tiistai 29. lokakuuta 2019

Liikennöitsijä, nyt voit vaikuttaa! – Tietopyyntö tilausajopalveluista


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee tilausajopalveluiden kilpailuttamista. Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin ennen joulua 2019 ja että sopimuskausi alkaisi 1.4.2020. Hankinta mahdollisesti ylittää EU-kynnysarvon.

Hankinnan alustavana tavoitteena on saada sopimuskumppaneiksi riittävä määrä laadukkaita liikennöitsijöitä siten, että kaupungin tilausajoja tarvitsevat yksiköt pystyvät tilaamaan ja tarvittaessa kilpailuttamaan kunkin tilausajon joustavasti ja tarpeitansa vastaavasti.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita (liikennöitsijöitä) pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 17.11.2019 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Sähköpostiviestin liitteenä pyydetään toimittamaan tietopyynnön liitteenä oleva lomake täytettynä. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan TILAUSAJOPALVELUT.

Varsinainen tietopyyntö on HILMA-ilmoituskanavassa. Tietopyynnön liite on Tarjouspalvelu-portaalissa. Tarvittaessa tietopyynnön liitettä voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta hankinnat(at)hameenlinna.fi.

Hankinnasta kiinnostuneille liikennöitsijöille järjestetään yhteinen infotilaisuus. Infotilaisuus järjestetään Hämeenlinnan Raatihuoneen (Raatihuoneenkatu 15) valtuustosalissa maanantaina 25.11.2019 klo 9.00 alkaen (kestäen korkeintaan kaksi tuntia). Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan (hankinnat(at)hameenlinna.fi) 20.11.2019 mennessä ilmoittamalla yritys ja osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet. Ilmoittautumisviestin aiheeksi pyydetään laittamaan TILAUSAJOPALVELUIDEN INFOTILAISUUS. Infotilaisuudessa esitetty materiaali lähetetään jälkikäteen sähköpostilla tilaisuuteen ilmoittautuneille sekä tietopyyntöön muuten vastanneille.

Tilausajopalveluilla tarkoitetaan sellaisia pääsääntöisesti linja-autoilla tehtäviä henkilökuljetuksia, jotka eivät sisälly Hämeenlinnan kaupungin muihin hankintasopimuksiin. Tällaisia kuljetuksia ovat esimerkiksi kaupungin yksiköiden kouluttautumis- ja tutustumismatkat Hämeenlinnan ulkopuolelle sekä koululuokkien opetukseen kuuluvat matkat Hämeenlinnan ulkopuolelle. Hankinta ei koskisi esimerkiksi vanhempainyhdistysten kustantamia matkoja. Tilausajopalveluissa on tyypillisesti kyse muista kuin säännöllisistä kuljetuksista eli kyse on satunnaisista kuljetuksista.

Esimerkiksi joukkoliikennepalvelut eivät ole tilausajopalveluita, vaan kaupunki kilpailuttaa joukkoliikenteen erikseen. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Alustavasti hankinta on suunniteltu jaettavan kolmeen osakokonaisuuteen: (1) Hämeenlinnan kantakaupunki, (2) Kalvola ja Renko sekä (3) Hauho, Lammi ja Tuulos. Sen, mihin osakokonaisuuteen tilausajo kuuluisi, ratkaisisi tilausajon lähtöpaikka.

Hankintaa valmisteltaessa kartoitetaan mm. se, voisiko kyseessä olla Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan yhteishankinta. Jos yhteishankintaan päädyttäisiin, olisivat tällöin Hattula ja Janakkala todennäköisesti omina osakokonaisuuksinaan.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tiedon julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 21. lokakuuta 2019

Tietopyyntö Hämeensaari-hankkeen taloudellisten vaikutusten arvioinnista


Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, vaan tiedotetaan markkinoita tulevasta kilpailutuksesta ja pyydetään tietoa ja mahdollisten palveluntuottajien kommentteja hankittavan palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja käytännön järjestelyihin liittyen, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Taloudellisten vaikutusten arviointi koskee Hämeensaari-hanketta, joka sisältää mm. uuden monitoimiareenan, asumista, liiketilaa, toimistoja sekä liikunta- ja ravintolatiloja. Arviointityö sisältää hankkeen kuvauksen, mitoituksen ja katsauksen suunnittelutilanteeseen. Työssä eritellään selkeästi arvioinnin rajaukset, pääoletukset, rajoitukset ja laskentaperusteet. Vaikutusten arviointi koskee vaikutuksia elinkeinotoimintaan ja sen edellytyksiin, tuotantoon ja työllisyyteen, sekä kaupungin taloudelle. Työssä arvioidaan hankkeen sopivuutta Hämeenlinnan kaupungin tavoitteisiin sekä esitetään johtopäätökset ja suositukset. Kaupungin tavoitteita on esitelty keskustavisio 2035 -julkaisussa sekä kaupungin strategiassa.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hankinta tullaan suorittamaan avoimena kilpailutuksena. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon eli kyseessä on pienhankinta. Tietopyyntöön vastaaminen on vapaaehtoista, eikä vastaaminen ole edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä: työn mahdollinen toteutusaikataulu, suuntaa antava hinta-arvio ja erityisesti tarjouspyynnön sisältö. Tietopyynnön tavoitteena on saada mahdollisimman kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään 30.10.2019 klo 16: eetu.niemi(at)hameenlinna.fi.

Päätökset hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla vastaamatta esitettyihin kommentteihin ja tiedusteluihin. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Hankintayksikkö ei sitoudu tässä tietopyynnössä oleviin tietoihin. Markkinakartoituksen jälkeen tarjouspyyntöluonnos käytetään kaikilla yhteyttä ottaneilla toimijoilla sähköpostikommenttikierroksella. Tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun.


sunnuntai 20. lokakuuta 2019

Kutsu markkinavuoropuheluun: Koululaisten näöntutkimukset


Hämeenlinnan kaupunki on kilpailuttanut koululaisten näöntutkimukset ja sopimus päättyy 31.12.2019. Nykyisessä sopimuksessa näön tutkimuksen suorittaa silmälääkäri.

THL:n uuden ohjeistuksen mukaan silmälääkärille lähettämisen tarvetta arvioidessaan kouluterveydenhuolto voi taittovikaepäilyissä tehdä yhteistyötä rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan laillistetun optikon kanssa silloin, kun oppilas on vähintään toisella luokalla ja täyttänyt kahdeksan vuotta. Kouluterveydenhuollon tulee saada palaute tutkimuksista sekä huolehtia silmälääkärille lähettämisestä, jos esille tulee muuta kuin taittovika. Tästä yhteistyöstä ei saa syntyä kustannuksia asiakkaalle. Muissa silmäoireissa oppilas ohjataan suoraan silmälääkärille.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki järjestää yhteisen keskustelun palveluntuottajien kanssa koululaisten näöntutkimusten tulevasta hankinnasta tavoitteena löytää asiakkaiden tarpeita vastaava kustannustehokas hankintatapa.

Kutsumme teidät markkinavuoropuheluun keskiviikkona 30.10.2019 klo 10.30-12.00. Paikkana on kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 9), kaupunginhallituksen kokoushuone 6. kerroksessa.

Pyydämme ennakkoilmoittautumista 28.10. mennessä Sari Tuomivaaralle: sari.tuomivaara(at)hameenlinna.fi. Mukana tilaisuudessa on neuvola- ja koululääkäri Anu Mähönen, palveluesimies Sari Tuomivaara sekä asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula.

Lammin hyvinvointikeskuksen kokonaisurakan urakoitsijaksi Varte


Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö kilpailutti yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa Lammin hyvinvointikeskuksen kokonaisurakan. Urakoitsijaksi valittiin Varte Oy.

Hämeenlinnan Lammille rakennetaan uudisrakennuksena hyvinvointikeskus, johon sijoittuu vanhusten asuntoja 42 kappaletta, kunnan vanhuksia palvelevia tiloja ja valmistuskeittiö huoltotiloineen.

Lammi on yksi Hämeenlinnan pitäjistä. Vuonna 1374 perustetusta pitäjästä on matkaa kantakaupunkiin noin 37 kilometriä. Kuvassa Lammin kirjasto. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö vuokraa omistamiaan ja hallitsemiaan asuntoja 60 vuotta täyttäneille hämeenlinnalaisille. Säätiö kuuluu Hämeenlinnan kaupunkikonserniin. Säätiön verkkosivut ovat osoitteessa www.hvas.fi.

keskiviikko 16. lokakuuta 2019

Osa kaupungin hankinnoista kilpailutetaan yhteishankintayksiköiden kautta – Mikä on yhteishankintayksikkö?


Hämeenlinnan kaupunki ei kilpailuta kaikkia julkisia hankintojaan itse, koska tietyissä hankinnoissa on tarkoituksenmukaisempaa olla mukana useamman hankintayksikön yhteisessä kilpailutuksessa. Usein tällainen kilpailutus tarkoittaa yhteishankintayksikön toteuttamaa kilpailutusta.

Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, joka on keskittynyt julkisten hankintojen kilpailuttamiseen yhteishankintoina. Käytännössä yhteishankintayksikkö kilpailuttaa erilaisia tavaroita ja palveluita suorille ja välillisille omistajilleen sekä mahdollisille muille hankintayksiköille, joille on erikseen annettu oikeus olla tietyn yhteishankintayksikön yhteishankinnoissa mukana.

Kuntakentän tunnetuimpia yhteishankintayksiköitä ovat Sarastia Oy, Hansel Oy ja Kuntien Tiera Oy, joista Kuntien Tiera on keskittynyt ICT- ja järjestelmähankintoihin. Sarastia aloitti toimintansa 1.5.2019, kun KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy yhdistyivät. Hanselista tuli myös kuntien yhteishankintayksikkö, kun KL-Kuntahankinnat ja Hansel aloittivat 2.9.2019 toimimisen yhdessä Hanselin nimissä.

Paikallisten yritysten kannattaa seurata myös yhteishankintayksiköiden valmistelussa olevia hankintoja:
Usein kyseiset hankinnat mielletään valtakunnallisiksi hankinnoiksi, mutta asia ei suinkaan ole aina niin. Esimerkiksi Sarastian kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kilpailutuksessa on oma osakokonaisuutensa Kanta-Hämeelle. Käynnissä olevat tarjouskilpailut löytyvät puolestaan seuraavasti:

Esimerkiksi kirjastojen kirjahankintoihin yhteishankintayksiköiden kilpailutukset sopivat hyvin, koska yhteishankinnan suurella volyymillä saavutetaan mm. edullisemmat hinnat ja koska kirjastojen kirjoja välittävät toimittajat ovat valtakunnallisia toimijoita. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Yhteishankintakilpailutuksiin lähdetään mukaan yleensä siksi, että siten säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Volyymietu voi näkyä esimerkiksi halvempina hintoina, parempana laatuna tai siinä, että yhteishankinnassa mukana olevilla hankintayksiköillä on parempi neuvotteluasema toimittajiin nähden kuin niillä olisi yksinään; parhaimmassa tapauksessa nämä kaikki toteutuvat.

Kaupunki arvioi tapauskohtaisesti sen, kannattaako olla mukana yhteishankintayksikön kilpailutuksessa vai kilpailuttaa hankinta esimerkiksi itse. Arviointiin vaikuttaa mm. paikallinen näkökulma, hankinnan kohde ja yhteishankintakilpailutuksella saavutettavissa oleva volyymietu.

perjantai 4. lokakuuta 2019

10 000 kertaa kiitos!


Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 10 000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli melko tarkkaan 20 kuukautta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin 500 kertaa kuukaudessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 10 000 kertaa!

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

keskiviikko 2. lokakuuta 2019

Tervetuloa työllisyyspalveluiden hankintainfoon!


Kutsumme palveluiden tuottamisesta kiinnostuneet toimijat kuulemaan uusista hankittavista palveluista ja hankintajärjestelmästä. Työllisyyspalveluiden hankintainfo on kaksiosainen.

Hämeenlinnan kaupunki uudistaa työllisyyspalveluita ja haluaa kehittää työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja. Haluamme nykyistä paremmin tunnistaa ja tarjota ratkaisuja työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen yksilölliset palvelutarpeet huomioiden.

Tiistai 8.10.2019
Teemana: Ensimmäisten hankittavien palvelutuotteiden esittely
Klo 16-17
Paikka: Crazy town, Viipurintie 4, Hämeenlinna

Tiistai 22.10.2019
Teemana: Uudenlaisen hankintatavan ja hankintajärjestelmän esittely, vuoropuhelun avaaminen uusien palvelutuotteiden osalta
Klo 17-19
Paikka: Crazy town, Viipurintie 4, Hämeenlinna

Kutsu alla kuvana ja kutsun lopussa lisätietojen antajat. Kutsu aukeaa suurempana klikkaamalla kuvaa.


tiistai 1. lokakuuta 2019

Mikä ihmeen pienhankinta?


Julkiset hankinnat jaetaan EU-hankintoihin, kansallisiin hankintoihin ja pienhankintoihin. Pienhankinta eroaa EU- ja kansallisista hankinnoista siten, että siihen ei sovelleta hankintalainsäädäntöä. Sen verran hankintalaissa kuitenkin pienhankinnoista todetaan, että niissä on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys.

Julkisissa hankinnoissa EU-hankinnat ovat euromääräisesti isoimpia, mutta kilpailutuksia on lukumäärällisesti vähiten. Pienhankinnat taas ovat euromääräisesti pienimpiä, mutta kilpailutuksia on lukumäärällisesti eniten. Kansalliset hankinnat ovat sekä euromääriltään että lukumääriltään EU- ja pienhankintojen välimaastossa.

Pienhankinnalla tarkoitetaan hankintaa, jonka ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Erityisalojen (vesi- ja energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen) hankinnoissa pienhankinta on hankinta, jonka ennakoitu arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon (EU-kynnysarvon).

Koska pienhankintoihin ei sovelleta hankintalainsäädäntöä, niiden osalta noudatetaan kunkin hankintayksikön omaa hankintaohjeistusta, jollainen Hämeenlinnassa on kaupungin Hankinta- ja sopimusohje. Kaupungin ohjeen mukaan pienhankinnoissa käytetään seuraavia menettelyitä:
  • Avoimessa pienhankintamenettelyssä julkaistaan tarjouspyyntö ja kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen.
  • Rajoitetussa pienhankintamenettelyssä tarjouspyyntö lähetetään vähintään kolmelle potentiaaliselle tarjoajalle. Jos potentiaalisia tarjoajia on vähemmän kuin kolme, voidaan tarjouspyyntö lähettää kahdelle tarjoajalle.
  • Pienhankinnan neuvottelumenettelyssä neuvottelukutsu lähetetään vähintään kolmelle potentiaaliselle tarjoajalle. Jos potentiaalisia tarjoajia on vähemmän kuin kolme, voidaan neuvottelukutsu lähettää kahdelle tarjoajalle. Neuvottelu tai neuvottelut käydään jokaisen tarjoajan kanssa erikseen ja jokaisesta neuvottelusta laaditaan muistio. Neuvottelujen päätyttyä tarjoajat saavat tarjouspyynnön. 

Mistä sitten löytää Hämeenlinnan kaupungin avoimet pienhankinnat? Kaupunki käyttää kilpailutuksissaan sähköistä kilpailutusjärjestelmää, jolla tehdyt avoimet pienhankinnat näkyvät Pienhankintapalvelu-portaalissa. Portaalissa on kolme eri tasoa, jotka ovat valtakunnallinen, maakunnallinen ja kuntakohtainen. Hämeenlinnan avoimet pienhankinnat julkaistaan vähintään kuntakohtaisessa portaalissa, minkä lisäksi tapauskohtaisesti myös maakunnallisessa ja/tai valtakunnallisessa portaalissa.

Pienhankintapalvelu-portaaliin tarvitsee rekisteröityä vain kerran. Samalla käyttäjätunnuksella pystyy jättämään tarjouksia sekä Hämeenlinnan kaupungille että muille hankintayksiköille. Tarjouksen jättäminen portaalissa on helppoa. Kuvakaappaus julkaistu Cloudia Oy:n luvalla.

Mitä pientä siinä on, jos vesilaitos kilpailuttaa viiden miljoonan euron rakennusurakan?


Pienhankinta voi olla terminä harhaanjohtava, koska kaikki pienhankinnat eivät suinkaan ole euromääräisesti pieniä. Esimerkiksi vesilaitoksen kilpailuttama viiden miljoonan euron rakennusurakka alittaa EU-kynnysarvon, jolloin se on pienhankinta.

Pienhankintoja ovat seuraavat hankinnat:
  • Tavarahankinta alle 60 000 euroa (erityisaloilla alle 443 000 euroa)
  • Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut alle 400 000 euroa (erityisaloilla alle miljoona euroa)
  • Muut erityiset palvelut, kuten tietyt hotelli- ja ravintolapalvelut, tietyt tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, tietyt postipalvelut sekä autonrenkaiden pinnoitus ja sepän palvelut, alle 300 000 euroa (erityisaloilla alle miljoona euroa)
  • Muu palveluhankinta alle 60 000 euroa (erityisaloilla alle 443 000 euroa)
  • Rakennusurakka alle 150 000 euroa (erityisaloilla alle 5,548 miljoonaa euroa)
  • Käyttöoikeussopimus tai -urakka alle 500 000 euroa (erityisaloilla alle 5,548 miljoonaa euroa)
  • Suunnittelukilpailu alle 60 000 euroa (erityisaloilla alle 443 000 euroa) 

Rakennusurakoissa pienhankintoja ovat alle 150 000 euron urakat. Kuitenkin erityisalojen rakennusurakoissa pienhankintoja ovat alle 5,548 miljoonan euron urakat. On tärkeää muistaa, että silloin kun hankintayksikkö toteuttaa urakan omana työnä, kyse ei ole julkisesta hankinnasta. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.