torstai 10. marraskuuta 2022

Energia- ja olosuhdehallinnan kilpailutus valmisteilla – Tietopyyntö tulevasta hankinnasta julkaistu


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

HUOM! Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön julkaiseman tietopyynnön tarkoitus on saada tietoa niistä toimijoista, joita tuleva hankinta kiinnostaa. Ilmoittautumalla tässä vaiheessa hankintayksikölle toimija voi päästä mukaan vaikuttamaan tulevan tarjouskilpailun sisältöön (siinä vaiheessa, kun virallinen tarjouspyyntö on julkaistu, hankinnan sisältöön ei voida enää tehdä juurikaan muutoksia).

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee kilpailuttavansa Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöjen energia- ja olosuhdehallintajärjestelmän hankinnan vuonna 2023. Hankinta kattaa alustan lisäksi olosuhteiden seurannan sekä olosuhteisiin perustuvan kiinteistöteknisten järjestelmien ohjauspalvelun. Hankinnan kilpailutus tullaan toteuttamaan joko alusta erillisenä kilpailutuksena tai yhtenä kokonaisuutena. Energia- ja olosuhdehallintajärjestelmän hankinta koskee noin 60 tilapalveluiden hallinnoimaa etäohjattavaa kiinteistöä ja noin 60 kiinteistöä, joissa ei ole etäohjausta. Lisäksi hankinta sisältää myös olosuhdemittarointia kaupungin kiinteistöihin. Järjestelmän käyttöönotto toteutetaan vaiheittain vuosien 2023–2025 välillä. Hankinta toteutetaan kiinteistöjen merkittävyyden perusteella.

Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja ym. julkisia kiinteistöjä, joiden yhteenlaskettu koko on noin 150 000 brm2 ja tilavuus 660 000 m3. Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin maalis-huhtikuussa 2023. Sopimuskausi alkaisi 1.9.2023. Kilpailutuksen hankintatavalla voi olla vaikutusta hankkeen aikatauluun. Hankinta on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Sopimuskausi tulee olemaan 4 vuotta + 4 optiovuotta.

Hankinnan tavoitteet


Energia- ja olosuhdehallinnan tavoitteena on, että kiinteistöt ovat olosuhteiltaan terveet ja energiatehokkaat sekä käyttötarkoituksiinsa soveltuvat. Tavoitteena on järjestelmä, jonka kautta voidaan seurata kiinteistöjen reaaliaikaisia olosuhteita, saadaan raportoitua olosuhteiden pitkänajan kehitystä sekä kiinteistöjen taloteknisten järjestelmien ohjaus olosuhteisiin perustuen ja energiatehokkuuden parantaminen. Lisäksi palvelun tulee sisältää toteutettujen toimenpiteiden dokumentointi. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo.tila(at)hameenlinna.fi ja hankinnat(at)hameenlinna.fi 5.12.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa alustavia ehdotuksiaan koskien energia- ja olosuhdehallinnan kilpailutusta sekä kertoa omasta tarjonnastaan energia- ja olosuhdehallinnan osalta. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ENERGIA- JA OLOSUHDEHALLINTA.

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö/ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti