tiistai 21. kesäkuuta 2022

Kutsu markkinavuoropuheluun: Päihdehuollon laitoskuntoutuksen hankinta


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut kutsun markkinavuoropuheluun koskien päihdehuollon laitoskuntoutusta HILMA-ilmoituskanavassa.

Hankinnan kohteena on päihdehuollon ympärivuorokautisten laitoskuntoutuspalvelujen tuottaminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Kanta-Hämeen kunnat, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kilpailuttavat päihdehuollon laitoskuntoutuksen vuoden 2022 aikana ensimmäistä kertaa. Päihdehuollon laitoskuntoutus on ympärivuorokautista kuntoutusta Kelan hyväksymässä päihdehoitolaitoksessa.

Sopimuskausi on kaksi vuotta + optio yksi vuosi + optio yksi vuosi tai kaksi optiovuotta. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.1.2023, jolloin palvelun tilaaja ja järjestäjä on Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

Haluamme myös kuulla palveluntuottajien näkemyksiä kilpailutuksesta, palvelukuvauksesta ja päihdekuntoutuksen vaikuttavuudesta. Hankinnasta kiinnostuneita palveluntuottajia kutsutaan osallistumaan keskustelutilaisuuteen hankintaan liittyen 17.8.2022 klo 13-14.30. Toivomme, että tilaisuuteen osallistuu 1-2 henkilöä/palveluntuottaja. Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki. Ilmoittautuminen 10.8.2022 mennessä tämän linkin kautta.

Lisätiedot: liisa.lepola(at)hameenlinna.fi, puh. 050 509 0683

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaajakunnat eivät maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia tahoja. Hankintayksikön tavoitteena on lähettää palvelukuvausluonnos ennen tilaisuutta ilmoittautuneille. Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua.

maanantai 13. kesäkuuta 2022

Itäisen kantakaupungin ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut kilpailutettaneen 2023


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee osan kanta-Hämeenlinnasta (ns. itäinen kantakaupunki) ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2023. Kantakaupungilla tarkoitetaan Hämeenlinnan kaupungin aluetta ennen Hämeenlinnan seudun kuntaliitosta 1.1.2009. Moottoritie jakaa kantakaupungin itäiseen ja läntiseen puoleen.

Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin tammikuussa 2023 ja että sopimuskausi alkaisi elokuussa 2023. Hankinta on todennäköisesti kansallisen kynnysarvon ylittävä muun erityisen palvelun hankinta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus tulee käsittelemään hankintaa loppuvuodesta 2022.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi koululaiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia, Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita ja vastuullisuutta.

Hankinnalla tavoitellaan vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 12.8.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa kuvauksen palvelutarjonnastaan ja muuta tietoa tulevaa kilpailutusta ajatellen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT 2023.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 9. kesäkuuta 2022

Kanta-Hämeen maakunnallisen kuljetuspalvelun palveluntuottaja vaihtuu 1.7.2022


Hämeenlinnan kaupunki ja muut tilaajaosapuolet (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Janakkalan kunta, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) kilpailuttivat Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun.

Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun palveluntuottaja 1.7.2022 alkaen on Taksi Helsinki Oy. Sopimuskausi on kolme vuotta + optio kaksi vuotta. Sopimus siirtynee kokonaisuudessaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Palveluntuottaja vastaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain sekä sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden laitosten kiireettömien kuljetusten tuottamisesta kokonaisuudessaan. Sopimuksen palvelukokonaisuus sisältää henkilökuljetusten tilausten vastaanoton, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin.

Tarkempaa tietoa muutoksesta (erityisesti kuljetuspalvelun asiakkaille) on esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla.

maanantai 6. kesäkuuta 2022

Tietopyyntö perusopetuksen oppilashallintojärjestelmästä


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Tämä tietopyyntö koskee Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen mahdollista oppilashallintojärjestelmän hankintaa. Hankintayksikkö harkitsee oppilashallintojärjestelmän päivittämistä tai korvaamista vaihtoehtoisella järjestelmällä, jotta sen tavoittelemat toiminnot ja ominaisuudet olisivat monipuolisesti hyödynnettävissä.

Tietotopyynnön tavoitteena on saada tietoa palveluiden saatavuudesta ja suunnitteilla olevan hankinnan kohteesta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan markkinoilla olevia palveluntarjoajia ja tietojärjestelmiä. Tietopyynnöllä selvitetään samalla mahdollisen hankinnan toteuttamista ja kerätään tietoa hankintaa varten.

Kiinnostuneita palveluntarjoajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaan osallistumisesta. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua hankintaan sähköpostilla janne.orkola(at)hameenlinna.fi tai Tarjouspalvelu-portaalin kautta. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytyksenä mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Ilmoittautumiset tulee tehdä 22.6.2022 klo 16 mennessä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Hankinta tulee mahdollisesti olemaan EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tämä ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.