maanantai 29. maaliskuuta 2021

Videovälitteiset käynnit/etähoivapalvelut ikäihmisten palveluissa – Vastaa tietopyyntöön!


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Olemme hankkimassa ikäihmisten palveluihin helppokäyttöistä järjestelmää, jonka avulla voimme toteuttaa kotikäyntejä virtuaalisesti. Haluamme kartoittaa tällä tietopyynnöllä/markkinakartoituksella alalla olevia toimijoita ja tarjolla olevia järjestelmiä. Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hämeenlinnan kaupunki järjestää kotihoidon palveluja noin tuhannelle asiakkaalle ja kaupungilla on ennestään kokemusta videovälitteisten käyntien toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota etäkäyntejä kaikille kotihoidon asiakkaille, joille ne soveltuvat ja joiden kohdalla ne vähentävät kotihoidon henkilöstön tekemiä fyysisiä käyntejä. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2021.

Vaatimukset järjestelmälle


Mitä halutaan: Ikääntyneiden palveluihin soveltuva, toimintavarma ja tietoturvallinen virtuaalihoivajärjestelmä. Järjestelmä on sekä asiakkaan että organisaation käyttäjän kannalta helppokäyttöinen ja sujuva. Videovälitteinen palvelu, jolla voidaan korvata fyysisiä asiakaskäyntejä. Järjestelmä toimii sekä mobiili- että selainpohjaisena. Etäkäynti voidaan toteuttaa paikasta riippumatta. Järjestelmän hinnoittelu on selkeä ja kilpailukykyinen.

Asiakasnäkökulma: Helppo- ja sujuvakäyttöinen. Mahdollistaa ryhmämuotoiset toiminnat sekä asiakkaan ja läheisten yhteydenpidon.

Organisaationäkökulma: Tietoturvallinen ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka toimii sekä mobiili- että selainpohjaisena.

Resurssinäkökulma: Palvelulla voi korvata fyysisiä asiakaskäyntejä. Etäkäynti on toteutettavissa paikasta riippumatta.

Hinta: Selkeä hinnoittelu, kilpailukykyinen hinta.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen sanna.ristolainen(at)hameenlinna.fi 15.4.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Sähköpostiin pyydetään liittämään lyhyt esittely tarjolla olevasta järjestelmästä. Esittelyn toivotaan vastaavan em. tilaajan järjestelmälle asettamiin vaatimuksiin. Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa HML ETÄHOIVA.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Tilaaja voi pyytää tarvittaessa palveluntuottajilta myös järjestelmän esittelyä etäyhteydellä.

Tietopyyntö työnohjauspalveluista – infotilaisuus 22.4.


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään. Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee työnohjauspalveluiden kilpailuttamista. Alustava aikataulu on, että tarjouspyyntö julkaistaisiin elokuussa ja että sopimuskausi alkaisi 1.1.2022.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita (työnohjaajia) pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 18.4.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen ja tieto työnohjauksen muodosta (yhteisö, ryhmä vai yksilö) ja kohteesta (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala). Viestissä pyydetään myös ilmoittamaan osallistumisesta infotilaisuuteen, josta on tietoa alempana. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan TYÖNOHJAUSPALVELUT.

Hankinnasta kiinnostuneille toimijoille järjestetään yhteinen infotilaisuus. Infotilaisuus järjestetään etäyhteydellä (Teams) torstaina 22.4.2021 klo 12.00 alkaen (kestäen korkeintaan kaksi tuntia). Infotilaisuudessa esitetty materiaali lähetetään jälkikäteen sähköpostilla tietopyyntöön vastanneille.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 23. maaliskuuta 2021

Hämeenlinnan esitys Hämeenlinnan seudun hankintatreffeillä


Hämeenlinnan seudun hankintatreffit järjestettiin webinaarina 23.3. Alla on hankintatreffeillä pidetty Hämeenlinnan kaupungin esitys kuvina (kuvaa klikkaamalla saat sen näkymään suurempana).
tiistai 16. maaliskuuta 2021

Hämeenlinnan seudun hankintatreffit verkossa 23.3.


Hankintatreffien tavoitteena on nostaa seutukunnallisesti kuntien tärkeitä hankintoja esille sekä jakaa tietoa julkisista hankinnoista. Hankintatreffejä järjestetään Kanta-Hämeen alueella kolme tilaisuutta, joissa on vaihtuva alustaja puhumassa hankinnoista omasta näkökulmastaan ja lopuksi kuullaan vielä käytännön vinkkejä ja tietoa julkisista hankinnoista.

Hankintatreffeille voi ehdottomasti osallistua, vaikka ei kyseisellä seutukunnalla yritäkään. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille!

Hämeenlinnan seudun hankintatreffit järjestetään tiistaina 23.3. klo 8-10 webinaarina. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.3. mennessä Hämeen Yrittäjien verkkosivujen kautta. Hämeen Yrittäjät toimittaa osallistumislinkin sähköpostilla edellisenä päivänä. Osallistumislinkki löytyy myös ilmoittautumisen vahvistusviestistä.


Ohjelma


Klo 8.00 Tervetuloa Hämeenlinnan seudun hankintatreffeille (puheenjohtaja Minna Nissilä, Hämeen Yrittäjät)

Klo 8.05 Tiedolla johtaminen, haaste ja iso mahdollisuus (hankinta-asiamies, Handata-palvelun projektipäällikkö Jorma Saariketo)

Klo 8.35 Kuntien julkiset hankinnat; klo 8.35-8.45 Hämeenlinnan kaupunki, klo 8.50-9.00 Janakkalan kunta, klo 9.00-9.10 Hattulan kunta

Klo 9.20 Tietoisku ja käytännön vinkit (toimitusjohtaja Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät)

Klo 9.40 Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa!

Lähde ja teksti:
Hämeen Yrittäjien verkkosivut (16.3.2021)

Kuva:
Hämeen Yrittäjät

torstai 4. maaliskuuta 2021

Puistovarusteiden ja -kalusteiden kilpailutus valmisteilla


Hämeenlinnan kaupunki valmistelee puitejärjestelykilpailutusta puistojen ja yleisten alueiden kalusteiden, varusteiden, leikkivälineiden, liikuntavälineiden, turva-alustojen ja tekonurmien toimituksista. Tarkempaa tietoa siitä, kuinka pääset osallistumaan hankinnan markkinavuoropuheluun, on kaupungin verkkosivuilla.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjouspyyntö julkaistu


Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa on nyt julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista. Hankinta on jaettu neljään osakokonaisuuteen.

Sopimuskumppaniksi valitaan yksi tarjoaja jokaiseen osakokonaisuuteen ja korkeintaan yksi tarjoaja varalle jokaiseen osakokonaisuuteen. Tarjoaja voi tarjota korkeintaan kahta eri osakokonaisuutta ja tarjoaja voi tulla valituksi palveluntuottajaksi korkeintaan kahdessa eri osakokonaisuudessa.

Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 18.3.2021 klo 12 mennessä. Tarjousten jättämisen määräaika on 1.4.2021 klo 12. Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava ajankohdat hankintailmoituksesta ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kilpailutus on jaettu neljään osaan, jotka ovat keskustan alue, itäinen alue, läntinen alue ja ruotsinkielinen ryhmä. Miemalan koulu kuuluu keskustan alueeseen. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM!


Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).