keskiviikko 16. joulukuuta 2020

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!Hämeenlinnan kaupungin joulutervehdyksen myötä kaupungin hankintapalvelut toivottaa sopimuskumppaneille, muille yrityksille ja yhteisöille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia seuraaville: Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

perjantai 11. joulukuuta 2020

Nyt on tietoa tarjolla! – Hankintasopimuskooste on julkaistu


Hämeenlinnan kaupungin hankintasopimuksista ja muista kaupunkia koskevista hankintasopimuksista on laadittu kooste, joka löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Kooste ei ole vielä täydellinen, mutta se on merkittävä askel Hämeenlinnan hankintojen avoimuuden lisäämisessä ja hankintojen viestinnän kehittämisessä.

Hankintasopimuskoostetta pyritään päivittämään kahdesti vuodessa. Koosteeseen ei ole sisällytetty ns. kertahankintoja, kuten rakennusurakoita. Niiden osalta tietoa on mm. kaupungin vuosittaisissa hankintasuunnitelmissa.

Hankintasopimuskoosteesta löytyy hankinta- ja alakategorioittain jokaisesta hankintasopimuksesta sopimuksen kohde, sopimuskumppanin nimi ja sopimuskausi. Jos sopimuskumppaneita on paljon, voi tietona olla useita palveluntuottajia tms. Lisäksi koosteessa on erikseen kerrottu, jos kyseessä on yhteishankinta tai sidosyksikköhankinta.

Koosteessa ei ole kerrottu kaupungin yhteyshenkilöitä, koska hankintakategoriakohtaiset yhteyshenkilöt ovat Hankintakategoriat-asiakirjassa, joka myös löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Kaupungin hankintakategoriat noudattavat pitkälti organisaatiorakennetta siten, että pääkategoriat 1-3 koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimialaa, pääkategoriat 4-7 koskevat kaupunkirakennetoimialaa, pääkategoriat 8-11 koskevat sosiaali- ja terveystoimialaa sekä pääkategoria 12 koskee Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Konsernipalveluita ja useampaa toimialaa koskevat hankinnat ovat pääkategoriassa 13 ja pääkategoria 14 on luotu varmuuden vuoksi.

Hankintasopimuskoosteessa on lueteltu mm. joukkoliikenteen hankintasopimukset. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaikki kaupungin hankinnat jaotellaan hankintakategorioihin riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi kaupungin oma hankinta, maakunnallinen yhteishankinta taikka Sarastia Oy:n tai Hansel Oy:n yhteishankinta.

Viestintää työllisyyspalveluna – Vielä viikko aikaa tarjota


Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman päätavoitteena on, että työnhakijan työttömyyden kesto on Hämeenlinnan seudulla lyhin Suomessa. Visiona on, että työnhakijalla ja työnantajalla on Suomen ketterimmät työllisyyspalvelut Hämeenlinnan seudulla.

Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalvelut hakee palveluntuottajaa monipuoliseen työllisyyspalveluun vuosiksi 2021–2023, jonka tehtävät koostuvat viestinnän kokonaisuuksista. Hankinnan kohteena oleva työllisyyspalvelu on ohjaus- ja neuvontapalvelua, jossa asiakaskohderyhmän työttömät työnhakijat osallistuvat työllistymistä edistävään palveluun, jossa perehdytään erilaisiin viestinnällisiin tehtäviin.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Asiakaskohderyhmänä ovat yli 300 päivää työmarkkinatuella olevat sekä haastavassa työmarkkina-asemassa olevat Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaat, nuoret, koulupudokkaat ja yli 30-vuotiaat, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta työhön paluun tueksi. Kokonaisuuden tuottamiseen osallistuvat henkilöt osallistuvat toteutukseen osana työelämään valmentavaa työtoimintaa, työkokeilua tai palkkatukityötä.

Viestintään liittyviä tehtäviä hankinnan kohteena olevassa työllisyyspalvelussa ovat muun muassa:
  1. Asukaslehtijutut (yksi juttu per lehti), lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa
  2. Somekampanjat vähintään kerran kuukaudessa
  3. Videoklipit
  4. Tiedotteet eri teemoihin liittyen vähintään kerran kuukaudessa
  5. Työllistymisen tarinallistaminen: viikoittaiset uutiset, työpaikkojen markkinointi, viestinnällinen etsivätyö
  6. Työllisyydenhoidon etärekryjen ja tapahtumien tuottaminen (tapahtumatuotannon tekninen toteutus)
  7. Teemme yhdessä! -hankkeen someviestintä 

Tarjouspyyntömme löytyy osoitteesta https://pienhankintapalvelu.fi/kantahame.

Lisätietoja: mira.sillanpaa(at)hameenlinna.fi.