torstai 30. joulukuuta 2021

Nyt on tietoa tarjolla! – Hankintasopimuskooste on päivitetty


Hämeenlinnan kaupungin hankintasopimuksista ja muista kaupunkia koskevista hankintasopimuksista laadittiin vuosi sitten kooste, joka löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Se oli merkittävä askel Hämeenlinnan hankintojen avoimuuden lisäämisessä ja hankintojen viestinnän kehittämisessä. Nyt koosteeseen on tehty päivityksiä (kooste ei ole vielä välttämättä täydellinen).

Hankintasopimuskoosteesta löytyy hankinta- ja alakategorioittain jokaisesta hankintasopimuksesta sopimuksen kohde, sopimuskumppanin nimi ja sopimuskausi. Jos sopimuskumppaneita on paljon, voi tietona olla useita palveluntuottajia tms. Lisäksi koosteessa on erikseen kerrottu, jos kyseessä on yhteishankinta tai sidosyksikköhankinta.

Hankintasopimuskoosteesta käy esimerkiksi ilmi, miltä sopimuskumppaneilta hammashoitoyksiköt ja niiden varusteet tilataan. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Koosteessa ei ole kerrottu kaupungin yhteyshenkilöitä, koska hankintakategoriakohtaiset yhteyshenkilöt ovat Hankintakategoriat-asiakirjassa, joka myös löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Koosteeseen ei ole sisällytetty ns. kertahankintoja, kuten rakennusurakoita (niiden osalta tietoa on mm. kaupungin vuosittaisissa hankintasuunnitelmissa).

Kaupungin hankintakategoriat noudattavat pitkälti organisaatiorakennetta siten, että pääkategoriat 1-3 koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimialaa, pääkategoriat 4-7 koskevat kaupunkirakennetoimialaa, pääkategoriat 8-11 koskevat sosiaali- ja terveystoimialaa sekä pääkategoria 12 koskee Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Konsernipalveluita ja useampaa toimialaa koskevat hankinnat ovat pääkategoriassa 13 ja pääkategoria 14 on luotu varmuuden vuoksi.

Kaikki kaupungin hankinnat jaotellaan hankintakategorioihin riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi kaupungin oma hankinta, maakunnallinen yhteishankinta taikka Sarastia Oy:n tai Hansel Oy:n yhteishankinta.

tiistai 28. joulukuuta 2021

Hankinta- ja sopimusohjeeseen muutoksia 1.1.2022 alkaen


Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.10.2018 Hankinta- ja sopimusohjeen, joka tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2018 hyväksytty ohje korvasi kaupungin osalta Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleiset hankintaohjeet. Hankinta- ja sopimusohjeeseen tehtiin muutoksia edellisen kerran 1.2.2020.

Hankinta- ja sopimusohjeeseen tuli tarve tehdä uusia muutoksia. Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset Hankinta- ja sopimusohjeeseen kokouksessaan 7.12. Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2022. Hankinta- ja sopimusohje on kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan Hankintatoimen periaatteet -asiakirjaa sekä kaupungin hallintosäännössä ja muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjetta tulee noudattaa myös soveltuvin osin niissä kaupungin tytäryhteisöissä, jotka ovat hankintalainsäädännössä tarkoitettuja hankintayksiköitä, ja niissä erillisissä hankkeissa, joissa tilaajana on kaupunki ja joissa tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä. Erillisissä hankkeissa on huomioitava lisäksi rahoittajatahon ohjeet.

Hankinta- ja sopimusohjeella on monta tavoitetta, joista keskeisimpiä ovat kaupungin hankinta- ja sopimusprosessin yhtenäistäminen, hankintojen ja hankintasopimusten merkityksen ymmärtäminen sekä panostaminen hankintojen viestintään ja ennakointiin, erityisesti vuoropuheluihin ja paikallisen yrityskentän kanssa käytävään keskusteluun.

maanantai 20. joulukuuta 2021

Yrittäjä – haluatko osallistua Hämeenlinnan kaupungin julkisiin hankintoihin? Näin se onnistuu…


Haluamme tehdä Hämeenlinnasta Suomen parhaan julkisen hankkijan yhteistyössä yritysten kanssa. Siksi jatkamme hankintatoimen kehittämistä myös vuonna 2022. Julkiseen hankintaan osallistuminen ei ole aina helppoa; siksi haluamme madaltaa kynnystä tarjouksen tekemiseen kertomalla alla sellaisia keskeisiä asioita, joita jokaisen kaupungin julkiseen hankintaan osallistuvan yrittäjän kannattaa muistaa.

Kuten karttaa, on myös julkisia hankintoja opeteltava ”lukemaan”. Siksi tarjoajien kannattaa hyödyntää hankintayksiköiden, kuten Hämeenlinnan kaupungin, laatimia ”rautalankaohjeistuksia”. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Seuraa Hämeenlinnan kaupungin tietopyyntöjä mm. HILMA-ilmoituskanavasta ja tästä blogista. Seuraa HILMAsta myös yhteishankintayksiköiden, kuten Sarastia Oy ja Hansel Oy, mahdollisia tietopyyntöjä, koska kaupunki osallistuu tarkoituksenmukaisiin yhteishankintoihin. Tutustu myös yhteishankintayksiköiden verkkosivuihin, joille linkit edellä. Jos olet kiinnostunut tietopyynnössä kerrotusta hankinnasta, ole yhteydessä hankintayksikköön tietopyynnön ohjeistuksen mukaisesti.

Tietopyynnön kautta sinulla on mahdollisuus päästä mukaan hankinnan valmisteluun kuuluviin infotilaisuuksiin, vuoropuheluihin, tms. Jos olet mukana vuoropuhelussa, niin oma aktiivisuutesi on tärkeää. Ymmärräthän, että hankinnan valmistelu on se vaihe, jolloin hankinnan sisältö, kuten vähimmäisvaatimukset, vielä ”elää”? Jos oman alasi hankinnoista ei löydy tietopyyntöjä, ole tällöin itse aktiivinen hankintayksikön suuntaan. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin osalta voit olla yhteydessä hankintakategorioiden yhteyshenkilöihin (linkin kautta löytyvällä verkkosivulla on Hankintakategoriat-asiakirja) tai lähettää sähköpostia osoitteella hankinnat(at)hameenlinna.fi.

Kun tarjouskilpailu on käynnistynyt, sitä koskevat asiakirjat löytyvät yleensä tarjousportaalista. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä seuraavat tarjousportaalit:
Huomioithan, että portaaleissa on tavallisesti ohjeita, joihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen tarjouskilpailuun osallistumista? Esimerkiksi Pienhankintapalvelu-portaalissa on pikaohje, jonka lukemiseen ei mene montaa minuuttia.

Julkisessa hankinnassa pääset pitkälle jo sillä, että muistat sen pelisääntöjen olevan tarkempia kuin vaikkapa B2B-myynnissä. Hämeenlinnan kaupunki haluaa auttaa sinua tarjouskilpailuun osallistumisessa, joten olemme laatineet ohjeen tarjouksen tekemisestä (ohje on linkin kautta löytyvällä verkkosivulla). Muistathan ainakin neljä keskeistä ohjetta? Ne ovat lue hankinta-asiakirjat heti läpi sanasta sanaan, ole erittäin huolellinen tarjouksen laatimisessa, vastaa vain siihen mitä kysytään ja niin kuin kysytään, ja älä jätä tarjouksen laatimista ja jättämistä viime hetkeen.

Jos ehdit seurata vain yhtä kanavaa Hämeenlinnan kaupungin hankintoihin liittyen, niin lisää kirjanmerkkeihisi Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi. Kerro tästä blogista muillekin yrittäjille ja kerro meille aiheista, joista haluaisit tietoa tämän blogin kautta tulevina vuosina!

Hankintapalvelut toivottaa kaikille hyvää joulua! Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut toivottaa sopimuskumppaneille, muille yrityksille ja yhteisöille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia seuraaville: Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!