tiistai 7. maaliskuuta 2023

Osallistu Hämeenlinnan seudun hankintatreffeille 29.3.!


Tänä keväänä Hämeenlinnan seudun hankintatreffit järjestetään keskiviikkona 29. maaliskuuta klo 17-19.30. Paikkana on PARKKI Business Park Hämeenlinnassa (Raatihuoneenkatu 21-23).

Mukana hankintatreffeillä ovat hankintayksiköistä Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Oma Häme). Lue tilaisuudesta tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan!

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Lähde:
Julkiset hankinnat Häme: https://julkisethankinnathame.fi -sivusto (7.3.2023)

torstai 2. maaliskuuta 2023

Näin teet tarjouksen! – Ohjeemme auttaa tarjoamisessa julkisiin hankintoihin


Tiesitkö, että jos hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen, ei hankintaa tarvitse kilpailuttaa? Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki on laatinut tarjoajia varten ohjeen, jonka tarkoituksena on helpottaa tarjousten tekemistä kaupungin tarjouskilpailuihin. Ohjetta on nyt alkuvuodesta päivitetty.

On erittäin suositeltavaa, että jokainen toimija, joka harkitsee tarjouksen tekemistä kaupungille, lukee ohjeen ensin läpi. Siitä on varmasti hyötyä myös muiden hankintayksiköiden tarjouskilpailuissa. Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje löytyy verkkosivulta www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailut löytyvät kahdesta paikasta: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna ja https://hankintasampo.fi/tyollisyyspalvelut/.

Ensimmäisessä luvussa kerrotaan, mitä julkiset hankinnat ovat ja miten ne jaotellaan. Toinen luku keskittyy kaupungin tarjouskilpailuihin ja niissä käytettäviin sähköisiin kilpailutusjärjestelmiin; huomionarvoista on, että muut pienhankinnat kuin dynaamiset ovat samassa tarjousportaalissa EU- ja kansallisten hankintojen kanssa. Erilaiset tietopyynnöt/markkinakartoitukset ja vuoropuhelut ovat nykyään tärkeä osa Hämeenlinnan hankintoja ja siksi tarjoajapuolen kannattaa niihin panostaa.

Kolmas luku tarjoaa käytännön ohjeita tarjoajille – vastaa niin kuin on kysytty ja vastaa siihen mitä on kysytty voi tuntua itsestäänselvältä, mutta valitettavasti se ei usein sitä ole. Kyseisessä luvussa kerrotaan myös tarjousten vaiheittaisesta arvioinnista, tilaajavastuulain mukaisista asiakirjoista sekä siitä, mitä voi tehdä tilanteessa, jossa omat rahkeet eivät riitä.

Kuulostaako tämäkin itsestäänselvältä? Voi olla, mutta neuvo kannattaa ottaa vakavasti, koska julkisissa hankinnoissa ei pidä jättää asioita viime hetkeen.

Neljäs ja viimeinen luku keskittyy EU-hankintoihin, joissa erityispiirteinä ovat ESPD-lomake eli yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja hankintamenettelyä koskevat rikosrekisteriotteet. Yhteishankintayksiköiden tarjouskilpailut ovat usein EU-hankintoja; niitä kannattaa seurata, koska Hämeenlinna ei kilpailuta kaikkea itse, vaan on mukana tarkoituksenmukaisissa yhteishankinnoissa.

Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeessa on alle 15 sivua, joten sen lukemiseen ei tuhraannu liikaa aikaa, ja lukemalla sen olet paljon valmiimpi tarjoamaan julkisiin hankintoihin.

Tarjousten arviointi tapahtuu vaiheittain. Jos tarjoaja ei ole soveltuva tai jos tarjous on tarjouspyynnön vastainen, ei tarjous pääse mukaan tarjousvertailuun. Soveltuvuudella tarkoitetaan tarjoajan yleisiä edellytyksiä, kuten tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita, taloudellista tilannetta, vastuuvakuutusta ja referenssejä.

keskiviikko 22. helmikuuta 2023

Haluatko jättää jälkesi Ahveniston moottoriradalle? – Käyttöoikeussopimuksen kilpailutus käynnistynyt


Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimuksen. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousten jättöaika päättyy 20.3. klo 12.00. Kysymyksiä tarjouspyynnöstä voi esittää portaalin kautta 3.3. klo 12.00 saakka. Tarjouskilpailun aikana on myös mahdollista osallistua katselmukseen, josta on tarkempaa tietoa tarjouspyynnössä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Moottoriradan operoinnin nykyinen sopimuskausi on päättymässä syksyllä 2023, tavoitteena on löytää alueelle uusi pitkäaikainen sopimuskumppani, jolla on osaamista, intoa ja näkemystä moottoriradan operointiin ja alueen monipuoliseen kehittämiseen.

Yksi Suomen vanhimmista moottoriurheilun areenoista


Legendaarinen Ahveniston moottorirata on yksi Suomen vanhimmista moottoriurheilun areenoista, joka tunnetaan hyvin Suomessa ja maailmalla. Moottoriradan sijainti on täysin poikkeuksellinen, koska se sijaitsee keskellä kaupunkia vain neljä kilometriä keskustasta. Moottorirata on valmistunut vuonna 1967 vanhalle soranottoalueelle Ahveniston harjun juurelle. Vuosien saatossa radalla on kisattu niin autoilla, formuloilla kuin moottoripyörilläkin. Nykyisin Etelä-Suomessa on Ahveniston lisäksi vain pari moottorirataa.

Hämeenlinnan kaupungin tahtotila on, että moottoriurheilu säilyy ja alue kehittyy tarjoamalla monipuolisemmin palveluita ja tapahtumia ympäri vuoden. Hiihto liikuttaa kuntalaisia ja tuo väkeä myös muualta, tämän vuoksi hiihto tulee pysymään talvikaudella osana moottorirata-alueen toimintaa ja kaupunki takaa tämän talviurheilumahdollisuuden asukkaille. Ahveniston moottoriradan hiihto-olosuhteet ovat ainoat kilpahiihtoon ja sen treenaamiseen soveltuvat. Ahveniston moottorirata-alueelle toivotaan tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin eri urheilulajeja ja aktiviteetteja ympäri vuoden.

Yhteistyö kaupungin, sidosryhmien ja muiden alueen yrittäjien kanssa on tärkeää. Tapahtumien kehittäminen ja kisojen palvelutarjonnan edistäminen yhdessä toimijoiden kanssa on tärkeää alueen elinvoimaisuudelle. Nykyisin moottoriradalla käy kesäkaudella noin 50 000 - 60 000 kävijää ja tapahtumien määrää kasvattamalla ja monipuolisella palvelutarjonnalla tavoitellaan kävijämäärien nousua. Vastuullisuuden ja moottoriurheilun kehittymisen ympäristöystävällisempään suuntaan tulee olla tärkeässä osassa tulevaisuuden moottoriratatoiminnassa. Ympäristön huomioiminen ja vaaliminen sekä myös lähialueen asukkaiden huomioiminen tulee olla osana toimijan toimintaa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ahveniston moottorirata on tärkeä osa Hämeenlinnan matkailua ja edistää tapahtumien kautta myös Hämeenlinnan näkyvyyttä. Tapahtumat, matkailupalvelut ja myös moottoriurheilu kehittyvät yhä elämyksellisempään suuntaan. Verkostot ja niiden tuoma laaja palvelutarjonta on myös tärkeä vierailukokemuksen kannalta.

HUOM!


Tarjoajien tulee lukea läpi ennen tarjouksen tekemistä Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje, joka on verkkosivulla www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Tarjoajien kannattaa tarvittaessa kysyä apua tarjouksen laatimiseen liittyen esimerkiksi seuraavilta henkilöiltä: https://julkisethankinnathame.fi/neuvontaa/.

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjouspyyntöasiakirjat kannattaa lukea viipymättä läpi, jotta tarjoaja ehtii tarvittaessa esittää tarjouspyynnöstä kysymyksiä Tarjouspalvelu-portaalin kautta kysymysten esittämisen määräaikaan mennessä.

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

sunnuntai 12. helmikuuta 2023

Hämeenlinnan kaupungille ajoneuvopolitiikka 1.1.2023 alkaen


Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi 19.12.2022 kaupungille ajoneuvopolitiikan, joka tuli voimaan 1.1.2023. Ajoneuvopolitiikka on kaupungin verkkosivuilla.

Hämeenlinnan kaupungin ajoneuvopolitiikassa määritellään selkeät linjaukset ja ehdot, joita ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti. Ajoneuvopolitiikka tukee kaupungin tavoitteiden ja arvojen mukaista toimintaa tarjotessaan henkilöstölleen turvallisen, kustannustehokkaan ja ympäristönäkökulmat huomioon ottavan tavan hoitaa työtään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ajoneuvopolitiikassa otetaan kantaa mm. ajoneuvoluokkiin, mahdollisuuteen käyttää yhteiskäyttöautoja, sähköistämiseen, ajoneuvojen pitoaikaan ja niiden uusimisen/hankinnan perusteisiin sekä vakuutuksiin ja ajoneuvovahinkoihin.

Ajoneuvoluokat ovat pieni henkilöauto, farmariauto, maastoauto/SUV, pakettiauto (pieni kuorma ja vähän ajoa), pakettiauto (painava kuorma tai paljon ajoa) sekä kuorma-autot ja muut erikoisajoneuvot.

Sähköistämisen osalta politiikassa on taulukkomuodossa oleva aikataulu, jossa on esitelty tämän hetken suositus sähköistämiselle. Sähköistämisen toteutuminen suosituksen mukaisesti edellyttää mm. riittävää latausverkostoa ja riittävää vähäpäästöisten ajoneuvojen valikoimaa. Jos suositus toteutuu, ovat pienet henkilöautot ja osa pakettiautoista (pieni kuorma ja vähän ajoa) vähäpäästöisiä 31.12.2024 mennessä sekä muut ajoneuvot (pois lukien kuorma-autot ja muut erikoisajoneuvot) vähäpäästöisiä 31.12.2027 mennessä; siltä osin kuin tulevien vuosien aikana nykyisiä ajoneuvoja korvataan uusilla ajoneuvoilla.

perjantai 3. helmikuuta 2023

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on väylä hyviin hankintoihin


Hämeenlinnan kaupungin hankintapalveluita on kehitetty viimeiset vuodet erittäin aktiivisesti. Yksi osa sitä on hankintojen viestinnän kehittäminen. Erityisesti Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on tullut tutuksi monelle paikalliselle yritykselle ja muillekin yrityksille.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi (https://hmlhankinnat.blogspot.fi) perustettiin ennen kaikkea tiedotus- ja informaatiokanavaksi Hämeenlinnan kaupunkikonsernin hankinnoista kiinnostuneille yrityksille ja muille yhteisöille. Tammikuussa 2018 perustetussa blogissa on tähän mennessä ollut jo yli 45 000 näyttökertaa. Tekstejä on ilmestynyt jo yli 280.

Hankinnat ja Hämeenlinna kertoo kaupungin tulevista tarjouskilpailuista ennakoivasti, jolloin kiinnostuneilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua hankintoja koskeviin infotilaisuuksiin ja vuoropuheluihin. Haluamme myös kertoa julkisista hankinnoista selkeästi ja kertoa esimerkiksi seikoista, joita ainakin täytyy ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Vuoden 2023 ensimmäisissä teksteissä on kerrottu henkilökuljetusten kilpailutuksista, työllisyyspalveluiden dynaamisista pienhankinnoista sekä vuoden alussa kaupungin hankintatoimessa tapahtuneista muutoksista.

Paitsi että blogi on tärkeä Hämeenlinnan hankintojen ulkoinen viestintäkanava, se on myös tapa lisätä hankintojen avoimuutta. Blogista löytyvät linkit mm. kaupungin tarjouskilpailuihin, muiden hankintayksiköiden kilpailutuksiin ja tunnettujen yhteishankintayksiköiden verkkosivuille.

Suosituimmat tekstit ovat käsitelleet tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja, ateria- ja siivouspalveluiden kyselyä sekä yhteishankintayksiköitä.

Hankinnat ja Hämeenlinna on blogi Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista ja hankintapalveluista sekä julkisten hankintojen maailmasta. Blogia ylläpitää kaupungin hankintapalvelut-yksikkö. Hankintojen kehittäminen on meillä jatkuva prosessi, ja siksi bloginkin sisältöä kehitetään koko ajan. Tähtäimessä on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

keskiviikko 1. helmikuuta 2023

Talouspalveluiden vastuualueen tarvitsemien asiantuntijapalveluiden kilpailutusta suunnitellaan


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee kilpailuttavansa talouspalveluiden vastuualueen tarvitsemat asiantuntijapalvelut, kuten yritysjärjestelyihin liittyvät asiantuntijatyöt ja hankintakonsultointi. Talouspalvelut koostuu seuraavista yksiköistä: talouspalvelut, omistajaohjaus, hankintapalvelut ja tarkastustoimi.

Tavoitteena on kilpailuttaa puitejärjestely, jolla helpotetaan asiantuntijatöiden hankkimista ja tilaamista. Tavoitteena on myös riittävä määrä asiantuntijoita, jotka ovat oman alansa huippuosaajia.

Kilpailutuksen perusteella asiantuntijapalveluja voisivat ostaa myös kaupungin konsernipalveluiden muut vastuualueet sekä toimialat, ja mahdollisesti myös kaupungin tytäryhteisöt.

Puitejärjestelyä käytettäisiin sellaisiin asiantuntijapalvelujen ostoihin, joita ei tilata kaupungin sidosyksiköiltä tai jonkin muun sopimuksen perusteella. Mahdollisen puitejärjestelyn sisältö tarkentuu hankinnan valmistelun edetessä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 21.2.2023 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa alustavia tietoja sen tarjoamista asiantuntijapalveluista. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ASIANTUNTIJAPALVELUT.

Vaihtoehtoisesti tiedot voi toimittaa Tarjouspalvelu-portaalin kautta.

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

sunnuntai 22. tammikuuta 2023

Muutoksia Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimessa vuodesta 2023 alkaen


Hyvinvointialueuudistuksen (sote-uudistuksen) myötä myös Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimessa on tapahtunut vuodenvaihteessa muutoksia. Alla kerrotaan keskeisimmät muutokset.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Oma Häme) aloitti toimintansa 1.1.2023. Samalla Hämeenlinnan kaupungin organisaatiosta poistuivat sosiaali- ja terveystoimiala sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintatoimen ohjausryhmässä ovat sivistys- ja hyvinvointitoimialalta palvelusuunnittelija Outi Katajarinne, opetuspalvelujen vs. suunnittelija Leena Niemi-Ruuskanen, kulttuuripäällikkö Janne Nieminen, palveluohjauksen päällikkö Janne Orkola ja palvelusuunnittelija Matti Putkonen, kaupunkirakennetoimialalta joukkoliikennesuunnittelija Jukka Järvinen, yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen ja rakennuttajainsinööri Antti Mustajärvi sekä konsernipalveluista elinvoimapäällikkö Launo Haapamäki, tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, hankintapäällikkö Aapo Korte, hankinta-asiantuntija Hilkka Luukkonen, hankintasihteeri Nina Pitkämäki, liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiainen ja kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hankintapäällikkö ja sihteerinä hankintasihteeri.

Hankintatoimen ohjausryhmän tehtävänä on mm. johtaa hankintatoimea ja siihen liittyvää kehitystyötä, tukea hankintapalvelut-yksikköä sen toiminnassa, edistää hyviä käytäntöjä hankinnoissa sekä toimia hankintoihin liittyvän informaation välittäjänä.

Kaupungin konsernipalveluiden hankintapalvelut-yksikön tehtävänä on mm. hankintojen koordinointi, ohjeistus ja kehittäminen. Toimialat ja konsernipalvelut vastaavat omien hankintojensa kilpailuttamisesta. Hankintapalvelut-yksikössä työskentelevät hankintapäällikkö, hankinta-asiantuntija ja hankintasihteeri.

Hankintakategorioiden osalta sivistys- ja hyvinvointitoimialan kategorioissa ei tapahdu muutoksia muuten kuin yhteyshenkilöiden osalta. Kaupunkirakennetoimialalla pääkategorioiden nimiä on muutettu ja ne ovat nyt Maankäytön ja infran suunnittelu, Yhdyskuntarakentaminen ja kunnossapito, Viranomaispalvelut sekä Tilapalvelut (kiinteistöt). Tilapalveluiden osalta palvelut on jaettu kiinteistönhoitoon ja muihin palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimialan sekä pelastuslaitoksen kategorioita ei enää ole.

Talonrakennusurakat ovat merkittäviä hankintoja ja niitä on vuosittain useampia. Hämeenlinnan kaupungin talousarvion 2023 investointiosan mukaan niitä ovat tänä vuonna mm. Hämeenlinnan yhtenäiskoulun uudisrakennus, Myllymäen koulun kivikoulun ja puukoulun peruskorjaukset sekä kivikoulun laajennus, Ruununmyllyn kivikoulun peruskorjaus ja piha, ja rakennusten perusparannushankkeet. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet pääkategoriassa Hallinto- ja tukipalvelut, joka koskee sekä konsernipalveluiden hankintoja että useamman toimialan hankintoja. Alakategoriat ovat ICT-tavarat ja -palvelut, tietojärjestelmät, kalusteet, toimistotarvikkeet, ruoka ja siivous, ajoneuvot, muut tavarat, henkilöstö- ja työllisyyspalvelut, talous- ja vakuutuspalvelut sekä muut palvelut.

Kun osa hankintasopimuksista siirtyi vuodenvaihteessa kokonaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, hallinnoitavien hankintasopimusten määrä väheni merkittävästi. Tulevaisuudessa tämä tulee näkymään myös kilpailutusten (varsinkin EU- ja kansallisten hankintojen) määrän pienenemisenä. Osa kaupungin hankintasopimuksista on jaettu vuodenvaihteessa hyvinvointialueen kanssa.