maanantai 17. tammikuuta 2022

Haluaisitko olla tuottamassa Hämeenlinnan kaupungille rekrytointipalveluja?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee rekrytointipalveluiden kilpailuttamista kevään 2022 aikana. Rekrytointipalvelut ovat kaupungin työntekijäystävällisen rekrytointiprosessin olennainen osa. Rekrytointipalveluihin liittyy tärkeänä osana erityisesti työnhakijoille näkyvä rekrytointijärjestelmä.

Kaupungin henkilöstömäärä vuonna 2022 on noin 3500 ja rekrytointeja on noin 400 per vuosi. Vuonna 2023 kaupungin henkilöstömäärä on noin 1900 ja rekrytointeja on arviolta noin 180 per vuosi.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Palveluihin liittyy rekrytointijärjestelmä, joka on helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja jonka mobiilikäyttö on mahdollista.

Hankinnan tavoitteena on myös Hämeenlinnan kaupungin työnantajakuvan kehittäminen nykyiseltä hyvältä tasolta erinomaiselle tasolle rekrytointipalveluiden osalta. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea se, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin ja -järjestelmän.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen mervi.kangasniemi(at)hameenlinna.fi 1.2.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan rekrytointipalveluista ja -järjestelmästä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 11. tammikuuta 2022

Pikatulkkauspalvelun puitejärjestelyn kilpailutus valmisteilla


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee pikatulkkaussovelluksen kautta tapahtuvan pikatulkkauspalvelun kilpailuttamista kevään aikana. Tämänhetkisen puitejärjestelyn sopimuskausi päättyy kesäkuussa 2022. Sopimuskausi tullee olemaan neljä vuotta.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön pikatulkkaussovellus, joka on helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava. Hankinnan tavoitteena on myös se, että pikatulkkauspalvelu palvelee nopeasti ja luotettavasti pikatulkkausta vaativissa tilanteissa ja että pikatulkkauspalvelu palvelee vähintään niillä kielillä, joita kaupunki eniten tarvitsee.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 11.2.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan pikatulkkauspalvelusta ja -sovelluksesta, kuten kielivalikoimasta ja hinnoittelusta sekä sovelluksen keskeisistä ominaisuuksista.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 3. tammikuuta 2022

Kiinteistönhoitopalvelut ja ulkoalueiden hoito – Hämeenlinnan läntisen alueen kilpailutus käynnissä


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin tilapalveluiden hallinnoimien kaupungin läntisen alueen kiinteistöjen kiinteistönhoitoa ja -huoltoa sekä ulkoalueiden hoitoa koskevista palveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintaan sisältyvät päivystys- ja hälytysvalvomopalvelut. Lisäksi hankintaan sisältyvät talotekniset määräaikaishuollot ja tarkastukset sekä pienkorjaukset. Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, ym. julkisia kiinteistöjä. Kiinteistöjä on tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 71 kappaletta, kokonaispinta-alaltaan yhteensä noin 135 000 neliömetriä.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 25.2.2022 klo 10.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspyynnön mukaan ”Kiinteistönhoitopalveluiden tavoitteena on, että kiinteistöt ovat energiatehokkaita, olosuhteiltaan terveitä ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys. Tavoiteltu toimintamalli tulee rakentumaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa kumppanuusperiaatteilla siten, että toiminta on jatkuvasti kehittyvää, toiminnan tulokset ovat läpinäkyviä ja palveluntuottajan henkilöstö viihtyy työssään. Edellä esitetyt asiat muodostavat Tilaajan tavoitteet ja tahtotilan sopimukselle.”

torstai 30. joulukuuta 2021

Nyt on tietoa tarjolla! – Hankintasopimuskooste on päivitetty


Hämeenlinnan kaupungin hankintasopimuksista ja muista kaupunkia koskevista hankintasopimuksista laadittiin vuosi sitten kooste, joka löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Se oli merkittävä askel Hämeenlinnan hankintojen avoimuuden lisäämisessä ja hankintojen viestinnän kehittämisessä. Nyt koosteeseen on tehty päivityksiä (kooste ei ole vielä välttämättä täydellinen).

Hankintasopimuskoosteesta löytyy hankinta- ja alakategorioittain jokaisesta hankintasopimuksesta sopimuksen kohde, sopimuskumppanin nimi ja sopimuskausi. Jos sopimuskumppaneita on paljon, voi tietona olla useita palveluntuottajia tms. Lisäksi koosteessa on erikseen kerrottu, jos kyseessä on yhteishankinta tai sidosyksikköhankinta.

Hankintasopimuskoosteesta käy esimerkiksi ilmi, miltä sopimuskumppaneilta hammashoitoyksiköt ja niiden varusteet tilataan. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Koosteessa ei ole kerrottu kaupungin yhteyshenkilöitä, koska hankintakategoriakohtaiset yhteyshenkilöt ovat Hankintakategoriat-asiakirjassa, joka myös löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Koosteeseen ei ole sisällytetty ns. kertahankintoja, kuten rakennusurakoita (niiden osalta tietoa on mm. kaupungin vuosittaisissa hankintasuunnitelmissa).

Kaupungin hankintakategoriat noudattavat pitkälti organisaatiorakennetta siten, että pääkategoriat 1-3 koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimialaa, pääkategoriat 4-7 koskevat kaupunkirakennetoimialaa, pääkategoriat 8-11 koskevat sosiaali- ja terveystoimialaa sekä pääkategoria 12 koskee Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Konsernipalveluita ja useampaa toimialaa koskevat hankinnat ovat pääkategoriassa 13 ja pääkategoria 14 on luotu varmuuden vuoksi.

Kaikki kaupungin hankinnat jaotellaan hankintakategorioihin riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi kaupungin oma hankinta, maakunnallinen yhteishankinta taikka Sarastia Oy:n tai Hansel Oy:n yhteishankinta.

tiistai 28. joulukuuta 2021

Hankinta- ja sopimusohjeeseen muutoksia 1.1.2022 alkaen


Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.10.2018 Hankinta- ja sopimusohjeen, joka tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2018 hyväksytty ohje korvasi kaupungin osalta Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleiset hankintaohjeet. Hankinta- ja sopimusohjeeseen tehtiin muutoksia edellisen kerran 1.2.2020.

Hankinta- ja sopimusohjeeseen tuli tarve tehdä uusia muutoksia. Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset Hankinta- ja sopimusohjeeseen kokouksessaan 7.12. Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2022. Hankinta- ja sopimusohje on kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan Hankintatoimen periaatteet -asiakirjaa sekä kaupungin hallintosäännössä ja muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjetta tulee noudattaa myös soveltuvin osin niissä kaupungin tytäryhteisöissä, jotka ovat hankintalainsäädännössä tarkoitettuja hankintayksiköitä, ja niissä erillisissä hankkeissa, joissa tilaajana on kaupunki ja joissa tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä. Erillisissä hankkeissa on huomioitava lisäksi rahoittajatahon ohjeet.

Hankinta- ja sopimusohjeella on monta tavoitetta, joista keskeisimpiä ovat kaupungin hankinta- ja sopimusprosessin yhtenäistäminen, hankintojen ja hankintasopimusten merkityksen ymmärtäminen sekä panostaminen hankintojen viestintään ja ennakointiin, erityisesti vuoropuheluihin ja paikallisen yrityskentän kanssa käytävään keskusteluun.

maanantai 20. joulukuuta 2021

Yrittäjä – haluatko osallistua Hämeenlinnan kaupungin julkisiin hankintoihin? Näin se onnistuu…


Haluamme tehdä Hämeenlinnasta Suomen parhaan julkisen hankkijan yhteistyössä yritysten kanssa. Siksi jatkamme hankintatoimen kehittämistä myös vuonna 2022. Julkiseen hankintaan osallistuminen ei ole aina helppoa; siksi haluamme madaltaa kynnystä tarjouksen tekemiseen kertomalla alla sellaisia keskeisiä asioita, joita jokaisen kaupungin julkiseen hankintaan osallistuvan yrittäjän kannattaa muistaa.

Kuten karttaa, on myös julkisia hankintoja opeteltava ”lukemaan”. Siksi tarjoajien kannattaa hyödyntää hankintayksiköiden, kuten Hämeenlinnan kaupungin, laatimia ”rautalankaohjeistuksia”. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Seuraa Hämeenlinnan kaupungin tietopyyntöjä mm. HILMA-ilmoituskanavasta ja tästä blogista. Seuraa HILMAsta myös yhteishankintayksiköiden, kuten Sarastia Oy ja Hansel Oy, mahdollisia tietopyyntöjä, koska kaupunki osallistuu tarkoituksenmukaisiin yhteishankintoihin. Tutustu myös yhteishankintayksiköiden verkkosivuihin, joille linkit edellä. Jos olet kiinnostunut tietopyynnössä kerrotusta hankinnasta, ole yhteydessä hankintayksikköön tietopyynnön ohjeistuksen mukaisesti.

Tietopyynnön kautta sinulla on mahdollisuus päästä mukaan hankinnan valmisteluun kuuluviin infotilaisuuksiin, vuoropuheluihin, tms. Jos olet mukana vuoropuhelussa, niin oma aktiivisuutesi on tärkeää. Ymmärräthän, että hankinnan valmistelu on se vaihe, jolloin hankinnan sisältö, kuten vähimmäisvaatimukset, vielä ”elää”? Jos oman alasi hankinnoista ei löydy tietopyyntöjä, ole tällöin itse aktiivinen hankintayksikön suuntaan. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin osalta voit olla yhteydessä hankintakategorioiden yhteyshenkilöihin (linkin kautta löytyvällä verkkosivulla on Hankintakategoriat-asiakirja) tai lähettää sähköpostia osoitteella hankinnat(at)hameenlinna.fi.

Kun tarjouskilpailu on käynnistynyt, sitä koskevat asiakirjat löytyvät yleensä tarjousportaalista. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä seuraavat tarjousportaalit:
Huomioithan, että portaaleissa on tavallisesti ohjeita, joihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen tarjouskilpailuun osallistumista? Esimerkiksi Pienhankintapalvelu-portaalissa on pikaohje, jonka lukemiseen ei mene montaa minuuttia.

Julkisessa hankinnassa pääset pitkälle jo sillä, että muistat sen pelisääntöjen olevan tarkempia kuin vaikkapa B2B-myynnissä. Hämeenlinnan kaupunki haluaa auttaa sinua tarjouskilpailuun osallistumisessa, joten olemme laatineet ohjeen tarjouksen tekemisestä (ohje on linkin kautta löytyvällä verkkosivulla). Muistathan ainakin neljä keskeistä ohjetta? Ne ovat lue hankinta-asiakirjat heti läpi sanasta sanaan, ole erittäin huolellinen tarjouksen laatimisessa, vastaa vain siihen mitä kysytään ja niin kuin kysytään, ja älä jätä tarjouksen laatimista ja jättämistä viime hetkeen.

Jos ehdit seurata vain yhtä kanavaa Hämeenlinnan kaupungin hankintoihin liittyen, niin lisää kirjanmerkkeihisi Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi. Kerro tästä blogista muillekin yrittäjille ja kerro meille aiheista, joista haluaisit tietoa tämän blogin kautta tulevina vuosina!

Hankintapalvelut toivottaa kaikille hyvää joulua! Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut toivottaa sopimuskumppaneille, muille yrityksille ja yhteisöille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia seuraaville: Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

perjantai 19. marraskuuta 2021

Ateria- ja siivouspalveluiden tyytyväisyyskyselyyn vastasi yli 600 henkilöä


Hämeenlinnan kaupunki selvitti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä ateria- ja siivouspalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria- ja siivouspalveluiden tulevissa kilpailutuksissa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.

Tyytyväisyyskysely antoi kaupungille arvokasta tietoa ateria- ja siivouspalveluiden tämänhetkisestä tilanteesta, erityisesti tulevia kilpailutuksia varten. Hämeenlinnassa hankinnan valmisteluun panostetaan ja käyttäjien osallistaminen on yksi osa sitä.

Tarkoituksena on kilpailuttaa ensi vuonna palvelut Hauhon, Lammin ja Tuuloksen sekä osan kantakaupungista osalta; käyttäjä- ja laitoshuollon palvelut tulevat olemaan osa hankintaa. Sote-kohteet jätetään vielä tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kaupunki kilpailutti Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut tämän vuoden keväällä. Myös vuonna 2023 tullaan kilpailuttamaan ateria- ja siivouspalveluita.

Ateria- ja siivouspalveluita tuottaa Hämeenlinnassa pääsääntöisesti Palmia Oy ja Compass Group Finland Oy sekä muutamissa kohteissa ISS Palvelut Oy ja SOL Palvelut Oy.

Vastauksia kyselyyn saatiin yli 600 eri puolilta kaupunkia. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Kyselyyn vastasi 619 henkilöä. Heistä noin 44 % oli ala- ja yläasteen oppilaita, heidän huoltajiaan noin 29 % ja perusopetuksen henkilöstöä noin 20 %. Kummankin palvelun osalta eniten kiitosta sai palveluntuottajien henkilökunnan toiminta sekä ystävällinen palvelu.

Ateriapalveluiden arvosana 3,2


Ateriapalvelut saivat asteikolla 1-5 arvosanaksi 3,2. Kriittisimmät arvosanat ateriapalveluiden osalta saivat ruoan maku ja ulkonäkö sekä ruokailijoiden mahdollisuus vaikuttaa ruokailuun.

Ateriapalveluissa parhaimmat arvosanat saivat keittiöhenkilökunnan ystävällisyys, ruoan riittävyys ja ruoan sopiva lämpötila. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Avoimista vastauksista tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa ruoan ulkonäkö ja koostumus, salaattipöydän valikoima, maustevalikoima ja toive saada entistä enemmän peruskotiruokaa.

Siivouspalveluiden arvosana 3,4


Siivouspalvelut saivat asteikolla 1-5 kokonaisarvosanaksi 3,4. Kriittisimmät arvosanat siivouspalveluiden osalta saivat WC-tilojen siivous, saniteettitarvikkeiden riittävyys koko koulu-/työpäivän ajan sekä tasopintojen säännölliset puhdistukset.

Siivouspalveluissa parhaimman arvosanan sai siivoushenkilökunnan ystävällisyys. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Avoimista vastauksista tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa WC-tilojen tasaisempi puhtaus läpi koulu-/työpäivän sekä tasopintojen, erityisesti ylätasopintojen, säännölliset puhdistukset.

Toimenpiteet


Kaupunki käy palautteet yhdessä palveluntuottajien kanssa läpi ja keskeisimpien kehityskohtien pohjalta laaditaan yhteistyössä toimintasuunnitelma ateria- ja siivouspalveluiden kehittämiseksi.

Kaupunki huomioi palautekyselyn tulokset ja keskeisimmät kehityskohteet myös tulevissa palveluiden kilpailutuksissa.