perjantai 14. kesäkuuta 2024

Kotoutumiskoulutusten hankinta käynnistyy syksyllä 2024, vaikuta hankintaan ja palvelun sisältöön


Työllisyysalueuudistus etenee Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla. Hämeenlinnan, Hattulan, Forssan, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan muodostama TyöHämeen työllisyysalue tulee uudistuksen myötä käynnistämään syksyllä 2024 useita työllisyyteen liittyviä palveluhankintoja. Ensimmäisenä julkaistaan kotoutumiskoulutusten tarjouspyyntö, joka on tällä erää valmisteluvaiheessa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinta-asiakirjaluonnoksia voit kysyä 27.6. mennessä osoitteesta hankinnat(at)hameenlinna.fi.

Jotta pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista tukea kotoutumiseen, suomen kielen oppimiseen sekä työllistymiseen, toivomme teidän tutustuvan kilpailutusmateriaaleihin, joissa olemme pyrkineet kuvaamaan tavoitteena olevaa kotoutumiskoulutusta palvelukuvauksineen ja prosesseineen. Ajatuksianne, palautettanne ja kommenttejanne toivomme sähköisen kyselyn kautta 6.8. mennessä.

sunnuntai 26. toukokuuta 2024

Paikallinen yrittäjä: Ethän nuku onnesi ohi?


Hankintayksiköt, kuten Hämeenlinnan kaupunki, julkaisevat tietopyyntöjä ja markkinakartoituksia tulevista hankinnoistaan. Niistä käytetään myös muita nimityksiä, kuten markkinavuoropuhelukutsu. HILMA-ilmoituskanavasta löydät niitä esimerkiksi valitsemalla ilmoitustyypiksi ”Ennakkoilmoitus / markkinakartoitus”.

Miksi minun pitäisi vastata tietopyyntöön, koska sehän ei ole varsinainen tarjouspyyntö?


Siksi, että sillä tavalla ensinnäkin kerrot hankintayksikölle yrityksesi olemassaolosta ja toisekseen siksi, että siten saatat päästä vaikuttamaan tulevan hankinnan sisältöön.

Asioita kannattaa välillä katsoa uudesta perspektiivistä. Siksi me Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimessa haluamme kuulla erityisesti paikallisten yritysten ajatuksia. Mutta huolehdithan, että vastaat tietopyyntöön, jos olet kiinnostunut jostain hankinnasta? Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintayksiköt eivät välttämättä ehdi käyttää aikaa googlatakseen tietyn toimialan yrityksiä. Ja vaikka googlaisivat, niin voi olla, että yrityksesi ei tule näkyviin ensimmäisissä hakutuloksissa. Siksi on tärkeää, että tuot hankintayksikön tietoon yrityksesi olemassaolon. Tietopyyntöjä ja vastaavia käytetään juuri siksi, että saadaan selville, mitä yrityksiä kyseinen hankinta kiinnostaa.

Toki hankintayksikkö viime kädessä päättää hankinnan ehdoista, kuten soveltuvuusvaatimuksista ja sopimusehdoista, mutta miten hankintayksikkö voisi edes tietää yrityksesi mielipiteistä, jos et tuo niitä esille. Esimerkiksi markkinavuoropuhelussa voit tuoda esille sen, jos soveltuvuusvaatimukset mielestäsi rajaavat liikaa tarjoajia kilpailun ulkopuolelle. Tai jos sinulla on esittää uudenlainen tapa toteuttaa hankinta, se saattaa hyvinkin kiinnostaa kilpailuttajaa.

maanantai 15. huhtikuuta 2024

Kysy Hämeenlinnan kaupungin hankintapäälliköltä – varaa aika Teams-tapaamiseen 8.5.


Onko sinulla kysyttävää julkisista hankinnoista tai haluatko keskustella Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikön kanssa? Kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte vastaa kysymyksiin ja keskustelee mielellään yrittäjien ja yritysten kanssa keskiviikkona 8.5. klo 9-14 Teamsissa.


Olet tervetullut keskustelemaan Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikön kanssa! Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

maanantai 18. maaliskuuta 2024

Henkilökuljetusten (ns. ylivuotoajoneuvot) dynaamiseen hankintajärjestelmään kaivataan lisää liikenteenharjoittajia


Henkilökuljetusten (ns. ylivuotoajoneuvot) dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS) on tähän mennessä hyväksytty seuraavat ehdokkaat: HämeBus Oy, Masan Inva- ja paaritaksi, Mustat Autot Oy, Taksi Hannu Hiisilä, Tervakosken Taksi tmi, Triviabus, Tuulan Taksi sekä Vekka Group Oy. Sopimuksia tehdään vasta DPS:n sisäisten kilpailutusten perusteella.

Hankintajärjestelmään kaivataan lisää liikenteenharjoittajia, koska tiedetään, että Hämeenlinnassa ja lähialueella on paljon enemmän takseja ja linja-autoyrityksiä. Mitä jos jättäisit osallistumishakemuksen vielä ennen pääsiäistä?

Huomioithan, että dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiseen kilpailutukseen voivat osallistua vain hyväksytyt ehdokkaat. Näin ollen, jos haluaisit mukaan DPS:ään, sinun täytyy jättää osallistumishakemus.

Dynaamisen hankintajärjestelmän etuja puitejärjestelyyn verrattuna on muun muassa, että järjestelmään pääsee mukaan uusia toimijoita periaatteessa milloin tahansa ja että järjestelmä voi olla pidempikestoisempi kuin neljä vuotta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Dynaamisesta hankintajärjestelmästä löydät tarkempaa tietoa Tarjouspalvelu-portaalista. Sitä kautta pystyt jättämään osallistumishakemuksen.

perjantai 15. maaliskuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – soveltuvuusvaatimuksista valinta- ja vertailuperusteisiin


SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Soveltuvuusvaatimukset ovat vaatimuksia, jotka liittyvät tarjoajan yleiseen kelpoisuuteen, eli niistä käytetään myös nimitystä kelpoisuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimuksia ovat esimerkiksi tilaaja-vastuulain mukaiset vaatimukset, taloudellinen tilanne, vastuuvakuutus ja referenssit. Soveltuvuus-vaatimuksia ei saa sekoittaa valinta- ja vertailuperusteisiin.

SUORAHANKINTA / SUORAHANKINTARAJA

Hankinta, joka tehdään ilman kilpailutusta. EU- ja kansallisissa hankinnoissa edellytykset suorahankinnalle ovat hankintalainsäädännössä ja edellytyksiä tulkitaan tiukasti. Pienhankinnoissa edellytykset suorahankinnalle ovat hankintayksikön omassa hankintaohjeessa. Hankintayksiköllä voi olla oma suorahankintaraja, jonka alle jäävät hankinnat voi tehdä kilpailuttamatta.

Hankintalain mukaan suorahankinta on mahdollinen esimerkiksi silloin, jos hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

SUUNNITTELUKILPAILU

Menettely, jossa tuomaristo valitsee kilpailulla suunnitelman tai hankkeen, jonka hankintayksikkö voi hankkia. Kilpailuehdotuksia arvioidaan nimettömästi. Kilpailussa voidaan antaa palkintoja. Tyypillisesti arkkitehtuurikilpailu.

TARJOAJA

Yritys tai muu yhteisö, joka jättää tarjouksen tarjouskilpailuun.

TAVARAHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on tavaraa.

VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET

Valintaperuste on se, että tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Vertailuperusteet ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella ratkaistaan se, mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailuperusteilla tarkoitetaan hintaa ja laatutekijöitä, joita voivat olla esimerkiksi asiantuntijan osaaminen, takuuaika, toimitusaika ja huollon vasteaika. Vertailuperusteet määritellään hankinnan tavoitteiden pohjalta. Valinta- ja vertailuperusteet liittyvät suoraan hankinnan kohteeseen. Valinta- ja vertailuperusteita ei saa sekoittaa soveltuvuusvaatimuksiin.

sunnuntai 10. maaliskuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – palveluhankinnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaan


PALVELUHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on palvelua.

PIENHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo alittaa hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon. Hankinta, johon ei sovelleta hankintalainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan hankintayksikön omaa hankintaohjetta ja julkisten hankintojen yleisiä periaatteita. Pienhankinta on eri asia kuin minikilpailutus / kevennetty kilpailutus.

PUITEJÄRJESTELY

Hankintamenettely, jossa valitaan yleensä enemmän kuin yksi sopimuskumppani ja jonka kesto voi pääsääntöisesti olla korkeintaan neljä vuotta. Puitejärjestelyn sisäiset hankinnat tehdään sen ehtojen mukaisesti esimerkiksi etusijajärjestystä tai minikilpailutusta käyttäen. Pienehköissä puitejärjestelyn sisäisissä hankinnoissa voidaan käyttää ns. valinnanvapautta, jos sopimusehdot sen mahdollistavat.

Esimerkiksi leikkipuistovälineet on tyypillinen tavararyhmä, joka kilpailutetaan usein puitejärjestelynä. Tällöin vaikkapa uuden leikkipuiston välineet voidaan minikilpailuttaa puitejärjestelyssä mukana olevien sopimustoimittajien kesken; katso aiemmasta hankintaslangista mitä minikilpailutus tarkoittaa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

RAKENNUSURAKKAHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on rakennusurakkaa.

SIDOSYKSIKKÖ / IN HOUSE -YHTEISÖ

Yksikkö, jolta hankinta voidaan tehdä ilman kilpailutusta. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä (esimerkiksi osakeyhtiö). Edellytyksenä on lisäksi, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa yksikköön, jos yksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa yksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Yksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa. Lisäksi hankintalaissa on tarkat rajat sille, kuinka paljon yksikkö voi harjoittaa liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

SOPIMUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ / SÄHKÖINEN SOPIMUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Sähköinen järjestelmä, jonka avulla hankintasopimuksia hallinnoidaan. Hankintasopimukset myös laaditaan järjestelmässä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on hankintalain liitteen E kohtien 1-4 mukaista sosiaali- ja/tai terveyspalvelua.

keskiviikko 7. helmikuuta 2024

Muistutus: Yrityskysely hankinnoista – Auta Hämeenlinnan hankintatoimea kehittymään ja voita lahjakortti!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä. Kyselyyn pääset tästä.

Kyselyyn vastaamalla sinulla on mahdollisuus osallistua 50 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin arvontaan.

Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 4.3.2024 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi tässä blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

LUMO-ohjelma ja sini-viherverkko


Kansallinen ennakkoilmoitus / markkinakartoitus HILMA-ilmoituskanavassa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

tiistai 6. helmikuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta muiden erityisten palvelujen hankintaan


KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA / KANSALLINEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen, mutta alhaisempi kuin mahdollinen EU-kynnysarvo. Hankinta, josta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, muissa erityisissä palveluissa sekä käyttöoikeussopimuksissa ilmoitus lähetetään HILMAsta julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ / SÄHKÖINEN KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ

Sähköinen järjestelmä, jonka avulla hankintaprosessi voidaan toteuttaa sähköisesti sekä hankintayksikön puolelta että tarjoajien puolelta. EU-hankinnoissa sähköisen kilpailutusjärjestelmän tai vastaavan käyttö on ollut pakollista 18.10.2018 alkaen.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Käyttöoikeussopimus on joko käyttöoikeusurakka tai palveluja koskeva käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeusurakalla tarkoitetaan taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö siirtää rakennusurakan toteuttamisen ja siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä. Palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö siirtää muiden kuin käyttöoikeusurakkaa koskevien palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen sekä siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan palvelujen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä.

Esimerkiksi Ahveniston moottoriradan operoinnissa on kyse palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

MINIKILPAILUTUS / KEVENNETTY KILPAILUTUS
(PUITEJÄRJESTELYN SISÄINEN KILPAILUTUS)

Puitejärjestelyssä, jossa on enemmän kuin yksi sopimuskumppani, voi olla puitejärjestelyn yhtenä tai ainoana toimintamallina puitejärjestelyn sisäinen kilpailutus, josta käytetään usein termiä minikilpailutus tai kevennetty kilpailutus. Puitejärjestelyn sisäisessä kilpailutuksessa pyydetään tarjous kaikilta puitejärjestelyssä mukana olevilta sopimuskumppaneilta. Kilpailutuksessa voi käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Minikilpailutus / kevennetty kilpailutus on eri asia kuin pienhankinta.

MUIDEN ERITYISTEN PALVELUJEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on hankintalain liitteen E kohtien 5-15 mukaista muuta erityistä palvelua. Muita erityisiä palveluja ovat esimerkiksi tietyt hotelli- ja ravintolapalvelut, tietyt oikeudelliset palvelut, tietyt tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, tietyt postipalvelut sekä autonrenkaiden pinnoitus ja sepän palvelut.

torstai 1. helmikuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – dynaamisesta hankintajärjestelmästä HILMA-ilmoituskanavaan


DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ / DPS

Hankintamenettely, johon hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset ja muut vaatimukset täyttävät ehdokkaat. Hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat kilpailutetaan mukana olevien toimijoiden kesken. DPS eroaa puitejärjestelystä siten, että sen kesto voi olla pidempi kuin neljä vuotta ja DPS:ään pääsee mukaan milloin tahansa sen voimassaolon aikana.

EHDOKAS

Yritys tai muu yhteisö, joka jättää osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun. Osassa hankintamenettelyistä on aluksi osallistumishakemusvaihe, jolla voidaan esimerkiksi karsia ehdokkaita siten, että vain osa ehdokkaista saa tarjouspyynnön. Tarjouspyyntövaiheessa ehdokkaasta tulee tarjoaja.

ENNAKOITU ARVO

Arvo, jonka perusteella määräytyy se, onko hankinta EU-hankinta, kansallinen hankinta vai pienhankinta. Hankinnan ennakoidun arvon laskentaan on tarkat säännöt hankintalainsäädännössä. Ennakoitu arvo lasketaan tavallisesti useammalta vuodelta.

Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin rakennusurakoissa EU-hankintoja ovat urakat, joiden ennakoitu arvo on vähintään 5,538 miljoonaa euroa, ja kansallisia hankintoja ovat urakat, jotka jäävät alle edellä kerrotun arvon, mutta joiden ennakoitu arvo on vähintään 150 000 euroa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA / EU-HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon suuruinen. EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. Hankinta, josta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa ja sieltä ilmoitus lähetetään julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

EUROOPAN UNIONIN VIRALLINEN LEHTI / EUVL

EU-hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palvelujen kansalliset hankinnat ja kansalliset käyttöoikeussopimukset ilmoitetaan Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa. Täydennysosan verkkoversio on TED (Tenders Electronic Daily), joka on osoitteessa https://ted.europa.eu.

HILMA-ILMOITUSKANAVA

Sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoista. HILMA on osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

torstai 25. tammikuuta 2024

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on väylä hyviin hankintoihin – 6 vuotta ja 60 000 näyttökertaa


Hämeenlinnan kaupungin hankintapalveluita on kehitetty viimeiset vuodet erittäin aktiivisesti. Yksi osa sitä on hankintojen viestinnän kehittäminen. Erityisesti Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on tullut tutuksi monelle paikalliselle yritykselle ja muillekin yrityksille.

Tiesitkö, että Hämeenlinnan kaupungin hankintoihin kuuluvat myös kirjat? Erityisesti kirjaston kirjat ja oppikirjat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi perustettiin ennen kaikkea tiedotus- ja informaatiokanavaksi Hämeenlinnan kaupunkikonsernin hankinnoista kiinnostuneille yrityksille ja muille yhteisöille. Tammikuussa 2018 perustetussa blogissa on tähän mennessä ollut jo yli 60 000 näyttökertaa. Tekstejä on ilmestynyt jo yli 320.

Hankinnat ja Hämeenlinna kertoo kaupungin tulevista tarjouskilpailuista ennakoivasti, jolloin kiinnostuneilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua hankintoja koskeviin infotilaisuuksiin ja vuoropuheluihin. Haluamme myös kertoa julkisista hankinnoista selkeästi ja kertoa esimerkiksi seikoista, joita ainakin täytyy ottaa huomioon tarjousta tehdessä.

Paitsi että blogi on tärkeä Hämeenlinnan hankintojen ulkoinen viestintäkanava, se on myös tapa lisätä hankintojen avoimuutta. Blogista löytyvät linkit mm. kaupungin tarjouskilpailuihin, muiden hankintayksiköiden kilpailutuksiin ja tunnettujen yhteishankintayksiköiden verkkosivuille.

Suosituimmat tekstit ovat käsitelleet mm. tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja, yhteishankintayksiköitä, Hämeenlinnan kaupungin saamaa Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -kunniamainintaa sekä yrityskyselyä hankinnoista. Tuoreimpaan yrityskyselyyn toivotaan paljon vastauksia.

Hankinnat ja Hämeenlinna on blogi Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista ja hankintapalveluista sekä julkisten hankintojen maailmasta. Blogia ylläpitää kaupungin hankintapalvelut-yksikkö. Hankintojen kehittäminen on meillä jatkuva prosessi, ja siksi bloginkin sisältöä kehitetään koko ajan. Tähtäimessä on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

torstai 18. tammikuuta 2024

Hankintasuunnitelmien 2024 yhteenveto saatavilla


Hämeenlinnan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät vuosittain hankintasuunnitelman, jossa on vähintään EU- ja kansalliset hankinnat. Kaikki hankintasuunnitelmissa olevat hankinnat eivät välttämättä toteudu vuonna 2024 tai ollenkaan.

Yhteenveto hankintasuunnitelmista 2024 on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Yhteenvedossa hankinnat on jaettu hankintakategorioittain.

Hankintasuunnitelmassa yhtenä hankintana on Ahveniston maauimalan peruskorjaus. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

tiistai 16. tammikuuta 2024

Yrityskysely hankinnoista – Auta Hämeenlinnan hankintatoimea kehittymään ja voita lahjakortti!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä. Kyselyyn pääset tästä.

Kyselyyn vastaamalla sinulla on mahdollisuus osallistua 50 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin arvontaan.

Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 4.3.2024 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi tässä blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

sunnuntai 14. tammikuuta 2024

60 000 kertaa kiitos!


Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 60 000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli noin kuusi vuotta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin yli 800 kertaa kuukaudessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 60 000 kertaa!

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

torstai 11. tammikuuta 2024

Kutsumme työnantajat työllistämään hämeenlinnalaisia nuoria


Haluatko olla mukana auttamassa nuorten työllistymisessä? Työllistämällä nuoren voit saada näkyvyyttä omalle yrityksellesi ja antaa nuorelle kokemusta työelämästä. Työelämäkokemuksen kautta luodaan vetovoimaa alan töihin sekä tehdään yhdessä Hämeenlinnasta nuorille hyvä työpaikka tulevaisuudessa!

Hämeenlinnan kaupunki jakaa noin 500 kesätyöseteliä hämeenlinnalaisille 15-24 -vuotiaille nuorille. Palkkaa nuori kesätyösetelillä ja saat:
  • 200 euron tuen, kun työsuhde kestää vähintään 2 viikkoa, kuitenkin alle 4 viikkoa ja palkka on vähintään 400 €
  • 400 euron tuen, kun työsuhde kestää vähintään 4 viikkoa ja palkka on vähintään 800 €

Nostetaan yhdessä Hämeenlinnan imagoa ja työnantajina tullaan tutuiksi nuorille ja muillekin työtä hakeville asukkaille.

Kesätyöpaikat nettiin näkyville


Hämeenlinnan kaupungin nettisivuille on rakentunut uusi malli kesätyöllistämiseen, joten toivomme jokaisen nuoria palkkaavan ilmoittavan avoimista kesätyöpaikoista Hämeenlinnan kaupungin nettisivulle.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kesätyöpaikkoja varten on lomake, jolla avoimet paikat ilmoitetaan. Pyydämmekin siis, että mietitte jo nyt ensi kesän kesätyöpaikkoja. Tavoitteenamme on saada mahdollisimman paljon kesätyöpaikkoja myös kansainvälisille asukkaille, joten ilmoitathan lomakkeella kielivaihtoehdot.

Voit ilmoittaa avoimesta kesätyöpaikasta lomakkeen kautta.

Aikataulu


Kesätyöpaikat julkaistaan kaupungin nettisivuilla ikäjakauman mukaan, alle 18-vuotiaille ja yli 18-vuotiaille. Kesätyöpaikat julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja Tekijä2024-tapahtumassa viimeistään 1.2.2024.

keskiviikko 10. tammikuuta 2024

TyöHäme kohti vuotta 2025 – Tervetuloa markkinavuoropuheluun!


TyöHämeen työllisyysalueen palveluiden hankintoihin liittyvä markkinavuoropuhelu jatkuu 1.2. klo 14.30-16 Hämeenlinnan Raatihuoneen valtuustosalissa (Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna).

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaisuudessa keskustelemme TyöHämeen tulevien palveluiden periaatteista, tavoitteista sekä yhteistyön erilaisista mahdollisuuksista. Ilmoittaudu markkinavuoropuheluun tämän linkin kautta.

maanantai 8. tammikuuta 2024

Hae hankinta-asiantuntijaksi kaupunkirakennetoimialalle – Et tule katumaan!


Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennetoimiala etsii hankinta-asiantuntijaa toteuttamaan kaupunkirakenteen hankintoja. Hakuaika päättyy 15.1.2024, joten vielä ehdit hakea!

Kaupunkirakennetoimialan hankinnat ovat erittäin monipuolisia. Saatat päästä kilpailuttamaan tiekarhua ja muita tavarahankintoja. Toimialalla merkittävämpi osa hankinnoista on kuitenkin palveluhankintoja ja rakennusurakoita. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Lue tehtävästä tarkemmin työpaikkailmoituksesta, jonka löydät esimerkiksi TE-palveluiden avoimista työpaikoista.