perjantai 29. kesäkuuta 2018

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita koskeva tarjouspyyntö on julkaistu


Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut kilpailutetaan useamman kunnan ja kuntayhtymän yhteishankintana. Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:
 1. Tuettu asuminen
 2. Palveluasuminen
 3. Tehostettu palveluasuminen 

Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa (linkki portaaliin on hankintailmoituksessa).

tiistai 26. kesäkuuta 2018

Muuttopalvelujen sopimuskumppanit valittu


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti keväällä kaupungin tarvitsemat muuttopalvelut. Kilpailutus koski Hämeenlinnan pääkirjaston muuttoa ja muita muuttopalveluita, joihin liittyvät lisäpalveluina (optioina) kalusteiden kierrätys- ja huoltopalvelut, varastointipalvelu, taideteosten ja muiden arvotavaroiden muuttopalvelu sekä terveydenhuollon laitteiden muuttopalvelu.

Hämeenlinnan pääkirjaston muutto liittyy noin kaksi vuotta kestävään pääkirjaston peruskorjaukseen, jonka takia Lukiokadulla sijaitseva pääkirjasto sulkeutuu 1.9.2018. Peruskorjauksesta ja muutosta väistötiloihin on kerrottu tarkemmin täällä. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan pääkirjaston tänä vuonna suoritettavan muuton sopimuskumppaniksi valittiin Hämeen Laatumuutot Oy.

Muiden muuttopalvelujen sopimuskumppaneiksi valittiin Hakonen Solutions Oy, Häme 10 Oy, Hämeen Laatumuutot Oy, Muuttohaukat Oy ja Niemi Palvelut Oy (palveluntuottajat on lueteltu aakkosjärjestyksessä, ei paremmuusjärjestyksessä). Sopimuskausi on 1.6.2018–31.5.2022.

maanantai 25. kesäkuuta 2018

Lastensuojelun laitoshoitoa, ammatillista perhekotihoitoa ja kotiin annettavaa perhekuntoutusta koskeva tarjouspyyntö on julkaistu


Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Lastensuojelun laitoshoito, ammatillinen perhekotihoito ja kotiin annettava perhekuntoutus kilpailutetaan maakunnallisena yhteishankintana. Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:
 1. Ammatillinen perhekotihoito
 2. Ympärivuorokautinen laitoshoito
 3. Erityisyksiköitten tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito
 4. Ympärivuorokautinen laitoshoito koulukodissa
 5. Ympärivuorokautinen vastaanottolaitoshoito – kriisisijoitus ja -arviointi
 6. Ympärivuorokautinen laitosmuotoinen perhekuntoutus
 7. Eho-yksiköt, erityisen huolenpidon yksiköt
 8. Ensikotikuntoutusjakso
 9. Kotiin annettava perhekuntoutus 

Muissa osakokonaisuuksissa kuin osakokonaisuudessa 5 tarjousten vertailu tehdään seutukunnittain (Forssan seutu, Hämeenlinnan seutu ja Riihimäen seutu). Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa (linkki portaaliin on hankintailmoituksessa).

torstai 14. kesäkuuta 2018

Tietopyyntö Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalveluista


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kaupunki suunnittelee Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalvelujen kilpailuttamista. Alustava aikataulu on se, että uusi toimija tuottaisi ravintolapalvelut Raatihuoneella vuoden 2019 alusta alkaen. Hämeenlinnan kaupunki etsii hämäläistä ruokakulttuuria kunnioittavaa ravintolapalvelun ammattilaista, joka palvelee kokonaisvaltaisesti kaupungin vieraita ollen samalla oikeutettu pyörittämään Raatihuoneen tiloissa omaa tilausravintolaa.

Hämeenlinnan Raatihuone on kaupungin juhla- ja kokoustila. Kaupungin oman käytön lisäksi tiloja vuokrataan osittain yhteisöjen käyttöön. Kokoustiloissa on nykyaikainen, täydellinen kokoustekniikka. Raatihuone varataan pääsääntöisesti kaupungin sisäisiin kokouksiin, koulutuksiin ja suhdetoiminnan tilaisuuksiin sekä harkinnanvaraisiin erityisestä syystä talossa pidettäviin yhteistyökumppaneiden arvokkaisiin juhlatilaisuuksiin.

Hankintaan liittyen järjestetään hankinnasta kiinnostuneille toimijoille yhteinen infotilaisuus Raatihuoneen (Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna) valtuustosalissa 8.8.2018 klo 13.00. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 3.8.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen konsernipalvelut(at)hameenlinna.fi. Korkeintaan kaksi henkilöä / toimija.

Jos toimija ei pääse paikalle infotilaisuuteen, mutta on kiinnostunut hankinnasta, voi kiinnostuksen ilmoittaa lähettämällä yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi.

Kaikkiin sähköpostiviesteihin aiheeksi RAATIHUONEEN RAVINTOLAPALVELUT.

Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntö / markkinakartoitus löytyy HILMA-ilmoituskanavasta täältä.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen, infotilaisuuteen ja mahdolliseen muuhun vuoropuheluun osallistumisesta.

keskiviikko 13. kesäkuuta 2018

Kommentoi Hämeenlinnan kaupungin hankinta- ja sopimusohjeluonnosta!


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupungille on valmisteilla oma hankinta- ja sopimusohje, jonka luonnosversio on nyt kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Kommentteja pyydetään 10.8.2018 mennessä luonnoksen ensimmäisellä sivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan kaupungin hallintosäännössä sekä mahdollisesti muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjeen hyväksyy kaupunginhallitus. Ohje ei ota suoraan kantaa hankintatoimen periaatteisiin ja strategisiin linjauksiin, joista tullaan todennäköisesti laatimaan erillinen asiakirja vielä tämän vuoden aikana.

torstai 7. kesäkuuta 2018

Tieturva 1 ja 2 -koulutukset sisältäen kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut tarjouspyynnön Tieturva 1 ja 2 -koulutuksista sisältäen kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset. Ilmoitus ja tarjouspyyntö ovat HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

maanantai 4. kesäkuuta 2018

Mitä jos, paikallinen pk-yritys, lähtisit merta edemmäs kalaan?


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen yhtenä tavoitteena on saada pienhankinnoista jatkossa enemmän tietoa paikallisille pk-yrityksille. Pienhankinnoilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, joihin ei sovelleta hankintalakia (pois lukien julkisten hankintojen yleiset periaatteet) ja joista ei ilmoiteta HILMAssa. Näin ollen tarjoaminen pienhankintoihin on helpompaa kuin HILMAssa ilmoitettaviin hankintoihin.

Hämeenlinnan etu on toki se, että paikalliset pk-yritykset jättäisivät tarjouksia myös muiden hankintayksiköiden pienhankintoihin ja vielä pärjäisivätkin niissä. Kannattaa siis aina välillä lähteä merta edemmäs kalaan.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Eri hankintayksiköiden pienhankinnoista saa helposti tietoa esimerkiksi Pienhankintapalvelun kautta. Palvelun etusivulla on linkki valtakunnallisesti julkaistuihin pienhankintojen tarjouspyyntöihin sekä linkit eri maakuntien pienhankintoihin. Jos haluat tarjota pienhankintoihin, niin kannattaa seurata Pienhankintapalvelua aktiivisesti.

sunnuntai 3. kesäkuuta 2018

Tarjouspyyntö ruotsinkielisestä päivähoidosta ja esiopetuksesta


Tarjouspyyntö ruotsinkielisestä päivähoidosta ja esiopetuksesta on julkaistu. Hankinnan kohteena on varhaiskasvatus ja esiopetus alle oppivelvollisuusikäisille hämeenlinnalaisille lapsille, joiden kotikieli on ruotsi.

Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki