tiistai 24. marraskuuta 2020

#200 ja 20 000 kertaa kiitos!


Tämä on Hankinnat ja Hämeenlinna -blogin 200. teksti. Samalla blogin näyttökertojen määrä on ylittänyt 20 000:n rajan. Kiitos teille kaikille, jotka olette löytäneet tämän blogin!

Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli melkein kolme vuotta sitten. Näin ollen blogissa on ollut keskimäärin noin 600 näyttökertaa kuukaudessa.

Tunnisteiden perusteella blogissa on käsitelty eniten seuraavia aiheita (suluissa se, kuinka monta kertaa aihe on ollut tunnisteena blogiteksteissä): tarjouskilpailu (73), julkiset hankinnat (52), valmistelu (48), kaupunkirakennetoimiala (46), tietopyyntö (38), markkinakartoitus (36), sosiaali- ja terveystoimiala (30) sekä ohje (23).

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 20 000 kertaa!

maanantai 23. marraskuuta 2020

Infraurakoista 2021 avoin esittelytilaisuus – Nyt on tietoa tarjolla!


Hämeenlinnan kaupunki järjestää avoimen urakoitsijatilaisuuden koskien infraurakoita, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Tilaisuus järjestetään 7.12.2020 Wetterin auditoriossa, Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä Teams -live -tapahtumassa.

Tietopyynnön määräajat koskevat vain tietopyynnön näkyvyyttä, eikä tilaisuuteen osallistujien tarvitse tehdä Tarjouspalvelussa mitään toimenpiteitä. Sen sijaan paikan päälle saapuvia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen kaupungin verkkosivuilta löytyvällä ilmoittautumislinkillä.

Tilaisuuden ilmoittautuminen, live -tapahtuman liittymislinkki, sekä tilaisuuden julkaistava materiaali ovat nähtävillä Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/infranrakentaminen.

Tilaisuudessa esitellään urakoiden alustava sisältö, toteutusajankohta ja urakkamuoto. Lisäksi esitellään kaupungin tarjousportaali ja infraurakoiden rakennuttamisessa ja rakentamisessa noudatettavia yleisiä toimintatapoja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tilaisuudessa annettavat tiedot ovat alustavia, eivätkä ne sido myöhemmin tilaajaa. Tarkat kohdekohtaiset tiedot annetaan myöhemmin julkaistavissa erillisissä hankintailmoituksissa.

Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaisia hankintoja. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 19. marraskuuta 2020

Hae kuljetussuunnittelijaksi, jonka työtä on myös julkisten hankintojen mielenkiintoinen maailma!


Tervetuloa Hämeenlinnaan töihin! Hämeenlinna on ihan lähellä, 2/3 suomalaisista asuu 150 km:n säteellä meistä. Työssä keskitymme onnistumisiin, positiivisuuteen ja mahdollisuuksiin ja luomme yhdessä hyvän työpaikan ja työyhteisön. Hämeenlinnassa saa innostua, kehittää ja kehittyä. Työn Iloa ja Iloa työhön! Lue lisää www.hameenlinna.fi/tyopaikat ja hae heti.

Tehtävänkuvaan kuuluvat Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen (Makupa) kilpailuttamisasiakirjojen laadinta ja kilpailuttaminen sekä käyttöönoton valmistelu yhdessä maakunnan kanssa. Osana työnkuvaa on nykyisten Makupa-sopimusten seuranta ja valvonta yhdessä muiden kuljetussuunnittelijoiden kanssa. Kuljetussuunnittelija osallistuu myös muihin joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikön töihin.

Onko julkinen hankinta tylsää? Ei ole, vaan se on yksi mielenkiintoisimmista töistä ja siinä oppii koko ajan uutta. Ja vaikka julkisia hankintoja säännellään paljon, ei arkipäivän huumoria tarvitse unohtaa. Myös kuljetussuunnittelussa oppii koko ajan uutta. Kuvituskuva. Kuva: Aapo Korte.

Määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu kokemus hankinnoista ja sote-kuljetussuunnittelusta.

Sinulta kuljetussuunnittelijana odotamme kokemusta julkisista hankinnoista, kehittämistehtävistä, perehtyneisyyttäsi henkilökuljetuksiin ja kuljetusketjujen hallintaan. Toivomme loogista päättelykykyä, systemaattista ja järjestelmällistä suunnittelua kokonaisuuden hallinnoimiseksi. Kuljetussuunnittelussa auttaa kykysi työskennellä yksin, mutta myös toisen huomioonottavana työparina, sekä kykysi hoitaa sidosryhmäyhteistyötä.

Hakemukset jätetään 26.11.2020 klo 15 mennessä sähköiseen rekrytointijärjestelmään www.sarastiarekry.fi.

tiistai 17. marraskuuta 2020

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on väylä hyviin hankintoihin


Hämeenlinnan kaupungin hankintapalveluita on kehitetty viimeiset vuodet erittäin aktiivisesti. Yksi osa sitä on hankintojen viestinnän kehittäminen. Erityisesti Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on tullut tutuksi monelle paikalliselle yritykselle.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi (https://hmlhankinnat.blogspot.fi) perustettiin ennen kaikkea tiedotus- ja informaatiokanavaksi Hämeenlinnan kaupunkikonsernin hankinnoista kiinnostuneille yrityksille ja muille yhteisöille. Tammikuussa 2018 perustetussa blogissa on tähän mennessä ollut jo melkein 20 000 näyttökertaa.

Hankinnat ja Hämeenlinna kertoo kaupungin tulevista tarjouskilpailuista ennakoivasti, jolloin kiinnostuneilla toimijoilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua hankintoja koskeviin infotilaisuuksiin ja vuoropuheluihin. Haluamme myös kertoa julkisista hankinnoista selkeästi ja kertoa esimerkiksi seikoista, joita ainakin täytyy ottaa huomioon tarjousta tehdessä.

Hankinnat ja Hämeenlinna on blogi Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista ja hankintapalveluista sekä julkisten hankintojen maailmasta. Blogia seuraamalla erityisesti paikalliset yritykset saavat ennakoivasti ja monipuolisesti tietoa Hämeenlinnan hankinnoista.

Paitsi että blogi on tärkeä Hämeenlinnan hankintojen ulkoinen viestintäkanava, se on myös tapa lisätä hankintojen avoimuutta. Blogista löytyvät linkit mm. kaupungin tarjouskilpailuihin, muiden hankintayksiköiden kilpailutuksiin ja tunnettujen yhteishankintayksiköiden verkkosivuille.

Hankinnat ja Hämeenlinna on blogi Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista ja hankintapalveluista sekä julkisten hankintojen maailmasta. Blogia ylläpitää kaupungin hankintapalvelut-yksikkö.

Hankintojen kehittäminen on meillä jatkuva prosessi, ja siksi bloginkin sisältöä kehitetään koko ajan. Tähtäimessä on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

sunnuntai 8. marraskuuta 2020

Hankintojen yrityskyselyyn vastanneista suurinta osaa julkiset hankinnat kiinnostavat


Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut toteutti yrityskyselyn hankinnoista lokakuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 21 yhteisöä, joista 76 % osakeyhtiöitä ja 14 % toiminimiä (loput kommandiittiyhtiöitä ja yhdistyksiä). Vastaajien määrä on lievä pettymys, koska nyt yrityksillä ja muilla yhteisöillä olisi ollut loistava mahdollisuus kertoa mielipiteensä Hämeenlinnan hankinnoista ja antaa kehittämisehdotuksia.

Eniten edustettuja päätoimialoja olivat kuljetus ja varastointi (29 %) sekä rakentaminen (19 %). Yhteisöistä yli puolet on toiminut jo yli 20 vuotta. Työntekijämäärä vaihteli yrittäjästä itsestään luokkaan 11-50 työntekijää, johon kuului 33 % vastaajista. Edellisen tilikauden liikevaihto oli korkeintaan kaksi miljoonaa euroa 86 %:lla vastaajista. 76 %:lla on kotipaikkana Hämeenlinna ja Hämeenlinnan seudulta on 90 % kyselyyn vastanneista. 52 % kuuluu toimialakohtaiseen järjestöön ja 43 % Hämeenlinnan Yrittäjiin (sama vastaaja voi kuulua kumpaankin järjestöön).

Kyselyyn vastanneista 62 % on osallistunut Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin viimeisen viiden vuoden aikana ja heistä yli puolet vähintään kahteen kilpailutukseen. Saat näkymään kaavion suurempana klikkaamalla kuvaa.

Suurinta osaa (95 %) vastanneista julkiset hankinnat kiinnostavat. Yli 80 % on osallistunut julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin ja heistä merkittävä osa useampaan kilpailutukseen viimeisen viiden vuoden aikana. Suurin osa vastaajista tietää termit HILMA, pienhankinta, kansallinen hankinta, EU-hankinta ja yhteishankinta; sen sijaan ESPD:n tietää kolmannes vastaajista (ESPD on EU-hankinnoissa käytettävä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja). Melkein puolet tarvitsee mielestään koulutusta julkisista hankinnoista – tätä koulutusta voisivat esimerkiksi yrittäjäjärjestöt entistä enemmän tarjota.

Hämeenlinnan kaupungin hankintojen osalta toivottiin eniten hankintojen jakamista pienempiin osiin. Moni tiesi, mistä etsiä kaupungin tarjouskilpailuja ja että kaupungin tarjouskilpailut käydään sähköisesti. Yllättävän moni ei ollut varma, kehen kaupungilla voi olla hankintoihin liittyen yhteydessä; tässä auttaa www.hameenlinna.fi/hankinnat/ -verkkosivu, jolta löytyy tiedosto hankintakategorioista yhteyshenkilöineen. Myöskään kaupungin hankinnoista ei koettu saatavan riittävästi tietoa, vaikka hankintojen viestintää on jatkuvasti parannettu (tämän blogin säännöllinen seuraaminen on suositeltavaa).

Hämeenlinnan tarjouskilpailuihin on osallistunut 62 % vastaajista ja heistä 46 % yhteen kilpailutukseen viimeisen viiden vuoden aikana. Kaupungin sopimuskumppanina on ollut melkein puolet vastaajista ja heistä puolet vähintään kuusi vuotta.

Vaikka kaupungin hankintoihin ja hankintatoimeen liittyvää viestintää on jatkuvasti lisätty ja kehitetty, kyselyn perusteella kaikki eivät silti koe saavansa riittävästi tietoa. Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi on perustettu juuri sitä varten, että tietoa olisi mahdollisimman paljon saatavilla. Kannattaa myös muistaa blogin oikeassa laidassa olevat linkit.

Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista toivotaan saatavan tietoa erityisesti verkkosivuston kautta (57 %), uutiskirjeen välityksellä (48 %) ja esimerkiksi kerran vuodessa järjestettävässä hankintainfossa (38 %). 19 % haluaisi, että kaupungin hankintapalvelut on tavattavissa PARKKI Business Parkissa esimerkiksi kerran kuukaudessa. 14 % toivoi kaupungin hankintapalveluiden omaa painettua lehteä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Tältä pohjalta mietitään Hämeenlinnan hankintatoimen viestintää tulevaisuudessa.

Hankintatilaisuuksien ajankohdista suosituimpia ovat illat ja lauantait. Eniten halutaan tietoa valmistelussa olevista tarjouskilpailuista (86 %), käynnissä olevista tarjouskilpailuista (62 %) ja pienhankinnoista (48 %). Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Valmisteilla olevien hankintojen osalta kannattaa seurata erityisesti tätä blogia ja käynnissä oleviin tarjouskilpailuihin on suorat linkit tämän blogin oikeassa laidassa.

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen on tehty liian vaikeaksi mm. ehtojen takia. Täytyy kuitenkin muistaa, että jos sopimuskaudella tulee haasteita, niin asioiden ratkaiseminen on vaikeaa ilman riittäviä sopimusehtoja. Toivottiin myös lisää keskustelua kaupungin ja yritysten välille, ja sitä pyritään koko ajan lisäämään. Myös yritysten kannattaa olla itse aktiivisia kaupunkiin päin. Avoimissa vastauksissa toivottiin myös annettavan lisäpisteitä tarjouskilpailuissa paikallisille yrityksille, mutta tällainen pisteytys ei ole hankintalain mukaan mahdollista.

Kyselyyn vastanneet toivoivat tietoa erityisesti valmistelussa olevista ja käynnissä olevista tarjouskilpailuista sekä pienhankinnoista. Muita aiheita olivat mm. hankintasanasto, EU- ja kansalliset hankinnat, ohjeistus tarjouksen tekemiseen, sivistys- ja hyvinvointitoimialan hankinnat, sosiaali- ja terveystoimialan hankinnat, pelastuslaitoksen hankinnat sekä yhteishankinnat. Saat näkymään kaavion suurempana klikkaamalla kuvaa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut kiittää lämpimästi kaikkia hankintojen yrityskyselyyn vastanneita! Jos kysely toteutetaan ensi vuonna uudestaan, niin toivottavasti vastaajamäärä on silloin suurempi.