tiistai 22. helmikuuta 2022

Tarjoa ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita läntiseen kantakaupunkiin sekä Hauholle, Lammille ja Tuulokseen!


Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien läntisen kantakaupungin sekä Hauhon, Lammin ja Tuuloksen ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluita on nyt julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista. Sopimuskauden on tarkoitus alkaa elokuussa 2022 ja sen pituus on neljä vuotta + optiokausi neljä vuotta.

Hankintaa koskevat tutustumiskierrokset järjestetään Hauholla, Lammilla ja Tuuloksessa 1.3.2022 sekä läntisessä kantakaupungissa 2.3.2022 tarjouspyynnön tutustumiskierrokset-liitteen mukaisesti. Tutustumiskierrokset ovat tarjoajille pakollisia. Mahdollinen infotilaisuus järjestetään etäyhteydellä 25.2.2022 tarjouspyynnön mukaisesti.

Mahdolliset kysymykset tarjouspyynnöstä tulee esittää Tarjouspalvelu-portaalin kautta 7.3.2022 klo 10 mennessä. Tarjousten jättämisen määräaika on 24.3.2022 klo 10. Tarjoajien on tarvittaessa tarkistettava ajankohdat hankintailmoituksesta ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

Hauholla, Lammilla ja Tuuloksessa kilpailutus koskee noin 20 kohdetta, joista noin puolet on kouluja ja päiväkoteja. Tarjouskilpailulla hankitaan esimerkiksi Eteläisten kouluun ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan tavoitteet


Ateriapalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen maistuva ja ravitseva ruoka siten, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä on mahdollisimman vähän. Ruokailijat, esimerkiksi koululaiset, saavat välillä syödä toiveruokiaan.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden osalta hankinnan tavoitteena on kohtuuhintainen toimiva ja riittävä palvelu.

Tavoitteena on, että palvelua tuottavan henkilöstön perehdytykseen ja työmotivaatioon panostetaan. Henkilöstön vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Lisäksi korostetaan terveyttä edistäviä ravitsemussuosituksia, Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteita ja vastuullisuutta.

Hankinnalla tavoitellaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eriteltyä vaikuttavuutta, kustannustehokkaasti tuotettavia palveluita ja taloudellisia säästöjä tilaajalle. Tavoitteena on kumpaakin sopijapuolta hyödyttävä sopimuskausi, jonka aikana sekä tilaaja että palveluntuottaja toimivat hyvän kumppanuuden hengessä. Sopimuskaudella palveluita voidaan yhteisesti sopien kehittää ja tehdä tarvittaessa myös lyhytaikaisia kokeiluja.

Hankinnassa olevat maksimihinnat ovat perusteltuja siksi, että hankintayksikkö ei joudu hyväksymään liian kalliita tarjouksia. Tavoitteena on kuitenkin saada edullisempia tarjouksia kuin maksimihinnat, koska hankinnan tavoitteina ovat mm. kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut ja taloudelliset säästöt tilaajalle.

Läntisessä kantakaupungissa kilpailutus koskee noin kymmentä kohdetta, joista melkein kaikki ovat kouluja ja päiväkoteja. Tarjouskilpailulla hankitaan esimerkiksi Liivuoren päiväkotiin ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM!


Tarjoajien kannattaa aluksi lukea tarjouspyyntöasiakirjoista, kuinka ja mihin mennessä ilmoittaudutaan mahdolliseen infotilaisuuteen ja pakollisille tutustumiskierroksille.

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti