tiistai 28. joulukuuta 2021

Hankinta- ja sopimusohjeeseen muutoksia 1.1.2022 alkaen


Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.10.2018 Hankinta- ja sopimusohjeen, joka tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Vuonna 2018 hyväksytty ohje korvasi kaupungin osalta Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleiset hankintaohjeet. Hankinta- ja sopimusohjeeseen tehtiin muutoksia edellisen kerran 1.2.2020.

Hankinta- ja sopimusohjeeseen tuli tarve tehdä uusia muutoksia. Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset Hankinta- ja sopimusohjeeseen kokouksessaan 7.12. Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2022. Hankinta- ja sopimusohje on kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan Hankintatoimen periaatteet -asiakirjaa sekä kaupungin hallintosäännössä ja muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjetta tulee noudattaa myös soveltuvin osin niissä kaupungin tytäryhteisöissä, jotka ovat hankintalainsäädännössä tarkoitettuja hankintayksiköitä, ja niissä erillisissä hankkeissa, joissa tilaajana on kaupunki ja joissa tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä. Erillisissä hankkeissa on huomioitava lisäksi rahoittajatahon ohjeet.

Hankinta- ja sopimusohjeella on monta tavoitetta, joista keskeisimpiä ovat kaupungin hankinta- ja sopimusprosessin yhtenäistäminen, hankintojen ja hankintasopimusten merkityksen ymmärtäminen sekä panostaminen hankintojen viestintään ja ennakointiin, erityisesti vuoropuheluihin ja paikallisen yrityskentän kanssa käytävään keskusteluun.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti