torstai 25. kesäkuuta 2020

Kesällä kilpaillaan – myös julkisissa hankinnoissa


Tänä kesänä on hyvä keskittyä lähimatkailuun ja pyrkiä tekemään kesähankintoja paikallisilta yrityksiltä. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Myös kesällä on käynnissä julkisten hankintojen tarjouskilpailuja, joihin on jätettävä tarjous ajallaan, vaikka osa tarjoajan henkilöstöstä olisi kesälomaa viettämässä. Hämeenlinnan kaupungin hankinnoissa pyritään siihen, että tarjouskilpailuja ei käytäisi keskellä kesää, jos se ei ole aivan välttämätöntä.

Tämän blogin oikeasta laidasta löytyvät linkit Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin. Lisäksi kannattaa käydä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/hankinnat/, josta löytyy mm. hyödyllinen ohje tarjouksen tekemisestä.

Hämeenlinnan kaupungin Hankintapalvelut-yksikkö toivottaa aurinkoista kesää kaikille!

Haussa kokonaistaloudellisesti edullinen tiedolla johtamisen järjestelmä


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia tiedolla johtamisen järjestelmästä. Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa.

Hankinnan tavoitteena on kaupunkia, erityisesti kaupungin johtoa, erinomaisesti palveleva, kokonaistaloudellisesti edullinen tiedolla johtamisen järjestelmä. Tiedolla johtamisen järjestelmän tulee tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa johtamisen tueksi sekä olla helppokäyttöinen. Hankinnan tavoitteena on lisäksi järjestelmä, jota kehitetään aktiivisesti kaikkia järjestelmän käyttäjiä ajatellen siten, että yleisestä kehitystyöstä ei veloiteta erikseen. Tiedolla johtamisen järjestelmä hankitaan palveluna.

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset on esitettävä 5.8.2020 klo 9.00 mennessä. Tarjousten jättöaika päättyy 21.8.2020 klo 9.00. Kysymykset ja tarjoukset tulee lähettää Tarjouspalvelu-portaalista.

Hämeenlinnan kaupunki hakee kokonaistaloudellisesti edullista tiedolla johtamisen järjestelmää, joka tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa johtamisen tueksi. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM! Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

maanantai 22. kesäkuuta 2020

Tilausajopalveluiden sopimuskumppanit valittu


Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta kilpailuttivat tilausajopalveluiden puitejärjestelyn. Sopimuskausi alkoi 1.6.2020 ja kestää neljä vuotta. Sopimuskumppaneiksi valittiin seuraavat liikennöitsijät:

Tilausajopalveluiden puitejärjestelyssä valittiin 11 liikennöitsijää, joista viisi on Hämeenlinnasta, kaksi muualta Hämeenlinnan seudulta ja yksi muualta Kanta-Hämeestä. Kuvan linja-auto ei liity kilpailutukseen eikä puitejärjestelyyn (kuvituskuva). Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilausajopalveluilla tarkoitetaan linja-autoilla tehtäviä henkilökuljetuksia, joista tilaajalla ei ole muuta hankintasopimusta tai joita tilaaja ei muuten tule erikseen kilpailuttamaan. Tällaisia henkilökuljetuksia ovat esimerkiksi tilaajan yksiköiden koulutus-, opinto- ja tutustumismatkat sekä koululuokkien opetukseen kuuluvat matkat siltä osin kuin kyse ei ole säännöllisistä kuljetuksista.

Tilausajopalveluita eivät ole sellaiset henkilökuljetukset, joissa tilausajon maksajana ei ole tilaaja. Tällaisia henkilökuljetuksia ovat esimerkiksi koulujen vanhempainyhdistysten kustantamat matkat. Tilausajopalveluita eivät ole sellaiset henkilökuljetukset, jotka Hämeenlinnan joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikkö kilpailuttaa, kuten joukkoliikenne ja koulukuljetukset.

tiistai 16. kesäkuuta 2020

Tarjouskilpailuja käynnissä ambulansseista työnhaun tehotreeni -palveluun – Hyödynnä mahdollisuutesi!


Tarjouspalvelu-portaalissa on tällä hetkellä käynnissä kolme Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailua sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ja Hämeenlinnan Asunnot Oy:n tarjouskilpailut. Hankinta-asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna (klikkaamalla TARJOUSPYYNNÖT-kohtaa).

Hämeenlinnan Asunnot kilpailuttaa Parolantie 19:ssä sijaitsevan kerrostalon peruskorjauksen. Kiinteistö on tullut LVIS-tekniikaltaan elinkaarensa päähän, kuten myös rakenteiden pinnoiltaan. Taloon tullaan toteuttamaan laajamittainen peruskorjaus ja näin saattamaan rakennus tekniikaltaan ja pinnoiltaan uutta vastaavaksi, kuitenkaan unohtamatta rakennuksen vanhan ajan henkeä. Myös kiinteistön piha-alue uusitaan ja lisäksi piha-alueen uusimiseen kuuluu naapurikiinteistön, Parolantie 17, takapiha. Tarjousaika päättyy 23.6. klo 12.

Hämeenlinnan pääkirjastoon haetaan kahvila- ja ravintolapalveluiden tuottajaa. Hankinnan tavoitteena on löytää sopimuskumppaniksi palveluntuottaja, jolta Hämeenlinnan kaupunki saa korkeaa ja pitkäaikaista vuokratuloa. Hankinnan tavoitteena on myös löytää sopimuskumppaniksi palveluntuottaja, joka palvelee hyvin Hämeenlinnan pääkirjastoa ja sen asiakkaita sekä muita kahvilan ja ravintolan asiakkaita. Lisäksi tavoitteena on pääkirjaston tilojen arvokkuuteen ja pääkirjaston toiminnan luonteeseen sopiva kahvila ja ravintola. Tarjousaika päättyy 26.6. klo 7.

Kaupunki kilpailuttaa infran rakentamisen puitejärjestelyn. Puitesopimuksella valitaan infran rakentamisen sopimuskumppanit Hämeenlinnan kaupungin pienempien infrahankkeiden toteuttamiseen. Valituilta kumppaneilta tilataan sopimuskauden aikana töitä määrärahojen puitteissa. Urakoitsija toimii kaikissa hankkeissa lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa kaikista päätoteuttajalle kuuluvista velvoitteista. Tarjousaika päättyy 29.6. klo 12.

Kaupunki kilpailuttaa myös Vuorentaan vanhainkodin purku-urakan. Työ käsittää Vuorentaan vanhainkodin rakennuksien purkutyön (yhteensä noin 5250 neliömetriä). Ahvenistolle, entisen Vuorentaan vanhainkodin ympäristöön, suunnitellaan uusia erillispientalotontteja ja osoitteeseen ollaan laatimassa asemakaavaa. Erityisesti tutkitaan pienten, noin 600 neliömetrin, omakotitalotonttien sijoittamista ko. alueelle. Alueella sijaitsee Vuorentaan entisen vanhainkodin kolme rakennusta, joille on kuntoselvityksessä todetun huonon kunnon vuoksi myönnetty purkuluvat. Tarjousaika päättyy 13.7. klo 12.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos kilpailuttaa ambulanssien hankinnan. Hankinnan kohteena on seitsemän ambulanssin alustan ja korityön sekä hoitovälineistön hankinta vuosina 2020–2021. Lisäksi optiona on seitsemän ambulanssin alustan ja korityön sekä hoitovälineistön hankinta vuosina 2022–2023 (option käytöstä päätetään erikseen). Tarjousaika päättyy 13.7. klo 15.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kilpailutuksen kohteena on yhteensä jopa 14 ambulanssia. Pelastuslaitoksen ja Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuja kannattaa etsiä säännöllisesti HILMA-ilmoituskanavasta ja tarjousportaaleista, joihin on linkit tässä blogissa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Työllisyyspalveluilla on käynnissä useita dynaamisia pienhankintoja, joissa hankintaan mukaan haluavat toimijat jättävät osallistumishakemuksen ja kaikki vaatimukset täyttävät toimijat hyväksytään mukaan (tilaukset hyväksytyiltä palveluntuottajilta tehdään erikseen). Hankinta-asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa https://hankintasampo.fi/tyollisyyspalvelut/.

Asiakaspalveluvalmennuksen osalta osallistumishakemus tulee jättää 30.6. klo 16 mennessä. Muissa dynaamisissa pienhankinnoissa aikaa osallistumishakemuksen jättämiseen on joulukuuhun tai jopa ensi vuoteen saakka, mutta kannattaa muistaa, että mitä nopeammin hakemuksen jättää, niin sitä nopeammin pääsee palveluntuottajaksi. Muut hankinnat ovat hyvinvoinnin personal trainer -palvelu, koutsi-palvelut, irti veloista ja arkitalous haltuun, stailauspalvelu, työnhaun tehotreeni -palvelu sekä työhön paluun tueksi -palvelu ja tutustu uuteen alaan -palvelu.

Hankintayksiköt ilmoittavat kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista HILMA-ilmoituskanavassa, josta voi etsiä Hämeenlinnan seudun hankintayksiköiden tarjouskilpailuja kirjoittamalla hakukenttään Hämeenlinna. Esimerkiksi Sarastia Oy kilpailuttaa vammaispalvelulain mukaisia henkilökuljetuksia, siivouspalveluita sekä lämmitys- ja moottoripolttonesteitä säiliötoimituksina; kaupunki on mukana polttonesteiden yhteishankintakilpailutuksessa.

HUOM! Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

perjantai 5. kesäkuuta 2020

Hankintakategorioille nimetty yhteyshenkilöt


Hämeenlinnan kaupungille on luotu hankintakategoriat. Hankintakategoriat koostuvat pääkategorioista (esimerkiksi Infra, rakentaminen ja kunnossapito) ja alakategorioista (esimerkiksi em. pääkategorian alakategoriat ovat Tavarat, Palvelut ja Rakennusurakat).

Eri hankintakategorioille on nyt nimetty yhteyshenkilöt, joihin kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä ko. hankintakategoriaa koskevissa asioissa. Hankintakategoriat ja niiden yhteyshenkilöt löytyvät Hankintakategoriat-asiakirjasta seuraavalta verkkosivulta: www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Asiakirjassa on myös kerrottu, mikä on hankintatoimen ohjausryhmä ja ketkä siihen kuuluvat.

Leikkipuistojen leikkivälineiden hankinnat kuuluvat kategorian 5 (Infra, rakentaminen ja kunnossapito) alakategoriaan 5.1 (Tavarat). Uusin leikkipuisto on Hämeensaaressa viikolla 24 käyttöön otettava leikkipaikka. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaupungin hankintakategoriat noudattavat pitkälti organisaatiorakennetta siten, että pääkategoriat 1-3 koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimialaa, pääkategoriat 4-7 koskevat kaupunkirakennetoimialaa, pääkategoriat 8-11 koskevat sosiaali- ja terveystoimialaa sekä pääkategoria 12 koskee Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Konsernipalveluita ja useampaa toimialaa koskevat hankinnat ovat pääkategoriassa 13 ja pääkategoria 14 on luotu varmuuden vuoksi.

Kaikki kaupungin hankinnat jaotellaan hankintakategorioihin riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi kaupungin oma hankinta, maakunnallinen yhteishankinta taikka Sarastia Oy:n tai Hansel Oy:n yhteishankinta.

Taidemuseon hankinnat kuuluvat kategorian 3 (Kulttuuri ja vapaa-aika) alakategorioihin 3.1 (Tavarat) ja 3.2 (Palvelut). Kannattaa muistaa, että hankintalaissa yhtenä suorahankintaperusteena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

torstai 4. kesäkuuta 2020

Hoitajakutsuratkaisut hoivakoteihin ja palveluasumiseen sekä vartiointi- ja turvapalvelut – Kaupunki mukana Sarastian yhteishankintakilpailutuksissa


Hämeenlinnan kaupunki sekä Kanta-Hämeestä myös Janakkalan kunta ja Riihimäen kaupunki ovat mukana Sarastia Oy:n yhteishankintakilpailutuksessa, joka koskee hoivakotien ja palveluasumisen hoitajakutsuratkaisuja.

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa.

Hoitajakutsuratkaisuilla tarkoitetaan ratkaisuja, joissa asukas tai potilas saa helposti ja nopeasti yhteyden hoitohenkilökuntaan. Hälytinlaitteita on olemassa useita erilaisia ja monessa ratkaisussa on paikantava ominaisuus. Aktiivisten hälytysten lisäksi voi olla myös passiivisia hälytyksiä, kuten hälytys asukkaan tai potilaan kulkiessa tietystä ovesta. Hoitajakutsuratkaisuja on sekä langallisia että langattomia. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki sekä Hämeenlinnan seudulta myös Hämeen liitto, Idänpään Toimintakeskus Oy ja Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kaupungintalot ovat mukana Sarastia Oy:n yhteishankintakilpailutuksessa, joka koskee vartiointi- ja turvapalveluita.

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa. Yhtenä osakokonaisuutena on Hämeenlinnan seutu.

Vartiointi- ja turvapalveluilla tarkoitetaan lähinnä piiri- ja paikallisvartiointia sekä hälytysvalvontaa ja -käyntejä. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.