keskiviikko 16. joulukuuta 2020

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!Hämeenlinnan kaupungin joulutervehdyksen myötä kaupungin hankintapalvelut toivottaa sopimuskumppaneille, muille yrityksille ja yhteisöille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia seuraaville: Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

perjantai 11. joulukuuta 2020

Nyt on tietoa tarjolla! – Hankintasopimuskooste on julkaistu


Hämeenlinnan kaupungin hankintasopimuksista ja muista kaupunkia koskevista hankintasopimuksista on laadittu kooste, joka löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Kooste ei ole vielä täydellinen, mutta se on merkittävä askel Hämeenlinnan hankintojen avoimuuden lisäämisessä ja hankintojen viestinnän kehittämisessä.

Hankintasopimuskoostetta pyritään päivittämään kahdesti vuodessa. Koosteeseen ei ole sisällytetty ns. kertahankintoja, kuten rakennusurakoita. Niiden osalta tietoa on mm. kaupungin vuosittaisissa hankintasuunnitelmissa.

Hankintasopimuskoosteesta löytyy hankinta- ja alakategorioittain jokaisesta hankintasopimuksesta sopimuksen kohde, sopimuskumppanin nimi ja sopimuskausi. Jos sopimuskumppaneita on paljon, voi tietona olla useita palveluntuottajia tms. Lisäksi koosteessa on erikseen kerrottu, jos kyseessä on yhteishankinta tai sidosyksikköhankinta.

Koosteessa ei ole kerrottu kaupungin yhteyshenkilöitä, koska hankintakategoriakohtaiset yhteyshenkilöt ovat Hankintakategoriat-asiakirjassa, joka myös löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Kaupungin hankintakategoriat noudattavat pitkälti organisaatiorakennetta siten, että pääkategoriat 1-3 koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimialaa, pääkategoriat 4-7 koskevat kaupunkirakennetoimialaa, pääkategoriat 8-11 koskevat sosiaali- ja terveystoimialaa sekä pääkategoria 12 koskee Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Konsernipalveluita ja useampaa toimialaa koskevat hankinnat ovat pääkategoriassa 13 ja pääkategoria 14 on luotu varmuuden vuoksi.

Hankintasopimuskoosteessa on lueteltu mm. joukkoliikenteen hankintasopimukset. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaikki kaupungin hankinnat jaotellaan hankintakategorioihin riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi kaupungin oma hankinta, maakunnallinen yhteishankinta taikka Sarastia Oy:n tai Hansel Oy:n yhteishankinta.

Viestintää työllisyyspalveluna – Vielä viikko aikaa tarjota


Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman päätavoitteena on, että työnhakijan työttömyyden kesto on Hämeenlinnan seudulla lyhin Suomessa. Visiona on, että työnhakijalla ja työnantajalla on Suomen ketterimmät työllisyyspalvelut Hämeenlinnan seudulla.

Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalvelut hakee palveluntuottajaa monipuoliseen työllisyyspalveluun vuosiksi 2021–2023, jonka tehtävät koostuvat viestinnän kokonaisuuksista. Hankinnan kohteena oleva työllisyyspalvelu on ohjaus- ja neuvontapalvelua, jossa asiakaskohderyhmän työttömät työnhakijat osallistuvat työllistymistä edistävään palveluun, jossa perehdytään erilaisiin viestinnällisiin tehtäviin.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Asiakaskohderyhmänä ovat yli 300 päivää työmarkkinatuella olevat sekä haastavassa työmarkkina-asemassa olevat Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaat, nuoret, koulupudokkaat ja yli 30-vuotiaat, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta työhön paluun tueksi. Kokonaisuuden tuottamiseen osallistuvat henkilöt osallistuvat toteutukseen osana työelämään valmentavaa työtoimintaa, työkokeilua tai palkkatukityötä.

Viestintään liittyviä tehtäviä hankinnan kohteena olevassa työllisyyspalvelussa ovat muun muassa:
 1. Asukaslehtijutut (yksi juttu per lehti), lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa
 2. Somekampanjat vähintään kerran kuukaudessa
 3. Videoklipit
 4. Tiedotteet eri teemoihin liittyen vähintään kerran kuukaudessa
 5. Työllistymisen tarinallistaminen: viikoittaiset uutiset, työpaikkojen markkinointi, viestinnällinen etsivätyö
 6. Työllisyydenhoidon etärekryjen ja tapahtumien tuottaminen (tapahtumatuotannon tekninen toteutus)
 7. Teemme yhdessä! -hankkeen someviestintä 

Tarjouspyyntömme löytyy osoitteesta https://pienhankintapalvelu.fi/kantahame.

Lisätietoja: mira.sillanpaa(at)hameenlinna.fi.

tiistai 24. marraskuuta 2020

#200 ja 20 000 kertaa kiitos!


Tämä on Hankinnat ja Hämeenlinna -blogin 200. teksti. Samalla blogin näyttökertojen määrä on ylittänyt 20 000:n rajan. Kiitos teille kaikille, jotka olette löytäneet tämän blogin!

Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli melkein kolme vuotta sitten. Näin ollen blogissa on ollut keskimäärin noin 600 näyttökertaa kuukaudessa.

Tunnisteiden perusteella blogissa on käsitelty eniten seuraavia aiheita (suluissa se, kuinka monta kertaa aihe on ollut tunnisteena blogiteksteissä): tarjouskilpailu (73), julkiset hankinnat (52), valmistelu (48), kaupunkirakennetoimiala (46), tietopyyntö (38), markkinakartoitus (36), sosiaali- ja terveystoimiala (30) sekä ohje (23).

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 20 000 kertaa!

maanantai 23. marraskuuta 2020

Infraurakoista 2021 avoin esittelytilaisuus – Nyt on tietoa tarjolla!


Hämeenlinnan kaupunki järjestää avoimen urakoitsijatilaisuuden koskien infraurakoita, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Tilaisuus järjestetään 7.12.2020 Wetterin auditoriossa, Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä Teams -live -tapahtumassa.

Tietopyynnön määräajat koskevat vain tietopyynnön näkyvyyttä, eikä tilaisuuteen osallistujien tarvitse tehdä Tarjouspalvelussa mitään toimenpiteitä. Sen sijaan paikan päälle saapuvia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kaupungin verkkosivuilta löytyvällä ilmoittautumislinkillä.

Tilaisuuden ilmoittautuminen, live -tapahtuman liittymislinkki, sekä tilaisuuden julkaistava materiaali ovat nähtävillä Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/infranrakentaminen.

Tilaisuudessa esitellään urakoiden alustava sisältö, toteutusajankohta ja urakkamuoto. Lisäksi esitellään kaupungin tarjousportaali ja infraurakoiden rakennuttamisessa ja rakentamisessa noudatettavia yleisiä toimintatapoja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaisuudessa annettavat tiedot ovat alustavia, eivätkä ne sido myöhemmin tilaajaa. Tarkat kohdekohtaiset tiedot annetaan myöhemmin julkaistavissa erillisissä hankintailmoituksissa.

Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaisia hankintoja. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 19. marraskuuta 2020

Hae kuljetussuunnittelijaksi, jonka työtä on myös julkisten hankintojen mielenkiintoinen maailma!


Tervetuloa Hämeenlinnaan töihin! Hämeenlinna on ihan lähellä, 2/3 suomalaisista asuu 150 km:n säteellä meistä. Työssä keskitymme onnistumisiin, positiivisuuteen ja mahdollisuuksiin ja luomme yhdessä hyvän työpaikan ja työyhteisön. Hämeenlinnassa saa innostua, kehittää ja kehittyä. Työn Iloa ja Iloa työhön! Lue lisää www.hameenlinna.fi/tyopaikat ja hae heti.

Tehtävänkuvaan kuuluvat Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen (Makupa) kilpailuttamisasiakirjojen laadinta ja kilpailuttaminen sekä käyttöönoton valmistelu yhdessä maakunnan kanssa. Osana työnkuvaa on nykyisten Makupa-sopimusten seuranta ja valvonta yhdessä muiden kuljetussuunnittelijoiden kanssa. Kuljetussuunnittelija osallistuu myös muihin joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikön töihin.

Onko julkinen hankinta tylsää? Ei ole, vaan se on yksi mielenkiintoisimmista töistä ja siinä oppii koko ajan uutta. Ja vaikka julkisia hankintoja säännellään paljon, ei arkipäivän huumoria tarvitse unohtaa. Myös kuljetussuunnittelussa oppii koko ajan uutta. Kuvituskuva. Kuva: Aapo Korte.

Määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu kokemus hankinnoista ja sote-kuljetussuunnittelusta.

Sinulta kuljetussuunnittelijana odotamme kokemusta julkisista hankinnoista, kehittämistehtävistä, perehtyneisyyttäsi henkilökuljetuksiin ja kuljetusketjujen hallintaan. Toivomme loogista päättelykykyä, systemaattista ja järjestelmällistä suunnittelua kokonaisuuden hallinnoimiseksi. Kuljetussuunnittelussa auttaa kykysi työskennellä yksin, mutta myös toisen huomioonottavana työparina, sekä kykysi hoitaa sidosryhmäyhteistyötä.

Hakemukset jätetään 26.11.2020 klo 15 mennessä sähköiseen rekrytointijärjestelmään www.sarastiarekry.fi.

tiistai 17. marraskuuta 2020

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on väylä hyviin hankintoihin


Hämeenlinnan kaupungin hankintapalveluita on kehitetty viimeiset vuodet erittäin aktiivisesti. Yksi osa sitä on hankintojen viestinnän kehittäminen. Erityisesti Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on tullut tutuksi monelle paikalliselle yritykselle.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi (https://hmlhankinnat.blogspot.fi) perustettiin ennen kaikkea tiedotus- ja informaatiokanavaksi Hämeenlinnan kaupunkikonsernin hankinnoista kiinnostuneille yrityksille ja muille yhteisöille. Tammikuussa 2018 perustetussa blogissa on tähän mennessä ollut jo melkein 20 000 näyttökertaa.

Hankinnat ja Hämeenlinna kertoo kaupungin tulevista tarjouskilpailuista ennakoivasti, jolloin kiinnostuneilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua hankintoja koskeviin infotilaisuuksiin ja vuoropuheluihin. Haluamme myös kertoa julkisista hankinnoista selkeästi ja kertoa esimerkiksi seikoista, joita ainakin täytyy ottaa huomioon tarjousta tehdessä.

Hankinnat ja Hämeenlinna on blogi Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista ja hankintapalveluista sekä julkisten hankintojen maailmasta. Blogia seuraamalla erityisesti paikalliset yritykset saavat ennakoivasti ja monipuolisesti tietoa Hämeenlinnan hankinnoista.

Paitsi että blogi on tärkeä Hämeenlinnan hankintojen ulkoinen viestintäkanava, se on myös tapa lisätä hankintojen avoimuutta. Blogista löytyvät linkit mm. kaupungin tarjouskilpailuihin, muiden hankintayksiköiden kilpailutuksiin ja tunnettujen yhteishankintayksiköiden verkkosivuille.

Hankinnat ja Hämeenlinna on blogi Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista ja hankintapalveluista sekä julkisten hankintojen maailmasta. Blogia ylläpitää kaupungin hankintapalvelut-yksikkö.

Hankintojen kehittäminen on meillä jatkuva prosessi, ja siksi bloginkin sisältöä kehitetään koko ajan. Tähtäimessä on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

sunnuntai 8. marraskuuta 2020

Hankintojen yrityskyselyyn vastanneista suurinta osaa julkiset hankinnat kiinnostavat


Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut toteutti yrityskyselyn hankinnoista lokakuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 21 yhteisöä, joista 76 % osakeyhtiöitä ja 14 % toiminimiä (loput kommandiittiyhtiöitä ja yhdistyksiä). Vastaajien määrä on lievä pettymys, koska nyt yrityksillä ja muilla yhteisöillä olisi ollut loistava mahdollisuus kertoa mielipiteensä Hämeenlinnan hankinnoista ja antaa kehittämisehdotuksia.

Eniten edustettuja päätoimialoja olivat kuljetus ja varastointi (29 %) sekä rakentaminen (19 %). Yhteisöistä yli puolet on toiminut jo yli 20 vuotta. Työntekijämäärä vaihteli yrittäjästä itsestään luokkaan 11-50 työntekijää, johon kuului 33 % vastaajista. Edellisen tilikauden liikevaihto oli korkeintaan kaksi miljoonaa euroa 86 %:lla vastaajista. 76 %:lla on kotipaikkana Hämeenlinna ja Hämeenlinnan seudulta on 90 % kyselyyn vastanneista. 52 % kuuluu toimialakohtaiseen järjestöön ja 43 % Hämeenlinnan Yrittäjiin (sama vastaaja voi kuulua kumpaankin järjestöön).

Kyselyyn vastanneista 62 % on osallistunut Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin viimeisen viiden vuoden aikana ja heistä yli puolet vähintään kahteen kilpailutukseen. Saat näkymään kaavion suurempana klikkaamalla kuvaa.

Suurinta osaa (95 %) vastanneista julkiset hankinnat kiinnostavat. Yli 80 % on osallistunut julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin ja heistä merkittävä osa useampaan kilpailutukseen viimeisen viiden vuoden aikana. Suurin osa vastaajista tietää termit HILMA, pienhankinta, kansallinen hankinta, EU-hankinta ja yhteishankinta; sen sijaan ESPD:n tietää kolmannes vastaajista (ESPD on EU-hankinnoissa käytettävä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja). Melkein puolet tarvitsee mielestään koulutusta julkisista hankinnoista – tätä koulutusta voisivat esimerkiksi yrittäjäjärjestöt entistä enemmän tarjota.

Hämeenlinnan kaupungin hankintojen osalta toivottiin eniten hankintojen jakamista pienempiin osiin. Moni tiesi, mistä etsiä kaupungin tarjouskilpailuja ja että kaupungin tarjouskilpailut käydään sähköisesti. Yllättävän moni ei ollut varma, kehen kaupungilla voi olla hankintoihin liittyen yhteydessä; tässä auttaa www.hameenlinna.fi/hankinnat/ -verkkosivu, jolta löytyy tiedosto hankintakategorioista yhteyshenkilöineen. Myöskään kaupungin hankinnoista ei koettu saatavan riittävästi tietoa, vaikka hankintojen viestintää on jatkuvasti parannettu (tämän blogin säännöllinen seuraaminen on suositeltavaa).

Hämeenlinnan tarjouskilpailuihin on osallistunut 62 % vastaajista ja heistä 46 % yhteen kilpailutukseen viimeisen viiden vuoden aikana. Kaupungin sopimuskumppanina on ollut melkein puolet vastaajista ja heistä puolet vähintään kuusi vuotta.

Vaikka kaupungin hankintoihin ja hankintatoimeen liittyvää viestintää on jatkuvasti lisätty ja kehitetty, kyselyn perusteella kaikki eivät silti koe saavansa riittävästi tietoa. Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on perustettu juuri sitä varten, että tietoa olisi mahdollisimman paljon saatavilla. Kannattaa myös muistaa blogin oikeassa laidassa olevat linkit.

Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista toivotaan saatavan tietoa erityisesti verkkosivuston kautta (57 %), uutiskirjeen välityksellä (48 %) ja esimerkiksi kerran vuodessa järjestettävässä hankintainfossa (38 %). 19 % haluaisi, että kaupungin hankintapalvelut on tavattavissa PARKKI Business Parkissa esimerkiksi kerran kuukaudessa. 14 % toivoi kaupungin hankintapalveluiden omaa painettua lehteä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Tältä pohjalta mietitään Hämeenlinnan hankintatoimen viestintää tulevaisuudessa.

Hankintatilaisuuksien ajankohdista suosituimpia ovat illat ja lauantait. Eniten halutaan tietoa valmistelussa olevista tarjouskilpailuista (86 %), käynnissä olevista tarjouskilpailuista (62 %) ja pienhankinnoista (48 %). Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Valmisteilla olevien hankintojen osalta kannattaa seurata erityisesti tätä blogia ja käynnissä oleviin tarjouskilpailuihin on suorat linkit tämän blogin oikeassa laidassa.

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen on tehty liian vaikeaksi mm. ehtojen takia. Täytyy kuitenkin muistaa, että jos sopimuskaudella tulee haasteita, niin asioiden ratkaiseminen on vaikeaa ilman riittäviä sopimusehtoja. Toivottiin myös lisää keskustelua kaupungin ja yritysten välille, ja sitä pyritään koko ajan lisäämään. Myös yritysten kannattaa olla itse aktiivisia kaupunkiin päin. Avoimissa vastauksissa toivottiin myös annettavan lisäpisteitä tarjouskilpailuissa paikallisille yrityksille, mutta tällainen pisteytys ei ole hankintalain mukaan mahdollista.

Kyselyyn vastanneet toivoivat tietoa erityisesti valmistelussa olevista ja käynnissä olevista tarjouskilpailuista sekä pienhankinnoista. Muita aiheita olivat mm. hankintasanasto, EU- ja kansalliset hankinnat, ohjeistus tarjouksen tekemiseen, sivistys- ja hyvinvointitoimialan hankinnat, sosiaali- ja terveystoimialan hankinnat, pelastuslaitoksen hankinnat sekä yhteishankinnat. Saat näkymään kaavion suurempana klikkaamalla kuvaa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut kiittää lämpimästi kaikkia hankintojen yrityskyselyyn vastanneita! Jos kysely toteutetaan ensi vuonna uudestaan, niin toivottavasti vastaajamäärä on silloin suurempi.

tiistai 27. lokakuuta 2020

Vielä ehdit vastata hankintojen yrityskyselyyn!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä.


Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 31.10.2020 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

keskiviikko 21. lokakuuta 2020

Hämeenlinna hankkii ihmisille hyvää arkea

Edelläkävijyys sote-palveluiden hankinnoissa näkyy myös palvelutyytyväisyydessä

Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimea on kehitetty viimeiset vuodet erittäin aktiivisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa Hämeenlinna on yksi julkisen sektorin edelläkävijöistä. Edelläkävijyys syntyy mm. hankinnan valmisteluun ja vuoropuheluihin panostamisesta sekä hankintojen kilpailuttamisesta vaikuttavasti.

Hankintojen hyvä valmistelu ja huolella tehdyt asiakirjat ratkaisevat minkälaisia tarjouksia saadaan. Tärkeä osa hankinnan valmistelua on alan toimijoiden kanssa käytävä, rehellinen ja avoin vuoropuhelu. Se on kaikkien etu ja myös toimijat arvostavat sitä. Monissa hankinnoissa myös palvelusisältöjä on työstetty yhteistyössä asiakasedustajien kanssa ja asiakaspalautteen perusteella niin, että palvelu vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita.

Kilpailutuksen vaikuttavuus on keskiössä monessa Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa. Vaikuttavuudella tarkoitetaan, että hankinnalla saavutetaan myönteisiä asiakasvaikutuksia ja yhteiskunnallisia muutoksia, jotka voivat olla esimerkiksi sosiaalisia tai terveydellisiä.

Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa palvelut kilpailutetaan kuntalaisia, ihmisiä, varten. Vaikuttavilla hankinnoilla saavutetaan myönteisiä asiakasvaikutuksia. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden sosiaalisen tai terveydellisen tilanteen koheneminen säästää kaupungin kustannuksia ja palveluntuottaja saa esimerkiksi rahallisen bonuksen laadukkaan lopputuloksen saavuttamisesta. Vaikuttavuuteen voidaan tähdätä esimerkiksi bonus-sanktiomallilla tai puitejärjestelyissä vuosittain vaihtuvalla etusijajärjestyksellä. Tapoja on monia – oleellista on vaikuttavuuden mittaaminen ja siihen liittyvä tavoitetaso. Vaikuttavuus tuo hyötyä kaikille: palvelun tarvitsijalle, kaupungille ja palvelun tuottajalle.

Edelläkävijyys on myös ennen kaikkea sitä, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa palvelut kilpailutetaan kuntalaisia, ihmisiä, varten. Onnistuneella hankinnalla yhteiset resurssit käytetään myös viisaasti.

Hämeenlinnan hankintatoimen kehittäminen on jatkuva prosessi, myös sote-palveluiden hankinnoissa. Tavoitteena on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

maanantai 19. lokakuuta 2020

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta – Osallistu infotilaisuuteen!


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kilpailuttamista. Tarjouskilpailu käytäneen alkuvuodesta 2021 ja sopimuskauden on tarkoitus alkaa syyslukukauden 2021 käynnistyessä. Hankinta on todennäköisesti sote- tai muun erityisen palvelun pienhankinta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikille 1.-2. vuosiluokan oppilaille ja erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työaikana koulun aloituspäivästä viikon 22 loppuun. Toimintaa tarjotaan koulun työvuoden aikana 760 tuntia kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin klo 7-17 välisenä aikana. Yleisin järjestämisaika ajoittuu klo 11-17 välille. Lukuvuosittain selvitetään, missä toimipaikoissa on tarvetta toimintaan ennen koulupäivän alkamista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle. Toimintaa ohjaavat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet, joiden tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja tuottamisessa mukana olevia.

Tietopyynnön julkaisuhetkellä ulkoiset palveluntuottajat tuottavat aamu- ja iltapäivätoimintaa 19 kaupungin kouluyksikössä, joita on sekä pitäjissä että kantakaupungin alueella, ja kaupungin omat ohjaajat vastaavat toiminnasta kuudessa yksikössä. Näistä kolme on erityisen tuen ryhmiä.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen marikki.arnkil(at)hameenlinna.fi 6.11.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus, alla mainittuun infotilaisuuteen osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan APIP-TOIMINTA.

Hankintaa koskeva infotilaisuus järjestetään Teams-kokouksena torstaina 12.11.2020 klo 14-15.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia eivätkä ne sido hankintayksikköä millään tavalla.

perjantai 9. lokakuuta 2020

Kysely Kalvolan ja Rengon ateria- ja siivouspalveluista


Hämeenlinnan kaupunki selvittää kyselyllä erityisesti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä Kalvolan ja Rengon ateria- ja siivouspalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria- ja siivouspalveluiden tulevissa kilpailutuksissa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.


Sähköisen kyselyn lisäksi osassa Kalvolan ja Rengon yksiköistä tyytyväisyyttä kysellään paperilomakkeilla. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kerro kaupungille kyselyyn vastaamalla, mikä em. palveluissa toimii hyvin ja mikä vähemmän hyvin ja onko asioita, joita tulisi mielestänne kehittää. Vastaathan kyselyyn 6.11.2020 mennessä. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti. Kyselyllä ei kerätä henkilötietoja. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

Haussa asianhallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto Hämeenlinnan kaupungin tarpeisiin


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia asianhallintajärjestelmästä ja sähköisestä arkistosta. Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa.

Hankinnan tavoitteena on kaupunkia erinomaisesti palveleva, kokonaistaloudellisesti edullinen asianhallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto. Asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston tulee toimia luotettavasti ja niiden tulee olla helppokäyttöiset. Hankinnan tavoitteena on lisäksi järjestelmä ja arkisto, joita kehitetään aktiivisesti kaikkia järjestelmän ja arkiston käyttäjiä ajatellen siten, että yleisestä kehitystyöstä ei veloiteta erikseen. Asianhallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto hankitaan palveluna.

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset on esitettävä 23.10.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjousten jättöaika päättyy 6.11.2020 klo 12.00. Kysymykset ja tarjoukset tulee lähettää Tarjouspalvelu-portaalista.

Sähköinen arkisto tarkoittaa, että asiakirjoja ei säilytetä enää paperimuodossa, kuten niitä säilytetään esimerkiksi Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikassa. Sähköisen arkiston tulee täyttää SÄHKE2-normin vaatimukset. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM! Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

maanantai 5. lokakuuta 2020

Yrityskysely hankinnoista – Auta meitä kehittymään!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä.


Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 31.10.2020 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

torstai 1. lokakuuta 2020

Hämeenlinnan hankintatoimi esillä Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivuilla ja Hämeen kauppakamarin lehdessä


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimi on ollut viime päivinä positiivisesti esillä – sekä Julkisten hankintojen neuvontayksikön hankinnat.fi -sivustolla että Hämeen kauppakamarin tuoreimmassa lehdessä. Alla olevien linkkien kautta pääsee lukemaan kirjoitukset kokonaisuudessaan.

Kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte käsittelee Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivuilla Vieraskynä-kirjoituksessaan hankintojen viestintää. ”Mitä sitä viestimään… Onhan meillä HILMA!” -otsikoidussa tekstissä Korte korostaa viestinnän merkitystä mm. tarjouskilpailujen onnistumisessa ja hankintojen avoimuuden lisäämisessä.

Hämeen kauppakamarin jäsenlehdessä 3/2020 on kerrottu Hämeenlinnan hankinnoista ja julkisista hankinnoista muutenkin. Jutussa Aapo Korte toteaa, että tietyissä tilanteissa hankintoja voidaan pyrkiä ohjaamaan paikallisille yrityksille, mutta tarjouskilpailun lopputuloksen ratkaisee kuitenkin tehdyt tarjoukset.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte kehottaa viestimään julkisista hankinnoista monipuolisesti ja ymmärrettävästi sekä onnistuneesti ja positiivisesti. Hän myös muistuttaa, että hankinnat eivät ole ”mustavalkoisia”, vaan niissä on valtavasti värejä ja sävyjä. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

maanantai 28. syyskuuta 2020

Terveiset Teemme yhdessä! -hankkeelta


Teemme yhdessä! Työllisyyden palveluiden ja hankintojen kehittämishanke käynnistyi helmikuussa 2020 vähän ennen poikkeustilaa. Erikoislaatuinen kevät ja kesä koettiin hankkeessa erityisenä haasteena ja hihat käärittiin työllisyyspalveluiden uuden dynaamisen pienhankintamallin käyttöönoton merkeissä motivoituneina ja ”taisteluvalmiina”.


Hankkeen ensimmäiset hetket käytimme aktiivisesti hankintamallin käytännön harjoitteluun yhdessä työllisyyspalveluiden asiakastyötä tekevien kollegoidemme kanssa. Samalla kehitimme uusia palvelupilotteja tiimityönä palveluntuottajiemme, sidosryhmiemme ja työyhteisömme voimin.

Saimme heti alussa useita uusia ja vanhoja, mutta erityisesti yhteistyöhön innostuvia ja joustavia palveluntuottajia työllisyyspalveluiden ostopalveluita rakentamaan ja tuottamaan. Tästä olemme erityisen kiitollisia! Monituottajamalli on saanut hyvää palautetta usealta suunnalta ja koemme, että asiakkaillamme on nyt mahdollisuus saada todella räätälöityä ja henkilökohtaista palvelua työllistymisen helpottamiseksi.

Olemme myös tiivistäneet yhteistyötä TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa unohtamatta arvokkaita kumppaneitamme Hämeen Yrittäjiä sekä Hämeen ammattikorkeakoulua. Kuntakokeilu kolkuttelee jo ovella ja innolla jatkamme yhteistyötä kohti uusia haasteita ja kehittämismahdollisuuksia.


On ollut ilo tehdä työtä yhdessä positiivisen toimijajoukon kanssa yli organisaatiorajojen! Kiitokset kaikille jo mukana oleville ja tervetuloa joukkoomme, mikäli työllisyyspalveluiden tuottaminen on osa osaamissalkkuasi.

Hilkka Luukkonen
Hankinta-asiantuntija, Teemme yhdessä! -hanke

Kuvituskuvat ovat Teemme yhdessä! -hankkeen palveluntuottajaesittelystä syksyltä 2020. Kuvat: Hämeenlinnan kaupunki.

torstai 24. syyskuuta 2020

Kertaus on opintojen äiti – Mistä löydän tietoa Hämeenlinnan hankinnoista?


Paitsi että löydät tietoa Hämeenlinnan hankinnoista tästä blogista, löydät sitä myös monesta muusta paikasta. Tästä blogista löydät tietoa erityisesti tulossa olevista hankinnoista.

Keskellä Hämeenlinnan keskustaa on Sibeliuksen syntymäkoti, joka on yksi vierailemisen arvoisista paikoista Hämeenlinnassa. Kaupungin matkailutarjonnasta löydät tietoa Hämeenlinnan verkkosivuilta; kuten myös siitä, miksi yrityksesi kannattaa sijoittautua Hämeenlinnaan. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Käynnissä olevat tarjouskilpailut


HILMA-ilmoituskanavasta kaupungin hankintoja voi etsiä käyttämällä hakukentässä hakusanaa Hämeenlinna. Työllisyyspalveluiden dynaamiset pienhankinnat ovat TyöllisyysSampo-portaalissa ja muut pienhankinnat löytyvät Pienhankintapalvelu-portaalista. EU- ja kansalliset hankinnat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa.

Työllisyyspalveluiden hankintoihin liittyy Teemme yhdessä! Työllisyyden palveluiden ja hankintojen kehittämishanke (ESR).

www.hameenlinna.fi/hankinnat/


Kaupungin verkkosivuilla on yleistä tietoa hankinnoista, kuten hankintakategoriat yhteyshenkilöineen, Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje sekä linkit muutaman yhteishankintayksikön verkkosivuille.

Hämeenlinnassa ymmärretään, että hyvään hankintaan tarvitaan hyvät perustukset! Siksi kaupungin hankinnoissa panostetaan sopimuskauden lisäksi erityisesti hankinnan valmisteluun ja vuoropuheluun. Valmistelussa ja vuoropuhelussa tärkeä merkitys on yrityksillä, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Talousarvio ja hankintasuunnitelmat


Talousarviosta kannattaa etsiä erityisesti tulevia talonrakennusinvestointeja. Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa käsitellään vuosittain EU- ja kansallisia hankintoja koskevat hankintasuunnitelmat. Talousarvio ja hankintasuunnitelmat löytyvät ainakin poliittisten toimielinten pöytäkirjoista.

maanantai 14. syyskuuta 2020

Kiinteistöihin liittyvät tekniikka- ja turvallisuusjärjestelmät – Osallistu infotilaisuuteen!


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee kiinteistöihin liittyvien tekniikka- ja turvallisuusjärjestelmien kilpailuttamista mahdollisesti vuonna 2021. Hankinta voi koostua esimerkiksi seuraavista osista:
 • Kulunvalvontajärjestelmä(t)
 • Kameravalvontajärjestelmä(t)
 • Ovi- ja porttipuhelinjärjestelmä(t)
 • Paloilmoitinjärjestelmä(t)
 • Rikosilmoitinjärjestelmä(t)
 • UPS-järjestelmä(t)
 • Äänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmä(t)
 • Rakennusautomaatio
 • Kiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmä(t)
 • Kiinteistöjen sisäverkkokaapelointi em. järjestelmiin liittyen 

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteisiin jouko.rummukainen(at)hameenlinna.fi ja tiina.hemila(at)hameenlinna.fi 21.9.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus, alla mainittuun infotilaisuuteen osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan TEKNIIKKA- JA TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT.

Hankintaa koskeva infotilaisuus järjestetään Teams-kokouksena torstaina 24.9.2020 klo 13.00 alkaen (tilaisuus kestää noin 1-2 tuntia).

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia eivätkä ne sido hankintayksikköä millään tavalla.

Sosiaali- ja terveystoimialalla kilpailutuksia tuki- ja asumispalveluista, tehostetusta palveluasumisesta sekä kotiin annettavista palveluista


Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on käynnissä viisi tarjouskilpailua, joista jokaiseen toivotaan tarjouksia toimijoilta, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Perheiden ja jälkihuollon tukipalveluiden hankinnan tarjousaika päättyy 8.10.2020 klo 10.00. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja välimuotoisten asumispalvelujen hankinnan tarjousaika päättyy 19.10.2020 klo 8.00. Vammaisten henkilöiden kotiin annettavien palveluiden, vammaisten henkilöiden asumispalveluiden ja kehitysvammaisten henkilöiden (myös autismin kirjo) asumispalveluiden hankintojen tarjousaika päättyy 27.10.2020 klo 12.00. Tarjousaika kannattaa tarkistaa vielä HILMA-ilmoituskanavasta.

keskiviikko 9. syyskuuta 2020

Tule kuuntelemaan Hämeenlinnan hankinta-aamua etäyhteydellä 17.9.


Hämeenlinnan hankinta-aamu järjestetään tällä kertaa etäyhteydellä, koronavirustilanteesta johtuen. Hämeen Yrittäjien järjestämässä tapahtumassa pääset kuulemaan neuvoja julkisiin hankintoihin osallistumisesta ja saat tietoa Hämeenlinnan kaupungin tulevista hankinnoista. Hankinta-aamuun 17.9. klo 8-9 voit ilmoittautua tämän linkin kautta 14.9. mennessä.

Hankinta-aamussa puhumassa Hämeenlinnan Yrittäjien puheenjohtaja, Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikkö ja Hämeen Yrittäjien hankintaneuvoja. Pääsetpä osallistumaan hankinta-aamuun tai et, kannattaa tutustua Suomen Yrittäjien Yritykselle bisnestä hankinnoista -oppaaseen ja Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeeseen.

Hankinta-aamussa keväällä 2019 kaupungin hankintapäällikkö kertoi, että hyvä hankinta ei synny ”neljän seinän sisällä”, kuten ei myöskään hyvä tarjous. Ole itse aktiivinen ja ota asioista selvää sekä seuraa säännöllisesti mm. Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia, Tarjouspalvelu- ja Pienhankintapalvelu-portaaleita, HILMA-ilmoituskanavaa sekä kaupungin verkkosivuja. Kuvituskuva. Kuva: Aapo Korte.

Lähde:
Hämeen Yrittäjien verkkosivut (9.9.2020)

KEINO-osaamiskeskus sekä hankkijoiden että tarjoajien asialla


Vastuullisten/kestävien julkisten hankintojen toteuttaminen on osoittautunut Suomessa haastavaksi prosessiksi sekä hankkijoille että tarjoajille. Kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat tarkemmin hankintoja, joiden kautta edistetään ympäristötavoitteiden ja kestävyystavoitteiden toteutumista. Kyseisten hankintojen tavoitteita edistetään nimenomaan hankintoja tekevien hankintayksiköiden palvelu- ja tuotehankintojen sekä niihin määriteltyjen kriteerien kautta. Usein näihin hankintoihin otetaan mukaan myös innovatiivisuutta tukevia elementtejä, jolloin saadaan mahdollistettua usein uutta liiketoimintaa ja innovatiivisuutta edellyttävien, kestävyystavoitteiden toteutuminen. Hankinnoilla haetaan siis positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Vuonna 2018 työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamalla hankkeella käynnistettiin nk. KEINOn eli kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskuksen toiminta. Kyseessä on nimensä mukaisesti keskus, jossa on mukana useita asiantuntijaorganisaatioita: Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel Oy. Kyseisten organisaatioiden edustajista on koottu asiantuntijoiden verkosto, joiden tehtävänä on edistää mm. useisiin kohtiin hallitusohjelmassa kirjattuja tavoitteita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen tekemisestä Suomessa.

Jarkko Koskinen, Kanta-Hämeen KEINO-muutosagentti, kirjoittaa KEINO-osaamiskeskuksesta ja sen toiminnasta. Osaamiskeskuksen verkkosivut ovat osoitteessa www.hankintakeino.fi. Kuva: KEINO-osaamiskeskus.

KEINOn toiminta on pääasiallisesti hankintayksiköiden informaatio- ja tukikanavana toimimista hankintojen strategisten linjausten, ympäristö- ja sosiaalisten linjausten sekä muiden vaikuttavuustoimien käytännön toimien toteuttamiseksi hankinnoissa. KEINO kokoaa osaamista tämäntyyppisten hankintojen tukemiseksi sekä kerää hankintayksiköiden tietoon hyviä toteuttamismalleja, esimerkkejä sekä käytäntöjä kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista. Vaikka pääasiallisesti kyseessä onkin hankintayksiköiden tukitoiminto, niin missään nimessä ei olla unohdettu myöskään tarjoajapuolta ja markkinoita näiden tavoitteiden toteuttajakumppanina. Ilman toimivia tarjoajamarkkinoita, joilla on edellytykset ja kyky tarjota palveluita ja tuotteita, on turha määritellä hankinnoille kestäviä tai innovatiivisia hankintatavoitteita.

Jotta tällainen tavoitteiden ja toteutuskeinojen määrittely olisi toimivaa ja toteutuskelpoista, on KEINOn yhtenä toimintamuotona KEINOn koordinoimat hankkijoiden kehittäjäryhmät, joita on perustettu erilaisten kestävien ja innovatiivisten hankintojen teemojen ympärille. Kehittäjäryhmiä on koottu muun muassa rakentamisen ja infran hankintojen, liikenteen ja liikkumisen hankintojen ja sote-hankintojen ympärille. Kyseisissä kehittäjäryhmissä hankintoja tekevät ammattilaiset ja verkoston asiantuntijat kehittävät ensin yhdessä hankintakäytäntöjä ja -määrityksiä tuleviin hankintoihin. Ja tietysti, jotta nämä määritykset osuisivat yhteen myös markkinoilta löytyvien ratkaisujen kanssa, tai niiden ympärille voitaisiin kehittää innovaatiotoiminnan kautta ratkaisuja, pitää näiden kehittäjäryhmien avautua avoimeen keskusteluun myös markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Näiden kehittäjäryhmien avautuminen markkinoiden suuntaan tullee tapahtumaan kunkin hankintakokonaisuuden tai erityisen uuden määrityksen ympärille järjestettävän markkinavuoropuhelutilaisuuden tai muunlaisen osallistumismahdollisuuden muodossa. Näitä eri muodoissa järjestettäviä markkinavuoropuheluja tullaan järjestämään (toivottavasti oikeastikin tavaten, mutta ainakin verkossa) ainakin jossain määrin vielä tulevana syksynä ja talvella.

KEINOn toimintaa on myös toiminnan kehittämisen aikana tuotu konkreettisesti lähemmäs maakunnan hankkijoita. Vuoden 2020 keväästä asti on myös Kanta-Hämeen alueella hankintatoimintaa tukemassa ja aktivoimassa ollut KEINO-osaamiskeskuksen paikallinen tuki, ns. hankintojen KEINO-muutosagentti. Suomessa toimii yhteensä 15 paikallista KEINO-osaamiskeskuksen muutosagenttia, joiden tehtävänä on edistää kestäviä ja innovatiivisia paikallisia hankintoja, kertoa maakunnan hankkijoiden ja tarjoajien yritysten tarpeista liittyen kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin myös KEINOn suuntaan ja toimia paikallisena, helposti lähestyttävänä, kontaktipisteenä kaikissa KEINOn edistämissä hankintatavoitteissa.

KEINOn Kanta-Hämeen muutosagenttina toimii allekirjoittanut. Minua saavat lähestyä kaikki alueen hankintoja suunnittelevat ja toteuttavat tahot – myös yritykset, joilla on kestävien ja innovatiivisten palveluiden tarjontaa, mistä olisi julkisen sektorin asiakkuuksissa mitattavaa hyötypotentiaalia. Olkaa rohkeasti yhteydessä; sekä hankkijat että toimittajat: tehdään yhdessä julkisten hankintojen avulla positiivinen vaikutus tulevaisuuteen!

Jarkko Koskinen

keskiviikko 2. syyskuuta 2020

Hämeenlinnan kaupunki mukana syyskuussa alkavassa KEINO-akatemiassa


Hämeenlinnan kaupunki ja 25 muuta organisaatiota on valittu syyskuussa 2020 alkavaan KEINO-akatemiaan. Kyseessä on hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma ja hankintojen strategisen johtamisen ohjelma. Akatemiaan osallistuminen on osa kaupungin hankintatoimen kehittämistyötä.

Ensimmäinen KEINO-akatemia järjestettiin 2019–2020, joten nyt on vuorossa toinen KEINO-akatemia. Kuva: KEINO-osaamiskeskus.

KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivujen mukaan ”vaikuttavien hankintojen kehittämisohjelman tarkoituksena on auttaa julkisorganisaatiota tunnistamaan hankintojensa vaikutuksia ja suunnittelemaan sekä suuntaamaan niitä tehokkaammin organisaation oman strategian näkökulmasta”. Akatemiasta on tarkempaa tietoa verkko-osoitteessa www.hankintakeino.fi/akatemia.

Akatemiassa jokaisella organisaatiolla on kehittämistehtävä, joka Hämeenlinnan osalta on kaupungin hankintojen vaikuttavuuden ja uusien hankintatapojen kehittäminen. Tavoitteena on saada kaupungin hankintatoimeen uusia ideoita, ajatuksia ja työkaluja hankintojen kilpailuttamiseen vaikuttavasti. Lisäksi tavoitteena on kehittää kaupungille uusia hankintatapoja, erityisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintoihin, joissa hankintamenettely kuvataan itse. Kehitystehtävän on tarkoitus hyödyttää koko kaupunkiorganisaatiota.

Ensimmäinen KEINO-akatemia järjestettiin 2019–2020. Toiseen akatemiaan on valittu Hämeenlinnan kaupungin lisäksi 19 muuta kuntaorganisaatiota (mm. Jyväskylän, Oulun, Vantaan ja Turun kaupungit sekä Lapin sairaanhoitopiiri) ja kuusi muuta organisaatiota (Business Finland, Eduskunta, Kirkkohallitus, Museovirasto, Ruokavirasto ja Hengitysliitto).

KEINO-osaamiskeskusta ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Kuva: KEINO-osaamiskeskus.

KEINO (www.hankintakeino.fi) on Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, joka tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämisessä. KEINO-konsortioon kuuluvat Motiva, Suomen Kuntaliitto, VTT, Business Finland, Suomen ympäristökeskus, Hansel ja Sitra.

Lähde:
KEINO-osaamiskeskus: https://www.hankintakeino.fi -sivusto (28.8.2020)

tiistai 1. syyskuuta 2020

Asianhallintajärjestelmä kilpailutettaneen 2020


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee asianhallintajärjestelmän kilpailuttamista. Tarjouskilpailu käydään mahdollisesti vielä vuoden 2020 aikana. Hankinta on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 15.9.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Lisäksi hankintayksikkö toivoo lyhyttä kuvausta toimijan asianhallintajärjestelmästä. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia eivätkä ne sido hankintayksikköä millään tavalla.

maanantai 31. elokuuta 2020

Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluiden sopimuskumppaniksi R. Holappa Oy


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluiden palveluntuottajan. Sopimuskumppaniksi valittiin R. Holappa Oy, joka toimii myös Raatihuoneen ravintolapalveluiden palveluntuottajana.

Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila-ravintola sijaitsee kuvassa vasemmalla. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sopimuskausi alkaa 1.9.2020 eli samana päivänä kun peruskorjattu pääkirjasto avautuu. Sopimuskausi kestää viisi vuotta. Pääkirjaston lisäksi Hämeenlinnassa toimii kuusi lähikirjastoa ja kaksi kirjastoautoa.

torstai 20. elokuuta 2020

Kalvolan ja Rengon ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalvelut kilpailutettaneen 2021


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Kalvolan ja Rengon alueiden ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2021. Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin tammikuussa 2021 ja että sopimuskausi alkaisi elokuussa 2021. Hankinta on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus tulee käsittelemään hankintaa loppuvuodesta 2020.

Hankinnan alustavina tavoitteina ovat vaikuttavuus, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut sekä taloudelliset säästöt tilaajalle.

Kalvola tiedetään erityisesti Iittalan kylästä, joka on suosittu matkailukohde. Noin 20 kilometrin päässä Hämeenlinnan kantakaupungista sijaitsevaan Iittalaan pääsee myös junalla. Kylän junapysäkki tunnetaan Suomen ensimmäisenä taideasemana. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 6.9.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Lisäksi hankintayksikkö toivoo yksityiskohtaista tietoa em. palveluiden vaikuttavuuden mittaamisesta ja siihen liittyvistä mittareista. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan KALVOLA JA RENKO. HUOM! Jos toimija on ilmoittautunut hankintayksikölle jo keväällä 2020, jolloin julkaistiin ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalveluiden hankintoja yleisesti koskeva tietopyyntö, ei toimijan tarvitse ilmoittautua uudestaan.

Hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kannattaa tutustua myös Tarjouspalvelu-portaalista löytyviin tietoihin.

Alustavana ajatuksena on valita sopimuskumppaniksi/-kumppaneiksi joko yksi kokonaistarjouksen tekijä tai yksi tarjoaja jokaiseen osakokonaisuuteen. Osakokonaisuudet ovat mahdollisesti seuraavat:
 1. Kokonaistarjous / Kalvola ja Renko
 2. Ateriapalvelut / Kalvola ja Renko
 3. Puhtaanapitopalvelut / Kalvola
 4. Puhtaanapitopalvelut / Renko
 5. Kiinteistöpalvelut / Kalvola
 6. Kiinteistöpalvelut / Renko
 7. Käyttäjäpalvelut / Kalvola
 8. Käyttäjäpalvelut / Renko 

Infotilaisuus ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalveluiden hankinnoista yleisesti pidettiin huhtikuussa 2020. Infotilaisuuden esitysmateriaali on tämän tietopyynnön liitteenä Tarjouspalvelu-portaalissa.

Rengosta on matkaa Hämeenlinnan kantakaupunkiin noin 15 kilometriä. Yksi Suomen vanhimmista historiallisista teistä, Hämeen Härkätie, mutkittelee pitkin Renkoa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Kaikki tässä tietopyynnössä ja sen mahdollisissa liitteissä olevat tiedot ovat alustavia eivätkä ne sido hankintayksikköä millään tavalla.

maanantai 17. elokuuta 2020

Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje (luvut 1 ja 2)


Ennen Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin osallistumista on syytä lukea tarkkaan läpi Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje, joka löytyy verkko-osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Luku 1: Yleistä julkisista hankinnoista


Julkinen hankinta on sitä, kun hankintalainsäädännön mukainen hankintayksikkö (esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki) hankkii tavaraa tai palvelua taikka urakan vastiketta (yleensä rahaa) vastaan oman organisaation ulkopuolelta. Julkinen hankinta ei ole sitä, kun hankintayksikkö valmistaa tavaraa tai tuottaa palvelua taikka toteuttaa urakan omana työnä.

Hankintalailla tarkoitetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Erityisalojen hankintalailla tarkoitetaan Lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Julkiset hankinnat jaotellaan hankinnan kohteen perusteella seuraavasti:
 • Tavarat
 • Palvelut, joita ovat terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, muut erityiset palvelut sekä muut palvelut (terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa sekä muissa erityisissä palveluissa ei ole EU-kynnysarvoa)
 • Rakennusurakat
 • Käyttöoikeussopimukset (käyttöoikeussopimuksissa ei ole EU-kynnysarvoa)
 • Suunnittelukilpailut 

Julkisissa hankinnoissa EU-hankinnat ovat euromääräisesti isoimpia, mutta kilpailutuksia on lukumäärällisesti vähiten. Pienhankinnat taas ovat euromääräisesti pienimpiä, mutta kilpailutuksia on lukumäärällisesti eniten. Kansalliset hankinnat ovat sekä euromääriltään että lukumääriltään EU- ja pienhankintojen välimaastossa. Mitä suurempi hankinta euromääräisesti, sitä tiukempaa on sääntely.

Luku 2: Tietopyynnöt ja vuoropuhelut


Kaupungin hankinnoista voidaan julkaista HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi) tietopyyntö, jolla pyydetään hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä ja muita yhteisöjä ilmoittautumaan kaupungille. Hämeenlinnan kaupungin tulevista hankinnoista kerrotaan myös Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa (https://hmlhankinnat.blogspot.fi).

Kaupungin hankinnoissa pyritään käymään vuoropuhelua alan toimijoiden (erityisesti paikallisten toimijoiden) kanssa ennen tarjouspyynnön julkaisua.

Jos olet mukana vuoropuhelussa ja pääset kommentoimaan asiakirjaluonnoksia, niin käytä tilaisuus hyödyksi:
 • Jos yritykselläsi/yhteisölläsi on tarjota uusi innovatiivinen ratkaisu tai yritykselläsi/yhteisölläsi on muuta uusinta tietoa hankinnan kohteesta, niin kerro tietosi vuoropuhelussa! Kaupunki on kiinnostunut uusista innovaatioista ja alan ”uusista tuulista”. Kaupunkia kiinnostaa, voiko hankinnan kilpailuttaa jollain uudella tavalla tai jostain uudesta näkökulmasta.
 • Lue luonnokset huolellisesti läpi – “Tee kotiläksysi!” Kerro kaupungille sellaisista ehdoista, jotka eivät ole alalle tyypillisiä. Kerro, mitkä ovat alalle tyypilliset ehdot. Kerro kaupungille sellaisista kohdista, jotka estävät yritystäsi/yhteisöäsi tarjoamasta. Kerro, miten kyseisiä kohtia kannattaisi muuttaa. Jos jokin kohta on epäselvä tai tulkinnanvarainen, niin kysy mitä sillä tarkoitetaan. 

Julkisissa hankinnoissa kannattaa käyttää tietopyyntöjä. Hämeenlinnan tietopyynnöt alkavat usein seuraavalla kappaleella: ”Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.”

sunnuntai 9. elokuuta 2020

Kutsu keskustelutilaisuuteen: Hämeenlinnan kaupungin perusterveydenhuollon palveluiden osaulkoistuksen kartoittaminen


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Keskustelutilaisuuden tarkoituksena on selvittää perusterveydenhuollon palveluiden osaulkoistusmahdollisuuksia vuodesta 2022 eteenpäin. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Markkinavuoropuheluun liittyen Hämeenlinnan kaupunki, Terveyspalvelut, järjestää keskustelutilaisuuden, jonka tarkoituksena on selvittää perusterveydenhuollon palveluiden osaulkoistusmahdollisuuksia vuodesta 2022 eteenpäin. Osaulkoistus koskee Hämeenlinnan Jukolan alueen, Rengon ja Kalvolan terveysasemien toiminnan ulkoistusta. Kutsumme avoimeen keskusteluun mukaan kaikki aihealueesta kiinnostuneet potentiaaliset palveluntuottajat.

Markkinavuoropuhelutilaisuus on vapaamuotoinen, se sisältää ko. asemien toiminnan esittelyä ja muuta keskustelua. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 19. elokuuta klo 14 alkaen Raatihuoneella Hämeenlinnan kaupungin valtuustosalissa Raatihuoneenkatu 15. Tervetuloa.

Tilaisuuteen ilmoittautumiset sähköpostilla tiistaihin 18.8. klo 12 mennessä osoitteeseen pekka.komulainen(at)hameenlinna.fi.

Osaulkoistus koskisi mm. Kalvolassa sijaitsevaa terveysasemaa. Kalvola tunnetaan erityisesti Iittalan taajamasta; Iittalaan pääsee esimerkiksi junalla. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Osaulkoistus koskisi Kalvolan terveysaseman lisäksi Rengon terveysasemaa ja Jukolan alueen terveysasemaa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia eivätkä ne sido hankintayksikköä millään tavalla.

torstai 25. kesäkuuta 2020

Kesällä kilpaillaan – myös julkisissa hankinnoissa


Tänä kesänä on hyvä keskittyä lähimatkailuun ja pyrkiä tekemään kesähankintoja paikallisilta yrityksiltä. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Myös kesällä on käynnissä julkisten hankintojen tarjouskilpailuja, joihin on jätettävä tarjous ajallaan, vaikka osa tarjoajan henkilöstöstä olisi kesälomaa viettämässä. Hämeenlinnan kaupungin hankinnoissa pyritään siihen, että tarjouskilpailuja ei käytäisi keskellä kesää, jos se ei ole aivan välttämätöntä.

Tämän blogin oikeasta laidasta löytyvät linkit Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin. Lisäksi kannattaa käydä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/hankinnat/, josta löytyy mm. hyödyllinen ohje tarjouksen tekemisestä.

Hämeenlinnan kaupungin Hankintapalvelut-yksikkö toivottaa aurinkoista kesää kaikille!

Haussa kokonaistaloudellisesti edullinen tiedolla johtamisen järjestelmä


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia tiedolla johtamisen järjestelmästä. Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa.

Hankinnan tavoitteena on kaupunkia, erityisesti kaupungin johtoa, erinomaisesti palveleva, kokonaistaloudellisesti edullinen tiedolla johtamisen järjestelmä. Tiedolla johtamisen järjestelmän tulee tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa johtamisen tueksi sekä olla helppokäyttöinen. Hankinnan tavoitteena on lisäksi järjestelmä, jota kehitetään aktiivisesti kaikkia järjestelmän käyttäjiä ajatellen siten, että yleisestä kehitystyöstä ei veloiteta erikseen. Tiedolla johtamisen järjestelmä hankitaan palveluna.

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset on esitettävä 5.8.2020 klo 9.00 mennessä. Tarjousten jättöaika päättyy 21.8.2020 klo 9.00. Kysymykset ja tarjoukset tulee lähettää Tarjouspalvelu-portaalista.

Hämeenlinnan kaupunki hakee kokonaistaloudellisesti edullista tiedolla johtamisen järjestelmää, joka tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa johtamisen tueksi. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM! Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

maanantai 22. kesäkuuta 2020

Tilausajopalveluiden sopimuskumppanit valittu


Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta kilpailuttivat tilausajopalveluiden puitejärjestelyn. Sopimuskausi alkoi 1.6.2020 ja kestää neljä vuotta. Sopimuskumppaneiksi valittiin seuraavat liikennöitsijät:

Tilausajopalveluiden puitejärjestelyssä valittiin 11 liikennöitsijää, joista viisi on Hämeenlinnasta, kaksi muualta Hämeenlinnan seudulta ja yksi muualta Kanta-Hämeestä. Kuvan linja-auto ei liity kilpailutukseen eikä puitejärjestelyyn (kuvituskuva). Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilausajopalveluilla tarkoitetaan linja-autoilla tehtäviä henkilökuljetuksia, joista tilaajalla ei ole muuta hankintasopimusta tai joita tilaaja ei muuten tule erikseen kilpailuttamaan. Tällaisia henkilökuljetuksia ovat esimerkiksi tilaajan yksiköiden koulutus-, opinto- ja tutustumismatkat sekä koululuokkien opetukseen kuuluvat matkat siltä osin kuin kyse ei ole säännöllisistä kuljetuksista.

Tilausajopalveluita eivät ole sellaiset henkilökuljetukset, joissa tilausajon maksajana ei ole tilaaja. Tällaisia henkilökuljetuksia ovat esimerkiksi koulujen vanhempainyhdistysten kustantamat matkat. Tilausajopalveluita eivät ole sellaiset henkilökuljetukset, jotka Hämeenlinnan joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikkö kilpailuttaa, kuten joukkoliikenne ja koulukuljetukset.