perjantai 25. helmikuuta 2022

Onko yrityksellänne tarjota pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmä?


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmän kilpailuttamista vuoden 2022 aikana. Tietojärjestelmä on tarkoitus hankkia SaaS-/pilvipalveluna (kokonaispalvelu) siten, että kaikki data on saatavissa lähtökohtaisesti yhden käyttöliittymän (selain) kautta.

Järjestelmältä toivotaan seuraavia osatoiminnallisuuksia, jotka kytkeytyvät toisiinsa:
  • Pysäköinnintarkastajan mobiilisovellus Android-laitteeseen, johon on liitetty tulostin (tällä rekisteröidään tapahtumatiedot, kuten ajoneuvon yksilöinti rekisterinumeron perusteella, lain määrittämät virhesyyt, tapahtumapaikka ja tilanteesta otetut valokuvat). Pysäköintivirhemaksulapun tulostus. Sähköinen pysäköintimaksujen ja -lupien tunnistus päätelaitteella. Tietojen tulisi linkittyä automaattisesti alla mainittuihin muihin osajärjestelmiin.
  • Toimistoliittymä, jonka avulla voidaan hoitaa tapauksen jatkotoimenpiteet ja seuranta (maksuvaatimusten (karhukirje) käsittely ja postitus, ulosottoasiat, oikaisuvaatimusten valmistelu (toimisto) sekä niistä päätösten tekeminen (pysäköinninvalvoja)).
  • Asiakasliittymä, joka mahdollistaa virhemaksun saajille tapauksen tarkastelemisen (aika, paikka, valokuvat tilanteesta) sekä oikaisuvaatimusten tekemisen sähköisesti.
  • Tarvittavat rajapinnat muihin järjestelmiin, kuten Traficomin järjestelmiin.

Taustatietoa Hämeenlinnan pysäköinninvalvonnasta: Pysäköinnintarkastajia viisi (sis. toimistotyöt), yksi pysäköinninvalvoja (lakimies). Pysäköintivirhetapahtumia noin 10 000 vuodessa. Oikaisuvaatimuksia noin 350-400 vuodessa. Maksuvaatimuksia noin 4 000 vuodessa ja ulosottoja noin 1 000 vuodessa.

Hankinnan alustavat tavoitteet


Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin pysäköinninvalvonnan käyttöön tietojärjestelmä, joka toteuttaa mahdollisimman hyvin ylempänä luetellut toiminnallisuudet sekä joka on muutenkin monipuolinen ja joustava. Tietojärjestelmässä käyttäjien hallinnointi on yksinkertaista. Järjestelmä on myös helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja sen mobiilikäyttö on mahdollista.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 15.3.2022 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan tietoa toimijan pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmästä, kuten sen toiminnallisuuksista, hinnoittelusta ja referenssikohteista.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muun muassa tietopyyntöjä koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti