tiistai 18. huhtikuuta 2023

Pikatulkkauspalvelun pikatulkkaussovelluksen kautta sopimuskumppanit 1.6.2023 alkaen valittu


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti pikatulkkauspalvelun pikatulkkaussovelluksen kautta palveluntuottajat. Sopimuskumppaneiksi valittiin Semantix Finland Oy, Tulka Oy ja Youpret Oy. Sopimuskausi alkaa 1.6.2023 ja kestää neljä vuotta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Pikatulkkauspalvelulla pikatulkkaussovelluksen kautta tarkoitetaan etätulkkauspalvelua, joka tapahtuu älypuhelimeen tai muuhun älylaitteeseen asennettavan sovelluksen kautta ja jossa vasteaika on lyhyt. Puitejärjestely koskee pikatulkkauspalvelua sovelluksen kautta, muiden tulkkauspalveluiden osalta kaupunki on mukana Sarastia Oy:n yhteishankintasopimuksissa.

tiistai 11. huhtikuuta 2023

Tervetuloa tekemään tulevaisuuden työvoimapalveluita 27.4. klo 12-15


Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntiin 2025 alussa. Hämeessä tähän uudistukseen liittyvä hankintojen valmistelu käynnistyy juuri nyt.

Uudistuksen myötä kunnilla on mahdollisuus rakentaa yhteistyössä työllisyyspalveluiden palvelutarjonta uuteen malliin ja tätä silmällä pitäen käynnistämme markkinavuoropuhelun, johon ovat tervetulleita yhdessä tekemään niin kunnat, palveluntuottajat kuin verkostojemme yhteistyökumppanitkin.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Alustava aikataulu:

Klo 12-13
Palveluntuottajien tori – tule esittelemään omaa palvelutarjontaasi

Klo 13
TE25 tulee, mikä muuttuu?

Klo 14
Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden palvelut ja hankinnat

Klo 15
Markkinavuoropuheluun liittyvän kyselyn käynnistäminen


Tilaisuus järjestetään PARKKI Business Parkissa (Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 Hämeenlinna).

maanantai 3. huhtikuuta 2023

Tiedätkö Hämeenlinnan kaupungille sopivan oppilaskuljetusten toiminnanohjausjärjestelmän?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Tämä tietopyyntö koskee Hämeenlinnan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetusten toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. Hankintayksikkö harkitsee oppilaskuljetusten toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa tueksi oppilaskuljetuksiin liittyvien kuljetuspäätösten jälkeisen prosessin eri osien hallinnointiin.

Tietopyynnöllä selvitetään mahdollisen hankinnan toteuttamista ja kerätään tietoa hankintaa varten. Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa tarjolla olevista järjestelmistä ja palveluntarjoajista, palveluiden saatavuudesta ja suunnitteilla olevan hankinnan kohteesta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tietopyynnön avulla tiedotetaan markkinoita mahdollisesta tulevasta kilpailutuksesta ja pyydetään kommentteja palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja käytännön järjestelyihin liittyen.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ilmoittautuminen


Kiinnostuneita palveluntarjoajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaan osallistumisesta. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua hankintaan sähköpostilla janne.orkola(at)hameenlinna.fi tai Tarjouspalvelu-portaalin kautta. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytyksenä mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Ilmoittautumiset tulee tehdä 20.4.2023 klo 16 mennessä.

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö.

Hankinta tulee olemaan kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.