keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Valtatien 10 parantaminen Katuman kiertoliittymän kohdalla -urakka kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennetoimiala kilpailuttaa urakkakokonaisuuden Valtatien 10 parantaminen Katuman kiertoliittymän kohdalla. Urakan kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-004610.

Urakoitsijalla on urakan pääsuoritusvelvollisuus suunnitelmien ja urakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen kohteen rakentamiseksi kaikkine työkustannuksineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti toteutettuna. Urakan toteutuksessa on otettava huomioon kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt lähtötiedot.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin Internet-sivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

tiistai 20. helmikuuta 2018

Tarjoaja – Näillä ohjeilla pääset jo pitkälle!


Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki 

Kenenkään etu ei ole se, että tarjous joudutaan sulkemaan pois tarjouskilpailusta (on sama asia kuin tarjouksen hylkääminen). Se ei ole tarjoajan etu eikä hankintayksikön etu. On kuitenkin tilanteita, jolloin hankintayksikön ainoaksi vaihtoehdoksi jää tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta. Tästä syystä tarjoajan on syytä muistaa seuraavat ohjeet aina tarjousta tehdessään:

Heti tarjouspyynnön saatuasi lue se läpi sanasta sanaan!
  • Jos et ymmärtänyt jotain, esitä asiasta kysymys tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti

Ole erittäin huolellinen laatiessasi tarjousta!
  • Tarkista tarjouksesi monta kertaa ennen sen jättämistä

Vastaa vain siihen mitä kysytään ja niin kuin kysytään!
  • Vaikka puutteelliset tiedot eivät johtaisi tarjouksen hylkäämiseen, ne voivat aiheuttaa sen, että tarjoaja ei pärjää tarjousvertailussa

Älä missään tapauksessa jätä tarjouksen laatimista ja jättämistä viime tinkaan!
  • Tarjouksen saapuminen perille määräajassa ja vaaditussa muodossa on yleensä aina tarjoajan vastuulla

Muitakin hyödyllisiä ohjeita tarjoajille on kerrottu Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeessa, joka löytyy täältä.

torstai 15. helmikuuta 2018

Muuttopalvelujen tarjouskilpailua valmistellaan


Hämeenlinnan kaupunki valmistelee tarjouskilpailua muuttopalveluista. Tarjouskilpailu tullee olemaan puitejärjestely, johon valitaan vähintään kolme sopimuskumppania. Hankintailmoitus on tarkoitus julkaista viimeistään maaliskuussa.

Hankinnasta kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittaa yhteystietonsa sähköpostilla osoitteeseen aapo.korte(at)hameenlinna.fi (korvaa (at) @-merkillä).

Yksi merkittävä muutto on edessä syksyllä, kun Hämeenlinnan pääkirjasto siirtyy väistötiloihin. Pääkirjasto tullaan peruskorjaamaan. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Tiedätkö HILMAn ja EUVL:n?


HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoista. Ilmoituskanavasta voi etsiä Hämeenlinnan kaupungin ja myös muiden seudun hankintayksiköiden tarjouskilpailuja kirjoittamalla Hakusana(t)-kenttään Hämeenlinna*. HILMA on osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

EUVL on Euroopan unionin virallinen lehti. EU-hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palvelujen kansalliset hankinnat ja kansalliset käyttöoikeussopimukset ilmoitetaan HILMAn lisäksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa. Täydennysosan verkkoversio TED (Tenders Electronic Daily) on osoitteessa http://ted.europa.eu.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palvelut on lueteltu hankintalain liitteessä E. Muita erityisiä palveluja ovat esimerkiksi hotelli- ja ravintolapalvelut, oikeudelliset palvelut, tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, kansainväliset palvelut, postipalvelut sekä autonrenkaiden pinnoitus ja sepän palvelut.

Käyttöoikeussopimuksia ovat palvelujen käyttöoikeussopimukset ja käyttöoikeusurakat. Käyttöoikeussopimuksessa yksi tai useampi hankintayksikkö siirtää palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen tai rakennusurakan toteuttamisen sekä siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai useammalle sopimuskumppanille. Vastikkeena siirtämisestä on palvelujen tai rakennettavan kohteen käyttöoikeus taikka sekä käyttöoikeus että maksu.

tiistai 13. helmikuuta 2018

Lisää kaupunkirakennetoimialan käynnissä olevia tarjouskilpailuja


Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennetoimialalla on HILMA-ilmoituskanavassa parhaillaan käynnissä seuraavat tarjouskilpailut (blogitekstissä 6.2.2018 mainittujen tarjouskilpailujen lisäksi), joissa on tarjousaikaa vielä hyvin jäljellä:

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

tiistai 6. helmikuuta 2018

Kaupunkirakennetoimialan käynnissä olevia tarjouskilpailuja


Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennetoimialalla on HILMA-ilmoituskanavassa parhaillaan käynnissä seuraavat tarjouskilpailut, joissa on tarjousaikaa vielä hyvin jäljellä: 

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

maanantai 5. helmikuuta 2018

Tietopyyntö lastensuojelun laitoshoidosta ja ammatillisesta perhekotihoidosta


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut tietopyynnön koskien lastensuojelun laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon tulevaa hankintaa. Virallinen tietopyyntö on HILMA-ilmoituskanavassa (ilmoituksesta löytyy ilmoittautumislinkki).

Tietopyyntö koskee lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa ja ammatillista perhekotihoitoa. Kanta-Hämeen maakunnan kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä suunnittelevat kilpailutusta lastensuojelulain mukaisista lapsiperheiden palveluista. Alustavasti on suunniteltu kilpailutettavaksi seuraavat palvelut: 1) lastensuojelulain mukainen luvanvarainen ammatillinen perhekotihoito, 2) ympärivuorokautinen laitoshoito, 3) erityisyksikköjen tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito, 4) ympärivuorokautinen laitoshoito koulukodissa, 5) ympärivuorokautinen vastaanottolaitoshoito ja 6) ympärivuorokautinen laitosmuotoinen perhekuntoutus.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Kyseessä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus, ennakkoilmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitus. Markkinakartoituksen tarkoitus on selventää ja tarkentaa hankintaan liittyviä asioita ja käydä vuoropuhelua potentiaalisten tarjoajien kanssa. 

Tilaaja pyytää halukkaita potentiaalisia tarjoajia osallistumaan vuoropuheluun. Vuoropuhelu toteutetaan järjestämällä 9.3.2018 klo 9-12 tarjouspyynnön esittelytilaisuus sekä lähettämällä kaikille ilmoittautuneille tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset kommentoitavaksi. Tilaisuus järjestetään osoitteessa Erottajakatu 12, Hämeenlinna (tila: auditorio). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua yksi henkilö / palveluntuottaja. Ilmoittautuminen tapahtuu HILMA-ilmoituksessa olevan linkin kautta 28.2.2018 mennessä.

Vuoropuheluun osallistuminen ei vaikuta mitenkään tarjoajan asemaan tulevassa tarjouskilpailussa ja osallistumalla vuoropuheluun tarjoaja ei sitoudu mihinkään. Hankinnasta tullaan julkaisemaan hankintailmoitus myöhemmin.

torstai 1. helmikuuta 2018

Kuinka tarjoukset arvioidaan?


Tarjousten arviointi tapahtuu vaiheittain: 


Soveltuvuuden arviointi

Tarjoajille on asetettu tarjouskilpailuissa tietyt soveltuvuusvaatimukset (kelpoisuusvaatimukset), jotka tarjoajien tulee täyttää. Soveltuvuusvaatimuksia ovat esimerkiksi: tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, taloudellinen tilanne, vastuuvakuutus ja referenssit. Tarjoajan tulee olla tarkkana siinä, että soveltuvuusvaatimukset täyttyvät (muuten tarjousta ei kannata jättää). 

Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistus

Kaupungin velvollisuutena on tarkistaa, että tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoajan on syytä ymmärtää, että usein tarjouspyynnön vastainen tarjous joudutaan hylkäämään suoraan, koska muuten ei meneteltäisi tasapuolisesti ja syrjimättömästi muita tarjoajia kohtaan. 

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu on erittäin olennainen osa tarjouskilpailuprosessia. Huolimaton tai ylimalkainen suhtautuminen vertailuperusteisiin aiheuttaa usein sen, että tarjous ei pärjää tarjousvertailussa. Vertailuperusteet kertovat sen, mitkä asiat tarjouskilpailun ratkaisevat.

Tarjousten arvioinnista ja muitakin hyödyllisiä ohjeita tarjoajille on kerrottu Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeessa, joka löytyy täältä.