maanantai 9. maaliskuuta 2020

Rautalankaohje tarjoajille #7


Julkisten hankintojen luonteen vuoksi on tärkeää, että tarjoajat ymmärtävät, miten julkiseen hankintaan tulee tarjota. Tästä syystä tässä blogissa kerrotaan tarjoajille rautalankaohjeita tarjoamiseen, yksi ohje kerrallaan. Vaikka nämä ohjeet tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, ne eivät valitettavasti sitä ole; liian usein tarjouksia joudutaan sulkemaan pois tarjouskilpailuista syistä, jotka olisivat olleet vältettävissä rautalankaohjeilla. Pyyntö tarjoajille: toimikaa näiden ohjeiden mukaisesti, sillä se on kaikkien etu!

Rautalankaohje #1 löytyy täältä. Rautalankaohjeet #2-6 ja #8 ovat tulossa blogiin myöhemmin.

Älä jätä tarjousta myöhässä!Muistele kouluaikaasi. Jos myöhästyit pääsykoetilaisuudesta, niin pääsitkö vielä tekemään pääsykoetta? Tuskin.

Sama pätee tarjouksen tai osallistumishakemuksen myöhästymiseen. Tarjoajalla on lähtökohtaisesti vastuu siitä, että tarjous saapuu hankintayksikköön perille asetetussa määräajassa. Mahdollinen poikkeus tähän on esimerkiksi se, että hankintayksikön käyttämässä kilpailutusjärjestelmässä on ollut tarjoajasta riippumaton virhetilanne (valitettavan usein virhetilanne on kuitenkin johtunut tarjoajasta itsestään).

Se, että myöhässä saapunut tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta ei ole hankintayksikön kiusantekoa, vaan hankintayksiköllä ei ole siinä tilanteessa muuta vaihtoehtoa. Markkinaoikeudesta löytyy viime vuosilta useita ratkaisuja, joissa linja on ollut selkeä: myöhässä saapunut tarjous tulee hylätä. Tarjous tulee hylätä, vaikka se olisi minuutinkin myöhässä ja vaikka olisi kyse kymmenien miljoonien eurojen hankinnasta. Muuten tarjoajia ei kohdeltaisi tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Esimerkiksi markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:671/18 on tarjouksen todettu saapuneen hankintayksikölle myöhässä, koska tarjousta ei ollut lähetetty tarjousportaalista, vaikka tarjous oli lähetysvalmiiksi tallennettuna tarjousportaalissa. Esimerkiksi markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:191/18 alustavan tarjouksen noin 250 miljoonan euron hankintaan on todettu saapuneen hankintayksikölle myöhässä; valittaja on vedonnut kesäaikaan, mutta markkinaoikeuden mielestä hankinta-asiakirjoissa on riittävän selkeästi ilmaistu olevan kyse Suomen paikallisesta ajasta.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että tarjous tulee laatia ja lähettää hyvissä ajoin. Lisäksi kannattaa muistaa, että kilpailutusjärjestelmiin liittyvät tarjousportaalit eivät edes salli tarjousten lähettämistä myöhässä. Ja mikä tärkeintä, tarjous pitää muistaa myös lähettää tarjousportaalista hankintayksikölle; jos tarjouksen lähettäminen on jäänyt tekemättä, ei tarjous ole saapunut perille hankintayksikköön.

Rautalangasta tiivistäen: lue hankinta-asiakirjat läpi viipymättä (tällöin ehdit myös esittää ajoissa kysymyksiä hankintayksikölle), aloita tarjouksen laatiminen viipymättä (varsinkin jos tarjouksen laatimisessa tarvitaan useampaa henkilöä) ja lähetä sähköinen tarjous ainakin yhtä arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista (tällöin pystynet vielä reagoimaan, jos tarjouksen lähettämisessä on ongelmia)!

maanantai 2. maaliskuuta 2020

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinta – Osallistu keskustelutilaisuuteen!


Hämeenlinnan kaupunki valmistelee ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankintaa, kun nykyiset tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon palvelutalossa puitesopimukset päättyvät 31.12.2020. Nykyisten puitesopimusten piirissä on noin 500 asiakasta. Tuleva hankinta koskee lähtökohtaisesti uusia asiakkaita.

Hämeenlinnan kaupunki kutsuu asiasta kiinnostuneita palveluntuottajia kuulemaan ja keskustelemaan käynnistyvästä hankinnasta sekä kertomaan näkemyksiään palvelujen hankintaan liittyen.

Tilaisuudessa esitellään suunniteltuja palvelutuotteita ja niiden sisältöjä sekä hankinnan järjestämisen vaihtoehtoja. Oheismateriaalina ovat palvelukuvausluonnokset. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella ja kuulla palveluntuottajien näkemyksiä palvelutuotteista ja hankinnan järjestämistavoista. Lisäksi tilaisuudessa on tarkoitus selvittää markkinoilla olevien yritysten kokemuksia toteutuneista vastaavista hankinnoista, palvelujen hintatasoa sekä parasta toimintatapaa tulevassa kilpailutuksessa.

Tilaisuus järjestetään 12.3.2020 klo 13-16 (Raatihuoneen valtuustosali, Raatihuoneenkatu 15, Hämeenlinna). Ilmoittautuminen tilaisuuteen: hankinnasta kiinnostuneita palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan palvelusihteeri Leena Parvelalle sähköpostilla osoitteeseen leena.parvela(at)hameenlinna.fi 10.3.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava vähintään toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen. Sähköpostiin aiheeksi on laitettava Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Vammaispalvelujen hankinnat – Osallistu keskustelutilaisuuteen!


HUOM! Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä koronavirustilanteen vuoksi.

Hämeenlinnan kaupunki kutsuu asiasta kiinnostuneita vammaispalvelujen palveluntuottajia keskustelemaan ja ideoimaan Hämeenlinnan kaupungin vammaispalvelujen hankintojen toteuttamista. Aamupäivän aikana käsitellään vammaispalvelujen asumisen palveluja (vammaiset ja kehitysvammaiset) ja iltapäivällä vammaisille kotiin annettavia palveluja. Kilpailutukset koskevat uusia asiakkaita ja niitä asiakkaita, jotka haluavat vaihtaa palveluntuottajaa.

Tilaisuus järjestetään 19.3.2020 (Raatihuoneenkatu 15, Hämeenlinna): klo 9-11 vammaisten asumispalvelut ja klo 13-15 vammaisten kotiin annettavat palvelut. Ilmoittautuminen tilaisuuteen: hankinnasta kiinnostuneita palveluntuottajia pyydetään ilmoittautumaan palvelusihteeri Leena Parvelalle sähköpostilla osoitteeseen leena.parvela(at)hameenlinna.fi 16.3.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava vähintään toimijan nimi ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Ilmoita samalla kumpaan tilaisuuteen osallistut. Voit osallistua myös molempiin.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.