). Ennen osallistumishakemuksen jättämistä kannattaa tutustua osallistumisilmoituksen liitteenä oleviin hankintaa koskeviin dokumentteihin huolella.

Ensimmäiset osallistumishakemukset on jo vastaanotettu ja pian pääsemme näitä hakemuksia myös käsittelemään. Hankintapalvelut vastaa aiheeseen liittyviin kysymyksiin, jotka toivotaan lähetettävän suoraan HankintaSampon kautta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Dynaaminen pienhankintamalli/-järjestelmä mahdollistaa sen, että osallistumishakemuksia voi jättää koko sen ajan, jonka järjestelmä on avoinna (näillä näkymin 31.8.2024 klo 16 saakka). Päätös uusista palveluntuottajista pyritään tekemään vähintään kerran kuukaudessa. Ensimmäiset hakemukset otetaan käsittelyyn syyskuussa 2022.

maanantai 1. elokuuta 2022

Nyt voit tarjota muuttopalveluita tai pikatulkkauspalvelua – useita muitakin kilpailutuksia käynnissä


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia muuttopalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Sopimuskumppaneiksi valitaan 3-6 tarjoajaa (jos hyväksyttävissä olevia tarjouksia on vähemmän, voidaan valita 1-2 tarjoajaa). Kyseessä on puitejärjestely, jossa sopimuskausi on neljä vuotta.

Muuttopalveluiden hankinnan tavoitteena on riittävä määrä ammattitaitoisia muuttopalveluiden sopimuskumppaneita, jotta jokainen muutto pystytään toteuttamaan edullisesti ja luotettavasti sekä muuton erityispiirteet huomioiden.

Yksi viime vuosien isoimmista muutoista oli Hämeenlinnan pääkirjaston muutto, joka liittyi pääkirjaston peruskorjaukseen. Kuvassa vietetään uuden pääkirjaston avajaisia. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia myös pikatulkkauspalvelusta pikatulkkaussovelluksen kautta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Sopimuskumppaneiksi valitaan 3-4 tarjoajaa (jos hyväksyttävissä olevia tarjouksia on vähemmän, voidaan valita 1-2 tarjoajaa). Kyseessä on puitejärjestely, jossa sopimuskausi on neljä vuotta.

Pikatulkkauspalvelun hankinnan tavoitteena on saada tilaajan käyttöön pikatulkkaussovellus, joka on helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava. Hankinnan tavoitteena on myös se, että pikatulkkauspalvelu palvelee nopeasti ja luotettavasti pikatulkkausta vaativissa tilanteissa ja että pikatulkkauspalvelu palvelee vähintään niillä kielillä, joita tilaaja eniten tarvitsee.

Kummankin hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään.

Portaalissa on käynnissä myös muita kilpailutuksia, kuten polannemurskain (laite), lumilinko, aura kuorma-autoon, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Verkatehtaan Radiotalon vesikaton peruskorjaus, Hämeenlinnan ruutukaavakeskustan alueurakka ja varavoimalaite.

tiistai 21. kesäkuuta 2022

Kutsu markkinavuoropuheluun: Päihdehuollon laitoskuntoutuksen hankinta


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut kutsun markkinavuoropuheluun koskien päihdehuollon laitoskuntoutusta HILMA-ilmoituskanavassa.

Hankinnan kohteena on päihdehuollon ympärivuorokautisten laitoskuntoutuspalvelujen tuottaminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Kanta-Hämeen kunnat, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kilpailuttavat päihdehuollon laitoskuntoutuksen vuoden 2022 aikana ensimmäistä kertaa. Päihdehuollon laitoskuntoutus on ympärivuorokautista kuntoutusta Kelan hyväksymässä päihdehoitolaitoksessa.

Sopimuskausi on kaksi vuotta + optio yksi vuosi + optio yksi vuosi tai kaksi optiovuotta. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.1.2023, jolloin palvelun tilaaja ja järjestäjä on Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

Haluamme myös kuulla palveluntuottajien näkemyksiä kilpailutuksesta, palvelukuvauksesta ja päihdekuntoutuksen vaikuttavuudesta. Hankinnasta kiinnostuneita palveluntuottajia kutsutaan osallistumaan keskustelutilaisuuteen hankintaan liittyen 17.8.2022 klo 13-14.30. Toivomme, että tilaisuuteen osallistuu 1-2 henkilöä/palveluntuottaja. Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki. Ilmoittautuminen 10.8.2022 mennessä tämän linkin kautta.

Lisätiedot: liisa.lepola(at)hameenlinna.fi, puh. 050 509 0683

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaajakunnat eivät maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia tahoja. Hankintayksikön tavoitteena on lähettää palvelukuvausluonnos ennen tilaisuutta ilmoittautuneille. Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua.

maanantai 13. kesäkuuta 2022

Itäisen kantakaupungin ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut kilpailutettaneen 2023


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee osan kanta-Hämeenlinnasta (ns. itäinen kantakaupunki) ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2023. Kantakaupungilla tarkoitetaan Hämeenlinnan kaupungin aluetta ennen Hämeenlinnan seudun kuntaliitosta 1.1.2009. Moottoritie jakaa kantakaupungin itäiseen ja läntiseen puoleen.

Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin tammikuussa 2023 ja että sopimuskausi alkaisi elokuussa 2023. Hankinta on todennäköisesti kansallisen kynnysarvon ylittävä muun erityisen palvelun hankinta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus tulee käsittelemään hankintaa loppuvuodesta 2022.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi koululaiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia, Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita ja vastuullisuutta.

Hankinnalla tavoitellaan vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 12.8.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa kuvauksen palvelutarjonnastaan ja muuta tietoa tulevaa kilpailutusta ajatellen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT 2023.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 9. kesäkuuta 2022

Kanta-Hämeen maakunnallisen kuljetuspalvelun palveluntuottaja vaihtuu 1.7.2022


Hämeenlinnan kaupunki ja muut tilaajaosapuolet (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Janakkalan kunta, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) kilpailuttivat Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun.

Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun palveluntuottaja 1.7.2022 alkaen on Taksi Helsinki Oy. Sopimuskausi on kolme vuotta + optio kaksi vuotta. Sopimus siirtynee kokonaisuudessaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Palveluntuottaja vastaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain sekä sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden laitosten kiireettömien kuljetusten tuottamisesta kokonaisuudessaan. Sopimuksen palvelukokonaisuus sisältää henkilökuljetusten tilausten vastaanoton, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin.

Tarkempaa tietoa muutoksesta (erityisesti kuljetuspalvelun asiakkaille) on esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla.

maanantai 6. kesäkuuta 2022

Tietopyyntö perusopetuksen oppilashallintojärjestelmästä


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Tämä tietopyyntö koskee Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen mahdollista oppilashallintojärjestelmän hankintaa. Hankintayksikkö harkitsee oppilashallintojärjestelmän päivittämistä tai korvaamista vaihtoehtoisella järjestelmällä, jotta sen tavoittelemat toiminnot ja ominaisuudet olisivat monipuolisesti hyödynnettävissä.

Tietotopyynnön tavoitteena on saada tietoa palveluiden saatavuudesta ja suunnitteilla olevan hankinnan kohteesta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan markkinoilla olevia palveluntarjoajia ja tietojärjestelmiä. Tietopyynnöllä selvitetään samalla mahdollisen hankinnan toteuttamista ja kerätään tietoa hankintaa varten.

Kiinnostuneita palveluntarjoajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaan osallistumisesta. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua hankintaan sähköpostilla janne.orkola(at)hameenlinna.fi tai Tarjouspalvelu-portaalin kautta. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytyksenä mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Ilmoittautumiset tulee tehdä 22.6.2022 klo 16 mennessä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Hankinta tulee mahdollisesti olemaan EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tämä ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 24. toukokuuta 2022

Pienhankintoja käynnissä metsänhoitotöistä kappaletavaranostolaitteeseen


Hämeenlinnan kaupungilla on käynnissä monta pienhankintaa, joista suurin osa löytyy Pienhankintapalvelu-portaalista ja metsänhoitotöiden kilpailutus löytyy Tarjouspalvelu-portaalista.

Metsänhoitotöiden lisäksi kilpailutetaan rollaattoreita (21 kpl), pyörätuoleja (11 kpl), saattamistarkoitukseen tarkoitettuja sähköavusteisia pyörätuoleja (4 kpl), motomed-harjoittelulaitteita (6 kpl) sekä kappaletavaranostolaite kevyeen kuorma-autoon.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

keskiviikko 18. toukokuuta 2022

Hämeenlinnan kaupunki hakee rekrytointikumppania


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia rekrytointipalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 8.8.2022 klo 12.00. Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää portaalin kautta 17.6. klo 12 mennessä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteena on saada kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Sopimuskumppanin tulee olla rekrytoinnin huippuosaaja ja ymmärtää muuttuvien työnhakumarkkinoiden tarpeet. Rekrytointikumppani valmentaa kaupungin HR-palveluiden asiantuntijoita ja lähijohtajia tekemään vaikuttavaa työnhakijaviestintää ja -markkinointia, sekä tuottamaan laadukasta rekrytointikokemusta. Kumppani toimii myös asiantuntijana tukien lähijohtajia erilaisten rekrytointikampanjoiden toteuttamisessa ja innovoi uusia rekrytointikokeiluja.

Palveluita tukee rekrytointijärjestelmä, joka on sekä hakija- että työnantajanäkökulmasta helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja jonka mobiilikäyttö on mahdollista.

Jos olet Hämeenlinnan kaupungin etsimä rekrytointikumppani, niin lue asiasta tarkemmin tarjouspyynnöstä!

maanantai 11. huhtikuuta 2022

Maakunnallinen mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja tuetun asumisen hankinta


Kanta-Hämeen kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kilpailuttavat mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja tuetun asumisen palvelut kevään tai alkukesän 2022 aikana.

Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut hankintaan liittyvän tietopyynnön/markkinavuoropuhelukutsun virallisessa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tavoitteena on hankkia yli 18-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille heidän tarpeidensa mukaista tehostettua palveluasumista, palveluasumista ja tuettua asumista sekä intervallijaksoja. Sopimuskauden suunniteltu pituus on kaksi vuotta + optio yksi vuosi + optio yksi vuosi tai kaksi optiovuotta. Sopimuskausi alkaa 1.11.2022.

Kiinnostuneita palveluntuottajia kutsutaan osallistumaan hankintaan liittyvään keskustelutilaisuuteen 5.5.2022 klo 12-14. Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla liisa.lepola(at)hameenlinna.fi 26.4.2022 mennessä.

Teams-linkki löytyy HILMAn tietopyynnöstä. Toivomme, että tilaisuuteen osallistuu 1-2 henkilöä/palveluntuottaja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaajakunnat eivät maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia tahoja. Kaupungin tavoitteena on lähettää palvelukuvausluonnos ennen tilaisuutta tilaisuuteen ilmoittautuneille.

keskiviikko 6. huhtikuuta 2022

Tervetuloa toteuttamaan uusia liikunnallisia palveluita!


Kutsumme liikunnan alan ammattilaiset, liikuntasektorin yrittäjät ja palveluntuottajat mukaan toteuttamaan uusia palveluitamme. Tahdomme löytää yhteistyössä palveluntuottajien ja asiakkaidemme kanssa liikunnan ilon ja tuoda liikunta osaksi asiakkaidemme arkea. Tätä tavoitetta kohti lähdemme kulkemaan kahden uuden dynaamisen pienhankinnan kautta hankittavan palvelun myötä.

Yksilö tai yhteisö PT

Palvelukesto: 7 tuntia + kotitehtävät (toteutetaan 5 viikon aikana)

Kohderyhmä: hämeenlinnalaiset kuntakokeilun asiakkaat, yksilö tai 2 kuntakokeilun asiakasta yhdessä tai perhe (perheen aikuinen kuntakokeilun asiakas)

Palvelun sisältö: alkukartoitus, liikunnan avulla toteutettava palvelu, jatkosuunnitelma, raportti

Liikuntaa ja hyvinvointia ryhmässä

Palvelukesto: 10-12 kertaa (toteutetaan 4 kuukauden aikana), ryhmätoiminta 3-6 henkilöä tai vähintään 7 henkilöä

Kohderyhmä: hämeenlinnalaiset kuntakokeilun asiakkaat

Palvelun sisältö: alkukartoitus, ohjatut liikunnalliset tapaamiset + mahdollinen Hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämän tavan ylläpitämisen -ohjelma, raportti

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tutustu palvelukuvauksiin ja palveluiden hinnoitteluun osoitteessa:

Tule kuulemaan palveluista lisää infotilaisuuteen 11.4. klo 15. Liity Teams-tilaisuuteen tästä:

Lisätietoja tarjoavat:
Miia Raussi, Yritys- ja työelämämanageri, miia.raussi(at)linnan.fi, puh. 045 119 0997
Hilkka Luukkonen, hankinta-asiantuntija, hilkka.luukkonen(at)hameenlinna.fi, puh. 050 408 0853

Terveisin,
Työllisyyden edistäminen liikunnan avulla -hanke ja Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu

tiistai 22. maaliskuuta 2022

Osallistu Hämeenlinnan seudun hankintatreffeille 6.4.!


Hämeenlinnan seudun hankintatreffeillä 6.4. kuulet erityisesti seudun kuntien pienhankinnoista. Kannattaa osallistua! Tarkempaa tietoa hankintatreffeistä ja ilmoittautumislinkki löytyy Julkiset hankinnat Häme -sivustolta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

perjantai 18. maaliskuuta 2022

Tietopyyntö lastensuojelun sijaishuollon maakunnallisesta hankinnasta


Kanta-Hämeen maakunnan kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä suunnittelevat kilpailutusta lastensuojelulainmukaisista sijaishuollon palveluista.

Sijaishuollon palveluntuottajilta edellytämme laadukasta ja sitoutunutta sijaishuoltoa. Haluamme yhdessä palveluntuottajien kanssa kehittää entistä parempaa sijaishuoltoa. Haluamme sen olevan lasta ja perhettä kunnioittavaa, avointa yhteistyön tekemistä ja vaikuttavaa. Kehittämistyötä tehdään yhdessä asiakkaiden ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa.

Alustavasti on suunniteltu kilpailutettavaksi seuraavat palvelut:
 1. laitosmuotoinen perhekuntoutus,
 2. lastensuojelun ammatillinen perhekotihoito,
 3. sijaishuollon laitoshoidon perustaso,
 4. sijaishuollon laitoshoidon vaativa taso ja
 5. sijaishuollon laitoshoidon erityistaso

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Laadun painoarvon merkitystä korostetaan hankinnassa ja hankintapäätöksessä. Vaikuttavuuden mittarit määritellään yhdessä puitesopimuskumppaneiden kanssa ja niitä tullaan seuraamaan olennaisena osana sijaishuollon toteuttamista.

Tietopyyntö / kutsu markkinavuoropuheluun on julkaistu HILMAssa.

Tervetuloa mukaan!

perjantai 25. helmikuuta 2022

Onko yrityksellänne tarjota pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmä?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmän kilpailuttamista vuoden 2022 aikana. Tietojärjestelmä on tarkoitus hankkia SaaS-/pilvipalveluna (kokonaispalvelu) siten, että kaikki data on saatavissa lähtökohtaisesti yhden käyttöliittymän (selain) kautta.

Järjestelmältä toivotaan seuraavia osatoiminnallisuuksia, jotka kytkeytyvät toisiinsa:
 • Pysäköinnintarkastajan mobiilisovellus Android-laitteeseen, johon on liitetty tulostin (tällä rekisteröidään tapahtumatiedot, kuten ajoneuvon yksilöinti rekisterinumeron perusteella, lain määrittämät virhesyyt, tapahtumapaikka ja tilanteesta otetut valokuvat). Pysäköintivirhemaksulapun tulostus. Sähköinen pysäköintimaksujen ja -lupien tunnistus päätelaitteella. Tietojen tulisi linkittyä automaattisesti alla mainittuihin muihin osajärjestelmiin.
 • Toimistoliittymä, jonka avulla voidaan hoitaa tapauksen jatkotoimenpiteet ja seuranta (maksuvaatimusten (karhukirje) käsittely ja postitus, ulosottoasiat, oikaisuvaatimusten valmistelu (toimisto) sekä niistä päätösten tekeminen (pysäköinninvalvoja)).
 • Asiakasliittymä, joka mahdollistaa virhemaksun saajille tapauksen tarkastelemisen (aika, paikka, valokuvat tilanteesta) sekä oikaisuvaatimusten tekemisen sähköisesti.
 • Tarvittavat rajapinnat muihin järjestelmiin, kuten Traficomin järjestelmiin.

Taustatietoa Hämeenlinnan pysäköinninvalvonnasta: Pysäköinnintarkastajia viisi (sis. toimistotyöt), yksi pysäköinninvalvoja (lakimies). Pysäköintivirhetapahtumia noin 10 000 vuodessa. Oikaisuvaatimuksia noin 350-400 vuodessa. Maksuvaatimuksia noin 4 000 vuodessa ja ulosottoja noin 1 000 vuodessa.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin pysäköinninvalvonnan käyttöön tietojärjestelmä, joka toteuttaa mahdollisimman hyvin ylempänä luetellut toiminnallisuudet sekä joka on muutenkin monipuolinen ja joustava. Tietojärjestelmässä käyttäjien hallinnointi on yksinkertaista. Järjestelmä on myös helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja sen mobiilikäyttö on mahdollista.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 15.3.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmästä, kuten sen toiminnallisuuksista, hinnoittelusta ja referenssikohteista.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.