tiistai 23. helmikuuta 2021

Tarjoa ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita Kalvolaan ja Renkoon!


Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita on nyt julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista. Sopimuskauden on tarkoitus alkaa elokuussa 2021 ja sen pituus on neljä vuotta + optiokausi neljä vuotta.

Hankintaa koskevat tutustumiskierrokset Kalvolassa ja Rengossa järjestetään 2.-3.3.2021 tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti. Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 8.3.2021 klo 12 mennessä. Tarjousten jättämisen määräaika on 24.3.2021 klo 12. Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava ajankohdat hankintailmoituksesta ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

Kalvolan osalta kilpailutus koskee mm. Iittalan yhtenäiskoulua. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi ikäihmiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia ja Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita.

Hankinnalla tavoitellaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eriteltyä vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Hankinnassa olevat maksimihinnat ovat perusteltuja siksi, että hankintayksikkö ei joudu hyväksymään liian kalliita tarjouksia. Tavoitteena on kuitenkin saada edullisempia tarjouksia kuin maksimihinnat, koska hankinnan tavoitteina ovat mm. kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut ja taloudelliset säästöt tilaajalle.

Rengon osalta kilpailutus koskee mm. Rengon koulua. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM!


Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

maanantai 22. helmikuuta 2021

Tietopyyntö Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullisesta kuljetuspalvelusta – infotilaisuus 18.3.


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia eivätkä muita kuntia ja kuntayhtymiä mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Kanta-Hämeen kunnat ja kuntayhtymät hakevat palveluntuottajaa toteuttamaan maakunnallista kokonaisvastuullista kuljetuspalvelua, joka vastaa vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain sekä terveyskeskusten kiireettömien kuljetusten tuottamisesta kokonaisuudessaan. Sopimuksen palvelukokonaisuus sisältää henkilökuljetusten tilausten vastaanoton, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin alueella, jossa osapuolina ovat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä. Hämeenlinnan kaupunki toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti hankinnan vastuukuntana mukana olevien kuntien ja kuntayhtymien puolesta. Tarjouksen voi tehdä yksittäinen yritys, yritysten muodostama ryhmittymä taikka yritys tai ryhmittymä, joka käyttää alihankkijoita.

Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaan maalis-huhtikuun vaihteessa 2021 ja sopimuskausi alkaisi 1.7.2022. Tarkoitus on, että palveluntuottaja olisi selvillä ennen vuodenvaihdetta.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen petteri.saarti(at)hameenlinna.fi 15.3.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Viestissä pyydetään myös ilmoittamaan osallistumisesta infotilaisuuteen, josta on tietoa alempana. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan MAKUPA 2022.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Hankinta tulee mahdollisesti olemaan kansallisen kynnysarvon ylittävä käyttöoikeussopimuksen hankinta. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia eikä muita osapuolia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa eivätkä muut osapuolet maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Infotilaisuus


Hankinnasta kiinnostuneille toimijoille järjestetään yhteinen infotilaisuus. Infotilaisuus järjestetään etäyhteydellä (Teams) torstaina 18.3.2021 klo 9.00 alkaen (kestäen korkeintaan kaksi tuntia). Infotilaisuudessa esitetty materiaali lähetetään jälkikäteen sähköpostilla tietopyyntöön vastanneille.

torstai 11. helmikuuta 2021

Esittelytilaisuus urakoitsijoille Hämeenlinnan kantakaupungin pohjoisen osan alueurakasta


Kaupunkirakennetoimiala järjestää urakoitsijoille esittelytilaisuuden Hämeenlinnan kantakaupungin pohjoisen osan alueurakasta 24.2.2021 klo 14 alkaen. Alueurakka sisältää kaupungin vastuulla olevien katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnossapidon.

Tarkempaa tietoa esittelytilaisuudesta ja ilmoittautumislinkki tilaisuuteen on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/kunnossapidonalueurakka. Samalla sivulla on myös kerrottu, kuinka hankinnasta kiinnostuneet yritykset pääsevät kommentoimaan tarjouspyyntöasiakirjaluonnoksia.

Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista on hyvin tietoa saatavilla, mm. tietopyyntöjen ja esittelytilaisuuksien muodossa. Kun yritykselle annetaan mahdollisuus olla mukana hankinnan valmistelussa, kannattaa tämä mahdollisuus ehdottomasti hyödyntää! Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintasuunnitelmien 2021 yhteenveto saatavilla


Hämeenlinnan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät vuosittain hankintasuunnitelman, jossa on vähintään EU- ja kansalliset hankinnat. Kaikki hankintasuunnitelmissa olevat hankinnat eivät välttämättä toteudu vuonna 2021 tai ollenkaan.

Yhteenveto hankintasuunnitelmista 2021 on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Yhteenvedossa hankinnat on jaettu hankintakategorioittain. Hankintasuunnitelmat ovat olleet ennenkin saatavilla, mutta nyt ne on koottu yhteen tiedostoon ja paikkaan, josta ne löytyvät helpommin.

Hankintasuunnitelmassa yhtenä hankintana on Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut, jotka kilpailutettaneen tämän kevään aikana. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.