torstai 30. joulukuuta 2021

Nyt on tietoa tarjolla! – Hankintasopimuskooste on päivitetty


Hämeenlinnan kaupungin hankintasopimuksista ja muista kaupunkia koskevista hankintasopimuksista laadittiin vuosi sitten kooste, joka löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Se oli merkittävä askel Hämeenlinnan hankintojen avoimuuden lisäämisessä ja hankintojen viestinnän kehittämisessä. Nyt koosteeseen on tehty päivityksiä (kooste ei ole vielä välttämättä täydellinen).

Hankintasopimuskoosteesta löytyy hankinta- ja alakategorioittain jokaisesta hankintasopimuksesta sopimuksen kohde, sopimuskumppanin nimi ja sopimuskausi. Jos sopimuskumppaneita on paljon, voi tietona olla useita palveluntuottajia tms. Lisäksi koosteessa on erikseen kerrottu, jos kyseessä on yhteishankinta tai sidosyksikköhankinta.

Hankintasopimuskoosteesta käy esimerkiksi ilmi, miltä sopimuskumppaneilta hammashoitoyksiköt ja niiden varusteet tilataan. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Koosteessa ei ole kerrottu kaupungin yhteyshenkilöitä, koska hankintakategoriakohtaiset yhteyshenkilöt ovat Hankintakategoriat-asiakirjassa, joka myös löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Koosteeseen ei ole sisällytetty ns. kertahankintoja, kuten rakennusurakoita (niiden osalta tietoa on mm. kaupungin vuosittaisissa hankintasuunnitelmissa).

Kaupungin hankintakategoriat noudattavat pitkälti organisaatiorakennetta siten, että pääkategoriat 1-3 koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimialaa, pääkategoriat 4-7 koskevat kaupunkirakennetoimialaa, pääkategoriat 8-11 koskevat sosiaali- ja terveystoimialaa sekä pääkategoria 12 koskee Kanta-Hämeen pelastuslaitosta. Konsernipalveluita ja useampaa toimialaa koskevat hankinnat ovat pääkategoriassa 13 ja pääkategoria 14 on luotu varmuuden vuoksi.

Kaikki kaupungin hankinnat jaotellaan hankintakategorioihin riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi kaupungin oma hankinta, maakunnallinen yhteishankinta taikka Sarastia Oy:n tai Hansel Oy:n yhteishankinta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti