tiistai 25. helmikuuta 2020

Keskustelu- ja tiedotustilaisuus lapsiperheiden kotipalvelun ja päivystyksellisen kotipalvelun palvelusetelin käyttöön siirtymisestä


HUOM! Peruuntuneen tilaisuuden tilalle järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus Teams-työtilassa.

Hämeenlinnan kaupunki on ottamassa käyttöön lapsiperheiden kotipalvelun ja päivystyksellisen kotipalvelun palveluseteliä. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle ja sen tarkoitus on lisätä asiakkaan valinnanvapautta. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista sosiaalipalvelua. Palvelu painottuu pienten lasten perheisiin. Kutsumme mahdollisia palvelusetelituottajia keskustelemaan palvelusetelimalliin siirtymisestä, palvelukuvauksesta, sääntökirjasta ja palvelusetelin arvosta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tukeminen tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa tuen saantia lasten ja lapsiperheiden pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu auttaa perheen yllättävissä tilanteissa.

Tilaisuus on 2.6.2020 klo 12.00-13.30. Tilaisuus järjestetään Teams-työtilassa. Palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan 25.5.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen leena.parvela(at)hameenlinna.fi.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teams-työtilassa poikkeustilanteen takia! Ilmoittautuneille lähetetään linkki Teams-työtilaan. Ilmoita yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen. Tervetuloa!

maanantai 24. helmikuuta 2020

Ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalvelut – Vaikuttavuus keskiössä!


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalveluiden kilpailuttamista tulevina vuosina. Kilpailutukset tultaneen toteuttamaan alueittain: (1) Kalvola ja Renko, (2) Hauho, Lammi ja Tuulos, (3) Hämeenlinnan kantakaupunki / itä sekä (4) Hämeenlinnan kantakaupunki / länsi. Aluejako on alustava.

Hankinnan alustavana tavoitteena on kilpailuttaa ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalvelut siten, että tavoitellaan vaikuttavuutta (tarkentuu myöhemmin).

Alustava aikataulu on, että ensimmäistä aluetta koskeva hankintailmoitus julkaistaisiin tammikuussa 2021 ja että sopimuskausi alkaisi elokuussa 2021. Hankinta on mahdollisesti EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta tai kansallisen kynnysarvon ylittävä muun erityisen palvelun hankinta (tarkentuu myöhemmin).

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 10.4.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Viestissä pyydetään myös ilmoittamaan osallistumisesta infotilaisuuteen, josta on tietoa alla. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ATERIA-, PUHTAANAPITO- JA KIINTEISTÖPALVELUT.

Hankinnasta kiinnostuneille toimijoille järjestetään yhteinen infotilaisuus. Infotilaisuus järjestetään Hämeenlinnan Raatihuoneen (Raatihuoneenkatu 15) valtuustosalissa keskiviikkona 29.4.2020 klo 9.00 alkaen (kestäen korkeintaan kaksi tuntia). Tilaisuuteen saa osallistua kultakin toimijalta korkeintaan viisi henkilöä. Infotilaisuudessa esitetty materiaali lähetetään jälkikäteen sähköpostilla tietopyyntöön vastanneille.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintaa tultaneen käsittelemään Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa syksyllä 2020. Tällöin viimeistään otetaan kantaa esimerkiksi siihen, jaetaanko hankinta alueiden sisällä osiin ja jos jaetaan, niin minkälaisiin osiin. On myös mahdollista, että tulevissa kilpailutuksissa voi jättää osatarjouksia ja/tai kokonaistarjouksia ja lopuksi parasta kokonaistarjousta verrataan parhaisiin osatarjouksiin.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Työnohjauspalvelut – Haluatko olla mukana tarjoamassa?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee työnohjauspalveluiden kilpailuttamista. Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin elokuussa ja että sopimuskausi alkaisi 1.1.2021. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita (työnohjaajia) pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 31.3.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen ja tieto työnohjauksen muodosta (yhteisö, ryhmä vai yksilö) ja kohteesta (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala). Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan TYÖNOHJAUSPALVELUT.

Hankinnan alustavana tavoitteena on saada sopimuskumppaneiksi riittävä määrä laadukkaita työnohjaajia siten, että kaupungin työnohjauspalveluita tarvitsevat yksiköt pystyvät tilaamaan ja tarvittaessa kilpailuttamaan kunkin työnohjauksen joustavasti ja tarpeitansa vastaavasti.

Työnohjauspalveluilla tarkoitetaan sellaisia työnohjauspalveluita, jotka eivät sisälly Hämeenlinnan kaupungin muihin hankintasopimuksiin. Tällaisia työnohjauksia ovat esimerkiksi työn arviointi, tutkimus, kehittäminen ja työtilanteiden käsittely, joiden tavoitteena on auttaa ohjattavaa näkemään työnsä selvemmin ja löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja käytännön työhön. Tavoitteita ja niiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa niitä täsmennetään prosessin kuluessa. Työnohjauksen tavoitteet ja toteuttamissuunnitelma määritellään aina tilaajan työnohjauksen tarpeista.

Työnohjaus on luottamuksellista ja vaitiolovelvollista toimintaa suhteessa tilaajaan ja ohjattaviin. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus työnohjattavista (organisaatio, työryhmä ja henkilöt) ja kaikesta työnohjauksen aikana käydystä sisällöstä.

Ammattitaitoisella työnohjaajalla on työnohjaajakoulutus, laaja kokemus työelämästä ja erilaisten organisaatioiden tuntemus. Esimerkiksi Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyys on riittävä osoitus työnohjaajan ammatillisesta kelpoisuudesta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 20. helmikuuta 2020

Hämeenlinnan kaupungin hankintakategoriat


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimea kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2020 keskitytään mm. hankintojen vaikuttavuuteen sekä yrittäjä- ja yritysyhteistyön edistämiseen; niiden ja hankintatoimen kehittämisen osalta muutenkin kaivataan ehdotuksia ja ideoita yrittäjiltä ja yrityksiltä sekä myös kuntalaisilta. Ehdotuksia ja ideoita voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi. Tehdään yhdessä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija!

Suun terveydenhuollossa käytettävät välineet ja muut tavarat kuuluvat kategorian 9 (Terveyspalvelut) alakategoriaan 9.5 (Suun terveydenhuolto). Samaan alakategoriaan kuuluvat myös suun terveydenhuollon palvelut. Muut terveyspalveluissa käytettävät tavarat ovat alakategoriassa 9.1. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Osa hankintatoimen kehittämistyötä ovat hankintakategoriat, jotka on nyt luotu. Hankintakategorioille tullaan myöhemmin nimeämään yhteyshenkilöt ja kaupungin verkkosivuille tullaan laatimaan tämän vuoden aikana ainakin EU- ja kansallisten hankintojen hankintasopimuksista kooste, joka jaotellaan hankintakategorioiden mukaisesti.

Hämeenlinnan kaupungin hankintakategoriat noudattavat pitkälti organisaatiorakennetta siten, että pääkategoriat 1-3 koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimialaa, pääkategoriat 4-7 koskevat kaupunkirakennetoimialaa, pääkategoriat 8-11 koskevat sosiaali- ja terveystoimialaa sekä pääkategoria 12 koskee Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Konsernipalveluita ja useampaa toimialaa koskevat hankinnat ovat pääkategoriassa 13 ja pääkategoria 14 on luotu varmuuden vuoksi.

Kaikki kaupungin hankinnat tullaan jaottelemaan hankintakategorioihin riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi kaupungin oma hankinta, maakunnallinen yhteishankinta taikka Sarastia Oy:n tai Hansel Oy:n yhteishankinta.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kalusto (esimerkiksi pelastus- ja puomitikasautot sekä ambulanssit) kuuluu kategorian 12 (Pelastustoimi) alakategoriaan 12.1 (Tavarat). Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupungin hankintakategoriat ovat seuraavat:
 1. Opetus, nuoriso ja lastenkulttuuri
  1. Tavarat (esimerkiksi oppikirjat)
  2. Palvelut
 2. Varhaiskasvatus
  1. Tavarat
  2. Palvelut (esimerkiksi ruotsinkielinen päivähoito)
 3. Kulttuuri ja vapaa-aika
  1. Tavarat (esimerkiksi kirjastojen kirjallisuus)
  2. Palvelut
 4. Maankäytön suunnittelu
  1. Tavarat
  2. Henkilökuljetukset (Joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikön hankinnat)
  3. Muut palvelut
 5. Infra, rakentaminen ja kunnossapito
  1. Tavarat (esimerkiksi liikennemerkit ja opasteet)
  2. Palvelut
  3. Rakennusurakat
 6. Viranomaispalvelut (ympäristö, rakennusvalvonta, maatalous ja lomitus)
  1. Tavarat
  2. Palvelut (esimerkiksi lomituspalvelut)
 7. Kiinteistöt (tilapalvelut)
  1. Tavarat (esimerkiksi aurinkosähkövoimalat)
  2. Palvelut
  3. Rakennusurakat
 8. Sosiaali- ja perhepalvelut
  1. Tavarat
  2. Ennaltaehkäisevät terveyspalvelut
  3. Psykososiaalisen tuen palvelut
  4. Lastensuojelun palvelut (esimerkiksi lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta)
  5. Sosiaalisen tuen palvelut (esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut)
  6. Muut palvelut
 9. Terveyspalvelut
  1. Tavarat (esimerkiksi sairaalakalusteet)
  2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  3. Avosairaanhoidon palvelut
  4. Sairaala- ja geriatriset palvelut
  5. Suun terveydenhuolto (esimerkiksi suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella)
  6. Muut palvelut
 10. Ikäihmisten palvelut
  1. Tavarat
  2. Palvelut
 11. Vammaispalvelut
  1. Tavarat
  2. Palvelut
 12. Pelastustoimi
  1. Tavarat (esimerkiksi ensihoitohenkilöstön vaatteet)
  2. Palvelut
 13. Hallinto- ja tukipalvelut
  1. ICT-tavarat ja -palvelut sekä tietojärjestelmät (esimerkiksi teleoperaattoripalvelut)
  2. Kalusteet (esimerkiksi toimisto- ja julkitilakalusteet)
  3. Toimistotarvikkeet
  4. Ruoka, siivous ja kiinteistönhoito
  5. Muut tavarat (esimerkiksi kodinkoneet ja viihde-elektroniikka)
  6. Muut palvelut (esimerkiksi tilausajopalvelut)
 14. Muut tavarat ja palvelut
  1. Muut tavarat
  2. Muut palvelut 

Rakennusurakat kuuluvat joko kategorian 5 (Infra, rakentaminen ja kunnossapito) alakategoriaan 5.3 (Rakennusurakat) tai kategorian 7 (Kiinteistöt; tilapalvelut) alakategoriaan 7.3 (Rakennusurakat), riippuen siitä, kumman vastuualueen urakasta on kyse. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

torstai 6. helmikuuta 2020

Hae julkisten hankintojen näköalapaikalle! Strategia- ja kehittämispalvelut etsii hankinta-asiantuntijaa


Jos omaat kehittävän ja ratkaisukeskeisen työotteen, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, olet oma-aloitteinen sekä sinulla on julkisten hankintojen osaamista ja ymmärrystä digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista hankinnoissa, niin hae Hämeenlinnan kaupungin strategia- ja kehittämispalveluihin hankinta-asiantuntijaksi.

Kaupungin työllisyyspalvelut hakee ostopalveluiden ja hankinnan kehittämisestä innostunutta määräaikaista hankinta-asiantuntijaa Teemme yhdessä! -työllisyyden palveluiden ja hankintojen kehittämisen ESR-hankkeeseen 2020–2021. Hankkeessa kehitetään Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala) työllisyyden ostopalveluita ja niiden hankintaa yhdessä henkilöstön ja kehittäjäasiakkaiden kanssa.

Kyseessä on näköalapaikka julkisten hankintojen maailmaan organisaatiossa, jossa hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa ja palkittua. Hae julkisten hankintojen näköalapaikalle! Työpaikkailmoitus on Sarastia Rekryn verkkosivuilla täällä. Haku päättyy torstaina 20.2. klo 15.

Onko julkinen hankinta tylsää? Ei ole, vaan se on yksi mielenkiintoisimmista töistä ja siinä oppii koko ajan uutta. Ja vaikka julkisia hankintoja säännellään paljon, ei arkipäivän huumoria tarvitse unohtaa. Kuva: Aapo Korte.

keskiviikko 5. helmikuuta 2020

Hämeenlinnan kaupungille Vuoden Paras Kuntatilaaja -kunniamaininta


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittämistyö on huomioitu nyt julkisesti jo toista kertaa. Kaupunki sai Vuoden Paras Kuntatilaaja -kunniamaininnan viime joulukuussa. Sitä ennen kaupunki palkittiin Vuoden Julkisten Hankintojen Kehittäjä -kunniamaininnalla Hankintapäivillä Tampereella 28.3.2019.

INFRA ry:n tiedotteen mukaan ”Hämeenlinnassa on määrätietoisesti vähennetty oman tuotannon osuutta ja ohjattu urakoita kilpailun kautta yksityisten yritysten tehtäväksi. Hankintatoimen kannalta reilu, kilpailukykyinen ja tehokas toimintamalli tuottaa myös säästöjä hämeenlinnalaisille veronmaksajille”.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vuoden Paras Kuntatilaaja -kilpailun organisoinnista vastaa infratoimialan yrityksiä Rakennusteollisuus RT:ssä edustava INFRA ry. Vuonna 2019 päähuomio kohdistui kuntien käymään markkinavuoropuheluun alueen yrittäjien kanssa ja kestävän infran periaatteisiin hankinnoissa. Kilpailun asiantuntijaraadissa olivat kehityspäällikkö Riina Känkänen (Ramboll Finland), johtaja Jani Sillanpää (FCG) sekä elinkeinopoliittinen johtaja Juha Laurila ja toimitusjohtaja Paavo Syrjö (INFRA ry).

Lähde:
INFRA ry:n tiedote 13.12.2019: Risuista ruusuja – Lohja palkittiin vuoden Parhaana Kuntatilaajana

sunnuntai 2. helmikuuta 2020

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tarjouspyyntö julkaistu


Tarjouskilpailu koskee Kanta-Hämeen perheoikeudellisen yksikön lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan hankintaa sekä lastensuojelulain nojalla järjestettäviä Kanta-Hämeen kuntien valvottuja tapaamisia ja vaihtoja.

Hankinta on jaettu kolmeen seutuun (osa-alueeseen): Hämeenlinnan seutu, Forssan seutu ja Riihimäen seutu. Palvelu on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Valvotulla tapaamisella tarkoitetaan tapaamista, jossa työntekijä on jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä.

Tuetulla tapaamisella tarkoitetaan tapaamista, jossa työntekijä on saatavilla ja tukee tarpeen mukaan lasta ja vanhempaa tapaamistilanteessa.

Valvotuilla vaihdoilla tarkoitetaan, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle tapaamispaikan valvojan tuella. Valvottu vaihto voidaan järjestää niin, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan.