perjantai 18. toukokuuta 2018

Mitä ne sellaiset tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ovat?


Hämeenlinnan kaupunki edellyttää usein tarjouskilpailuissaan sitä, että valittu tarjoaja toimittaa kaupungille ennen hankintasopimuksen tekemistä tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat. Tilaajavastuulailla tarkoitetaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.

Tilaajavastuulain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on ”edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa”. Toisin sanoen tilaajavastuulaki koskee paljon muutakin kuin vain julkisia hankintoja ja itse asiassa laki ei koske kaikkia julkisia hankintoja.

Vaikka tilaajavastuulakia ei sovelletakaan kaikissa julkisissa hankinnoissa, niin silti sitä yleensä hankinnoissa käytetään, koska se on yksi tehokas työkalu harmaan talouden ehkäisemisessä. Laissa on lueteltu tietyt asiakirjat, jotka tilaajan tulee ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa. Alla on kerrottu, erityisesti paikallisia pk-yrityksiä ajatellen, mitä nämä asiakirjat ovat ja mistä tarjoaja voi ne saada.

Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat


Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat on mahdollista saada yhdestä paikasta, jos yritys on Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmassa (maksullinen) tai jos yrityksellä on RALA-pätevyys (maksullinen). Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -raportista löytyy kaikki tarvittava tieto. RALA-pätevyys kertoo siitä, että yritys täyttää tilaajavastuulain vaatimukset.

HUOM! Asiakirjat saavat olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja.

Tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja voi joutua hakemaan ja tilaamaan useasta eri paikasta.

Selvitys rekistereistä
Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • Selvityksen saa YTJ:stä (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) yrityshaulla 

Kaupparekisteriote
Yhdistysten osalta vaaditaan yhdistysrekisteriote ja säätiöiden osalta säätiörekisteriote

Selvitys mahdollisesta verovelasta
YTJ:ssä on yrityksen tiedoissa linkki verovelkarekisteriin

Todistukset eläkevakuutuksista
TyEL- ja/tai YEL-vakuutus
  • Todistuksen saa eläkevakuutusyhtiöstä 

Tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 1-4 kohdat.

Selvitys työehtosopimuksesta 
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Selvitys on esimerkiksi yrityksen itse allekirjoittama asiakirja, jossa kerrotaan työhön sovellettava työehtosopimus tai työhön sovellettavat keskeiset työehdot 

Selvitys työterveyshuollosta
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
  • Selvitys on esimerkiksi työterveyshuollon allekirjoittama todistus asiasta 

Todistus tapaturmavakuutuksesta (rakentamistoiminnassa)
Todistus siitä, että yritys on ottanut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen
  • Todistuksen saa vakuutusyhtiöstä 

Tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 5-6 kohdat ja 5 a §:n 1 momentti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti