tiistai 29. tammikuuta 2019

Aseman seudun palvelu- ja pysäköintitalon kokonaisurakka kilpailutuksessa


Tarjouspyyntö koskien aseman seudun palvelu- ja pysäköintitalon kokonaisurakkaa on julkaistu. Hankintayksikkönä on Hämeenlinnan Pysäköinti Oy. Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa. Tämän blogitekstin julkaisuhetkellä tarjousten jättämisen määräaika on 8.3.2019 klo 12.00.

Aseman seudun palvelu- ja pysäköintilaitos on neljä-/viisikerroksinen 599 autopaikkaa sisältävä paikallavalettu pysäköintitalo. Pysäköintitilojen lisäksi rakennuksessa on 820 m2 liiketilaa. Koko rakennuksen kerrosala on 19 220 kem2 ja bruttoala 20 200 brm2.

Havainnekuva palvelu- ja pysäköintitalosta, jonka pääsuunnittelija on SERUM arkkitehdit Oy. Kuva: SERUM arkkitehdit Oy / Hämeenlinnan Pysäköinti Oy.

Tarjous pyydetään kokonaisurakasta, urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti vaiheittain toteutettuna, niin että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin puolet rakennuksesta ja toisessa vaiheessa (optio) loppuosa. Ensimmäisen vaiheen hankintapäätöksen yhteydessä päätetään myös option käyttämisestä.

Hämeenlinnan kaupunkikonserniin kuuluva Hämeenlinnan Pysäköinti Oy hallinnoi Hämeenlinnassa toimivia Keinuparkki- ja Kaivoparkki-pysäköintitaloja sekä pysäköintialueita. Yhtiön verkkosivut ovat osoitteessa https://hameenlinnanpysakointi.fi.

torstai 24. tammikuuta 2019

Kaupunkirakennetoimialan Infra-tulosalueen tulevia hankintoja


Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennetoimialan Infra-tulosalueella on mahdollisesti tulossa tänä vuonna ainakin seuraavia hankintoja (tarkempaa tietoa ja yhteyshenkilöitä voi etsiä kaupungin verkkosivuilta osoitteista www.hameenlinna.fi/palvelut/ ja www.hameenlinna.fi/yhteystietohaku/):
 • Kiviainesten puitesopimus
 • Kalvolan talvikunnossapitourakka
 • Rengon talvikunnossapitourakka
 • Keskustan KLV:n osa-alueurakka
 • Kantakaupungin talvikunnossapitourakat
 • Ajoratamaalaukset
 • Hulevesikaivojen tyhjennysurakka
 • Rakennustyömaiden mittauspalveluiden puitesopimus
 • Amppelit, kukkapylväät ja parvekelaatikot
 • Ryhmäkasvit
 • Esikasvatettavat ryhmäruusut
 • Puiden poisto kourasahalla ja kuljetus
 • Tarratekstien hankinta
 • Taimikon hoidot
 • Kylmäpaikkausmassat
 • Vuokrakoneet (KUP)
 • Radan kunnossapitourakka
 • Rataverkon haltijan tukipalvelu
 • Laanin kivien murskausurakka
 • Laiturivarusteiden yhteishankintasopimus
 • Leikkivälineiden ja ulkoliikuntavälineiden puitesopimus
 • Ulkovalaistuksen suunnittelun puitesopimus
 • Ulkovalaistuksen projektipalvelu 

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kyseiset hankinnat ovat mukana kaupunkirakennetoimialan vuoden 2019 hankintasuunnitelmassa, jossa on Infra-tulosalueen hankintojen lisäksi Suunnittelu- ja Tilapalvelut-tulosalueiden hankintoja. Hankintasuunnitelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 11.12.2018, jonka pöytäkirjasta löytää asiasta lisää tietoa.

maanantai 21. tammikuuta 2019

Stage-valmennukset vuosille 2019 ja 2020 kilpailutuksen kohteena


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia Stage-valmennuksista vuosille 2019 ja 2020. Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen, joista toinen on Stage-valmennuskokonaisuus itsetuntemuksen teemalla ja toinen on Stage-valmennuskokonaisuus toiminnallisen kulttuurin teemalla. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Hämeenlinnan Stage-valmennus on ESR-hankkeena kehitetty nuorten alle 30-vuotiaiden valmennuspalvelu, jonka tavoitteena on tukea ja valmentaa nuoria kohti tutkintoon johtavaa koulutusta tai työhön. Stage-valmennus koostuu yksilö- ja ryhmävalmennuksesta, jossa teemoina ovat työkykyyn ja hyvinvointiin, opiskelu- ja urasuunnitteluun sekä työelämätaitoihin liittyvät asiat. Valmennus on toiminnallista ja kokeilevaa. Valmennuskokonaisuus sisältää nuorilta nuorille tehtävää toimintaa, kulttuuri- ja mediatyötä, yritysvierailuja sekä erilaisia pop up -tempauksia ja -tapahtumia ympäri Hämeenlinnaa. Valmennusta toteutetaan monipuolisissa toimintaympäristöissä ryhmän tarpeiden ja toiminnan kautta syntyneiden ideoiden mukaan.

Yhteistyökumppaneina ovat Ohjaamo Stage Hämeenlinna, Hämeenlinnan nuorisopalvelut, Hämeen TE-toimisto, kaupungin työllisyystiimi, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (MYP), paikalliset oppilaitokset, Linnan Kehitys, yritykset ja seudun kolmas sektori.

maanantai 14. tammikuuta 2019

Tarjouspyyntö öljyntorjunta-/pelastusveneestä


Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Kanta-Hämeen pelastuslaitos pyytää tarjouksia öljyntorjunta- ja pelastuskäyttöön soveltuvasta veneestä moottoreineen käyttökuntoon asennettuna. Veneen kuljetusta varten tulee tarjota liikennekäyttöön katsastettua ja rekisteröityä jarrullista traileria. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.

tiistai 8. tammikuuta 2019

Uusi hankintasihteerin sijainen aloittanut


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimi on organisoitu siten, että mm. hankintojen koordinoinnista, ohjeistuksesta ja kehittämisestä vastaa kaupungin konsernipalvelujen Hankintapalvelut-yksikkö. Yksikössä työskentelevät hankintapäällikkö Aapo Korte ja hankintasihteeri Noora Lappalainen. Hankintapäällikön esimies on talousjohtaja Jussi Oksa.

Hankintasihteerin sijaisena on aloittanut Noora Lappalainen 7. tammikuuta alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt myyntiassistenttina kemianteollisuuden myyntitoimistossa ja kotimaisten kuluttajabrändien parissa. Noora nauttii uusista haasteista, asiakaspalvelusta ja verkostoitumisesta, joita hän odottaakin uudelta työltä hankintasihteerinä. Hämeenlinnassa hän on asunut vuoden verran, ja viihtyy erinomaisesti vihreässä kotikaupungissaan.

Hankintapalvelut-yksikkö on osa Talouspalvelut-vastuualuetta, johon kuuluvat myös Talouspalvelut- ja Omistajaohjaus-yksiköt. Talouspalvelut-vastuualue on osa Hämeenlinnan kaupungin konsernipalveluita.

Kaupungille on perustettu vuonna 2018 hankintatoimen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on mm. johtaa hankintatoimea ja siihen liittyvää kehitystyötä, tukea Hankintapalvelut-yksikköä sen toiminnassa, edistää hyviä käytäntöjä hankinnoissa sekä toimia hankintoihin liittyvän informaation välittäjänä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hankintapäällikkö ja sihteerinä hankintasihteeri. Ohjausryhmässä on edustus jokaiselta toimialalta, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksesta ja konsernipalveluista.

keskiviikko 2. tammikuuta 2019

Jukolan kouluun liittyviä hankintoja


Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa Jukolan kouluun liittyviä hankintoja seuraavasti:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat suoraan hankintailmoitusten liitteinä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Lammin Hyvinvointikeskuksen kokonaisurakka kilpailutuksessa


Tarjouspyyntö koskien Lammin Hyvinvointikeskuksen kokonaisurakkaa on julkaistu. Hankintayksikkönä on Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.

Hämeenlinnan Lammille rakennetaan uudisrakennuksena hyvinvointikeskus, johon sijoittuu vanhusten asuntoja 42 kappaletta, kunnan vanhuksia palvelevia tiloja ja valmistuskeittiö huoltotiloineen. Tontilla on tällä hetkellä vanha päiväkotirakennus, jonka purku kuuluu urakkaan.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö vuokraa omistamiaan ja hallitsemiaan asuntoja 60 vuotta täyttäneille hämeenlinnalaisille. Säätiö kuuluu Hämeenlinnan kaupunkikonserniin. Säätiön verkkosivut ovat osoitteessa www.hvas.fi.