keskiviikko 31. tammikuuta 2018

Sosiaali- ja terveystoimialan tulevia hankintoja


Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on mahdollisesti tulossa tänä vuonna ainakin seuraavia hankintoja:
  • Kuntouttava työtoiminta (yhteyshenkilö: Liisa Lepola)
  • Lastensuojelun laitoshoito ja ammatillinen perhekotihoito (yhteyshenkilöt: Liisa Lepola ja Tuulikki Forssén)
  • Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut (yhteyshenkilö: Liisa Lepola)
  • Pikatulkkauspalvelut (yhteyshenkilö: Leena Harjula)
  • Pitkäaikaistyöttömien toimintakyky ja eläkeselvittelyt (yhteyshenkilöt: Leena Harjula ja Tuulikki Forssén)
  • Vainajien siirtokuljetukset ja aikuissosiaalityön hautauspalvelut (yhteyshenkilö: Liisa Lepola)
  • Vammaisten AAC-ohjaus (yhteyshenkilö: Tuulikki Forssén) 

Tarkempaa tietoa hankinnasta ja sen aikataulusta saa hankinnan kohdalla mainitulta yhteyshenkilöltä / mainituilta yhteyshenkilöiltä. Heidän yhteystietonsa löytyvät Hämeenlinnan yhteystietohausta.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

torstai 25. tammikuuta 2018

Julkinen hankinta – Mikä se on?


Jotta voi tarjota julkisiin hankintoihin, on syytä ensin tietää mitä julkisella hankinnalla tarkoitetaan. Lyhyesti ilmaistuna julkinen hankinta on sitä, kun hankintalainsäädännön mukainen hankintayksikkö hankkii tavaraa tai palvelua taikka urakan vastiketta vastaan oman organisaation ulkopuolelta. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki on hankintalain mukainen hankintayksikkö. Sen sijaan julkinen hankinta ei ole sitä, kun hankintayksikkö valmistaa tavaraa tai tuottaa palvelua taikka toteuttaa urakan omana työnä.


Julkiset hankinnat jaotellaan tavallisesti kolmeen eri ryhmään yllä olevan kuvan mukaisesti.

EU-hankinnoissa noudatetaan hankintalakia tai erityisalojen hankintalakia; erityisalojen hankintalaki koskee mm. vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivia kuntien viranomaisia. EU-hankinnoista ilmoitetaan HILMA-ilmoituskanavassa ja sieltä ilmoitus menee edelleen Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) täydennysosaan.

Kansallisissa hankinnoissa noudatetaan hankintalakia; erityisaloilla ei ole kansallisia hankintoja, koska erityisalojen hankintalaissa ei ole kansallisia kynnysarvoja. Kansallisista hankinnoista ilmoitetaan HILMA-ilmoituskanavassa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palvelujen kansallisista hankinnoista sekä kansallisista käyttöoikeussopimuksista ilmoitetaan lisäksi EUVL:n täydennysosassa.

Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia eikä erityisalojen hankintalakia, vaan niihin sovelletaan hankintayksikön omia ohjeita. Pienhankinnoissa tulee kuitenkin noudattaa hankintalain 3 §:n mukaisia periaatteita, joita ovat mm. tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, toimiminen avoimesti sekä suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaminen.

HILMA-ilmoituskanava: www.hankintailmoitukset.fi
EUVL:n täydennysosan verkkoversio: http://ted.europa.eu

keskiviikko 24. tammikuuta 2018

Hankinnat ja Hämeenlinna – Blogi Hämeenlinnan hankinnoista


Hämeenlinnan hankinnat ovat siirtyneet blogiaikaan ja kaupungin hankinnat siirtyvät muutenkin uuteen aikaan. Kaupungin konsernipalvelujen yksi vastuualueista on Talous, hankinnat ja omistajaohjaus. Näin ollen Hämeenlinnan hankintoihin tullaan panostamaan aivan uudella tavalla, mm. viestintää tullaan kehittämään aktiivisesti.

Yksi konkreettinen askel hankintojen viestinnän kehittämisessä on tämän blogin perustaminen. Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi tulee olemaan ennen kaikkea tiedotus- ja informaatiokanava Hämeenlinnan kaupunkikonsernin hankinnoista kiinnostuneille yrityksille ja muille yhteisöille.

Kaupungin Hankintapalvelut-yksikössä on aloittanut hankintapäällikkönä Aapo Korte. Hänen yhteystietonsa löytyvät Hämeenlinnan yhteystietohausta.

Tervetuloa lukemaan blogia Hämeenlinnan hankinnoista!

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki