maanantai 11. huhtikuuta 2022

Maakunnallinen mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja tuetun asumisen hankinta


Kanta-Hämeen kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kilpailuttavat mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja tuetun asumisen palvelut kevään tai alkukesän 2022 aikana.

Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut hankintaan liittyvän tietopyynnön/markkinavuoropuhelukutsun virallisessa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tavoitteena on hankkia yli 18-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille heidän tarpeidensa mukaista tehostettua palveluasumista, palveluasumista ja tuettua asumista sekä intervallijaksoja. Sopimuskauden suunniteltu pituus on kaksi vuotta + optio yksi vuosi + optio yksi vuosi tai kaksi optiovuotta. Sopimuskausi alkaa 1.11.2022.

Kiinnostuneita palveluntuottajia kutsutaan osallistumaan hankintaan liittyvään keskustelutilaisuuteen 5.5.2022 klo 12-14. Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla liisa.lepola(at)hameenlinna.fi 26.4.2022 mennessä.

Teams-linkki löytyy HILMAn tietopyynnöstä. Toivomme, että tilaisuuteen osallistuu 1-2 henkilöä/palveluntuottaja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaajakunnat eivät maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia tahoja. Kaupungin tavoitteena on lähettää palvelukuvausluonnos ennen tilaisuutta tilaisuuteen ilmoittautuneille.

keskiviikko 6. huhtikuuta 2022

Tervetuloa toteuttamaan uusia liikunnallisia palveluita!


Kutsumme liikunnan alan ammattilaiset, liikuntasektorin yrittäjät ja palveluntuottajat mukaan toteuttamaan uusia palveluitamme. Tahdomme löytää yhteistyössä palveluntuottajien ja asiakkaidemme kanssa liikunnan ilon ja tuoda liikunta osaksi asiakkaidemme arkea. Tätä tavoitetta kohti lähdemme kulkemaan kahden uuden dynaamisen pienhankinnan kautta hankittavan palvelun myötä.

Yksilö tai yhteisö PT

Palvelukesto: 7 tuntia + kotitehtävät (toteutetaan 5 viikon aikana)

Kohderyhmä: hämeenlinnalaiset kuntakokeilun asiakkaat, yksilö tai 2 kuntakokeilun asiakasta yhdessä tai perhe (perheen aikuinen kuntakokeilun asiakas)

Palvelun sisältö: alkukartoitus, liikunnan avulla toteutettava palvelu, jatkosuunnitelma, raportti

Liikuntaa ja hyvinvointia ryhmässä

Palvelukesto: 10-12 kertaa (toteutetaan 4 kuukauden aikana), ryhmätoiminta 3-6 henkilöä tai vähintään 7 henkilöä

Kohderyhmä: hämeenlinnalaiset kuntakokeilun asiakkaat

Palvelun sisältö: alkukartoitus, ohjatut liikunnalliset tapaamiset + mahdollinen Hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämän tavan ylläpitämisen -ohjelma, raportti

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tutustu palvelukuvauksiin ja palveluiden hinnoitteluun osoitteessa:

Tule kuulemaan palveluista lisää infotilaisuuteen 11.4. klo 15. Liity Teams-tilaisuuteen tästä:

Lisätietoja tarjoavat:
Miia Raussi, Yritys- ja työelämämanageri, miia.raussi(at)linnan.fi, puh. 045 119 0997
Hilkka Luukkonen, hankinta-asiantuntija, hilkka.luukkonen(at)hameenlinna.fi, puh. 050 408 0853

Terveisin,
Työllisyyden edistäminen liikunnan avulla -hanke ja Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu

tiistai 22. maaliskuuta 2022

Osallistu Hämeenlinnan seudun hankintatreffeille 6.4.!


Hämeenlinnan seudun hankintatreffeillä 6.4. kuulet erityisesti seudun kuntien pienhankinnoista. Kannattaa osallistua! Tarkempaa tietoa hankintatreffeistä ja ilmoittautumislinkki löytyy Julkiset hankinnat Häme -sivustolta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

perjantai 18. maaliskuuta 2022

Tietopyyntö lastensuojelun sijaishuollon maakunnallisesta hankinnasta


Kanta-Hämeen maakunnan kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä suunnittelevat kilpailutusta lastensuojelulainmukaisista sijaishuollon palveluista.

Sijaishuollon palveluntuottajilta edellytämme laadukasta ja sitoutunutta sijaishuoltoa. Haluamme yhdessä palveluntuottajien kanssa kehittää entistä parempaa sijaishuoltoa. Haluamme sen olevan lasta ja perhettä kunnioittavaa, avointa yhteistyön tekemistä ja vaikuttavaa. Kehittämistyötä tehdään yhdessä asiakkaiden ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa.

Alustavasti on suunniteltu kilpailutettavaksi seuraavat palvelut:
  1. laitosmuotoinen perhekuntoutus,
  2. lastensuojelun ammatillinen perhekotihoito,
  3. sijaishuollon laitoshoidon perustaso,
  4. sijaishuollon laitoshoidon vaativa taso ja
  5. sijaishuollon laitoshoidon erityistaso

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Laadun painoarvon merkitystä korostetaan hankinnassa ja hankintapäätöksessä. Vaikuttavuuden mittarit määritellään yhdessä puitesopimuskumppaneiden kanssa ja niitä tullaan seuraamaan olennaisena osana sijaishuollon toteuttamista.

Tietopyyntö / kutsu markkinavuoropuheluun on julkaistu HILMAssa.

Tervetuloa mukaan!

perjantai 25. helmikuuta 2022

Onko yrityksellänne tarjota pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmä?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmän kilpailuttamista vuoden 2022 aikana. Tietojärjestelmä on tarkoitus hankkia SaaS-/pilvipalveluna (kokonaispalvelu) siten, että kaikki data on saatavissa lähtökohtaisesti yhden käyttöliittymän (selain) kautta.

Järjestelmältä toivotaan seuraavia osatoiminnallisuuksia, jotka kytkeytyvät toisiinsa:
  • Pysäköinnintarkastajan mobiilisovellus Android-laitteeseen, johon on liitetty tulostin (tällä rekisteröidään tapahtumatiedot, kuten ajoneuvon yksilöinti rekisterinumeron perusteella, lain määrittämät virhesyyt, tapahtumapaikka ja tilanteesta otetut valokuvat). Pysäköintivirhemaksulapun tulostus. Sähköinen pysäköintimaksujen ja -lupien tunnistus päätelaitteella. Tietojen tulisi linkittyä automaattisesti alla mainittuihin muihin osajärjestelmiin.
  • Toimistoliittymä, jonka avulla voidaan hoitaa tapauksen jatkotoimenpiteet ja seuranta (maksuvaatimusten (karhukirje) käsittely ja postitus, ulosottoasiat, oikaisuvaatimusten valmistelu (toimisto) sekä niistä päätösten tekeminen (pysäköinninvalvoja)).
  • Asiakasliittymä, joka mahdollistaa virhemaksun saajille tapauksen tarkastelemisen (aika, paikka, valokuvat tilanteesta) sekä oikaisuvaatimusten tekemisen sähköisesti.
  • Tarvittavat rajapinnat muihin järjestelmiin, kuten Traficomin järjestelmiin.

Taustatietoa Hämeenlinnan pysäköinninvalvonnasta: Pysäköinnintarkastajia viisi (sis. toimistotyöt), yksi pysäköinninvalvoja (lakimies). Pysäköintivirhetapahtumia noin 10 000 vuodessa. Oikaisuvaatimuksia noin 350-400 vuodessa. Maksuvaatimuksia noin 4 000 vuodessa ja ulosottoja noin 1 000 vuodessa.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin pysäköinninvalvonnan käyttöön tietojärjestelmä, joka toteuttaa mahdollisimman hyvin ylempänä luetellut toiminnallisuudet sekä joka on muutenkin monipuolinen ja joustava. Tietojärjestelmässä käyttäjien hallinnointi on yksinkertaista. Järjestelmä on myös helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja sen mobiilikäyttö on mahdollista.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 15.3.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmästä, kuten sen toiminnallisuuksista, hinnoittelusta ja referenssikohteista.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 22. helmikuuta 2022

Tarjoa ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita läntiseen kantakaupunkiin sekä Hauholle, Lammille ja Tuulokseen!


Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien läntisen kantakaupungin sekä Hauhon, Lammin ja Tuuloksen ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita on nyt julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista. Sopimuskauden on tarkoitus alkaa elokuussa 2022 ja sen pituus on neljä vuotta + optiokausi neljä vuotta.

Hankintaa koskevat tutustumiskierrokset järjestetään Hauholla, Lammilla ja Tuuloksessa 1.3.2022 sekä läntisessä kantakaupungissa 2.3.2022 tarjouspyynnön tutustumiskierrokset-liitteen mukaisesti. Tutustumiskierrokset ovat tarjoajille pakollisia. Mahdollinen infotilaisuus järjestetään etäyhteydellä 25.2.2022 tarjouspyynnön mukaisesti.

Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 7.3.2022 klo 10 mennessä. Tarjousten jättämisen määräaika on 24.3.2022 klo 10. Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava ajankohdat hankintailmoituksesta ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

Hauholla, Lammilla ja Tuuloksessa kilpailutus koskee noin 20 kohdetta, joista noin puolet on kouluja ja päiväkoteja. Tarjouskilpailulla hankitaan esimerkiksi Eteläisten kouluun ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi koululaiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia, Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita ja vastuullisuutta.

Hankinnalla tavoitellaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eriteltyä vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Hankinnassa olevat maksimihinnat ovat perusteltuja siksi, että hankintayksikkö ei joudu hyväksymään liian kalliita tarjouksia. Tavoitteena on kuitenkin saada edullisempia tarjouksia kuin maksimihinnat, koska hankinnan tavoitteina ovat mm. kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut ja taloudelliset säästöt tilaajalle.

Läntisessä kantakaupungissa kilpailutus koskee noin kymmentä kohdetta, joista melkein kaikki ovat kouluja ja päiväkoteja. Tarjouskilpailulla hankitaan esimerkiksi Liivuoren päiväkotiin ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM!


Tarjoajien kannattaa aluksi lukea tarjouspyyntöasiakirjoista, kuinka ja mihin mennessä ilmoittaudutaan mahdolliseen infotilaisuuteen ja pakollisille tutustumiskierroksille.

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

keskiviikko 2. helmikuuta 2022

Sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit kilpailutuksen kohteena – Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöetu kiitoksena henkilöstölle hyvästä työstä koronapandemian aikana


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia sähköisistä liikunta- ja kulttuuriseteleistä. Kyse on kaupungin henkilöstön palkitsemisesta (verovapaa henkilöstöetu), josta kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 (§ 10).

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Pienhankintapalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 21.2.2022 klo 12.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sähköisillä liikunta- ja kulttuuriseteleillä tarkoitetaan sähköistä etua, vaikka käytetäänkin termiä seteli. Sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit voivat koskea myös muita palveluja, kuten hyvinvointipalveluja.

Hankinnan tavoitteena on sähköiset liikunta- ja kulttuurisetelit, joiden käyttäminen on helppoa, vaivatonta ja joustavaa sekä jotka käyvät mahdollisimman moneen liikunta- ja kulttuuripaikkaan sekä Hämeenlinnan seudulla että valtakunnallisesti. Liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöönoton onnistuminen vaatii vankkaa tukea palveluntuottajalta.