sunnuntai 22. tammikuuta 2023

Muutoksia Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimessa vuodesta 2023 alkaen


Hyvinvointialueuudistuksen (sote-uudistuksen) myötä myös Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimessa on tapahtunut vuodenvaihteessa muutoksia. Alla kerrotaan keskeisimmät muutokset.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Oma Häme) aloitti toimintansa 1.1.2023. Samalla Hämeenlinnan kaupungin organisaatiosta poistuivat sosiaali- ja terveystoimiala sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankintatoimen ohjausryhmässä ovat sivistys- ja hyvinvointitoimialalta palvelusuunnittelija Outi Katajarinne, opetuspalvelujen vs. suunnittelija Leena Niemi-Ruuskanen, kulttuuripäällikkö Janne Nieminen, palveluohjauksen päällikkö Janne Orkola ja palvelusuunnittelija Matti Putkonen, kaupunkirakennetoimialalta joukkoliikennesuunnittelija Jukka Järvinen, yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen ja rakennuttajainsinööri Antti Mustajärvi sekä konsernipalveluista elinvoimapäällikkö Launo Haapamäki, tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, hankintapäällikkö Aapo Korte, hankinta-asiantuntija Hilkka Luukkonen, hankintasihteeri Nina Pitkämäki, liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiainen ja kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hankintapäällikkö ja sihteerinä hankintasihteeri.

Hankintatoimen ohjausryhmän tehtävänä on mm. johtaa hankintatoimea ja siihen liittyvää kehitystyötä, tukea hankintapalvelut-yksikköä sen toiminnassa, edistää hyviä käytäntöjä hankinnoissa sekä toimia hankintoihin liittyvän informaation välittäjänä.

Kaupungin konsernipalveluiden hankintapalvelut-yksikön tehtävänä on mm. hankintojen koordinointi, ohjeistus ja kehittäminen. Toimialat ja konsernipalvelut vastaavat omien hankintojensa kilpailuttamisesta. Hankintapalvelut-yksikössä työskentelevät hankintapäällikkö, hankinta-asiantuntija ja hankintasihteeri.

Hankintakategorioiden osalta sivistys- ja hyvinvointitoimialan kategorioissa ei tapahdu muutoksia muuten kuin yhteyshenkilöiden osalta. Kaupunkirakennetoimialalla pääkategorioiden nimiä on muutettu ja ne ovat nyt Maankäytön ja infran suunnittelu, Yhdyskuntarakentaminen ja kunnossapito, Viranomaispalvelut sekä Tilapalvelut (kiinteistöt). Tilapalveluiden osalta palvelut on jaettu kiinteistönhoitoon ja muihin palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimialan sekä pelastuslaitoksen kategorioita ei enää ole.

Talonrakennusurakat ovat merkittäviä hankintoja ja niitä on vuosittain useampia. Hämeenlinnan kaupungin talousarvion 2023 investointiosan mukaan niitä ovat tänä vuonna mm. Hämeenlinnan yhtenäiskoulun uudisrakennus, Myllymäen koulun kivikoulun ja puukoulun peruskorjaukset sekä kivikoulun laajennus, Ruununmyllyn kivikoulun peruskorjaus ja piha, ja rakennusten perusparannushankkeet. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet pääkategoriassa Hallinto- ja tukipalvelut, joka koskee sekä konsernipalveluiden hankintoja että useamman toimialan hankintoja. Alakategoriat ovat ICT-tavarat ja -palvelut, tietojärjestelmät, kalusteet, toimistotarvikkeet, ruoka ja siivous, ajoneuvot, muut tavarat, henkilöstö- ja työllisyyspalvelut, talous- ja vakuutuspalvelut sekä muut palvelut.

Kun osa hankintasopimuksista siirtyi vuodenvaihteessa kokonaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, hallinnoitavien hankintasopimusten määrä väheni merkittävästi. Tulevaisuudessa tämä tulee näkymään myös kilpailutusten (varsinkin EU- ja kansallisten hankintojen) määrän pienenemisenä. Osa kaupungin hankintasopimuksista on jaettu vuodenvaihteessa hyvinvointialueen kanssa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti