perjantai 19. marraskuuta 2021

Ateria- ja siivouspalveluiden tyytyväisyyskyselyyn vastasi yli 600 henkilöä


Hämeenlinnan kaupunki selvitti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä ateria- ja siivouspalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria- ja siivouspalveluiden tulevissa kilpailutuksissa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.

Tyytyväisyyskysely antoi kaupungille arvokasta tietoa ateria- ja siivouspalveluiden tämänhetkisestä tilanteesta, erityisesti tulevia kilpailutuksia varten. Hämeenlinnassa hankinnan valmisteluun panostetaan ja käyttäjien osallistaminen on yksi osa sitä.

Tarkoituksena on kilpailuttaa ensi vuonna palvelut Hauhon, Lammin ja Tuuloksen sekä osan kantakaupungista osalta; käyttäjä- ja laitoshuollon palvelut tulevat olemaan osa hankintaa. Sote-kohteet jätetään vielä tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kaupunki kilpailutti Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut tämän vuoden keväällä. Myös vuonna 2023 tullaan kilpailuttamaan ateria- ja siivouspalveluita.

Ateria- ja siivouspalveluita tuottaa Hämeenlinnassa pääsääntöisesti Palmia Oy ja Compass Group Finland Oy sekä muutamissa kohteissa ISS Palvelut Oy ja SOL Palvelut Oy.

Vastauksia kyselyyn saatiin yli 600 eri puolilta kaupunkia. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Kyselyyn vastasi 619 henkilöä. Heistä noin 44 % oli ala- ja yläasteen oppilaita, heidän huoltajiaan noin 29 % ja perusopetuksen henkilöstöä noin 20 %. Kummankin palvelun osalta eniten kiitosta sai palveluntuottajien henkilökunnan toiminta sekä ystävällinen palvelu.

Ateriapalveluiden arvosana 3,2


Ateriapalvelut saivat asteikolla 1-5 arvosanaksi 3,2. Kriittisimmät arvosanat ateriapalveluiden osalta saivat ruoan maku ja ulkonäkö sekä ruokailijoiden mahdollisuus vaikuttaa ruokailuun.

Ateriapalveluissa parhaimmat arvosanat saivat keittiöhenkilökunnan ystävällisyys, ruoan riittävyys ja ruoan sopiva lämpötila. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Avoimista vastauksista tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa ruoan ulkonäkö ja koostumus, salaattipöydän valikoima, maustevalikoima ja toive saada entistä enemmän peruskotiruokaa.

Siivouspalveluiden arvosana 3,4


Siivouspalvelut saivat asteikolla 1-5 kokonaisarvosanaksi 3,4. Kriittisimmät arvosanat siivouspalveluiden osalta saivat WC-tilojen siivous, saniteettitarvikkeiden riittävyys koko koulu-/työpäivän ajan sekä tasopintojen säännölliset puhdistukset.

Siivouspalveluissa parhaimman arvosanan sai siivoushenkilökunnan ystävällisyys. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Avoimista vastauksista tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa WC-tilojen tasaisempi puhtaus läpi koulu-/työpäivän sekä tasopintojen, erityisesti ylätasopintojen, säännölliset puhdistukset.

Toimenpiteet


Kaupunki käy palautteet yhdessä palveluntuottajien kanssa läpi ja keskeisimpien kehityskohtien pohjalta laaditaan yhteistyössä toimintasuunnitelma ateria- ja siivouspalveluiden kehittämiseksi.

Kaupunki huomioi palautekyselyn tulokset ja keskeisimmät kehityskohteet myös tulevissa palveluiden kilpailutuksissa.

maanantai 15. marraskuuta 2021

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmä, sähköpyörät sekä kiinteistöjen turvatekniikan asennus- ja huoltotyöt kilpailutusten kohteina


Tällä hetkellä Hämeenlinnan kaupungilla on käynnissä kolme tarjouskilpailua, jotka löytyvät HILMA-ilmoituskanavasta ja Tarjouspalvelu-portaalista. Hankinta-asiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna), jota kautta tarjoukset/osallistumishakemukset jätetään. Huomioithan, että jos aiot olla kilpailussa mukana, kannattaa asiakirjoihin tutustua viipymättä ja tarjous/osallistumishakemus jättää ajoissa!

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan tavoitteena on varhaiskasvatuspalveluita tehokkaasti ja monipuolisesti palveleva, kokonaistaloudellisesti edullinen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Hankittavan järjestelmän tulee noudattaa varhaiskasvatusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja asetusta sekä Opetushallituksen määräyksiä ja mahdollistaa varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen Opetushallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmää koskevien tarjousten määräaika on 8.12.2021 klo 12.00. Kyseessä on EU-hankinta.

Sähköpyörien hankintaa (ensisijaisesti kotihoitoon) palveluna koskevien tarjousten määräaika on samoin 8.12.2021 klo 12.00. Kyseessä on kansallinen hankinta.

Kiinteistöjen turvatekniikan asennus- ja huoltotöitä koskevien osallistumishakemusten määräaika on 13.12.2021 klo 10.00. Kyseessä on EU-hankinta.

keskiviikko 10. marraskuuta 2021

Loistava tilaisuus päästä pyörittämään kahvila-ravintolaa Hämeenlinnan pääkirjastoon!


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluiden kilpailuttamista alkuvuonna 2022. Sopimuskausi on mahdollisesti viisi vuotta ja kyseessä on todennäköisesti käyttöoikeussopimus.

Pääkirjastossa käy päivittäin keskimäärin tuhat asiakasta ja kahvilalla olisi hyvät mahdollisuudet integroitua osaksi kirjaston palvelukokonaisuutta, joka näkyisi selkeästi sekä ulos että sisälle kirjastoon. Kirjaston asiakkaat ovat peruskirjastokävijöitä, jotka voisivat hakea kahvin mukaansa tullessaan kirjastoon, tai poiketa kahville lähtiessään. Lisäksi juuri remontoidun pääkirjaston uusissa tiloissa järjestetään myös enenevässä määrin erilaisia kokouksia ja tapahtumia, joihin kahvila voisi järjestää kokoustarjoilut.

Asiakkaita toisi varmasti myös läheinen Linnanpuisto ja rantareitti useine tapahtumineen.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on löytää sopimuskumppaniksi palveluntuottaja, joka palvelee hyvin Hämeenlinnan pääkirjastoa ja sen asiakkaita sekä muita kahvilan ja ravintolan asiakkaita. Sopimuskumppani myös markkinoi pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluita aktiivisesti. Lisäksi tavoitteena on pääkirjaston tilojen arvokkuuteen ja pääkirjaston toiminnan luonteeseen sopiva kahvila ja ravintola.

Hankinnan tavoitteena on myös löytää sopimuskumppaniksi palveluntuottaja, jolta Hämeenlinnan kaupunki saa pitkäaikaista vuokratuloa.

Infotilaisuus ja ilmoittautuminen


Hankinnasta pidetään infotilaisuus Teams-kokouksena 1.12.2021 klo 14 alkaen ja kestäen korkeintaan puolitoista tuntia.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin (https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna) kautta täyttämällä pyydetyt tiedot tai sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 25.11.2021 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa infotilaisuuteen osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet (Teams-kutsu pyritään lähettämään heille 29.11.2021 mennessä).

Hämeenlinnan pääkirjasto sijaitsee osoitteessa Lukiokatu 2, 13100 Hämeenlinna. Pääkirjasto on vain muutaman sadan metrin päässä Hämeenlinnan torilta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.