keskiviikko 7. helmikuuta 2024

Muistutus: Yrityskysely hankinnoista – Auta Hämeenlinnan hankintatoimea kehittymään ja voita lahjakortti!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä. Kyselyyn pääset tästä.

Kyselyyn vastaamalla sinulla on mahdollisuus osallistua 50 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin arvontaan.

Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 4.3.2024 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi tässä blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

LUMO-ohjelma ja sini-viherverkko


Kansallinen ennakkoilmoitus / markkinakartoitus HILMA-ilmoituskanavassa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

tiistai 6. helmikuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta muiden erityisten palvelujen hankintaan


KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA / KANSALLINEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen, mutta alhaisempi kuin mahdollinen EU-kynnysarvo. Hankinta, josta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, muissa erityisissä palveluissa sekä käyttöoikeussopimuksissa ilmoitus lähetetään HILMAsta julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ / SÄHKÖINEN KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ

Sähköinen järjestelmä, jonka avulla hankintaprosessi voidaan toteuttaa sähköisesti sekä hankintayksikön puolelta että tarjoajien puolelta. EU-hankinnoissa sähköisen kilpailutusjärjestelmän tai vastaavan käyttö on ollut pakollista 18.10.2018 alkaen.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Käyttöoikeussopimus on joko käyttöoikeusurakka tai palveluja koskeva käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeusurakalla tarkoitetaan taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö siirtää rakennusurakan toteuttamisen ja siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä. Palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö siirtää muiden kuin käyttöoikeusurakkaa koskevien palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen sekä siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan palvelujen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä.

Esimerkiksi Ahveniston moottoriradan operoinnissa on kyse palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

MINIKILPAILUTUS / KEVENNETTY KILPAILUTUS
(PUITEJÄRJESTELYN SISÄINEN KILPAILUTUS)

Puitejärjestelyssä, jossa on enemmän kuin yksi sopimuskumppani, voi olla puitejärjestelyn yhtenä tai ainoana toimintamallina puitejärjestelyn sisäinen kilpailutus, josta käytetään usein termiä minikilpailutus tai kevennetty kilpailutus. Puitejärjestelyn sisäisessä kilpailutuksessa pyydetään tarjous kaikilta puitejärjestelyssä mukana olevilta sopimuskumppaneilta. Kilpailutuksessa voi käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Minikilpailutus / kevennetty kilpailutus on eri asia kuin pienhankinta.

MUIDEN ERITYISTEN PALVELUJEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on hankintalain liitteen E kohtien 5-15 mukaista muuta erityistä palvelua. Muita erityisiä palveluja ovat esimerkiksi tietyt hotelli- ja ravintolapalvelut, tietyt oikeudelliset palvelut, tietyt tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, tietyt postipalvelut sekä autonrenkaiden pinnoitus ja sepän palvelut.

torstai 1. helmikuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – dynaamisesta hankintajärjestelmästä HILMA-ilmoituskanavaan


DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ / DPS

Hankintamenettely, johon hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset ja muut vaatimukset täyttävät ehdokkaat. Hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat kilpailutetaan mukana olevien toimijoiden kesken. DPS eroaa puitejärjestelystä siten, että sen kesto voi olla pidempi kuin neljä vuotta ja DPS:ään pääsee mukaan milloin tahansa sen voimassaolon aikana.

EHDOKAS

Yritys tai muu yhteisö, joka jättää osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun. Osassa hankintamenettelyistä on aluksi osallistumishakemusvaihe, jolla voidaan esimerkiksi karsia ehdokkaita siten, että vain osa ehdokkaista saa tarjouspyynnön. Tarjouspyyntövaiheessa ehdokkaasta tulee tarjoaja.

ENNAKOITU ARVO

Arvo, jonka perusteella määräytyy se, onko hankinta EU-hankinta, kansallinen hankinta vai pienhankinta. Hankinnan ennakoidun arvon laskentaan on tarkat säännöt hankintalainsäädännössä. Ennakoitu arvo lasketaan tavallisesti useammalta vuodelta.

Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin rakennusurakoissa EU-hankintoja ovat urakat, joiden ennakoitu arvo on vähintään 5,538 miljoonaa euroa, ja kansallisia hankintoja ovat urakat, jotka jäävät alle edellä kerrotun arvon, mutta joiden ennakoitu arvo on vähintään 150 000 euroa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA / EU-HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon suuruinen. EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. Hankinta, josta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa ja sieltä ilmoitus lähetetään julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

EUROOPAN UNIONIN VIRALLINEN LEHTI / EUVL

EU-hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palvelujen kansalliset hankinnat ja kansalliset käyttöoikeussopimukset ilmoitetaan Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa. Täydennysosan verkkoversio on TED (Tenders Electronic Daily), joka on osoitteessa https://ted.europa.eu.

HILMA-ILMOITUSKANAVA

Sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoista. HILMA on osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

torstai 25. tammikuuta 2024

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on väylä hyviin hankintoihin – 6 vuotta ja 60 000 näyttökertaa


Hämeenlinnan kaupungin hankintapalveluita on kehitetty viimeiset vuodet erittäin aktiivisesti. Yksi osa sitä on hankintojen viestinnän kehittäminen. Erityisesti Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on tullut tutuksi monelle paikalliselle yritykselle ja muillekin yrityksille.

Tiesitkö, että Hämeenlinnan kaupungin hankintoihin kuuluvat myös kirjat? Erityisesti kirjaston kirjat ja oppikirjat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi perustettiin ennen kaikkea tiedotus- ja informaatiokanavaksi Hämeenlinnan kaupunkikonsernin hankinnoista kiinnostuneille yrityksille ja muille yhteisöille. Tammikuussa 2018 perustetussa blogissa on tähän mennessä ollut jo yli 60 000 näyttökertaa. Tekstejä on ilmestynyt jo yli 320.

Hankinnat ja Hämeenlinna kertoo kaupungin tulevista tarjouskilpailuista ennakoivasti, jolloin kiinnostuneilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua hankintoja koskeviin infotilaisuuksiin ja vuoropuheluihin. Haluamme myös kertoa julkisista hankinnoista selkeästi ja kertoa esimerkiksi seikoista, joita ainakin täytyy ottaa huomioon tarjousta tehdessä.

Paitsi että blogi on tärkeä Hämeenlinnan hankintojen ulkoinen viestintäkanava, se on myös tapa lisätä hankintojen avoimuutta. Blogista löytyvät linkit mm. kaupungin tarjouskilpailuihin, muiden hankintayksiköiden kilpailutuksiin ja tunnettujen yhteishankintayksiköiden verkkosivuille.

Suosituimmat tekstit ovat käsitelleet mm. tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja, yhteishankintayksiköitä, Hämeenlinnan kaupungin saamaa Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -kunniamainintaa sekä yrityskyselyä hankinnoista. Tuoreimpaan yrityskyselyyn toivotaan paljon vastauksia.

Hankinnat ja Hämeenlinna on blogi Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista ja hankintapalveluista sekä julkisten hankintojen maailmasta. Blogia ylläpitää kaupungin hankintapalvelut-yksikkö. Hankintojen kehittäminen on meillä jatkuva prosessi, ja siksi bloginkin sisältöä kehitetään koko ajan. Tähtäimessä on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

torstai 18. tammikuuta 2024

Hankintasuunnitelmien 2024 yhteenveto saatavilla


Hämeenlinnan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät vuosittain hankintasuunnitelman, jossa on vähintään EU- ja kansalliset hankinnat. Kaikki hankintasuunnitelmissa olevat hankinnat eivät välttämättä toteudu vuonna 2024 tai ollenkaan.

Yhteenveto hankintasuunnitelmista 2024 on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Yhteenvedossa hankinnat on jaettu hankintakategorioittain.

Hankintasuunnitelmassa yhtenä hankintana on Ahveniston maauimalan peruskorjaus. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

tiistai 16. tammikuuta 2024

Yrityskysely hankinnoista – Auta Hämeenlinnan hankintatoimea kehittymään ja voita lahjakortti!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä. Kyselyyn pääset tästä.

Kyselyyn vastaamalla sinulla on mahdollisuus osallistua 50 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin arvontaan.

Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 4.3.2024 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi tässä blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

sunnuntai 14. tammikuuta 2024

60 000 kertaa kiitos!


Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 60 000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli noin kuusi vuotta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin yli 800 kertaa kuukaudessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 60 000 kertaa!

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.