sunnuntai 9. kesäkuuta 2019

Talteenotettujen kissojen ja koirien sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen


Hämeenlinnan kaupunki (Kaupunkirakennetoimiala) suunnittelee talteenotettujen kissojen ja koirien sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisen kilpailuttamista. Alustava aikataulu on se, että kilpailutuksella valittu palveluntuottaja järjestäisi tilapäisen hoidon 1.1.2020 alkaen.

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi 19.6.2019 mennessä. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava vähintään toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen, ja viestin aiheeksi on laitettava LÖYTÖELÄINTEN TILAPÄINEN HOITO.

Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntö / markkinakartoitus löytyy HILMAsta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Suunnitteilla oleva hankinta on todennäköisesti terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen kansallisen kynnysarvon alittava hankinta eli ns. pienhankinta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti