keskiviikko 29. tammikuuta 2020

Hankinta- ja sopimusohjeeseen muutoksia 1.2.2020 alkaen


Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.10.2018 Hankinta- ja sopimusohjeen, joka tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2018 hyväksytty ohje korvasi kaupungin osalta Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleiset hankintaohjeet.

Hankinta- ja sopimusohjeeseen tuli tarve tehdä muutoksia mm. kaupungin 1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön, 1.1.2020 muuttuneiden EU-kynnysarvojen ja työllisyyspalveluiden hankintoihin suunnitellun uuden dynaamisen pienhankintamenettelyn myötä.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset Hankinta- ja sopimusohjeeseen kokouksessaan 20.1. Uusi ohje tulee voimaan 1.2.2020. Hankinta- ja sopimusohje on kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Hankinta- ja sopimusohjeeseen tehtiin muutoksia mm. 1.1.2020 voimaan tulleiden uusien EU-kynnysarvojen myötä. EU- ja kansalliset kynnysarvot tulevat hankintalaista. Suorahankintarajat hankintayksikkö määrittelee itse. Kuvaa klikkaamalla saat sen aukeamaan suurempana.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan Hankintatoimen periaatteet -asiakirjaa sekä kaupungin hallintosäännössä ja muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjetta tulee noudattaa myös soveltuvin osin niissä kaupungin tytäryhteisöissä, jotka ovat hankintalainsäädännössä tarkoitettuja hankintayksiköitä, ja niissä erillisissä hankkeissa, joissa tilaajana on kaupunki ja joissa tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä. Erillisissä hankkeissa on huomioitava lisäksi rahoittajatahon ohjeet.

Hankinta- ja sopimusohjeella on monta tavoitetta, joista keskeisimpiä ovat kaupungin hankinta- ja sopimusprosessin yhtenäistäminen, hankintojen ja hankintasopimusten merkityksen ymmärtäminen sekä panostaminen hankintojen viestintään ja ennakointiin, erityisesti vuoropuheluihin ja paikallisen yrityskentän kanssa käytävään keskusteluun.

keskiviikko 22. tammikuuta 2020

Vaikuta ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kilpailutukseen!


Hämeenlinnan kaupunki hankkii osan ikääntyneiden tehostetusta palveluasumisesta yksityisiltä palveluntuottajilta. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa asiakkaan avuntarve on jatkuvaa ja henkilökuntaa on läsnä ympäri vuorokauden.

Osan ikäihmisten palveluista kaupunki tuottaa omana työnä, kun taas osa palveluista hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaupunki on kilpailuttamassa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen vuoden 2020 aikana. Keskeinen osa tulevaa kilpailutusta on tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus, joka sisältää muun muassa palveluntuottajan toimintaa ja palvelun sisältöä ja laatua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tehostetun palveluasumisen palvelukuvaukseen kommentoimalla luonnosversiota täältä löytyvän kyselyn kautta. Kysely on avoinna 9.2.2020 saakka. Kommentteja hyödynnetään lopullisen palvelukuvauksen laatimisessa.

Työllisyyspalvelujen ensimmäiset dynaamiset pienhankinnat julkaistu – Osallistuminen tehty helpoksi!


Työllisyyspalveluissa on siirrytty dynaamisten pienhankintojen maailmaan. Termiä dynaaminen pienhankinta ei kannata säikähtää, koska kyseessä on oikeasti yksinkertainen pienhankinnan menettely. Hankintaan mukaan haluavat toimijat jättävät osallistumishakemuksen ja kaikki vaatimukset täyttävät toimijat hyväksytään mukaan. Tilaukset hyväksytyiltä palveluntuottajilta tehdään erikseen.

Kaikki tämä tapahtuu työllisyyspalvelujen käyttöön hankitussa järjestelmässä. Ensimmäiset dynaamiset pienhankinnat koskevat työssävalmennuspalveluja yrityksissä ja kolmannella sektorilla. Kilpailutuksista saa tarkempaa tietoa ja osallistumishakemuksen pääsee jättämään osoitteessa https://hankintasampo.fi/tyollisyyspalvelut/.

Työllisyyspalveluissa noustaan kohti uutta aikaa dynaamisten pienhankintojen myötä. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaupungin muut pienhankinnat julkaistaan edelleen Pienhankintapalvelu-portaalissa. Kaupungin EU- ja kansalliset hankinnat julkaistaan puolestaan Tarjouspalvelu-portaalissa.

Vuorentaan koulun uudisrakennuksen markkinavuoropuhelu


Hämeenlinnan kaupunki on käynnistämässä Vuorentaan koulun uudisrakennus -nimisen hankkeen kilpailutusta. Hanke on kaavailtu toteutettavaksi KVR-urakkana, päätös lopullisesta urakkamuodosta tehdään markkinavuoropuheluiden päätyttyä. Kohteesta laaditun tarvesuunnitelman mukaisesti uudisrakennus tulee olemaan laajuudeltaan lähes 1200 kem2.

Alustavan aikataulun mukaisesti hankkeen kilpailutus järjestetään kevään 2020 aikana. Rakennustyöt kohteessa alkavat kesällä/syksyllä 2020 ja uudisrakennus valmistuu marraskuussa 2021. Varmistaaksemme käyttötarkoitukseen soveltuvan, terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön takaavan koulun rakentamisen sekä kohteen onnistuneen kilpailutuksen, pyydämme hankkeesta kiinnostuneita urakoitsijoita ilmoittautumaan hankinnan valmisteluun liittyviin markkinavuoropuheluihin rakennuttajan kanssa. Yhteydenotot sähköpostilla mahdollisimman pian ja viimeistään 7.2.2020 mennessä: satu.kari(at)hameenlinna.fi.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Markkinavuoropuhelua koskeva ilmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa.

sunnuntai 19. tammikuuta 2020

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella sopimuskumppaniksi Mehiläinen Oy


Hämeenlinnan kaupunki (Terveyspalvelut / Suun terveydenhuolto) kilpailutti suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Sopimuskumppaniksi valittiin Mehiläinen Oy. Sopimuskausi on vuodet 2020–2021 + optiona vuosi 2022 + optiona vuosi 2023.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksessä on kyse hammaslääkäri-hammashoitajapalveluista. Väestön määrä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on noin 175 500 asukasta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri käsittää Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä vastaava kunta on Hämeenlinna.

tiistai 7. tammikuuta 2020

HILMA uudistui


HILMA-ilmoituskanava uudistui vuodenvaihteessa. Tarjoajien kannalta merkittävää on paitsi ulkoasun huomattava uudistuminen niin ennen kaikkea hakutoiminnon parantuminen ja mahdollisuus luoda omia hakuvahteja. HILMAn uudistuksesta voi lukea tarkemmin ilmoituskanavan alalaidan tiedotteista.

Uudistuneesta HILMAsta löytää Hämeenlinna-haulla mm. tiedon siitä, että Sarastia Oy kilpailuttaa parhaillaan talonrakennuksen suunnittelupalveluita ja että Hämeenlinnan kaupunki on mukana kyseisessä kilpailutuksessa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoista. Ilmoituskanavasta voi etsiä Hämeenlinnan kaupungin ja myös muiden seudun hankintayksiköiden tarjouskilpailuja kirjoittamalla HILMAn etusivulla olevaan hakukenttään Hämeenlinna.

Lähde:
HILMA-ilmoituskanava: https://www.hankintailmoitukset.fi -sivusto (8.1.2020)

Kaurialan koulun uudisrakennuksen ennakkoilmoitus


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut HILMA-ilmoituskanavassa ennakkoilmoituksen koskien Kaurialan koulun uudisrakennusta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on tehnyt investointipäätöksen Kaurialan uusi koulu -nimiselle uudisrakennukselle. Kohteesta laaditun hankesuunnitelman mukaisesti rakennus mitoitetaan noin 450 oppilaalle. Alustavan aikataulun mukaisesti hankkeen kilpailutus järjestetään kevään 2020 aikana. Rakennustyöt kohteessa alkavat kesällä 2020 ja uudisrakennus valmistuu toukokuussa 2022. Kohteesta tullaan julkaisemaan erillinen tietopyyntö tammikuussa 2020 ja sitä seuraavien markkinavuoropuheluiden päätyttyä julkaistaan varsinainen tarjous- tai osallistumispyyntö kohteen toteuttamisesta.