maanantai 31. elokuuta 2020

Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluiden sopimuskumppaniksi R. Holappa Oy


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluiden palveluntuottajan. Sopimuskumppaniksi valittiin R. Holappa Oy, joka toimii myös Raatihuoneen ravintolapalveluiden palveluntuottajana.

Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila-ravintola sijaitsee kuvassa vasemmalla. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sopimuskausi alkaa 1.9.2020 eli samana päivänä kun peruskorjattu pääkirjasto avautuu. Sopimuskausi kestää viisi vuotta. Pääkirjaston lisäksi Hämeenlinnassa toimii kuusi lähikirjastoa ja kaksi kirjastoautoa.

torstai 20. elokuuta 2020

Kalvolan ja Rengon ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalvelut kilpailutettaneen 2021


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Kalvolan ja Rengon alueiden ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2021. Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin tammikuussa 2021 ja että sopimuskausi alkaisi elokuussa 2021. Hankinta on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus tulee käsittelemään hankintaa loppuvuodesta 2020.

Hankinnan alustavina tavoitteina ovat vaikuttavuus, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut sekä taloudelliset säästöt tilaajalle.

Kalvola tiedetään erityisesti Iittalan kylästä, joka on suosittu matkailukohde. Noin 20 kilometrin päässä Hämeenlinnan kantakaupungista sijaitsevaan Iittalaan pääsee myös junalla. Kylän junapysäkki tunnetaan Suomen ensimmäisenä taideasemana. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 6.9.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Lisäksi hankintayksikkö toivoo yksityiskohtaista tietoa em. palveluiden vaikuttavuuden mittaamisesta ja siihen liittyvistä mittareista. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan KALVOLA JA RENKO. HUOM! Jos toimija on ilmoittautunut hankintayksikölle jo keväällä 2020, jolloin julkaistiin ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalveluiden hankintoja yleisesti koskeva tietopyyntö, ei toimijan tarvitse ilmoittautua uudestaan.

Hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kannattaa tutustua myös Tarjouspalvelu-portaalista löytyviin tietoihin.

Alustavana ajatuksena on valita sopimuskumppaniksi/-kumppaneiksi joko yksi kokonaistarjouksen tekijä tai yksi tarjoaja jokaiseen osakokonaisuuteen. Osakokonaisuudet ovat mahdollisesti seuraavat:
 1. Kokonaistarjous / Kalvola ja Renko
 2. Ateriapalvelut / Kalvola ja Renko
 3. Puhtaanapitopalvelut / Kalvola
 4. Puhtaanapitopalvelut / Renko
 5. Kiinteistöpalvelut / Kalvola
 6. Kiinteistöpalvelut / Renko
 7. Käyttäjäpalvelut / Kalvola
 8. Käyttäjäpalvelut / Renko 

Infotilaisuus ateria-, puhtaanapito- ja kiinteistöpalveluiden hankinnoista yleisesti pidettiin huhtikuussa 2020. Infotilaisuuden esitysmateriaali on tämän tietopyynnön liitteenä Tarjouspalvelu-portaalissa.

Rengosta on matkaa Hämeenlinnan kantakaupunkiin noin 15 kilometriä. Yksi Suomen vanhimmista historiallisista teistä, Hämeen Härkätie, mutkittelee pitkin Renkoa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Kaikki tässä tietopyynnössä ja sen mahdollisissa liitteissä olevat tiedot ovat alustavia eivätkä ne sido hankintayksikköä millään tavalla.

maanantai 17. elokuuta 2020

Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje (luvut 1 ja 2)


Ennen Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin osallistumista on syytä lukea tarkkaan läpi Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje, joka löytyy verkko-osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Luku 1: Yleistä julkisista hankinnoista


Julkinen hankinta on sitä, kun hankintalainsäädännön mukainen hankintayksikkö (esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki) hankkii tavaraa tai palvelua taikka urakan vastiketta (yleensä rahaa) vastaan oman organisaation ulkopuolelta. Julkinen hankinta ei ole sitä, kun hankintayksikkö valmistaa tavaraa tai tuottaa palvelua taikka toteuttaa urakan omana työnä.

Hankintalailla tarkoitetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Erityisalojen hankintalailla tarkoitetaan Lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Julkiset hankinnat jaotellaan hankinnan kohteen perusteella seuraavasti:
 • Tavarat
 • Palvelut, joita ovat terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, muut erityiset palvelut sekä muut palvelut (terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa sekä muissa erityisissä palveluissa ei ole EU-kynnysarvoa)
 • Rakennusurakat
 • Käyttöoikeussopimukset (käyttöoikeussopimuksissa ei ole EU-kynnysarvoa)
 • Suunnittelukilpailut 

Julkisissa hankinnoissa EU-hankinnat ovat euromääräisesti isoimpia, mutta kilpailutuksia on lukumäärällisesti vähiten. Pienhankinnat taas ovat euromääräisesti pienimpiä, mutta kilpailutuksia on lukumäärällisesti eniten. Kansalliset hankinnat ovat sekä euromääriltään että lukumääriltään EU- ja pienhankintojen välimaastossa. Mitä suurempi hankinta euromääräisesti, sitä tiukempaa on sääntely.

Luku 2: Tietopyynnöt ja vuoropuhelut


Kaupungin hankinnoista voidaan julkaista HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi) tietopyyntö, jolla pyydetään hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä ja muita yhteisöjä ilmoittautumaan kaupungille. Hämeenlinnan kaupungin tulevista hankinnoista kerrotaan myös Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa (https://hmlhankinnat.blogspot.fi).

Kaupungin hankinnoissa pyritään käymään vuoropuhelua alan toimijoiden (erityisesti paikallisten toimijoiden) kanssa ennen tarjouspyynnön julkaisua.

Jos olet mukana vuoropuhelussa ja pääset kommentoimaan asiakirjaluonnoksia, niin käytä tilaisuus hyödyksi:
 • Jos yritykselläsi/yhteisölläsi on tarjota uusi innovatiivinen ratkaisu tai yritykselläsi/yhteisölläsi on muuta uusinta tietoa hankinnan kohteesta, niin kerro tietosi vuoropuhelussa! Kaupunki on kiinnostunut uusista innovaatioista ja alan ”uusista tuulista”. Kaupunkia kiinnostaa, voiko hankinnan kilpailuttaa jollain uudella tavalla tai jostain uudesta näkökulmasta.
 • Lue luonnokset huolellisesti läpi – “Tee kotiläksysi!” Kerro kaupungille sellaisista ehdoista, jotka eivät ole alalle tyypillisiä. Kerro, mitkä ovat alalle tyypilliset ehdot. Kerro kaupungille sellaisista kohdista, jotka estävät yritystäsi/yhteisöäsi tarjoamasta. Kerro, miten kyseisiä kohtia kannattaisi muuttaa. Jos jokin kohta on epäselvä tai tulkinnanvarainen, niin kysy mitä sillä tarkoitetaan. 

Julkisissa hankinnoissa kannattaa käyttää tietopyyntöjä. Hämeenlinnan tietopyynnöt alkavat usein seuraavalla kappaleella: ”Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.”

sunnuntai 9. elokuuta 2020

Kutsu keskustelutilaisuuteen: Hämeenlinnan kaupungin perusterveydenhuollon palveluiden osaulkoistuksen kartoittaminen


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Keskustelutilaisuuden tarkoituksena on selvittää perusterveydenhuollon palveluiden osaulkoistusmahdollisuuksia vuodesta 2022 eteenpäin. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Markkinavuoropuheluun liittyen Hämeenlinnan kaupunki, Terveyspalvelut, järjestää keskustelutilaisuuden, jonka tarkoituksena on selvittää perusterveydenhuollon palveluiden osaulkoistusmahdollisuuksia vuodesta 2022 eteenpäin. Osaulkoistus koskee Hämeenlinnan Jukolan alueen, Rengon ja Kalvolan terveysasemien toiminnan ulkoistusta. Kutsumme avoimeen keskusteluun mukaan kaikki aihealueesta kiinnostuneet potentiaaliset palveluntuottajat.

Markkinavuoropuhelutilaisuus on vapaamuotoinen, se sisältää ko. asemien toiminnan esittelyä ja muuta keskustelua. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 19. elokuuta klo 14 alkaen Raatihuoneella Hämeenlinnan kaupungin valtuustosalissa Raatihuoneenkatu 15. Tervetuloa.

Tilaisuuteen ilmoittautumiset sähköpostilla tiistaihin 18.8. klo 12 mennessä osoitteeseen pekka.komulainen(at)hameenlinna.fi.

Osaulkoistus koskisi mm. Kalvolassa sijaitsevaa terveysasemaa. Kalvola tunnetaan erityisesti Iittalan taajamasta; Iittalaan pääsee esimerkiksi junalla. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Osaulkoistus koskisi Kalvolan terveysaseman lisäksi Rengon terveysasemaa ja Jukolan alueen terveysasemaa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia eivätkä ne sido hankintayksikköä millään tavalla.