torstai 30. joulukuuta 2021

Nyt on tietoa tarjolla! – Hankintasopimuskooste on päivitetty


Hämeenlinnan kaupungin hankintasopimuksista ja muista kaupunkia koskevista hankintasopimuksista laadittiin vuosi sitten kooste, joka löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Se oli merkittävä askel Hämeenlinnan hankintojen avoimuuden lisäämisessä ja hankintojen viestinnän kehittämisessä. Nyt koosteeseen on tehty päivityksiä (kooste ei ole vielä välttämättä täydellinen).

Hankintasopimuskoosteesta löytyy hankinta- ja alakategorioittain jokaisesta hankintasopimuksesta sopimuksen kohde, sopimuskumppanin nimi ja sopimuskausi. Jos sopimuskumppaneita on paljon, voi tietona olla useita palveluntuottajia tms. Lisäksi koosteessa on erikseen kerrottu, jos kyseessä on yhteishankinta tai sidosyksikköhankinta.

Hankintasopimuskoosteesta käy esimerkiksi ilmi, miltä sopimuskumppaneilta hammashoitoyksiköt ja niiden varusteet tilataan. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Koosteessa ei ole kerrottu kaupungin yhteyshenkilöitä, koska hankintakategoriakohtaiset yhteyshenkilöt ovat Hankintakategoriat-asiakirjassa, joka myös löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Koosteeseen ei ole sisällytetty ns. kertahankintoja, kuten rakennusurakoita (niiden osalta tietoa on mm. kaupungin vuosittaisissa hankintasuunnitelmissa).

Kaupungin hankintakategoriat noudattavat pitkälti organisaatiorakennetta siten, että pääkategoriat 1-3 koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimialaa, pääkategoriat 4-7 koskevat kaupunkirakennetoimialaa, pääkategoriat 8-11 koskevat sosiaali- ja terveystoimialaa sekä pääkategoria 12 koskee Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Konsernipalveluita ja useampaa toimialaa koskevat hankinnat ovat pääkategoriassa 13 ja pääkategoria 14 on luotu varmuuden vuoksi.

Kaikki kaupungin hankinnat jaotellaan hankintakategorioihin riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi kaupungin oma hankinta, maakunnallinen yhteishankinta taikka Sarastia Oy:n tai Hansel Oy:n yhteishankinta.

tiistai 28. joulukuuta 2021

Hankinta- ja sopimusohjeeseen muutoksia 1.1.2022 alkaen


Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.10.2018 Hankinta- ja sopimusohjeen, joka tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2018 hyväksytty ohje korvasi kaupungin osalta Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleiset hankintaohjeet. Hankinta- ja sopimusohjeeseen tehtiin muutoksia edellisen kerran 1.2.2020.

Hankinta- ja sopimusohjeeseen tuli tarve tehdä uusia muutoksia. Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset Hankinta- ja sopimusohjeeseen kokouksessaan 7.12. Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2022. Hankinta- ja sopimusohje on kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan Hankintatoimen periaatteet -asiakirjaa sekä kaupungin hallintosäännössä ja muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjetta tulee noudattaa myös soveltuvin osin niissä kaupungin tytäryhteisöissä, jotka ovat hankintalainsäädännössä tarkoitettuja hankintayksiköitä, ja niissä erillisissä hankkeissa, joissa tilaajana on kaupunki ja joissa tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä. Erillisissä hankkeissa on huomioitava lisäksi rahoittajatahon ohjeet.

Hankinta- ja sopimusohjeella on monta tavoitetta, joista keskeisimpiä ovat kaupungin hankinta- ja sopimusprosessin yhtenäistäminen, hankintojen ja hankintasopimusten merkityksen ymmärtäminen sekä panostaminen hankintojen viestintään ja ennakointiin, erityisesti vuoropuheluihin ja paikallisen yrityskentän kanssa käytävään keskusteluun.

maanantai 20. joulukuuta 2021

Yrittäjä – haluatko osallistua Hämeenlinnan kaupungin julkisiin hankintoihin? Näin se onnistuu…


Haluamme tehdä Hämeenlinnasta Suomen parhaan julkisen hankkijan yhteistyössä yritysten kanssa. Siksi jatkamme hankintatoimen kehittämistä myös vuonna 2022. Julkiseen hankintaan osallistuminen ei ole aina helppoa; siksi haluamme madaltaa kynnystä tarjouksen tekemiseen kertomalla alla sellaisia keskeisiä asioita, joita jokaisen kaupungin julkiseen hankintaan osallistuvan yrittäjän kannattaa muistaa.

Kuten karttaa, on myös julkisia hankintoja opeteltava ”lukemaan”. Siksi tarjoajien kannattaa hyödyntää hankintayksiköiden, kuten Hämeenlinnan kaupungin, laatimia ”rautalankaohjeistuksia”. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Seuraa Hämeenlinnan kaupungin tietopyyntöjä mm. HILMA-ilmoituskanavasta ja tästä blogista. Seuraa HILMAsta myös yhteishankintayksiköiden, kuten Sarastia Oy ja Hansel Oy, mahdollisia tietopyyntöjä, koska kaupunki osallistuu tarkoituksenmukaisiin yhteishankintoihin. Tutustu myös yhteishankintayksiköiden verkkosivuihin, joille linkit edellä. Jos olet kiinnostunut tietopyynnössä kerrotusta hankinnasta, ole yhteydessä hankintayksikköön tietopyynnön ohjeistuksen mukaisesti.

Tietopyynnön kautta sinulla on mahdollisuus päästä mukaan hankinnan valmisteluun kuuluviin infotilaisuuksiin, vuoropuheluihin, tms. Jos olet mukana vuoropuhelussa, niin oma aktiivisuutesi on tärkeää. Ymmärräthän, että hankinnan valmistelu on se vaihe, jolloin hankinnan sisältö, kuten vähimmäisvaatimukset, vielä ”elää”? Jos oman alasi hankinnoista ei löydy tietopyyntöjä, ole tällöin itse aktiivinen hankintayksikön suuntaan. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin osalta voit olla yhteydessä hankintakategorioiden yhteyshenkilöihin (linkin kautta löytyvällä verkkosivulla on Hankintakategoriat-asiakirja) tai lähettää sähköpostia osoitteella hankinnat(at)hameenlinna.fi.

Kun tarjouskilpailu on käynnistynyt, sitä koskevat asiakirjat löytyvät yleensä tarjousportaalista. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä seuraavat tarjousportaalit:
Huomioithan, että portaaleissa on tavallisesti ohjeita, joihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen tarjouskilpailuun osallistumista? Esimerkiksi Pienhankintapalvelu-portaalissa on pikaohje, jonka lukemiseen ei mene montaa minuuttia.

Julkisessa hankinnassa pääset pitkälle jo sillä, että muistat sen pelisääntöjen olevan tarkempia kuin vaikkapa B2B-myynnissä. Hämeenlinnan kaupunki haluaa auttaa sinua tarjouskilpailuun osallistumisessa, joten olemme laatineet ohjeen tarjouksen tekemisestä (ohje on linkin kautta löytyvällä verkkosivulla). Muistathan ainakin neljä keskeistä ohjetta? Ne ovat lue hankinta-asiakirjat heti läpi sanasta sanaan, ole erittäin huolellinen tarjouksen laatimisessa, vastaa vain siihen mitä kysytään ja niin kuin kysytään, ja älä jätä tarjouksen laatimista ja jättämistä viime hetkeen.

Jos ehdit seurata vain yhtä kanavaa Hämeenlinnan kaupungin hankintoihin liittyen, niin lisää kirjanmerkkeihisi Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi. Kerro tästä blogista muillekin yrittäjille ja kerro meille aiheista, joista haluaisit tietoa tämän blogin kautta tulevina vuosina!

Hankintapalvelut toivottaa kaikille hyvää joulua! Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut toivottaa sopimuskumppaneille, muille yrityksille ja yhteisöille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia seuraaville: Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

perjantai 19. marraskuuta 2021

Ateria- ja siivouspalveluiden tyytyväisyyskyselyyn vastasi yli 600 henkilöä


Hämeenlinnan kaupunki selvitti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä ateria- ja siivouspalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria- ja siivouspalveluiden tulevissa kilpailutuksissa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.

Tyytyväisyyskysely antoi kaupungille arvokasta tietoa ateria- ja siivouspalveluiden tämänhetkisestä tilanteesta, erityisesti tulevia kilpailutuksia varten. Hämeenlinnassa hankinnan valmisteluun panostetaan ja käyttäjien osallistaminen on yksi osa sitä.

Tarkoituksena on kilpailuttaa ensi vuonna palvelut Hauhon, Lammin ja Tuuloksen sekä osan kantakaupungista osalta; käyttäjä- ja laitoshuollon palvelut tulevat olemaan osa hankintaa. Sote-kohteet jätetään vielä tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kaupunki kilpailutti Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut tämän vuoden keväällä. Myös vuonna 2023 tullaan kilpailuttamaan ateria- ja siivouspalveluita.

Ateria- ja siivouspalveluita tuottaa Hämeenlinnassa pääsääntöisesti Palmia Oy ja Compass Group Finland Oy sekä muutamissa kohteissa ISS Palvelut Oy ja SOL Palvelut Oy.

Vastauksia kyselyyn saatiin yli 600 eri puolilta kaupunkia. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Kyselyyn vastasi 619 henkilöä. Heistä noin 44 % oli ala- ja yläasteen oppilaita, heidän huoltajiaan noin 29 % ja perusopetuksen henkilöstöä noin 20 %. Kummankin palvelun osalta eniten kiitosta sai palveluntuottajien henkilökunnan toiminta sekä ystävällinen palvelu.

Ateriapalveluiden arvosana 3,2


Ateriapalvelut saivat asteikolla 1-5 arvosanaksi 3,2. Kriittisimmät arvosanat ateriapalveluiden osalta saivat ruoan maku ja ulkonäkö sekä ruokailijoiden mahdollisuus vaikuttaa ruokailuun.

Ateriapalveluissa parhaimmat arvosanat saivat keittiöhenkilökunnan ystävällisyys, ruoan riittävyys ja ruoan sopiva lämpötila. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Avoimista vastauksista tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa ruoan ulkonäkö ja koostumus, salaattipöydän valikoima, maustevalikoima ja toive saada entistä enemmän peruskotiruokaa.

Siivouspalveluiden arvosana 3,4


Siivouspalvelut saivat asteikolla 1-5 kokonaisarvosanaksi 3,4. Kriittisimmät arvosanat siivouspalveluiden osalta saivat WC-tilojen siivous, saniteettitarvikkeiden riittävyys koko koulu-/työpäivän ajan sekä tasopintojen säännölliset puhdistukset.

Siivouspalveluissa parhaimman arvosanan sai siivoushenkilökunnan ystävällisyys. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkymään suurempana.

Avoimista vastauksista tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa WC-tilojen tasaisempi puhtaus läpi koulu-/työpäivän sekä tasopintojen, erityisesti ylätasopintojen, säännölliset puhdistukset.

Toimenpiteet


Kaupunki käy palautteet yhdessä palveluntuottajien kanssa läpi ja keskeisimpien kehityskohtien pohjalta laaditaan yhteistyössä toimintasuunnitelma ateria- ja siivouspalveluiden kehittämiseksi.

Kaupunki huomioi palautekyselyn tulokset ja keskeisimmät kehityskohteet myös tulevissa palveluiden kilpailutuksissa.

maanantai 15. marraskuuta 2021

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmä, sähköpyörät sekä kiinteistöjen turvatekniikan asennus- ja huoltotyöt kilpailutusten kohteina


Tällä hetkellä Hämeenlinnan kaupungilla on käynnissä kolme tarjouskilpailua, jotka löytyvät HILMA-ilmoituskanavasta ja Tarjouspalvelu-portaalista. Hankinta-asiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna), jota kautta tarjoukset/osallistumishakemukset jätetään. Huomioithan, että jos aiot olla kilpailussa mukana, kannattaa asiakirjoihin tutustua viipymättä ja tarjous/osallistumishakemus jättää ajoissa!

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan tavoitteena on varhaiskasvatuspalveluita tehokkaasti ja monipuolisesti palveleva, kokonaistaloudellisesti edullinen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Hankittavan järjestelmän tulee noudattaa varhaiskasvatusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja asetusta sekä Opetushallituksen määräyksiä ja mahdollistaa varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen Opetushallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmää koskevien tarjousten määräaika on 8.12.2021 klo 12.00. Kyseessä on EU-hankinta.

Sähköpyörien hankintaa (ensisijaisesti kotihoitoon) palveluna koskevien tarjousten määräaika on samoin 8.12.2021 klo 12.00. Kyseessä on kansallinen hankinta.

Kiinteistöjen turvatekniikan asennus- ja huoltotöitä koskevien osallistumishakemusten määräaika on 13.12.2021 klo 10.00. Kyseessä on EU-hankinta.

keskiviikko 10. marraskuuta 2021

Loistava tilaisuus päästä pyörittämään kahvila-ravintolaa Hämeenlinnan pääkirjastoon!


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Hämeenlinnan pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluiden kilpailuttamista alkuvuonna 2022. Sopimuskausi on mahdollisesti viisi vuotta ja kyseessä on todennäköisesti käyttöoikeussopimus.

Pääkirjastossa käy päivittäin keskimäärin tuhat asiakasta ja kahvilalla olisi hyvät mahdollisuudet integroitua osaksi kirjaston palvelukokonaisuutta, joka näkyisi selkeästi sekä ulos että sisälle kirjastoon. Kirjaston asiakkaat ovat peruskirjastokävijöitä, jotka voisivat hakea kahvin mukaansa tullessaan kirjastoon, tai poiketa kahville lähtiessään. Lisäksi juuri remontoidun pääkirjaston uusissa tiloissa järjestetään myös enenevässä määrin erilaisia kokouksia ja tapahtumia, joihin kahvila voisi järjestää kokoustarjoilut.

Asiakkaita toisi varmasti myös läheinen Linnanpuisto ja rantareitti useine tapahtumineen.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on löytää sopimuskumppaniksi palveluntuottaja, joka palvelee hyvin Hämeenlinnan pääkirjastoa ja sen asiakkaita sekä muita kahvilan ja ravintolan asiakkaita. Sopimuskumppani myös markkinoi pääkirjaston kahvila- ja ravintolapalveluita aktiivisesti. Lisäksi tavoitteena on pääkirjaston tilojen arvokkuuteen ja pääkirjaston toiminnan luonteeseen sopiva kahvila ja ravintola.

Hankinnan tavoitteena on myös löytää sopimuskumppaniksi palveluntuottaja, jolta Hämeenlinnan kaupunki saa pitkäaikaista vuokratuloa.

Infotilaisuus ja ilmoittautuminen


Hankinnasta pidetään infotilaisuus Teams-kokouksena 1.12.2021 klo 14 alkaen ja kestäen korkeintaan puolitoista tuntia.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin (https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna) kautta täyttämällä pyydetyt tiedot tai sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 25.11.2021 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa infotilaisuuteen osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet (Teams-kutsu pyritään lähettämään heille 29.11.2021 mennessä).

Hämeenlinnan pääkirjasto sijaitsee osoitteessa Lukiokatu 2, 13100 Hämeenlinna. Pääkirjasto on vain muutaman sadan metrin päässä Hämeenlinnan torilta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 4. lokakuuta 2021

30 000 kertaa kiitos!


Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 30 000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli vajaa neljä vuotta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin noin 700 kertaa kuukaudessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 30 000 kertaa!

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

torstai 30. syyskuuta 2021

Kysely ateria- ja siivouspalveluista 2021 – Kerro mielipiteesi!


Hämeenlinnan kaupunki selvittää kyselyllä erityisesti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä ateria- ja siivouspalveluihin. Tällä hetkellä palvelut tuottaa Kalvolassa ja Rengossa Compass Group Suomi sekä muualla Hämeenlinnassa Palmia.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria- ja siivouspalveluiden tulevissa kilpailutuksissa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Hauhon, Lammin ja Tuuloksen sekä osan kantakaupungista (mahdollisesti noin kolmasosa kanta-Hämeenlinnasta) ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2022. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kerro kaupungille kyselyyn vastaamalla, mikä em. palveluissa toimii hyvin ja mikä vähemmän hyvin ja onko asioita, joita tulisi mielestänne kehittää. Vastaathan kyselyyn 31.10.2021 mennessä. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti. Kyselyllä ei kerätä henkilötietoja. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

keskiviikko 22. syyskuuta 2021

Onko yrityksellänne tarjota sähköisen allekirjoituksen järjestelmä?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee sähköisen allekirjoituksen järjestelmän kilpailuttamista vuonna 2022.

Kaupungilla on tällä hetkellä käytössä Visma X-Sign (arvio sähköisten allekirjoitusten määrästä vuodessa on noin 2500-3500). Lisäksi kaupungilla on käytössä Cloudia Kilpailutus- ja Cloudia Sopimus -järjestelmissä sähköinen allekirjoitus, jota tuleva kilpailutus ei koske. Tuleva kilpailutus ei myöskään koske viranhaltijapäätösten sähköistä allekirjoitusta.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on monipuolinen ja Hämeenlinnan kaupungin tarpeet mahdollisimman hyvin täyttävä sähköisen allekirjoituksen järjestelmä, joka on myös hinnaltaan kilpailukykyinen.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin (https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna) kautta 6.10.2021 mennessä täyttämällä pyydetyt tiedot.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 7. syyskuuta 2021

Kanta-Hämeen liikennöinnin täydentävä tarjouskilpailu käynnissä


Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa parhaillaan Kanta-Hämeen liikennöintiä täydentävänä tarjouskilpailuna. Kuljetukset ovat muun muassa kuntien SHL- ja VPL-kuljetuksia. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna), jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 6.10.2021 klo 9.00.

Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa hankinnan myös muita tilaajaosapuolia koskien. Hankinnan tilaajaosapuolet ovat Hämeenlinnan kaupungin lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Janakkalan kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sopimuskumppaneiksi valitaan kaikki hyväksyttävissä olevan tarjouksen tehneet tarjoajat. Sopimuskauden kesto on 30.6.2022 saakka. Sopimuskauden on tarkoitus alkaa mahdollisimman pian hankintapäätöksen saatua lainvoiman (tavoite 1.11.2021).

HUOM! Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

perjantai 27. elokuuta 2021

Neljä keskeistä ohjetta tarjoajille – Näillä pärjäät jo pitkälle!


Hämeenlinnan kaupunki on laatinut sekä paikallisia että muita tarjoajia varten Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeen, joka löytyy verkkosivulta www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Ohje kannattaa lukea huolellisesti läpi ennen tarjouksen tekemistä. Paina ohjeesta mieleesi vähintään neljä keskeistä ohjetta, jotka ovat:

Lue hankinta-asiakirjat heti läpi sanasta sanaan!
  • Jos et ymmärtänyt jotain kohtaa, esitä asiasta kysymys hankinta-asiakirjojen mukaisesti
  • Hankinta-asiakirjoilla tarkoitetaan tarjouskilpailun kaikkia asiakirjoja, kuten tarjouspyyntöä ja sen liitteitä

Ole erittäin huolellinen tarjouksen laatimisessa!
  • Tarkista tarjouksesi monta kertaa ennen sen jättämistä
  • Tarkista, että tarjouksesi liitteinä ovat kaikki hankintayksikön (esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki on hankintayksikkö) vaatimat asiakirjat

Vastaa vain siihen mitä kysytään ja niin kuin kysytään!

Älä jätä tarjouksen laatimista ja jättämistä viime hetkeen!

Tarjouksen pääseminen mukaan tarjousvertailuun tai tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta voi olla pienestä kiinni. Usein hankintayksikön ”kädet ovat sidotut”, jolloin tarjoajalta ei voi pyytää tarkennusta, vaan tarjous on suoraan hylättävä.

torstai 24. kesäkuuta 2021

Kilpailut kuuluvat kesään – osittain myös julkisissa hankinnoissa


Yksi kesällä auki olevista tarjouskilpailuista koskee Ahveniston hyppyrimäen alastulorinteen purku-urakkaa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Myös kesällä on käynnissä julkisten hankintojen tarjouskilpailuja, joihin on jätettävä tarjous ajallaan, vaikka osa tarjoajan henkilöstöstä olisi kesälomaa viettämässä. Hämeenlinnan kaupungin hankinnoissa pyritään siihen, että tarjouskilpailuja ei käytäisi keskellä kesää.

Tämän blogin oikeasta laidasta löytyvät linkit Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuihin. Lisäksi kannattaa käydä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hameenlinna.fi/hankinnat/, josta löytyy mm. hyödyllinen ohje tarjouksen tekemisestä.

Hämeenlinnan kaupungin Hankintapalvelut-yksikkö toivottaa aurinkoista kesää kaikille!

keskiviikko 23. kesäkuuta 2021

Kiinteistönhoitopalveluiden ja ulkoalueiden hoidon kilpailutuksia valmistellaan


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Hämeenlinnan kaupungin kiinteistönhoitopalveluiden ja ulkoalueiden hoidon kilpailuttamista vuonna 2021/2022. Kilpailutuksia tulee olemaan kaksi.

Hankinta koskee tilapalveluiden hallinnoimien kiinteistöjen kiinteistönhoitoa ja -huoltoa sekä ulkoalueiden hoitoa. Hankintaan sisältyy päivystys ja hälytysvalvomopalvelut. Hankintaan sisältyvät myös talotekniset määräaikaishuollot ja -tarkastukset sekä pienkorjaukset.

Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, ym. julkisia kiinteistöjä. Kiinteistöjä on noin 260 kpl, noin 290 000 bm2, noin 1 150 000 m3.

Alustava aikataulu on, että hankintailmoitukset julkaistaisiin joulukuussa 2021 ja helmikuussa 2022. Sopimuskaudet alkaisivat 1.6.2022 ja 1.9.2022. Hankinta on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Sopimuskausi tulee olemaan 4 vuotta + 4 optiovuotta.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Kiinteistönhoitopalveluiden tavoitteena on, että kiinteistöt ovat energiatehokkaita, olosuhteiltaan terveitä ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys. Tavoiteltu toimintamalli tulee rakentumaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa kumppanuusperiaatteilla siten, että toiminta on jatkuvasti kehittyvää, toiminnan tulokset ovat läpinäkyviä ja palveluntuottajan henkilöstö viihtyy työssään.

Yksi tunnetuimmista Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöistä on Raatihuone, joka on tässä kuvattuna Palokunnankadulta päin. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen marika.kyrklund(at)hameenlinna.fi 15.8.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa kuvauksen palvelutarjonnastaan ja muuta tietoa tulevaa kilpailutusta ajatellen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 2022.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

keskiviikko 2. kesäkuuta 2021

Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden seuraavien alueiden kilpailutuksia valmistellaan


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut kilpailutettiin tänä vuonna. Nyt valmisteluun ovat tulossa seuraavien alueiden kilpailutukset, joihin tämä tietopyyntö liittyy. Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Hauhon, Lammin ja Tuuloksen sekä osan kantakaupungista (mahdollisesti noin kolmasosa kanta-Hämeenlinnasta) ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä mahdollisten muiden palveluiden kilpailuttamista vuonna 2022. Kilpailutuksia tullee olemaan yksi tai kaksi (jos yksi, niin se jaettaneen kahteen osakokonaisuuteen).

Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin tammikuussa 2022 ja että sopimuskausi alkaisi elokuussa 2022. Hankinta on todennäköisesti kansallisen kynnysarvon ylittävä muun erityisen palvelun hankinta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus tulee käsittelemään hankintaa loppuvuodesta 2021.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi ikäihmiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia ja Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita.

Hankinnalla tavoitellaan vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 15.8.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa kuvauksen palvelutarjonnastaan ja muuta tietoa tulevaa kilpailutusta ajatellen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT 2022.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 1. kesäkuuta 2021

Muuttopalveluiden puitejärjestely tulossa kilpailutukseen


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee muuttopalveluiden puitejärjestelyn kilpailuttamista nykyisen puitejärjestelyn päättyessä toukokuussa 2022.

Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin tammikuussa 2022 ja että sopimuskausi alkaisi kesäkuussa 2022. Hankinta on mahdollisesti EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on riittävä määrä muuttopalveluiden palveluntuottajia siten, että jokainen muutto saadaan toteutettua tarkoituksenmukaisesti ja kilpailukykyisellä hinnalla.

Yksi isoista viime vuosien muutoista oli Hämeenlinnan pääkirjaston muutto. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 15.8.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa kuvauksen muuttopalvelustaan ja muuta tietoa tulevaa kilpailutusta ajatellen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan MUUTTOPALVELUT 2022.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

keskiviikko 26. toukokuuta 2021

Kiinteistöjen kunnossapidon tuntiveloitusperusteiset rakennustekniset työt kilpailutuksessa – Tarjousportaaleissa myös muita kilpailutuksia


Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa parhaillaan kiinteistöjen kunnossapidon tuntiveloitusperusteisia rakennusteknisiä töitä. Myös pienillä yrityksillä on hyvä mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun.

Hankinnan kohteena on kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjauksiin liittyvät tuntiveloitusperusteiset rakennustekniset työt. Hankintamenettelyssä perustetaan puitejärjestely, jonka keskeiset ehdot on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa puitesopimusluonnoksessa. Rakennusteknisten töiden palvelukuvaus ja ehdot on niin ikään kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa puitesopimusluonnoksessa.

Työkohteina ovat Hämeenlinnan kaupungin tilapalvelujen hallinnoimat kiinteistöt rakennuksineen. Rakennuksia on noin 350 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 310 000 neliömetriä. Rakennuskanta käsittää kouluja, päiväkoteja, toimistorakennuksia, vanhainkoteja, asuinrakennuksia, ym. Rakennuksia sijaitsee Hämeenlinnan kantakaupungin lisäksi myös entisten Kalvolan, Rengon, Hauhon, Lammin ja Tuuloksen kuntien alueilla. Hankintayksikön vastuulla on kyseisten rakennusten kaikki yllä- ja kunnossapitotehtävät, jotka se pääosin hankkii markkinoilta.

Työkohteina ovat Hämeenlinnan kaupungin tilapalvelujen hallinnoimat kiinteistöt rakennuksineen, joita ovat mm. koulut, päiväkodit, toimistorakennukset ja vanhainkodit. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus, joka oikeuttaa Hämeenlinnan kaupungin tytäryhteisöjä ja muita kaupungin yksiköitä liittymään puitejärjestelyyn.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa. Kyseisessä tarjousportaalissa on käynnissä myös monia muita tarjouskilpailuja. Kaupungin kilpailutuksia on myös Pienhankintapalvelu-portaalissa ja TyöllisyysSampo-portaalissa. Kaupungin hankinnoista kiinnostuneiden kannattaa seurata kaikkia kolmea tarjousportaalia sekä HILMA-ilmoituskanavaa.

keskiviikko 19. toukokuuta 2021

Sähköpyörien hankintaa kotihoitoon ja muuallekin harkitaan


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupungilla on vuosien 2020–2021 aikana ollut liikkumisen ohjauksen hankkeessa kokeilussa sähköpyörien hyödyntäminen kotihoidon työntekijöillä asiakaskäynneillä. Kokeilusta on saatu hyviä kokemuksia ja toimintaa halutaan jatkaa ja laajentaa. Tavoitteena on hankkia kotihoidolle sähköpyöriä pidemmällä sopimuksella. Hankinta sisältäisi pyörien lisäksi kevät- ja syyshuollot, jatkuvan kunnossapidon ja kotihoidon päivittäistä työtä tukevan varustelun, esimerkiksi pyörälaukut, valot ja lukot sekä talvirenkaat. Tilaajalla tulee olla myös mahdollisuus valita eri kokoisia ja eri mallisia pyöriä.

Kunnossapidon ja huollon tulisi toimia tilaajan näkökulmasta mahdollisimman helposti eli pyörät olisi huollettava joko paikan päällä tai toimittajan olisi haettava ja palautettava pyörät. Huoltopalvelun tulisi toimia sellaisella palvelutasolla, ettei huoltokatkoista aiheudu merkittävää haittaa pyörien käytölle.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tietopyynnöllä halutaan selvittää mahdollisten toimittajien ja markkinoiden kykyä vastata tulevaan tarjouspyyntöön sekä toimittajien näkemyksiä, millaisia pyöriä käyttötarkoitukseen kannattaisi hankkia, ja millä hankintamallilla hankinta kannattaisi toteuttaa. Lisäksi tietopyynnöllä pyritään selvittämään mahdollisia hintatasoa nostavia vaatimuksia hankinnan kustannusten hallitsemiseksi.

Tarve on alustavien arvioiden mukaan 10-20 pyörää ja tavoitteena on alle 60 000 euron hankinta. Tarkoituksena on hankkia ensin vain osa pyöristä ja sopimuskauden aikana lisää tarpeen mukaan. Hankinnassa saattaa olla optiona muihinkin tarkoituksiin tarvittavia sähköpyöriä.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 3.6.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Viestissä pyydetään myös ilmoittamaan tarkempia tietoja koskien ylempänä olevaa hankinnan alustavaa kuvausta. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan SÄHKÖPYÖRÄT.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Hankinta tulee olemaan kansallisen kynnysarvon alittava tai ylittävä hankinta. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 17. toukokuuta 2021

Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullista kuljetuspalvelua koskevan osallistumishakemuksen voi nyt jättää – Kilpailutuksessa myös kuljetukset Valteri-kouluun ja Kalvolan henkilökuljetuksia


Osallistumispyyntö koskien Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullista kuljetuspalvelua on julkaistu. Kilpailutuksessa käytetään hankinta-asiakirjoissa kuvattua neuvottelumenettelyä. Osallistumishakemusten perusteella valitaan 3-6 ehdokasta neuvotteluihin. Osallistumispyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta osallistumishakemukset jätetään 14.6.2021 klo 9.00 mennessä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tarjouspalvelu-portaalista löytyy myös kuljetuksia Hämeenlinnan seudulta Valteri-kouluun Helsinkiin koskeva tarjouskilpailu. Määräaika päättyy 27.5.2021 klo 10.00.

Lisäksi Tarjouspalvelu-portaalista löytyy joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2021 (kohde K1), joka koskee kanta-Hämeenlinnan ja Kalvolan alueiden välisiä henkilökuljetuksia sekä Kalvolan palvelulinja Kyläpussia. Määräaika päättyy 14.6.2021 klo 10.00.

sunnuntai 9. toukokuuta 2021

Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden tuottajaksi Kalvolassa ja Rengossa Compass Group Suomi – Sopimuskausi alkaa 1.8.2021


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut alkuvuonna. Kilpailutuksen voitti Compass Group Finland Oy. Sopimuskausi on neljä vuotta ja sen lisäksi on neljän vuoden optiokausi.

Hämeenlinnan kaupunki tulee lähivuosina kilpailuttamaan ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut siten, että kaupunki jaetaan 4-5 maantieteelliseen alueeseen. Ensimmäinen kilpailutus oli alkuvuonna 2021 ja se koski Kalvolan ja Rengon pitäjiä.

Kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte pitää kilpailutusta onnistuneena: ”Tarjouskilpailun valmisteluun panostettiin, mikä näkyi muun muassa alan toimijoiden kanssa käytyinä useina vuoropuheluina. Vuoropuhelut käytiin erittäin hyvässä hengessä ja vaikka vain yksi yritys voi voittaa kilpailutuksen, uskon, että vuoropuhelut hyödyttivät kaikkia niihin osallistuneita. Osana hankinnan valmistelua selvitettiin viime vuonna erillisellä kyselyllä erityisesti kuntalaisten ja kaupungin henkilöstön tyytyväisyyttä Kalvolan ja Rengon ateria- ja siivouspalveluihin.”

Kalvolassa ja Rengossa palvelut tuottaa 1.8.2021 alkaen Compass Group Finland Oy, joka teki tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Yritys tuottaa tälläkin hetkellä ateriapalvelut Kalvolassa ja Rengossa.

1.8. alkaen Compass Group Suomi tuottaa Iittalan yhtenäiskoulussa ateriapalveluiden lisäksi myös siivous- ja käyttäjäpalvelut. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kaupungin kiinteistöjohtaja Pasi Kortteen mukaan uusi sopimus hyödyttää erityisesti loppuasiakkaita: ”Tämä nyt tehty sopimus on ensimmäinen uudella sopimussisällöllä laadittu ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelusopimus. Uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden kehittää myös omaa toimintaamme tilapalveluissa ja sen kautta mahdollistaa yhteistyössä palveluntuottajan kanssa entistäkin parempaa palvelun laatua ja kustannustehokkuutta loppuasiakkaillemme. Uudella sopimuskaudella pystymme esimerkiksi seuraamaan ja kehittämään palvelun laatua keskitetyllä sopimusjohtamisella aikaisempaa läpinäkyvämmin ja säännöllisemmin kuin aikaisemmin.”

Hankintasopimus mahdollistaa sopijapuolten yhteisen kehittämisen, mikä on tärkeää pitkällä sopimuskaudella. Sopimukseen on luotu ateria- ja siivouspalveluita koskevat laatuarvioinnit bonus-sanktiomalleineen. Mahdollisuuden vuosittaiseen bonukseen uskotaan parantavan palvelua, varsinkin kun vähintään puolet bonuksesta tulee kohdistaa palvelun tuottaneelle henkilöstölle. Uuden sopimuksen arvioidaan myös tuovan kaupungille kustannussäästöä.

”Olemme erittäin iloisia, että saamme laajentaa palveluitamme Kalvolassa ja Rengossa jatkossa ateriapalveluista myös siivous- ja käyttäjäpalveluihin. Haluamme kehittää yhteistyössä parasta palvelukokemusta loppuasiakkaille. Kiitämme Hämeenlinnan kaupunkia vahvasta vuoropuhelusta prosessin aikana”, kertoo Compass Group Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.

perjantai 7. toukokuuta 2021

Testiperhekokeiluun jo 86 hakemusta – Kokeiltavia palveluita kaivataan lisää


Hämeenlinnan kaupunki käynnistää toukokuussa 105 päivää kestävän testiperhekokeilun. Kokeilun aikana testiperheet käyttävät testaajan mielellä valitsemiaan sekä julkisia että yksityisiä palveluita. Perjantaihin 7.5. mennessä hakemuksia kokeiluun oli tullut jo 86 kappaletta. Hakuaika päättyy äitienpäivänä 9.5.2021 ja kaupunki uskoo, että hakemuksia tulee vielä runsaasti lisää.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kokeiltavia palveluita kaivataan lisää


Paikallisille yrittäjille, järjestöille, yhdistyksille ja seuroille on avattu HankintaSampo-palvelussa hankinta, jonka kautta he voivat tarjota palveluitaan kokeiltavaksi Testiperhe-kokeiluun. Tähän kaupunki toivoo yrittäjiltä ja kolmannelta sektorilta lisää aktiivisuutta ja palveluita tarjolle. Kokeilu mahdollistaa palveluntuottajille myös näkyvyyttä tulevaisuuden palveluntuottajana.

Palvelut voivat olla lähes mitä tahansa. Palveluntuottajiksi voivat lähteä autokorjaamot, jäätelökioskit, museot, liikuntapalvelut, kirjakaupat, ravintolat, ikäihmisten palvelut, väriterapiapalvelut, tatuointistudiot. Kokeilun kautta yrittäjille ja kolmannelle sektorille tarjoutuu mahdollisuus myös omien palvelujensa kehittämiseen kokeilun ja siitä saatavan palautteen kautta.

Palveluja ostetaan 12.5.-30.6.2021 ja niiden hintakategoriat ovat 25 €, 50 €, 75 € ja 100 €. Yhden palvelun maksimihinta voi olla 100 € ja kullekin testiperheelle voidaan ostaa eri palveluja maksimissaan 3 x 100 € arvosta.

Lisätietoa ja tukea palvelujen tarjoamiseen liittyvissä seikoissa voi kysyä hankinta-asiantuntija Hilkka Luukkoselta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Lisätiedot:
  • Hämeenlinnan kaupunki, strategiajohtaja Markku Rimpelä, markku.rimpela(at)hameenlinna.fi, puh. 0400 712 219
  • Hankittavat palvelut, hankinta-asiantuntija Hilkka Luukkonen, hilkka.luukkonen(at)hameenlinna.fi, puh. 03 621 2187
  • www.hameenlinna.fi/testiperheet

tiistai 4. toukokuuta 2021

Varhaiskasvatuksen asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutusta harkitaan


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Tämä tietopyyntö koskee Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuksen mahdollista asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. Hankintayksikkö harkitsee asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmän päivittämistä tai korvaamista vaihtoehtoisella järjestelmällä, jotta sen tavoittelemat toiminnot ja ominaisuudet olisivat monipuolisesti hyödynnettävissä.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa palveluiden saatavuudesta ja suunnitteilla olevan hankinnan kohteesta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan markkinoilla olevia palveluntarjoajia ja tietojärjestelmiä. Tietopyynnöllä selvitetään samalla mahdollisen hankinnan toteuttamista ja kerätään tietoa hankintaa varten.

Kiinnostuneita palveluntarjoajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaan osallistumisesta. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua hankintaan sähköpostilla janne.orkola(at)hameenlinna.fi tai Tarjouspalvelu-portaalin kautta 20.5. klo 16 mennessä. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytyksenä mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Hankinta tulee mahdollisesti olemaan EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

maanantai 19. huhtikuuta 2021

Dynaaminen pienhankinta osana kaupungin skenaariotyötä


Hämeenlinnan kaupungilla on käynnissä skenaariotyön prosessi, jonka avulla rakennetaan pohjaa kaupungin strategialle 2022–2025. Kutsumme paikalliset yrittäjät ja yhteisöt osallistumaan skenaariotyöhön uudella tavalla ja kehittämään tulevaisuuden palveluita Hämeenlinnalle ja hämeenlinnalaisille.

Tätä varten käynnistämme dynaamisen pienhankintajärjestelmän, jonka sisällä Hämeenlinnan kaupunki tekee asiakaskohtaisia tilauksia Tulevaisuuden palveluista. Asiakkaat valitsevat itselleen sopivat palvelut sekä palveluntuottajat. Palveluja ostetaan pilottiluontoisesti kevään ja kesän 2021 aikana.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Palveluja tullaan ostamaan testiperheille, jotka toimivat kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien palvelujen testaajina ja antavat palveluista palautetta, jota hyödynnetään kaupungin skenaariotyössä. Testiperheet voivat olla yhden hengen talouksia, lapsiperheitä, erilaisia pienyhteisöjä, tms. Kullekin testiperheelle on varattu 300 euron budjetti yksityisten palveluntuottajien palvelujen ostoon.

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja asiakaskokemuksia Hämeenlinnan kaupungin skenaariotyön ja tulevaisuuden Hämeenlinnan rakentamiseksi. Samalla avautuu tilaisuus hämeenlinnalaisille palveluntuottajille kehittää ja testata omia palveluitaan kuntalaisista koostuvien testiperheiden avulla. Skenaariotyön lisäksi Tulevaisuuden palveluilla on tavoitteena edistää hämeenlinnalaisten yritysten elinvoimaisuutta ja mahdollistaa näiden osallistuminen skenaario- ja strategiatyön eri vaiheisiin.

Dynaaminen pienhankinta mahdollistaa testiperhetoiminnan käynnistämisen joustavasti ja ketterästi ja palvelujen hankinnan testiperhekohtaisesti ilman laajaa kilpailutusjärjestelyä. Tulevaisuuden palvelut ja testiperhetoiminta tuovat alueen asukkaat, yrittäjät, palveluntuottajat ja kaupungin hallinnon yhteen kehittämään tulevaisuuden Hämeenlinnaa.

Yrittäjä, jätä hakemuksesi palveluntuottajaksi HankintaSampossa ja lähde rakentamaan Hämeenlinnaan Tulevaisuuden palveluita!

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kuntalaiset pääsevät myös pian ilmoittautumaan testiperheiksi, tästä lisätietoa tulossa pian!

Sijaistyövoiman hankinta ikäihmisten palveluihin


Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki hakee ikäihmisten palveluihin vuokratyövoimaa sijaisiksi erityisesti kesän ajalle. Tarjouksen voi jättää, vaikka tarjolla olisi vain yksittäisiä päiviä tai vuoroja. Tarjous tulee jättää Pienhankintapalvelu-portaalin kautta 3.5.2021 klo 9.00 mennessä.

maanantai 29. maaliskuuta 2021

Videovälitteiset käynnit/etähoivapalvelut ikäihmisten palveluissa – Vastaa tietopyyntöön!


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Olemme hankkimassa ikäihmisten palveluihin helppokäyttöistä järjestelmää, jonka avulla voimme toteuttaa kotikäyntejä virtuaalisesti. Haluamme kartoittaa tällä tietopyynnöllä/markkinakartoituksella alalla olevia toimijoita ja tarjolla olevia järjestelmiä. Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hämeenlinnan kaupunki järjestää kotihoidon palveluja noin tuhannelle asiakkaalle ja kaupungilla on ennestään kokemusta videovälitteisten käyntien toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota etäkäyntejä kaikille kotihoidon asiakkaille, joille ne soveltuvat ja joiden kohdalla ne vähentävät kotihoidon henkilöstön tekemiä fyysisiä käyntejä. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2021.

Vaatimukset järjestelmälle


Mitä halutaan: Ikääntyneiden palveluihin soveltuva, toimintavarma ja tietoturvallinen virtuaalihoivajärjestelmä. Järjestelmä on sekä asiakkaan että organisaation käyttäjän kannalta helppokäyttöinen ja sujuva. Videovälitteinen palvelu, jolla voidaan korvata fyysisiä asiakaskäyntejä. Järjestelmä toimii sekä mobiili- että selainpohjaisena. Etäkäynti voidaan toteuttaa paikasta riippumatta. Järjestelmän hinnoittelu on selkeä ja kilpailukykyinen.

Asiakasnäkökulma: Helppo- ja sujuvakäyttöinen. Mahdollistaa ryhmämuotoiset toiminnat sekä asiakkaan ja läheisten yhteydenpidon.

Organisaationäkökulma: Tietoturvallinen ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka toimii sekä mobiili- että selainpohjaisena.

Resurssinäkökulma: Palvelulla voi korvata fyysisiä asiakaskäyntejä. Etäkäynti on toteutettavissa paikasta riippumatta.

Hinta: Selkeä hinnoittelu, kilpailukykyinen hinta.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen sanna.ristolainen(at)hameenlinna.fi 15.4.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Sähköpostiin pyydetään liittämään lyhyt esittely tarjolla olevasta järjestelmästä. Esittelyn toivotaan vastaavan em. tilaajan järjestelmälle asettamiin vaatimuksiin. Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa HML ETÄHOIVA.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Tilaaja voi pyytää tarvittaessa palveluntuottajilta myös järjestelmän esittelyä etäyhteydellä.

Tietopyyntö työnohjauspalveluista – infotilaisuus 22.4.


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään. Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee työnohjauspalveluiden kilpailuttamista. Alustava aikataulu on, että tarjouspyyntö julkaistaisiin elokuussa ja että sopimuskausi alkaisi 1.1.2022.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita (työnohjaajia) pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 18.4.2021 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen ja tieto työnohjauksen muodosta (yhteisö, ryhmä vai yksilö) ja kohteesta (esimerkiksi sosiaali- ja terveysala). Viestissä pyydetään myös ilmoittamaan osallistumisesta infotilaisuuteen, josta on tietoa alempana. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan TYÖNOHJAUSPALVELUT.

Hankinnasta kiinnostuneille toimijoille järjestetään yhteinen infotilaisuus. Infotilaisuus järjestetään etäyhteydellä (Teams) torstaina 22.4.2021 klo 12.00 alkaen (kestäen korkeintaan kaksi tuntia). Infotilaisuudessa esitetty materiaali lähetetään jälkikäteen sähköpostilla tietopyyntöön vastanneille.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

tiistai 23. maaliskuuta 2021

Hämeenlinnan esitys Hämeenlinnan seudun hankintatreffeillä


Hämeenlinnan seudun hankintatreffit järjestettiin webinaarina 23.3. Alla on hankintatreffeillä pidetty Hämeenlinnan kaupungin esitys kuvina (kuvaa klikkaamalla saat sen näkymään suurempana).
tiistai 16. maaliskuuta 2021

Hämeenlinnan seudun hankintatreffit verkossa 23.3.


Hankintatreffien tavoitteena on nostaa seutukunnallisesti kuntien tärkeitä hankintoja esille sekä jakaa tietoa julkisista hankinnoista. Hankintatreffejä järjestetään Kanta-Hämeen alueella kolme tilaisuutta, joissa on vaihtuva alustaja puhumassa hankinnoista omasta näkökulmastaan ja lopuksi kuullaan vielä käytännön vinkkejä ja tietoa julkisista hankinnoista.

Hankintatreffeille voi ehdottomasti osallistua, vaikka ei kyseisellä seutukunnalla yritäkään. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille!

Hämeenlinnan seudun hankintatreffit järjestetään tiistaina 23.3. klo 8-10 webinaarina. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.3. mennessä Hämeen Yrittäjien verkkosivujen kautta. Hämeen Yrittäjät toimittaa osallistumislinkin sähköpostilla edellisenä päivänä. Osallistumislinkki löytyy myös ilmoittautumisen vahvistusviestistä.


Ohjelma


Klo 8.00 Tervetuloa Hämeenlinnan seudun hankintatreffeille (puheenjohtaja Minna Nissilä, Hämeen Yrittäjät)

Klo 8.05 Tiedolla johtaminen, haaste ja iso mahdollisuus (hankinta-asiamies, Handata-palvelun projektipäällikkö Jorma Saariketo)

Klo 8.35 Kuntien julkiset hankinnat; klo 8.35-8.45 Hämeenlinnan kaupunki, klo 8.50-9.00 Janakkalan kunta, klo 9.00-9.10 Hattulan kunta

Klo 9.20 Tietoisku ja käytännön vinkit (toimitusjohtaja Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät)

Klo 9.40 Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa!

Lähde ja teksti:
Hämeen Yrittäjien verkkosivut (16.3.2021)

Kuva:
Hämeen Yrittäjät

torstai 4. maaliskuuta 2021

Puistovarusteiden ja -kalusteiden kilpailutus valmisteilla


Hämeenlinnan kaupunki valmistelee puitejärjestelykilpailutusta puistojen ja yleisten alueiden kalusteiden, varusteiden, leikkivälineiden, liikuntavälineiden, turva-alustojen ja tekonurmien toimituksista. Tarkempaa tietoa siitä, kuinka pääset osallistumaan hankinnan markkinavuoropuheluun, on kaupungin verkkosivuilla.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjouspyyntö julkaistu


Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa on nyt julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista. Hankinta on jaettu neljään osakokonaisuuteen.

Sopimuskumppaniksi valitaan yksi tarjoaja jokaiseen osakokonaisuuteen ja korkeintaan yksi tarjoaja varalle jokaiseen osakokonaisuuteen. Tarjoaja voi tarjota korkeintaan kahta eri osakokonaisuutta ja tarjoaja voi tulla valituksi palveluntuottajaksi korkeintaan kahdessa eri osakokonaisuudessa.

Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 18.3.2021 klo 12 mennessä. Tarjousten jättämisen määräaika on 1.4.2021 klo 12. Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava ajankohdat hankintailmoituksesta ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kilpailutus on jaettu neljään osaan, jotka ovat keskustan alue, itäinen alue, läntinen alue ja ruotsinkielinen ryhmä. Miemalan koulu kuuluu keskustan alueeseen. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM!


Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

tiistai 23. helmikuuta 2021

Tarjoa ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita Kalvolaan ja Renkoon!


Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita on nyt julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista. Sopimuskauden on tarkoitus alkaa elokuussa 2021 ja sen pituus on neljä vuotta + optiokausi neljä vuotta.

Hankintaa koskevat tutustumiskierrokset Kalvolassa ja Rengossa järjestetään 2.-3.3.2021 tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti. Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 8.3.2021 klo 12 mennessä. Tarjousten jättämisen määräaika on 24.3.2021 klo 12. Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava ajankohdat hankintailmoituksesta ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

Kalvolan osalta kilpailutus koskee mm. Iittalan yhtenäiskoulua. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi ikäihmiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia ja Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita.

Hankinnalla tavoitellaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eriteltyä vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Hankinnassa olevat maksimihinnat ovat perusteltuja siksi, että hankintayksikkö ei joudu hyväksymään liian kalliita tarjouksia. Tavoitteena on kuitenkin saada edullisempia tarjouksia kuin maksimihinnat, koska hankinnan tavoitteina ovat mm. kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut ja taloudelliset säästöt tilaajalle.

Rengon osalta kilpailutus koskee mm. Rengon koulua. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM!


Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).