maanantai 28. elokuuta 2023

Osallistu henkilökuljetusten (ns. ylivuotoajoneuvot) dynaamiseen hankintajärjestelmään!


Jos olet liikenteenharjoittaja, niin nyt voit osallistua Hämeenlinnan kaupungin henkilökuljetusten (ns. ylivuotoajoneuvot) dynaamiseen hankintajärjestelmään, josta käytetään myös nimitystä DPS. Sen kautta kilpailutetaan henkilökuljetuksia siinä vaiheessa, jos niitä ei saada hoidettua tilaajan muiden hankintasopimusten (mukaan lukien puitejärjestelyt) kautta.

Osallistumispyyntöasiakirjat löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksen milloin tahansa sen voimassaolon aikana. Hankintajärjestelmä koostuu ns. perustamisvaiheesta ja ns. hankintavaiheesta. Perustamisvaiheessa otetaan vastaan osallistumishakemuksia, mutta ei vielä järjestetä hankintajärjestelmän sisäisiä tarjouskilpailuja. Hankintavaiheessa otetaan vastaan osallistumishakemuksia ja järjestetään tarvittaessa hankintajärjestelmän sisäisiä tarjouskilpailuja.

Perustamisvaihe päättyy 30.9.2023. Hankintavaihe kestää mahdollisesti 31.12.2029 saakka.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset ja muut vaatimukset täyttävät ehdokkaat. Hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankinnat kilpailutetaan mukana olevien toimijoiden kesken; kilpailutus voi olla esimerkiksi kuljetuskohtainen tai yhden lukuvuoden kuljetuksia koskeva. Kilpailutuksessa voidaan vertailla pelkkää hintaa tai hintaa ja laatua, kuten kuljetuskalustoa ja/tai kuljettajan ammattitaitoa; kilpailutus voidaan tehdä myös ns. käänteisenä, jolloin hinta asetetaan etukäteen ja vertaillaan pelkkää laatua.

torstai 24. elokuuta 2023

#300


Tämä on Hankinnat ja Hämeenlinna -blogin 300. teksti. Kiitos teille kaikille, jotka olette löytäneet tämän blogin!

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 53 000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli yli viisi ja puoli vuotta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin noin 800 kertaa kuukaudessa.

Tunnisteiden perusteella blogissa on käsitelty eniten seuraavia aiheita (suluissa se, kuinka monta kertaa aihe on ollut tunnisteena blogiteksteissä ennen tätä tekstiä): tarjouskilpailu (105), valmistelu (77), julkiset hankinnat (76), tietopyyntö (65), markkinakartoitus (63), kaupunkirakennetoimiala (59), sosiaali- ja terveystoimiala (42), ohje (34), Hämeenlinnan kaupunki (30), pienhankinta (27), yhteishankinta (21) sekä hankintasopimus (20).

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

keskiviikko 23. elokuuta 2023

Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimuksen sopimuskumppani 16.10.2023 alkaen valittu


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimuksen palveluntuottajan. Sopimuskumppaniksi valittiin Ahvenisto Race Circuit Oy. Sopimuskausi alkaa 16.10.2023 ja kestää kymmenen vuotta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspyynnössä kerrottiin mm. seuraavaa:

Legendaarinen Ahveniston moottorirata on yksi Suomen vanhimmista moottoriurheilun areenoista, joka tunnetaan hyvin Suomessa ja maailmalla. Moottoriradan sijainti on täysin poikkeuksellinen, koska se sijaitsee keskellä kaupunkia vain neljä kilometriä keskustasta. Moottorirata on valmistunut vuonna 1967 vanhalle soranottoalueelle Ahveniston harjun juurelle. Vuosien saatossa radalla on kisattu niin autoilla, formuloilla kuin moottoripyörilläkin. Nykyisin Etelä-Suomessa on Ahveniston lisäksi vain pari moottorirataa.

Hämeenlinnan kaupungin tahtotila on, että moottoriurheilu säilyy ja alue kehittyy tarjoamalla monipuolisemmin palveluita ja tapahtumia ympäri vuoden. Hiihto liikuttaa kuntalaisia ja tuo väkeä myös muualta, tämän vuoksi hiihto tulee pysymään talvikaudella osana moottorirata-alueen toimintaa ja kaupunki takaa tämän talviurheilumahdollisuuden asukkaille. Ahveniston moottoriradan hiihto-olosuhteet ovat ainoat kilpahiihtoon ja sen treenaamiseen soveltuvat. Ahveniston moottorirata-alueelle toivotaan tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin eri urheilulajeja ja aktiviteetteja ympäri vuoden.

Yhteistyö kaupungin, sidosryhmien ja muiden alueen yrittäjien kanssa on tärkeää. Tapahtumien kehittäminen ja kisojen palvelutarjonnan edistäminen yhdessä toimijoiden kanssa on tärkeää alueen elinvoimaisuudelle. Nykyisin moottoriradalla käy kesäkaudella noin 50 000 - 60 000 kävijää ja tapahtumien määrää kasvattamalla ja monipuolisella palvelutarjonnalla tavoitellaan kävijämäärien nousua. Vastuullisuuden ja moottoriurheilun kehittymisen ympäristöystävällisempään suuntaan tulee olla tärkeässä osassa tulevaisuuden moottoriratatoiminnassa. Ympäristön huomioiminen ja vaaliminen sekä myös lähialueen asukkaiden huomioiminen tulee olla osana toimijan toimintaa.

Ahveniston moottorirata on tärkeä osa Hämeenlinnan matkailua ja edistää tapahtumien kautta myös Hämeenlinnan näkyvyyttä. Tapahtumat, matkailupalvelut ja myös moottoriurheilu kehittyvät yhä elämyksellisempään suuntaan. Verkostot ja niiden tuoma laaja palvelutarjonta on myös tärkeä vierailukokemuksen kannalta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

maanantai 21. elokuuta 2023

Mikä on yhteishankintayksikkö ja miten se liittyy Hämeenlinnan kaupungin hankintoihin?


Hämeenlinnan kaupunki ei kilpailuta kaikkia julkisia hankintojaan itse, koska tietyissä hankinnoissa on tarkoituksenmukaisempaa olla mukana useamman hankintayksikön yhteisessä kilpailutuksessa. Usein tällainen kilpailutus tarkoittaa yhteishankintayksikön toteuttamaa kilpailutusta.

Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan sellaista hankintayksikköä, joka on keskittynyt julkisten hankintojen kilpailuttamiseen yhteishankintoina. Käytännössä yhteishankintayksikkö kilpailuttaa erilaisia tavaroita ja palveluita suorille ja välillisille omistajilleen sekä mahdollisille muille hankintayksiköille, joille on erikseen annettu oikeus olla tietyn yhteishankintayksikön yhteishankinnoissa mukana.

Kuntakentän yhteishankintayksiköitä ovat esimerkiksi Sarastia Oy, Hansel Oy, Tuomi Logistiikka Oy ja Kuntien Tiera Oy, joista Kuntien Tiera on keskittynyt ICT- ja järjestelmähankintoihin. Toki muitakin yhteishankintayksiköitä Suomessa on.

Paikallisten yritysten kannattaa seurata Hämeenlinnan kaupungin tulevien hankintojen lisäksi myös yhteishankintayksiköiden valmistelussa olevia hankintoja. Usein kyseiset hankinnat mielletään valtakunnallisiksi hankinnoiksi, mutta asia ei suinkaan ole aina niin. Yhteishankinnoissa voi olla esimerkiksi seudullisia tai maakunnallisia osakokonaisuuksia.

Esimerkiksi liikennemerkkihankintoihin yhteishankintayksiköiden kilpailutukset sopivat hyvin, koska yhteishankinnan suurella volyymillä saavutetaan mm. edullisemmat hinnat ja koska liikennemerkkien toimittajat ovat yleensä valtakunnallisia toimijoita. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Yhteishankintakilpailutuksiin lähdetään mukaan yleensä siksi, että siten säästetään kilpailutuksen aiheuttamissa prosessikustannuksissa ja saadaan yhteishankinnan tuottama volyymietu. Volyymietu voi näkyä esimerkiksi halvempina hintoina, parempana laatuna tai siinä, että yhteishankinnassa mukana olevilla hankintayksiköillä on parempi neuvotteluasema toimittajiin nähden kuin niillä olisi yksinään; parhaimmassa tapauksessa nämä kaikki toteutuvat.

Hämeenlinnan kaupunki arvioi tapauskohtaisesti sen, kannattaako olla mukana yhteishankintayksikön kilpailutuksessa vai kilpailuttaa hankinta esimerkiksi itse. Arviointiin vaikuttaa mm. paikallinen näkökulma, hankinnan kohde ja yhteishankintakilpailutuksella saavutettavissa oleva volyymietu.