maanantai 14. marraskuuta 2022

Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimuksen kilpailutus valmisteilla – Tietopyyntö tulevasta hankinnasta julkaistu


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

HUOM! Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön julkaiseman tietopyynnön tarkoitus on saada tietoa niistä toimijoista, joita tuleva hankinta kiinnostaa. Ilmoittautumalla tässä vaiheessa hankintayksikölle toimija voi päästä mukaan vaikuttamaan tulevan tarjouskilpailun sisältöön (siinä vaiheessa, kun virallinen tarjouspyyntö on julkaistu, hankinnan sisältöön ei voida enää tehdä juurikaan muutoksia).

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tietopyynnön taustaa


Hämeenlinnan kaupunginhallitus on päättänyt (KH 10.10.2022 § 385), että Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimus kilpailutetaan talvella 2022–2023 päätöksen selostuksessa olevien periaatteiden mukaan.

Kaupunki omistaa Ahveniston moottoriradan alueen. Alueella on ollut moottoriurheilutoimintaa vuodesta 1967 lähtien. Rata on merkittävä matkailutekijä Hämeenlinnassa ja Etelä-Suomessa on Ahveniston lisäksi vain pari moottorirataa, koko Suomessa on viisi moottorirataa. Ahvenistolla käy kesäkaudella karkean arvion mukaan noin 60 000 henkilöä, jotka jättävät kaupunkiin merkittäviä matkailutuloja.

Kaupunki toimi rataoperaattorina 1973–2004 ja vuodesta 2005 lähtien rataoperaattorina on toiminut yksityinen sopimuskumppani. Moottoriradan nykyinen sopimus on päättymässä 15.10.2023.

Sopimuksen rata-alueen käytöstä on tulkittu olevan käyttöoikeussopimus. Sopimuksen ennakoitavissa oleva arvo edellyttää sen kilpailuttamista.

Kilpailutus


Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa talven 2022–2023 aikana siten, että uusi sopimus on allekirjoitettavissa keväällä 2023. Tavoitteena on löytää alueelle pitkäkestoinen sopimuskumppani, jolla on osaamista, intoa ja näkemystä moottoriradan operointiin ja alueen monipuoliseen kehittämiseen.

Kilpailutus aloitetaan avoimella markkinavuoropuhelulla ja osallistamistilaisuudella. Yhteistoiminnan perusteella täsmennetään kilpailutuksen tarkempi sisältö, alueen tarkoituksenmukainen vuokrataso, yhteistoimintamahdollisuudet, sopimuskauden pituus ja investointimahdollisuudet.

Moottorirataa käytetään talvikausina hiihtoon myös jatkossa. Markkinavuoropuhelun yhteydessä selvitetään, millainen rooli rataoperaattorilla voisi olla talvikauden toiminnassa.

Kilpailutusasiakirjoja laadittaessa otetaan huomioon markkinavuoropuhelussa ja sidosryhmien osallistamisessa saadut näkemykset. Tiedottamiseen ja vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Alueen vuokra ilmoitetaan kilpailutusasiakirjoissa ja siitä ei pyydetä tarjousta.

Tulevassa tarjouskilpailussa tullaan pyytämään toimintasuunnitelma ratatoiminnan operoinnista ja alueen monipuolisesta kehittämisestä. Toimintasuunnitelman osalta arvioidaan ja painotetaan mm. moottoriratatoiminnan järjestämisen osaamista ja kokemusta, alueen monipuolista kehittämistä ja käyttöä matkailunäkökulma huomioiden, vihreän siirtymän huomioimista toiminnassa sekä investointihalukkuutta ja näkemyksiä yhteistyöstä.

Tarjoajilta tullaan edellyttämään riittävät selvitykset yrityksen osaamisesta, taustoista, yhteistyökumppaneista ja taloudellisista resursseista. Selvitysten perusteella varmistetaan suunnitelmien realistisuus.

Sopimuskumppanin valinta tehdään parhaan toteutuskelpoisen toimintasuunnitelman perusteella. Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto osallistetaan kilpailutusta koskevaan päätöksentekoon.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteisiin kaupunkirakenne(at)hameenlinna.fi ja hankinnat(at)hameenlinna.fi 1.12.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa alustavia ehdotuksiaan koskien Ahveniston moottoriradan tulevaa toimintaa. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan AHVENISTON MOOTTORIRATA

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Info- ja keskustelutilaisuus


Ilmoittautuneille toimijoille järjestetään yhteinen info- ja keskustelutilaisuus Hämeenlinnassa 7.12.2022 klo 15. Tarkemmat kutsut toimitetaan ilmoittautuneille 2.12.2022.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö/ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti