sunnuntai 12. helmikuuta 2023

Hämeenlinnan kaupungille ajoneuvopolitiikka 1.1.2023 alkaen


Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi 19.12.2022 kaupungille ajoneuvopolitiikan, joka tuli voimaan 1.1.2023. Ajoneuvopolitiikka on kaupungin verkkosivuilla.

Hämeenlinnan kaupungin ajoneuvopolitiikassa määritellään selkeät linjaukset ja ehdot, joita ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti. Ajoneuvopolitiikka tukee kaupungin tavoitteiden ja arvojen mukaista toimintaa tarjotessaan henkilöstölleen turvallisen, kustannustehokkaan ja ympäristönäkökulmat huomioon ottavan tavan hoitaa työtään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Ajoneuvopolitiikassa otetaan kantaa mm. ajoneuvoluokkiin, mahdollisuuteen käyttää yhteiskäyttöautoja, sähköistämiseen, ajoneuvojen pitoaikaan ja niiden uusimisen/hankinnan perusteisiin sekä vakuutuksiin ja ajoneuvovahinkoihin.

Ajoneuvoluokat ovat pieni henkilöauto, farmariauto, maastoauto/SUV, pakettiauto (pieni kuorma ja vähän ajoa), pakettiauto (painava kuorma tai paljon ajoa) sekä kuorma-autot ja muut erikoisajoneuvot.

Sähköistämisen osalta politiikassa on taulukkomuodossa oleva aikataulu, jossa on esitelty tämän hetken suositus sähköistämiselle. Sähköistämisen toteutuminen suosituksen mukaisesti edellyttää mm. riittävää latausverkostoa ja riittävää vähäpäästöisten ajoneuvojen valikoimaa. Jos suositus toteutuu, ovat pienet henkilöautot ja osa pakettiautoista (pieni kuorma ja vähän ajoa) vähäpäästöisiä 31.12.2024 mennessä sekä muut ajoneuvot (pois lukien kuorma-autot ja muut erikoisajoneuvot) vähäpäästöisiä 31.12.2027 mennessä; siltä osin kuin tulevien vuosien aikana nykyisiä ajoneuvoja korvataan uusilla ajoneuvoilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti