tiistai 21. kesäkuuta 2022

Kutsu markkinavuoropuheluun: Päihdehuollon laitoskuntoutuksen hankinta


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut kutsun markkinavuoropuheluun koskien päihdehuollon laitoskuntoutusta HILMA-ilmoituskanavassa.

Hankinnan kohteena on päihdehuollon ympärivuorokautisten laitoskuntoutuspalvelujen tuottaminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Kanta-Hämeen kunnat, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kilpailuttavat päihdehuollon laitoskuntoutuksen vuoden 2022 aikana ensimmäistä kertaa. Päihdehuollon laitoskuntoutus on ympärivuorokautista kuntoutusta Kelan hyväksymässä päihdehoitolaitoksessa.

Sopimuskausi on kaksi vuotta + optio yksi vuosi + optio yksi vuosi tai kaksi optiovuotta. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.1.2023, jolloin palvelun tilaaja ja järjestäjä on Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

Haluamme myös kuulla palveluntuottajien näkemyksiä kilpailutuksesta, palvelukuvauksesta ja päihdekuntoutuksen vaikuttavuudesta. Hankinnasta kiinnostuneita palveluntuottajia kutsutaan osallistumaan keskustelutilaisuuteen hankintaan liittyen 17.8.2022 klo 13-14.30. Toivomme, että tilaisuuteen osallistuu 1-2 henkilöä/palveluntuottaja. Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki. Ilmoittautuminen 10.8.2022 mennessä tämän linkin kautta.

Lisätiedot: liisa.lepola(at)hameenlinna.fi, puh. 050 509 0683

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaajakunnat eivät maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia tahoja. Hankintayksikön tavoitteena on lähettää palvelukuvausluonnos ennen tilaisuutta ilmoittautuneille. Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua.

maanantai 13. kesäkuuta 2022

Itäisen kantakaupungin ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut kilpailutettaneen 2023


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee osan kanta-Hämeenlinnasta (ns. itäinen kantakaupunki) ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2023. Kantakaupungilla tarkoitetaan Hämeenlinnan kaupungin aluetta ennen Hämeenlinnan seudun kuntaliitosta 1.1.2009. Moottoritie jakaa kantakaupungin itäiseen ja läntiseen puoleen.

Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin tammikuussa 2023 ja että sopimuskausi alkaisi elokuussa 2023. Hankinta on todennäköisesti kansallisen kynnysarvon ylittävä muun erityisen palvelun hankinta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus tulee käsittelemään hankintaa loppuvuodesta 2022.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi koululaiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia, Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita ja vastuullisuutta.

Hankinnalla tavoitellaan vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 12.8.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa kuvauksen palvelutarjonnastaan ja muuta tietoa tulevaa kilpailutusta ajatellen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT 2023.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 9. kesäkuuta 2022

Kanta-Hämeen maakunnallisen kuljetuspalvelun palveluntuottaja vaihtuu 1.7.2022


Hämeenlinnan kaupunki ja muut tilaajaosapuolet (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Janakkalan kunta, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) kilpailuttivat Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun.

Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun palveluntuottaja 1.7.2022 alkaen on Taksi Helsinki Oy. Sopimuskausi on kolme vuotta + optio kaksi vuotta. Sopimus siirtynee kokonaisuudessaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Palveluntuottaja vastaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain sekä sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden laitosten kiireettömien kuljetusten tuottamisesta kokonaisuudessaan. Sopimuksen palvelukokonaisuus sisältää henkilökuljetusten tilausten vastaanoton, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin.

Tarkempaa tietoa muutoksesta (erityisesti kuljetuspalvelun asiakkaille) on esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla.

maanantai 6. kesäkuuta 2022

Tietopyyntö perusopetuksen oppilashallintojärjestelmästä


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Tämä tietopyyntö koskee Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen mahdollista oppilashallintojärjestelmän hankintaa. Hankintayksikkö harkitsee oppilashallintojärjestelmän päivittämistä tai korvaamista vaihtoehtoisella järjestelmällä, jotta sen tavoittelemat toiminnot ja ominaisuudet olisivat monipuolisesti hyödynnettävissä.

Tietotopyynnön tavoitteena on saada tietoa palveluiden saatavuudesta ja suunnitteilla olevan hankinnan kohteesta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan markkinoilla olevia palveluntarjoajia ja tietojärjestelmiä. Tietopyynnöllä selvitetään samalla mahdollisen hankinnan toteuttamista ja kerätään tietoa hankintaa varten.

Kiinnostuneita palveluntarjoajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaan osallistumisesta. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua hankintaan sähköpostilla janne.orkola(at)hameenlinna.fi tai Tarjouspalvelu-portaalin kautta. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytyksenä mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Ilmoittautumiset tulee tehdä 22.6.2022 klo 16 mennessä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Hankinta tulee mahdollisesti olemaan EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tämä ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 24. toukokuuta 2022

Pienhankintoja käynnissä metsänhoitotöistä kappaletavaranostolaitteeseen


Hämeenlinnan kaupungilla on käynnissä monta pienhankintaa, joista suurin osa löytyy Pienhankintapalvelu-portaalista ja metsänhoitotöiden kilpailutus löytyy Tarjouspalvelu-portaalista.

Metsänhoitotöiden lisäksi kilpailutetaan rollaattoreita (21 kpl), pyörätuoleja (11 kpl), saattamistarkoitukseen tarkoitettuja sähköavusteisia pyörätuoleja (4 kpl), motomed-harjoittelulaitteita (6 kpl) sekä kappaletavaranostolaite kevyeen kuorma-autoon.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

keskiviikko 18. toukokuuta 2022

Hämeenlinnan kaupunki hakee rekrytointikumppania


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia rekrytointipalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 8.8.2022 klo 12.00. Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää portaalin kautta 17.6. klo 12 mennessä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteena on saada kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Sopimuskumppanin tulee olla rekrytoinnin huippuosaaja ja ymmärtää muuttuvien työnhakumarkkinoiden tarpeet. Rekrytointikumppani valmentaa kaupungin HR-palveluiden asiantuntijoita ja lähijohtajia tekemään vaikuttavaa työnhakijaviestintää ja -markkinointia, sekä tuottamaan laadukasta rekrytointikokemusta. Kumppani toimii myös asiantuntijana tukien lähijohtajia erilaisten rekrytointikampanjoiden toteuttamisessa ja innovoi uusia rekrytointikokeiluja.

Palveluita tukee rekrytointijärjestelmä, joka on sekä hakija- että työnantajanäkökulmasta helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja jonka mobiilikäyttö on mahdollista.

Jos olet Hämeenlinnan kaupungin etsimä rekrytointikumppani, niin lue asiasta tarkemmin tarjouspyynnöstä!

maanantai 11. huhtikuuta 2022

Maakunnallinen mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja tuetun asumisen hankinta


Kanta-Hämeen kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kilpailuttavat mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja tuetun asumisen palvelut kevään tai alkukesän 2022 aikana.

Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut hankintaan liittyvän tietopyynnön/markkinavuoropuhelukutsun virallisessa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tavoitteena on hankkia yli 18-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille heidän tarpeidensa mukaista tehostettua palveluasumista, palveluasumista ja tuettua asumista sekä intervallijaksoja. Sopimuskauden suunniteltu pituus on kaksi vuotta + optio yksi vuosi + optio yksi vuosi tai kaksi optiovuotta. Sopimuskausi alkaa 1.11.2022.

Kiinnostuneita palveluntuottajia kutsutaan osallistumaan hankintaan liittyvään keskustelutilaisuuteen 5.5.2022 klo 12-14. Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla liisa.lepola(at)hameenlinna.fi 26.4.2022 mennessä.

Teams-linkki löytyy HILMAn tietopyynnöstä. Toivomme, että tilaisuuteen osallistuu 1-2 henkilöä/palveluntuottaja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaajakunnat eivät maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia tahoja. Kaupungin tavoitteena on lähettää palvelukuvausluonnos ennen tilaisuutta tilaisuuteen ilmoittautuneille.

keskiviikko 6. huhtikuuta 2022

Tervetuloa toteuttamaan uusia liikunnallisia palveluita!


Kutsumme liikunnan alan ammattilaiset, liikuntasektorin yrittäjät ja palveluntuottajat mukaan toteuttamaan uusia palveluitamme. Tahdomme löytää yhteistyössä palveluntuottajien ja asiakkaidemme kanssa liikunnan ilon ja tuoda liikunta osaksi asiakkaidemme arkea. Tätä tavoitetta kohti lähdemme kulkemaan kahden uuden dynaamisen pienhankinnan kautta hankittavan palvelun myötä.

Yksilö tai yhteisö PT

Palvelukesto: 7 tuntia + kotitehtävät (toteutetaan 5 viikon aikana)

Kohderyhmä: hämeenlinnalaiset kuntakokeilun asiakkaat, yksilö tai 2 kuntakokeilun asiakasta yhdessä tai perhe (perheen aikuinen kuntakokeilun asiakas)

Palvelun sisältö: alkukartoitus, liikunnan avulla toteutettava palvelu, jatkosuunnitelma, raportti

Liikuntaa ja hyvinvointia ryhmässä

Palvelukesto: 10-12 kertaa (toteutetaan 4 kuukauden aikana), ryhmätoiminta 3-6 henkilöä tai vähintään 7 henkilöä

Kohderyhmä: hämeenlinnalaiset kuntakokeilun asiakkaat

Palvelun sisältö: alkukartoitus, ohjatut liikunnalliset tapaamiset + mahdollinen Hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämän tavan ylläpitämisen -ohjelma, raportti

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tutustu palvelukuvauksiin ja palveluiden hinnoitteluun osoitteessa:

Tule kuulemaan palveluista lisää infotilaisuuteen 11.4. klo 15. Liity Teams-tilaisuuteen tästä:

Lisätietoja tarjoavat:
Miia Raussi, Yritys- ja työelämämanageri, miia.raussi(at)linnan.fi, puh. 045 119 0997
Hilkka Luukkonen, hankinta-asiantuntija, hilkka.luukkonen(at)hameenlinna.fi, puh. 050 408 0853

Terveisin,
Työllisyyden edistäminen liikunnan avulla -hanke ja Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu

tiistai 22. maaliskuuta 2022

Osallistu Hämeenlinnan seudun hankintatreffeille 6.4.!


Hämeenlinnan seudun hankintatreffeillä 6.4. kuulet erityisesti seudun kuntien pienhankinnoista. Kannattaa osallistua! Tarkempaa tietoa hankintatreffeistä ja ilmoittautumislinkki löytyy Julkiset hankinnat Häme -sivustolta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

perjantai 18. maaliskuuta 2022

Tietopyyntö lastensuojelun sijaishuollon maakunnallisesta hankinnasta


Kanta-Hämeen maakunnan kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä suunnittelevat kilpailutusta lastensuojelulainmukaisista sijaishuollon palveluista.

Sijaishuollon palveluntuottajilta edellytämme laadukasta ja sitoutunutta sijaishuoltoa. Haluamme yhdessä palveluntuottajien kanssa kehittää entistä parempaa sijaishuoltoa. Haluamme sen olevan lasta ja perhettä kunnioittavaa, avointa yhteistyön tekemistä ja vaikuttavaa. Kehittämistyötä tehdään yhdessä asiakkaiden ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa.

Alustavasti on suunniteltu kilpailutettavaksi seuraavat palvelut:
  1. laitosmuotoinen perhekuntoutus,
  2. lastensuojelun ammatillinen perhekotihoito,
  3. sijaishuollon laitoshoidon perustaso,
  4. sijaishuollon laitoshoidon vaativa taso ja
  5. sijaishuollon laitoshoidon erityistaso

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Laadun painoarvon merkitystä korostetaan hankinnassa ja hankintapäätöksessä. Vaikuttavuuden mittarit määritellään yhdessä puitesopimuskumppaneiden kanssa ja niitä tullaan seuraamaan olennaisena osana sijaishuollon toteuttamista.

Tietopyyntö / kutsu markkinavuoropuheluun on julkaistu HILMAssa.

Tervetuloa mukaan!

perjantai 25. helmikuuta 2022

Onko yrityksellänne tarjota pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmä?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmän kilpailuttamista vuoden 2022 aikana. Tietojärjestelmä on tarkoitus hankkia SaaS-/pilvipalveluna (kokonaispalvelu) siten, että kaikki data on saatavissa lähtökohtaisesti yhden käyttöliittymän (selain) kautta.

Järjestelmältä toivotaan seuraavia osatoiminnallisuuksia, jotka kytkeytyvät toisiinsa:
  • Pysäköinnintarkastajan mobiilisovellus Android-laitteeseen, johon on liitetty tulostin (tällä rekisteröidään tapahtumatiedot, kuten ajoneuvon yksilöinti rekisterinumeron perusteella, lain määrittämät virhesyyt, tapahtumapaikka ja tilanteesta otetut valokuvat). Pysäköintivirhemaksulapun tulostus. Sähköinen pysäköintimaksujen ja -lupien tunnistus päätelaitteella. Tietojen tulisi linkittyä automaattisesti alla mainittuihin muihin osajärjestelmiin.
  • Toimistoliittymä, jonka avulla voidaan hoitaa tapauksen jatkotoimenpiteet ja seuranta (maksuvaatimusten (karhukirje) käsittely ja postitus, ulosottoasiat, oikaisuvaatimusten valmistelu (toimisto) sekä niistä päätösten tekeminen (pysäköinninvalvoja)).
  • Asiakasliittymä, joka mahdollistaa virhemaksun saajille tapauksen tarkastelemisen (aika, paikka, valokuvat tilanteesta) sekä oikaisuvaatimusten tekemisen sähköisesti.
  • Tarvittavat rajapinnat muihin järjestelmiin, kuten Traficomin järjestelmiin.

Taustatietoa Hämeenlinnan pysäköinninvalvonnasta: Pysäköinnintarkastajia viisi (sis. toimistotyöt), yksi pysäköinninvalvoja (lakimies). Pysäköintivirhetapahtumia noin 10 000 vuodessa. Oikaisuvaatimuksia noin 350-400 vuodessa. Maksuvaatimuksia noin 4 000 vuodessa ja ulosottoja noin 1 000 vuodessa.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin pysäköinninvalvonnan käyttöön tietojärjestelmä, joka toteuttaa mahdollisimman hyvin ylempänä luetellut toiminnallisuudet sekä joka on muutenkin monipuolinen ja joustava. Tietojärjestelmässä käyttäjien hallinnointi on yksinkertaista. Järjestelmä on myös helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja sen mobiilikäyttö on mahdollista.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 15.3.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmästä, kuten sen toiminnallisuuksista, hinnoittelusta ja referenssikohteista.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 22. helmikuuta 2022

Tarjoa ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita läntiseen kantakaupunkiin sekä Hauholle, Lammille ja Tuulokseen!


Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien läntisen kantakaupungin sekä Hauhon, Lammin ja Tuuloksen ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita on nyt julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista. Sopimuskauden on tarkoitus alkaa elokuussa 2022 ja sen pituus on neljä vuotta + optiokausi neljä vuotta.

Hankintaa koskevat tutustumiskierrokset järjestetään Hauholla, Lammilla ja Tuuloksessa 1.3.2022 sekä läntisessä kantakaupungissa 2.3.2022 tarjouspyynnön tutustumiskierrokset-liitteen mukaisesti. Tutustumiskierrokset ovat tarjoajille pakollisia. Mahdollinen infotilaisuus järjestetään etäyhteydellä 25.2.2022 tarjouspyynnön mukaisesti.

Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 7.3.2022 klo 10 mennessä. Tarjousten jättämisen määräaika on 24.3.2022 klo 10. Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava ajankohdat hankintailmoituksesta ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

Hauholla, Lammilla ja Tuuloksessa kilpailutus koskee noin 20 kohdetta, joista noin puolet on kouluja ja päiväkoteja. Tarjouskilpailulla hankitaan esimerkiksi Eteläisten kouluun ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi koululaiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia, Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita ja vastuullisuutta.

Hankinnalla tavoitellaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eriteltyä vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Hankinnassa olevat maksimihinnat ovat perusteltuja siksi, että hankintayksikkö ei joudu hyväksymään liian kalliita tarjouksia. Tavoitteena on kuitenkin saada edullisempia tarjouksia kuin maksimihinnat, koska hankinnan tavoitteina ovat mm. kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut ja taloudelliset säästöt tilaajalle.

Läntisessä kantakaupungissa kilpailutus koskee noin kymmentä kohdetta, joista melkein kaikki ovat kouluja ja päiväkoteja. Tarjouskilpailulla hankitaan esimerkiksi Liivuoren päiväkotiin ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM!


Tarjoajien kannattaa aluksi lukea tarjouspyyntöasiakirjoista, kuinka ja mihin mennessä ilmoittaudutaan mahdolliseen infotilaisuuteen ja pakollisille tutustumiskierroksille.

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

keskiviikko 2. helmikuuta 2022

Sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit kilpailutuksen kohteena – Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöetu kiitoksena henkilöstölle hyvästä työstä koronapandemian aikana


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia sähköisistä liikunta- ja kulttuuriseteleistä. Kyse on kaupungin henkilöstön palkitsemisesta (verovapaa henkilöstöetu), josta kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 (§ 10).

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Pienhankintapalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 21.2.2022 klo 12.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sähköisillä liikunta- ja kulttuuriseteleillä tarkoitetaan sähköistä etua, vaikka käytetäänkin termiä seteli. Sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit voivat koskea myös muita palveluja, kuten hyvinvointipalveluja.

Hankinnan tavoitteena on sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit, joiden käyttäminen on helppoa, vaivatonta ja joustavaa sekä jotka käyvät mahdollisimman moneen liikunta- ja kulttuuripaikkaan sekä Hämeenlinnan seudulla että valtakunnallisesti. Liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöönoton onnistuminen vaatii vankkaa tukea palveluntuottajalta.

sunnuntai 23. tammikuuta 2022

Uusi julkisten hankintojen palvelu avataan – Enemmän kättelyjä, enemmän elinvoimaa seudulle


Kantahämäläiset yrityspalvelutoimijat laittoivat hynttyyt yhteen seudun elinvoiman kehittämiseksi. Julkiset hankinnat Häme -palvelu pyrkii vahvistamaan keskinäistä vuorovaikutusta julkisten hankintayksiköiden sekä yritysten ja eri tarjoajien välillä. Paikallisten tuotteiden ja palvelujen hankintojen kasvaessa maakunnan elinvoima paranee ja lähellä tuotettuna vaikuttaa myös hiilijalanjälkeen.

Hankintayksiköiden toiminnalla on markkinoita ohjaava vaikutus. Kilpailukyvyn näkökulmasta on tärkeää käyttää monikanavaisia keinoja yritystoiminnan uudistumista tukemaan.

– Puhdasta win-win-tilannettahan tässä tavoitellaan. Kun yrittäjien osallistuminen julkisiin tarjouspyyntöihin paranee, saadaan enemmän myös tarjouksia omalta seudulta. Tätä kautta todennäköisyys saada enemmän työtä ja euroja maakuntaan kasvaa. Erityisen tärkeää on aurata väylää pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta heillä olisi tietoisuus ja mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin, painottaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Julkiset hankinnat Häme -palvelu tuotetaan Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista -hankkeen nimissä. Hanketta toteuttavat Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme.


Palvelulle avattu julkisethankinnathäme.fi -sivusto toimii yhteyspisteenä, antaen yrityksille kimmokkeita osallistua julkisiin hankintoihin ja tarjoten perusinfoa, vinkkejä, tapahtumia, koulutuksia sekä ajankohtaisimmat palvelukanavat tarjouspyynnöille. Julkisille toimijoille ja hankintayksiköille verkkopalvelu on myös vuorovaikutteinen kanava välittää ajankohtaista tietoa. Eri osapuolten välisenä koordinaattorina toimii maakunnalliset hankinta-asiantuntijat.

– Verkkopalvelu lanseerataan avoimen palvelun periaatteella, jotta niin tarjoajat kuin hankkijat arvioisivat palvelun toimivuutta ja antaisivat kehittämistoiveita sekä liittyisivät ajankohtaisen uutiskirjeen postituslistalle. Palvelulle haetaan elinkaarta myös puolitoistavuotisen hankkeen jälkeen, kuvailee Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius.

Hanke tukee kantahämäläisten yritysten kykyä kehittää kilpailukykyä ja tuotteita vastaamaan julkisen ostajan tarpeita. Samalla ennakoidaan myös uuden maakuntaohjelman kestävyystavoitteita.

– Keinoja niiden saavuttamiseksi löytyy Hämeelle esimerkiksi vahvoista bio- ja kiertotalouden sekä ruokasektorin toiminnoista. Kun vuoropuhelu paikallisten yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa lisääntyy, luottamus vahvistuu ja syntyy aina myös jotain uutta kestävämpää liiketoimintaa, kertoo MTK Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönni.

Kanta-Hämeessä julkisten hankintojen arvo on vuosittain noin 750 miljoonaa euroa, mistä yksityiselle sektorille kohdistuu 250-300 miljoonaa euroa. Mittasuhteita ja merkityksellisyyttä osoittaa, että vuonna 2023 aloittavan Hämeen hyvinvointialueen vuosibudjetti on myös noin 750 miljoonaa euroa.

Lähde ja teksti:
Hämeen Yrittäjien ja MTK Hämeen tiedote 20.1.2022

Kuva:
Hämeen Yrittäjät ja MTK Häme

perjantai 21. tammikuuta 2022

Kiinteistönhoitopalvelut ja ulkoalueiden hoito – Hämeenlinnan itäisen alueen kilpailutus käynnissä


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin tilapalveluiden hallinnoimien kaupungin itäisen alueen kiinteistöjen kiinteistönhoitoa ja -huoltoa sekä ulkoalueiden hoitoa koskevista palveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintaan sisältyvät päivystys- ja hälytysvalvomopalvelut. Lisäksi hankintaan sisältyvät talotekniset määräaikaishuollot ja tarkastukset sekä pienkorjaukset. Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, ym. julkisia kiinteistöjä. Kiinteistöjä on tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 61 kappaletta, kokonaispinta-alaltaan yhteensä noin 97 000 neliömetriä.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 7.3.2022 klo 12.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspyynnön mukaan ”Kiinteistönhoitopalveluiden tavoitteena on, että kiinteistöt ovat energiatehokkaita, olosuhteiltaan terveitä ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys. Tavoiteltu toimintamalli tulee rakentumaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa kumppanuusperiaatteilla siten, että toiminta on jatkuvasti kehittyvää, toiminnan tulokset ovat läpinäkyviä ja palveluntuottajan henkilöstö viihtyy työssään. Edellä esitetyt asiat muodostavat Tilaajan tavoitteet ja tahtotilan sopimukselle.”

maanantai 17. tammikuuta 2022

Haluaisitko olla tuottamassa Hämeenlinnan kaupungille rekrytointipalveluja?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee rekrytointipalveluiden kilpailuttamista kevään 2022 aikana. Rekrytointipalvelut ovat kaupungin työntekijäystävällisen rekrytointiprosessin olennainen osa. Rekrytointipalveluihin liittyy tärkeänä osana erityisesti työnhakijoille näkyvä rekrytointijärjestelmä.

Kaupungin henkilöstömäärä vuonna 2022 on noin 3500 ja rekrytointeja on noin 400 per vuosi. Vuonna 2023 kaupungin henkilöstömäärä on noin 1900 ja rekrytointeja on arviolta noin 180 per vuosi.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Palveluihin liittyy rekrytointijärjestelmä, joka on helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja jonka mobiilikäyttö on mahdollista.

Hankinnan tavoitteena on myös Hämeenlinnan kaupungin työnantajakuvan kehittäminen nykyiseltä hyvältä tasolta erinomaiselle tasolle rekrytointipalveluiden osalta. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea se, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin ja -järjestelmän.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen mervi.kangasniemi(at)hameenlinna.fi 1.2.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan rekrytointipalveluista ja -järjestelmästä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 11. tammikuuta 2022

Pikatulkkauspalvelun puitejärjestelyn kilpailutus valmisteilla


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee pikatulkkaussovelluksen kautta tapahtuvan pikatulkkauspalvelun kilpailuttamista kevään aikana. Tämänhetkisen puitejärjestelyn sopimuskausi päättyy kesäkuussa 2022. Sopimuskausi tullee olemaan neljä vuotta.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön pikatulkkaussovellus, joka on helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava. Hankinnan tavoitteena on myös se, että pikatulkkauspalvelu palvelee nopeasti ja luotettavasti pikatulkkausta vaativissa tilanteissa ja että pikatulkkauspalvelu palvelee vähintään niillä kielillä, joita kaupunki eniten tarvitsee.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 11.2.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan pikatulkkauspalvelusta ja -sovelluksesta, kuten kielivalikoimasta ja hinnoittelusta sekä sovelluksen keskeisistä ominaisuuksista.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 3. tammikuuta 2022

Kiinteistönhoitopalvelut ja ulkoalueiden hoito – Hämeenlinnan läntisen alueen kilpailutus käynnissä


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin tilapalveluiden hallinnoimien kaupungin läntisen alueen kiinteistöjen kiinteistönhoitoa ja -huoltoa sekä ulkoalueiden hoitoa koskevista palveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintaan sisältyvät päivystys- ja hälytysvalvomopalvelut. Lisäksi hankintaan sisältyvät talotekniset määräaikaishuollot ja tarkastukset sekä pienkorjaukset. Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, ym. julkisia kiinteistöjä. Kiinteistöjä on tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 71 kappaletta, kokonaispinta-alaltaan yhteensä noin 135 000 neliömetriä.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 25.2.2022 klo 10.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspyynnön mukaan ”Kiinteistönhoitopalveluiden tavoitteena on, että kiinteistöt ovat energiatehokkaita, olosuhteiltaan terveitä ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys. Tavoiteltu toimintamalli tulee rakentumaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa kumppanuusperiaatteilla siten, että toiminta on jatkuvasti kehittyvää, toiminnan tulokset ovat läpinäkyviä ja palveluntuottajan henkilöstö viihtyy työssään. Edellä esitetyt asiat muodostavat Tilaajan tavoitteet ja tahtotilan sopimukselle.”